UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

SEMINARAI BUHALTERIAMS

Nuotolinis seminaras „ATSAKOMYBĖ už ĮMONĖS BUHALTERINĘ APSKAITĄ IR MOKESČIUS: vadovo ir buhalterio pareigos bei teisės“.

NAUJIENA!
Išskirtinai svarbios žinios padės sėkmingai išspręsti sudėtingus ir painius atsakomybės už buhalterinę apskaitą bei mokesčius klausimus Jūsų įmonėje!
Kaina: iki birželio 20 d. – 93 € 143 € (PVM netaikomas).

Nuotolinis seminaras „APSKAITA VADYBAI. Efektyvių biudžetų rengimas ir šiuolaikiška jų vykdymo kontrolė. Kaštų, savikainos ir pelningumo rodiklių naudojimas vadybos tikslais“.

NAUJIENA!
Išskirtinai svarbios žinios – nuotoliniame seminare. Naujos galimybės, kurios padės įmonės nuostolingą veiklą padaryti pelningą, o pelningą – dar pelningesnę! 

Kaina: iki birželio 20 d. – 97 €  147 € (PVM netaikomas).
Seminaro išleidimas – birželio viduryje.

Nuotolinis seminaras „Svarbiausi DARBO TEISĖS klausimai ir patarimai įmonei“.

NAUJIENA!
Išmanysite, kaip teisingai parengti darbo sutartis ir tvarkyti svarbius darbo santykių klausimus. Tai suteiks Jums daugiau galimybių, padės išvengti darbo ginčų ir kitų neigiamų pasekmių!

Kaina: iki birželio 20 d. – 95 € 145 € (PVM netaikomas).
Seminaro išleidimas – birželio mėn.

Nuotolinis seminaras „Mokestinių nuostolių perkėlimas ir perdavimas“.

Šiame seminare apibendrinta ilgametė „Pačiolio“ bendrovės patirtis konsultuojant daugelį verslo subjektų ir įvertinti pastarieji ESMINIAI PASIKEITIMAI!

Nuotolinis seminaras vyksta visoje Lietuvoje – Jums tinkamu laiku ir pageidaujamoje vietoje!
Kaina: iki birželio 30 d. – 97 € 137 € (PVM netaikomas).

Nuotolinis seminaras „Viešųjų įstaigų, asociacijų, bendrijų ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų 2023 m. atskaitomybė, mokesčių ir teisės naujovės“.

Nuotolinis seminaras pelno nesiekiantiems asmenims

Kaina: iki birželio 30 d. – 72 € 137 € (PVM netaikomas).

Nuotolinis seminaras „Darbuotojų atostogos: jų rūšys, suteikimo tvarka, įforminimas, apmokėjimas, neišnaudotų atostogų anuliavimas“.

Atostogos: darbuotojui poilsis, o buhalteriui darbas. Viskas, ką reikalinga žinoti!

Kaina: iki birželio 30 d. – 88 € 127 € (PVM netaikomas).

Nuotolinis seminaras „Buhalteriams ir darbdaviams svarbiausi Darbo kodekso pasikeitimai: apžvalga ir praktinės rekomendacijos“.

Darbo sutartys, darbo apmokėjimas, mamadieniai, tėvadieniai, materialinė atsakomybė ir kiti dardaviams ir buhalteriams aktualūs klausimai.

Kaina: iki birželio 30 d. – 79 € 137 € (PVM netaikomas). 

70-asis didysis seminaras „2023 m. FINANSINĖ IR MOKESTINĖ ATSKAITOMYBĖ – rengimo pokyčiai, specialistų rekomendacijos, dažnos klaidos. Kiti buhalteriams aktualūs klausimai“.

Specialistų įžvalgos ir praktiniai patarimai – metų pradžios „Pačiolio“ didžiajame NUOTOLINIAME seminare – visoje Lietuvoje!

Kaina: – 157 € (PVM netaikomas).

Nuotolinis seminaras „Pakuotės ir pakuotės atliekų mokesčio apskaitymas pagal naujausius reikalavimus. Darbo su GPAIS pagrindai“.

Pakuotės ir pakuotės atliekų mokesčio apskaitymas; perdirbama ir neperdirbama pakuotės; pakuotės apskaita GPAIS sistemoje; atliekų susidarymas ir kiti aktualūs klausimai.

Kaina: iki birželio 30 d. 89 € 137 € (PVM netaikomas). 

NUOTOLINIS SEMINARAS „ĮMONĖS PASLAUGŲ SAVIKAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAI“.

SKIRTA PASLAUGŲ ĮMONĖMS!

Kaina: iki birželio 30 d. – 79 € 119 € (PVM netaikomas). 

Nuotolinis seminaras „ATSISKAITYMAI GRYNAISIAIS IR NEGRYNAISIAIS PINIGAIS. Reikalavimų taikymo praktika“.

Atsiskaitymai grynaisiais pinigais Lietuvoje, jų ypatymai, prievolių įvykdymo terminai ir pasekmės.

