UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

FINANSINĖ atskaitomybė 2023 m.

Nuotolinis seminaras „PATRAUKLI FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ – būdai išvengti prastesnių finansinių rodiklių“.

Šiame seminare:

* patraukli finansinė atskaitomybė nėra manipuliacija skaičiais. Įmonės dažnai pačios apskaičiuoja prastesnius savo finansinius rezultatus, nei jie yra iš tikrųjų. Praktinių situacijų analizė;
* kokią atskaitomybę turėtume vadinti patrauklia;
* kaip pasirinkti tinkamą apskaitos politiką ir kokia jos įtaka veiklos rezultatams. Profesionalų patarimai;
* geri finansiniai rezultatai gali būti svarbūs ir nesiekiantiems gauti banko paskolą;
* ką sako įmonių finansinės atskaitomybės valstybinė kokybės stebėsenos sistema ir kokie jos rezultatai;

Kaina – 137 € (PVM netaikomas).

Daugiau informacijos, spauskite čia


***

Nuotolinis seminaras „Pasirengimas finansinei atskaitomybei, metų pabaigos procedūros ir klaidų taisymas“

Šiame seminare:

* su metine finansinę atskaitomybe susijusios prievolės;
* metų pabaigos procedūros ir jų įtaka įmonės finansiniams rezultatams;
* apskaitos klaidos ir jų taisymo būdai, apskaitinių įvertinimų tikslinimas;
* VAS ir mokesčių įstatymų reikalavimų palyginimas, praktinių situacijų analizė ir dokumentų pavyzdžiai;
* skirtingos apskaitos duomenų tikslinimo rūšys ir jų atlikimo būdai. VAS numatyti privalomi apskaitos duomenų koregavimo atvejai.

Kaina – 137 € (PVM netaikomas).

Daugiau informacijos, spauskite čia

***

Darbo priemonė „2023 m. FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“

2023 m. finansinių ataskaitų rengimo ypatumai, teisės aktų pakeitimų apžvalga;
* išsamus VAS reikalaujamų metų pabaigos koregavimų sąrašas su praktiniais pavyzdžiais;
* aptarti visų rūšių finansinių ataskaitų rinkiniai. Išsamiai išnagrinėta kiekvienas ataskaitos eilutė;
* finansinių ataskaitų audito, tvirtinimo ir saugojimo prievolės, atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą.

Kaina – 54 € (su PVM).

Daugiau informacijos, spauskite čia

***

Darbo priemonė „INVENTORIZACIJA ĮMONĖJE. Prievolės, nauda, atlikimo ir įforminimo rekomendacijos“

* visa inventorizavimo procedūra nuo pasirengimo iki rezultatų įforminimo ir užregistravimo apskaitoje;
* aptartas tinkamas inventorizacijos reglamentavimas įmonėje, pateikti tokių reglamentų pavyzdžiai;
* nagrinėjamas visų rūšių turto ir nuosavybės inventorizavimas;
* aptartas inventorizacijos rezultatų nustatymas ir jų įtaka apskaičiuojant mokesčius;
* pateikti inventorizavimo dokumentų – įsakymų, aprašų, žiniaraščių – pavyzdžiai.

Kaina – 67 € (su PVM).

Daugiau informacijos, spauskite čia

***

NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIAMS

 

pelno mokesčiui, PVM,  GPM, VSD ir PSD įmokoms, mokesčiui už aplinkos teršimą, nekilnojamojo turto mokesčiui  apskaičiuoti ir deklaruoti reikalinga informacija;
* įvairios normos, normatyvai, ribojimai, mokesčių tarifai ir lengvatos;
* mokesčių prievolės – pranešimai, deklaracijos bei kitos privalomos ataskaitos ir jų teikimo terminai;
kita buhalteriams svarbi informacija.

Kaina – 24 € su (PVM).

Daugiau informacijos, spauskite čia

***

 

Svarbūs VMI nuomonės pokyčiai ir jų įtaka įmonės mokesčiams
Finansinės apskaitos reglamentavimas įmonėje
Įmonės mokamų mokesčių optimizavimas

Daugiau informacijos, spauskite ČIA

 

Į viršų