UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA

„ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA“ – tai unikali ir nesenstanti darbo priemonė, skirta kiekvienos įmonės buhalterijai. Ji atnaujinama pagal teisės aktų pakeitimus. 
PATIKRINTA net 1 000 ĮMONIŲ PRAKTIKOJE!
Jeigu norite:
• Teisingai ir paprastai apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius.
• Išvengti klaidų ir baudų mokesčių srityje.
• Pasinaudoti teisėtais mokesčių mažinimo būdais.

JUMS PADĖS VIENINTELĖ ŠALYJE TOKIA ELEKTRONINĖ DARBO PRIEMONĖ  „ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA“!

Nuo šiol Jūs galite įsigyti ir atskiras, tik Jums aktualias darbo priemonės „ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA“ dalis.
Kiekviena dalis apima visą su konkrečiu mokesčių objektu susijusią darbo priemonės medžiagą: reglamentus, norminių aktų suvestines, žiniaraščius ir kitus dokumentus.

Visos darbo priemonės kaina – 327 € (su PVM).
Atskirų darbo priemonėsdalių kainos: nuo 28  € iki 43 € (su PVM).

Viskas, kas yra šioje darbo priemonėje, būtina teisingam mokesčių apskaičiavimui ir deklaravimui. 

Darbo priemonė  skirta įmonės mokesčių sistemai sutvarkyti, kad būtų galima:
• patogiai ir aiškiai apskaičiuoti, deklaruoti bei sumokėti visus įmonės mokamus mokesčius;
• tinkamai įvykdyti visas mokestines prievoles konkrečioje situacijoje;
• išvengti mokesčių apskaičiavimo klaidų;
• sutaupyti mokesčius, kvalifikuotai pasinaudojus visomis valdžios numatytomis lengvatomis.
• rengiant tokią medžiagą patiems, išlaidos būtų keliasdešimt kartų didesnės!

Darbo priemonę sudaro:
1. MOKESČIŲ NORMINIŲ AKTŲ ir JŲ IŠAIŠKINIMŲ SUVESTINĖS
Darbo priemonėje parengta daugiau kaip 50 įvairiems apmokestinimo atvejams skirtų norminių aktų ir jų išaiškinimų SUVESTINIŲ, kuriose susisteminti svarbiausi mokesčių reglamentuose nustatyti reikalavimai ir pateikti jų taikymo išaiškinimai. 

2. MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO ŽINIARAŠČIAI, DOKUMENTAI ir KITA SVARBI MEDŽIAGA
Darbo priemonėje – daugiau kaip 70 mokesčių apskaičiavimui bei apskaitai skirtų ŽINIARAŠČIŲ, DOKUMENTŲ bei kitos svarbios įmonėms medžiagos.
• Žiniaraščiai ir dokumentai parengti apibendrinus visas apmokestinimui įtaką darančias aplinkybes. 
• Pateikti užpildyti mokesčių apskaičiavimo žiniaraščių ir dokumentų pavyzdžiai bei jų naudojimo aprašymai. 
• Pateiktos elektroniniu būdu pildomos žiniaraščių formos, kurios lengvai pritaikomos kiekvienos įmonės reikmėms.
Pildomos formos parengtos „MS Word“ ir „Excel“ programomis.

Galite nemokamai susipažinti su darbo priemonėje esančios medžiagos dalimi:

• investicinis_projektas_ziniarastis, (word formatas). Spauskite atsisiųsti
• investicinis_projektas_ziniarastis,  (excel formatas). Spauskite atsisiųsti
• investicinis_projektas_versija_spausdinimui, (pdf. formatas). Spauskite atsisiųsti
• 1 psl._Invest. proj_Žiniaraštis,  (pdf. formatas). Spauskite atsisiųsti
• 2 psl_Lengvatos apskaič_žiniar.  (pdf. formatas). Spauskite atsisiųsti

 

Užsakymas
Pavadinimas Kaina Kiekis Pasirinkite
Įmonės mokesčių byla. Visa medžiaga.
Beviltiškos skolos
Dovanos, išskyrus dovanas darbuotojams
Finansinėje apskaitoje pripažinti atidėjiniai
Gauti dividendai
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Investicinis projektas
Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai
Komandiruotės sąnaudos
Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų sąnaudos
Menamos pajamos
Mokesčių sumos
Nuostolių perkėlimas
Nuostolių perdavimas ir perkėlimas
Parama
Pelno paskirstymas
Reprezentacijos sąnaudos
Susijusių asmenų sandoriai
Turto nurašymas
Visa PELNO MOKESČIO medžiaga
Išskaitomas PVM pagal PVMĮ 96 str.
Laikinai išvežamų iš Lietuvos prekių žurnalai (privalomi)
Laikinai įvežamų į Lietuvą prekių žurnalai (privalomi)
Maržos schema
Mišri veikla
Paslaugų įsigijimas iš užsienio
Prekių įsigijimas iš ES valstybių
Prekių / paslaugų pardavimas ES pirkėjams
PVM atskaitos tikslinimas
Visa PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO medžiaga
Automobilio naudojimas privatiems poreikiams
Dividendai ir tantjemos
Dovanos ir prizai, įteikti darbuotojams ir jų šeimos nariams
Dovanos ir prizai, įteikti ne darbuotojams
Draudimo įmokos darbuotojų naudai
Palūkanos
B klasės pajamos
Visa GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO medžiaga
VSD ir PSD įmokos
Nekilnojamojo turto mokestis
Į viršų