Kaina: iki birželio 30 d. – 79 € 137 € (PVM netaikomas). 

Nuotolinis seminaras „KOMANDIRUOTĖS: TEISĖ, APSKAITA, DOKUMENTAVIMAS, APMOKESTINIMAS. Praktinės situacijos“.

Komandiruotės forminimo reikalavimai. Garantijos darbuotojams. Dienpinigių mokėjimo prievolės. Darbo laiko apskaita. Automobilių (įmonės ar asmeninio) naudojimas.

Kaina: iki birželio 30 d. 89 € 137 € (PVM netaikomas).

Nuotolinis seminaras „Pasirengimas finansinei atskaitomybei, metų pabaigos procedūros ir klaidų taisymas“.

Metų pabaigoje atliekami duomenų tikslinimai, klaidų taisymas, kiti įvairūs koregavimai ir jų įtaka įmonės finansiniams rodikliams. Daug praktinių situacijų ir dokumentų pavyzdžių bei profesionalų patarimų!

Kaina: iki birželio 30 d.– 72 € 137 € (PVM netaikomas). 

Nuotolinis seminaras „PATRAUKLI FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ – būdai išvengti prastesnių finansinių rodiklių“.

Profesionalų patarimai, kaip parengti patrauklią finansinę atskaitomybę, kaip padidinti įmonės turto vertę, pelno dydį bei pagerinti kitus rodiklius nepažeidžiant teisė aktų.

Kaina: iki birželio 30 d.– 85 € 137 € (PVM netaikomas).

Nuotolinis seminaras „ĮMONĖS PRODUKTŲ (PASLAUGŲ ir PRODUKCIJOS) SAVIKAINA: apskaičiavimo ir apskaitos sąskaitų plano sąskaitose būdai“.

AKTUALU GAMYBOS ĮMONĖMS IR JŲ BUHALTERIAMS: produktų savikaina, jos rodikliai, apskaičiavimo metodai

Kaina: iki birželio 30 d. – 85 € 137 € (PVM netaikomas). 

Nuotolinis seminaras „ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS ĮMONĖS BUHALTERIJOJE: aktualijos, praktiniai patarimai ir pavyzdžiai. Ginčai ir galimos grėsmės“.

Buhalteriui prieinama itin daug asmens duomenų. Ar mokate su jais tinkamai elgtis?

Kaina: iki birželio 30 d. – 75 127 € (PVM netaikomas). 

Nuotolinis seminaras Vadovams „MENEDŽMENTO APSKAITA – SĖKMINGO IR PELNINGO DARBO GARANTAS“.

Žinios, kurios duos didelę naudos ilgu metu tiek įmonei tiek jos vadovui!

Kaina: iki birželio 30 d. – 125 € 167 € (PVM netaikomas).

Nuotolinis seminaras „Automobilio naudojimas įmonės veikloje: apskaita, apmokestinimas ir dokumentavimas. Nuo A iki Z“.

Naudojamų automobilių apskaitai keliami reikalavimai, automobilio pirkimo PVM atskaitos galimybės ir ribojimai, pajamos natūra dėl automobilio naudojimo asmeniniams poreikiams ir kiti aktualūs klausimai.

Kaina: iki birželio 30 d. – 87 € 137 € (PVM netaikomas).

Nuotolinis seminaras „PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA: buhalterinių įmonių ir savarankiškai dirbančių buhalterių prievolės“.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai, taikomi teikiantiems apskaitos tvarkymo paslaugą!

Kaina: iki birželio 30 d. – 79 € 127 € (PVM netaikomas). 

Nuotolinis seminaras „Išlaidų buhalterinė apskaita ir savikainos apskaičiavimas: finansinei apskaitai, mokesčiams, įmonės vadybai“.

Sužinokite, kaip teisingai apskaityti įmonės išlaidas ir pateikti informaciją apie jas įmonės vadybos personalui.

Kaina: iki birželio 30 d. 97 € 137 € (PVM netaikomas). 

Nuotolinis seminaras „PVM atskaita. Mišri veikla. Metinės PVM deklaracijos pildymas. Praktinių situacijų analizė ir dažniausiai pasitaikančios klaidos“.

PVM atskaita, jos tikslinimo prievolės ir kontrolė, mišri veikla ir jos PVM atskaitos ypatumai, metinė PVM deklaracija. Praktiniai pavyzdžiai.

Kaina: iki birželio 30 d. – 79 € 137 € (PVM netaikomas). 

69-asis nuotolinis didysis seminaras „2023 m. finansinė ir mokestinė atskaitomybė, pasirengimas 2024 metų darbams. Aktualūs buhalterinės apskaitos, mokesčių ir teisės klausimai“.

Svarbiausi apskaitos, mokesčių ir teisės reglamentų pasikeitimai. kiti aktualūs klausimai

Kaina: 157 € (PVM netaikomas).

Į viršų