UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Nuotolinis seminaras „Mokestinių nuostolių perkėlimas ir perdavimas“.

Ištrauka

Parengtas įvertintinus ESMINIUS PASIKEITIMUS!

Kaina: iki birželio 30 d. – 97 € 137 € (PVM netaikomas).

Tautos išmintis liudija: „nėra to blogo, kas neišeitų į gera“. Šią tiesą patvirtina ir mokestinių nuostolių perkėlimo bei perdavimo galimybės. Deja, savaime tai neįvyks. Norint tuo pasinaudoti, reikia išmanyti, kaip patirtais nuostoliais mažinti ateities apmokestinamuosius pelnus. Galimybės ir pavojai plačiai ir išsamiai išaiškinti specialiame teminiame seminare „MOKESTINIŲ NUOSTOLIŲ PERKĖLIMAS IR PERDAVIMAS.

***

- iliustruojant konkrečiais pavyzdžiais išsamiai nagrinėjamos visos mokestinių nuostolių perkėlimo ir perdavimo galimybės, ribojimai ir atlikimo procedūros. Aiškinami šių procedūrų dokumentavimo reikalavimai, pateikti jų pavyzdžiai;

- aptariamas nuostolių perkėlimo ir perdavimo eiliškumas, pateikti pagalbinių registrų, palengvinančių šių procedūrų kontrolę, pavyzdžiai. Aiškinami skirtingų rūšių nuostolių perkėlimo ypatumai;

- nagrinėjama nuostolių perkėlimo ir perdavimo procedūros registravimo buhalterinės apskaitos sąskaitose būdai. Aptariamas jų deklaravimas, nagrinėjamos pasitaikančios klaidos ir jų taisymo būdai;

- seminaro medžiagoje pateiktos mokestinių nuotolių perkėlimą bei perdavimą reglamentuojančių teisės aktų, VMI išaiškinimų ir kitų reglamentų reikalavimų suvestinės;

- taip pat rasite kontrolinius klausimynus, kuriais pasinaudoję galėsite įvertinti šių procedūrų atlikimo Jūsų įmonėje galimybes ir tvarką.

Šiame seminare apibendrinta ilgametė „Pačiolio“ bendrovės patirtis konsultuojant daugelį verslo subjektų.
Išskirtinė šio seminaro savybė yra ta, kad abu fenomenai – mokestinių nuostolių perkėlimas ir jų perdavimas kitam subjektui pirmą kartą aiškinami viename specialiame seminare, bet ne atskiruose. Tai ypatingai svarbu, nes abiem šiomis galimybėmis galima pasinaudoti kartu, kompleksiškai pritaikant jų privalumus.

PROGRAMA

I dalis. MOKESTINIŲ NUOSTOLIŲ PERKĖLIMO GALIMYBĖS IR RIBOJIMAI.
   1.1. Mokestinių nuostolių perkėlimo galimybės.
   1.2. Mokestinių nuostolių perkėlimo reglamentavimas.
   1.3. Mokestinių nuostolių perkėlimo kontrolinis klausimynas.
   1.4. Mokestinių nuostolių perkėlimo galimybių ir ribojimų suvestinė.
   1.5. Mokestinių nuostolių perkėlimo registras.
   1.6. Mokestinių nuostolių perkėlimo registravimas buhalterinės apskaitos sąskaitose.
II dalis. MOKESTINIŲ NUOSTOLIŲ PERDAVIMO IR PERĖMIMO TARP VIENETŲ GRUPĖS VIENETŲ GALIMYBĖS IR RIBOJIMAI.
   2.1. Svarbiausios mokestinių nuostolių perdavimo ir perėmimo taisyklės.
   2.2. Mokestinių nuostolių perdavimo-perėmimo reglamentavimas.
   2.3. Mokestinių nuostolių perdavimo-perėmimo kontrolinis klausimynas.
   2.4. Mokestinių nuostolių perdavimo-perėmimo galimybių ir ribojimų suvestinė.
   2.5. Mokestinių nuostolių perkėlimo ir perdavimo-perėmimo registras.
   2.6. Mokestinių nuostolių perdavimo-perėmimo dokumentavimas.

KIEKVIENAS NUOTOLINIO SEMINARO PIRKĖJAS

• Gauna išsamią ir naudingą seminaro medžiagą, kurioje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais. Ši darbo priemonė išlieka naudinga dar ilgą laiką po seminaro.

• Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje gali internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdamas tuo metu aktualiausius klausimus.
• Išklausyti seminarą gali ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius.

NUOTOLINIO SEMINARO PRIVALUMAI
• Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje galėsite internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.
• Išklausyti seminarą galėsite ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius.
Į viršų