UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Nuotolinis seminaras „Pasirengimas finansinei atskaitomybei, metų pabaigos procedūros ir klaidų taisymas“.

Ištrauka

Metų pabaigoje atliekami duomenų tikslinimai, klaidų taisymas, kiti įvairūs koregavimai ir jų įtaka įmonės finansiniams rodikliams. Daug praktinių situacijų ir dokumentų pavyzdžių bei profesionalų patarimų!

Kaina: iki liepos 31 d.– 72 € 137 € (PVM netaikomas). 

Šiame seminare:

* su metine finansine atskaitomybe susijusios prievolės;
* metų pabaigos procedūros ir jų įtaka įmonės finansiniams rezultatams;
* apskaitos klaidos ir jų taisymo būdai, apskaitinių įvertinimų tikslinimas;
* VAS ir mokesčių įstatymų reikalavimų palyginimas, praktinių situacijų analizė ir dokumentų pavyzdžiai;
* skirtingos apskaitos duomenų tikslinimo rūšys ir jų atlikimo būdai. VAS numatyti privalomi apskaitos duomenų koregavimo atvejai.

***

 

Svarbūs VMI nuomonės pokyčiai ir jų įtaka įmonės mokesčiams
Finansinės apskaitos reglamentavimas įmonėje
Įmonės mokamų mokesčių optimizavimas

Auditoriniame ir nuotoliniame seminare nuo kovo 6 d. visoje Lietuvoje!

Daugiau informacijos, spauskite ČIA

PROGRAMA

1. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PRIEVOLĖS.
2. APSKAITINIŲ ĮVERTINIMŲ KEITIMAS IR KLAIDŲ TAISYMAS .
2.1. Apskaitinių įvertinimų tikslinimas
2.2. Apskaitos klaidų taisymas
2.3. Apskaitos politikos keitimas
3. METŲ PABAIGOJE ATLIEKAMI KOREGAVIMAI.
3.1. Su ilgalaikio turto vertės tikslinimu susiję koregavimai.
3.2. Su atsargų vertės tikslinimu susiję koregavimai
3.3. Su skolų vertės patikslinimu susiję koregavimai.
3.4. Su įsipareigojimų vertės patikslinimu susiję koregavimai.
4. KOREGAVIMŲ, RENGIANT METINES FINANSINES ATASKAITAS, DARBALAPIS.
5. POATASKAITINIAI ĮVYKIAI.
5.1. Koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai.
5.2. Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai.

KIEKVIENAS NUOTOLINIO SEMINARO PIRKĖJAS GAUNA

• Išsamią ir naudingą seminaro medžiagą, kurioje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais. Ši darbo priemonė išlieka naudinga dar ilgą laiką po seminaro.

NUOTOLINIO SEMINARO PRIVALUMAI
• Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje galėsite internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.
• Išklausyti seminarą galėsite ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius.
Atsiliepimai
Direktorius Laurynas G. Vilnius
Seminaras man buvo naudingas. Tikrai išsamus VAS numatytų koregavimų sąrašas. Suprantama kalba paaiškinta.
Buhalterė Renata U. Klaipėda

Patiko, kad yra daug praktinių pavyzdžių. Gali akivaizdžiai matyti kaip kiekvienas duomenų tikslinimas gali paveikti finansinę atskaitomybę.

Vyr. Buhalterė Ilona, Šiauliai
Ruošiamės auditui, todėl skiriame daugiau dėmesio finansinių ataskaitų kokybei. Naudinga buvo pamatyti koncentruotai pateiktas VAS reikalaujamas procedūras.
Į viršų