UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIAMS

Šioje dalyje galite nemokamai išklausyti Jums aktualių klausimų įrašų, kurie dėstomi įvairiuose UAB „Pačiolis“ parengtuose nuotoliniuose mokymuose. Norėdami išklausyti pasirinktą įrašą, tiesiog paspauskite ant jo esantį grojimo trikampį mygtuką.

***

Šioje dalyje galite nemokamai atsisiųsti apskaitai vesti bei mokesčiams apskaičiuoti naudojamų dokumentų bei  žiniaraščių šablonus (word, excel formatais) ir  įmonei reikalingų vidaus tvarkų pavyzdžius.  Po kiekvienos patalpintos medžiagos (pvz. dokumento) pavadinimo pateiktas pačios medžiagos fragmento vaizdas, o po juo parašyta – Atsisiųsti. Paspaudus šį žodį, į Jūsų kompiuterį ateis pasirinktos medžiagos failas.
***
DOKUMENTAI

Skolų imonei apskaitos kortelė

Atsisiųsti
***

Atsargų nurašymo aktas 

Atsisiųsti
***

IMT atidavimo į eksploataciją aktas

Atsisiųsti
***

Ilgailaikio turto likvidavimo aktas

Atsisiųsti
***

Reikalavimas išduoti medžiagas

Atsisiųsti
***

Reklaminės medžiagos nurašymo aktas

Atsisiųsti

***

MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO ŽINIARAŠČIAI (ŠABLONAI).

Dienpinigių apskaitos ir apmokestinimo žiniaraštis 
Atsisiųsti

***

Dovanų žiniaraštis

Atsisiųsti

***

Reprezentacijos sąnaudų apskaičiavimo žiniaraštis. 

Atsisiųsti

***

ĮMONĖS VIDAUS TVARKOS (PAVYZDŽIAI).

 

Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis tvarka.

Atsisiųsti
***
Piniginio turto apskaitos politikos šablonas
Atsisiųsti
***

Produktų savikainos apskaičiavimo tvarka.

Atsisiųsti
Šioje dalyje galite nemokamai atsisiųsti įvairias buhalterio darbą palengvinti skirtas Atmintines. Taip galite atsisiųsti tiek Valdžios paskelbtą Pavyzdinį sąskaitų planą, tiek „Pačiolio“ specialistų parengtą planą, kuris lyginant su pavyzdiniu yra specialiai modifikuotas, kad buhalterio darbas su sąskaitomis būtų patogesnis ir racionalesnis. Po kiekvienos patalpintos medžiagos (pvz. atmintinės) pavadinimo pateiktas pačios medžiagos fragmento vaizdas, o po juo parašyta – Atsisiųsti. Paspaudus šį žodį, į Jūsų kompiuterį ateis pasirinktos medžiagos failas

***

Atsisiųsti
***

Įmonių finansinių ataskaitų rinkiniai ir jų pasirinkimas

Atsisiųsti
***
A ir B klasės išmokų kodai. 2 priedas

Atsisiųsti 

***

Buhalterinės apskaitos sąskaitų planas

 

Atsisiųsti

***

Kasmetinių, papildomų ir pailgintų atostogų trukmė

Atsisiųsti

***

Dividendų skyrimas ir apmokestinimas.

Atsisiųsti

***

GPM lengvatos

Atsisiųsti

***

Įmonių finansinių ataskaitų rinkiniai ir jų pasirinkimas.

 

Atsisiųsti

***

PVM klasifikatorius.

***
A ir B klasės išmoku kodai

Atsisiųsti

***

Akcininku susirinkimo dokumentai 

Atsisiųsti

***

Apskaitos dokumentų reikalavimai

Atsisiųsti

***

Įmonių Finansinių Ataskaitų rinkiniai

 

Atsisiųsti

***

Naudingu klavišų atmintinė

Atsisiųsti

Šioje dalyje galite nemokamai susipažinti su aktualia informacija, kuri buvo spausdinta savaitraštyje „Buhalterija“.
  
  
***
 
Plačiau
***
Plačiau
***
Plačiau
***
Į viršų