UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Svarbu savarankiškai dirbantiems asmenims

  

Nuo sausio padidėjus minimaliai mėnesinei algai (MMA), keisis kai kurių su ja susijusių įmokų dydžiai, pavyzdžiui, padidės privalomojo sveikatos draudimo įmoka, bet „Sodros“ įmokų tarifai liks tokie patys. Prisiminkime, ką svarbu žinoti savarankiškai dirbantiems asmenims?

Kas turi mokėti įmokas „Sodrai“?

Gyventojai, dirbantys su individualios veiklos pažyma, verslo liudijimu, mažųjų bendrijų nariai ar individualių įmonių savininkai, šeimynos dalyviai privalo patys mokėti valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas. Atsižvelgiant į veiklos rūšį ir mokamas įmokas, savarankiškai dirbantys gyventojai kaupia stažą pensijai, ligos atveju gali gauti ligos išmoką, taip pat motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas. Kas mėnesį mokėdami PSD įmokas, prireikus gali pasinaudoti medicinos paslaugomis.

Kas gali nemokėti įmokų „Sodrai“?

Jeigu žmogus gauna Lietuvoje paskirtą socialinio draudimo senatvės, netekto darbingumo pensiją, šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją ir vykdo individualią veiklą, VSD ir PSD įmokos tokiam žmogui neapskaičiuojamos. Jeigu toks asmuo vis dėlto norėtų mokėti socialinio draudimo įmokas, pavyzdžiui, dar nori kaupti stažą, dėl kurio jo senatvės pensija kasmet didėtų, apie tai jis turi pranešti „Sodrai“.

Individualią veiklą vykdantys asmenys gali nemokėti socialinio draudimo įmokų ir tuo atveju, jeigu gauna senatvės ar netekto darbingumo pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės valstybės. Kad įmokos nebūtų apskaičiuojamos, „Sodros“ teritoriniam skyriui asmuo turėtų pateikti informaciją ir įrodymus, kad gauna minėtą išmoką.

VSD ir PSD įmokų nuo deklaruotų pajamų taip pat galima nemokėti vienus metus nuo pirmosios veiklos pradžios. Vis dėlto svarbu prisiminti: nemokant įmokų, neįgyjamas stažas ir nepriklauso socialinės garantijos.

Kas naujo nuo 2024 metų sausio?

PSD mokesčio tarifas siekia 6,98 proc. ir yra apskaičiuojamas nuo minimalaus darbo užmokesčio. 2024 metais minimali mėnesio alga sieks 924 eurus. Nuo sausio 1-osios savarankiškai dirbantieji ir patys už sveikatos draudimą mokantys gyventojai kas mėnesį „Sodrai“ turės pervesti 64,50 €.

Svarbu prisiminti, kad PSD įmokos, kaip ir kitos socialinio draudimo įmokos, mokamos nuo pajamų – jų dydis priklauso nuo to, kiek žmogus uždirba. Mėnesio įmoka apskaičiuojama nuo minimalios mėnesio algos – tai suma, kuri užtikrina, kad žmogus yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.

Jeigu savarankiškai dirbantis žmogus gauna didesnes pajamas nei minimalus darbo užmokestis, skirtumą nuo kas mėnesį sumokamų 64,50 € jis turės sumokėti deklaruodamas pajamas už 2024 metus.

Pavyzdžiui, 2023 metais minimali mėnesio PSD įmoka siekė 58,63 €. Per metus tai sudaro 703,56 €. Pateikus deklaraciją VMI už 2023 metus, savarankiškai dirbančiam žmogui nuo jo uždirbtų pajamų bus priskaičiuota 800 eurų PSD įmokų. 703,56 € žmogus jau bus sumokėjęs, mokėdamas PSD kas mėnesį. Vadinasi, po deklaravimo jis turės sumokėti tik skirtumą: 800 – 703,56 = 96,44 €.

Individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys, kurių ekonominės valdos dydis yra ne didesnis nei 2, moka 2,33 proc. dydžio PSD įmokas nuo MMA. 2024 metais jie mokės 21,53 € dydžio mėnesio įmokas.

Su minimalios mėnesio algos pokyčiais susiję ir verslo liudijimus turinčių asmenų socialinio draudimo įmokų pasikeitimai. Gyventojai, vykdantys veiklą su verslo liudijimu, moka 8,72 proc. nuo MMA pensijų socialinio draudimo įmokas. 2024 metais visą mėnesį galiojančio verslo liudijimo VSD įmoka sieks 80,57 €, jeigu žmogus nekaupia pensijai papildomai, o jeigu kaupia – 108,29 €.

Visiems savarankiškai dirbantiems asmenims nustatytos 43 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio pajamų, nuo kurių apskaičiuojamos įmokos, lubos. 2024 metais vidutinis darbo užmokestis įmokų bazei apskaičiuoti bus 1 902,70 €. Tai reiškia, kad tiek VSD, tiek PSD įmokos per metus gali būti mokamos nuo sumos, ne didesnės kaip 81 816,61 €: (43 × 1 902,70 €).

Kada geriausia sumokėti įmokas?

Dažnai savarankiškai dirbantys gyventojai pajamas deklaruoja ir įmokas „Sodrai“ sumoka už visus metus iki kitų metų gegužės 1-osios. Tuomet „Sodra“ gali įvertinti, ar jie teisės į išmoką dieną buvo draudžiami, ar buvo įgiję reikalingą socialinio draudimo stažą, ir gali apskaičiuoti išmokos dydį pagal sumokėtas įmokas.

Pavyzdžiui, jeigu žmogus susirgo ir turėjo išduotą nedarbingumo pažymėjimą 2023 metų gruodžio mėnesį, tačiau nemokėjo einamųjų VSD įmokų, ligos išmoka jam galėtų būti paskirta ir išmokėta tik po to, kai jis 2024 metais deklaruos pajamas ir sumokės VSD įmokas už visus 2023 metus.

Kad taip nenutiktų, VSD įmokas mokėti reikėtų kiekvieną mėnesį. Savarankiškai dirbantys gyventojai laikomi apdraustais ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jeigu jie iki kalendorinio mėnesio pabaigos yra sumokėję VSD įmokas ir iki kito mėnesio 15 dienos yra pateikę „Sodrai“ SAV pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į išmoką.

Tarkime, savarankišką veiklą vykdantis žmogus susirgs, sausio mėnesį gydytojas išduos jam nedarbingumo pažymėjimą. Tam, kad žmogus turėtų teisę gauti ligos išmoką, turi būti sumokėta VSD įmoka ir pateiktas SAV pranešimas už gruodį.

Svarbu atkreipti dėmesį: kol SAV pranešimas nepateiktas, duomenys apie sumokėtas įmokas nėra įrašyti į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą.

Kuo anksčiau bus pateiktas SAV pranešimas, tuo anksčiau duomenys apie sumokėtas įmokas bus įrašyti į registrą ir žmogus bus laikomas apdraustuoju, todėl sumokėjus įmokas, rekomenduojama neatidėliojant pateikti ir SAV pranešimą.

Kai kuriais atvejais ligos išmoka gali būti skirta ir tuomet, kai savarankiškai dirbantys asmenys yra sumokėję VSD įmokas ir pateikę „Sodrai“ SAV pranešimą už einamąjį kalendorinį mėnesį. Tiesa, apdraustaisiais bus laikomi tik tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie įmokų už praėjusį mėnesį nemokėjo dėl to, kad praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi ir gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas arba teisė gauti išmoką atsirado tą patį kalendorinį mėnesį, kurį jie pradėjo vykdyti veiklą.

Kaip mokėti įmokas „Sodrai“?

Dauguma įmokų, kurias gyventojai moka savarankiškai, mokamos vienu kodu – 444.

Kiekvienas žmogus, norėdamas sumokėti įmokas, gali prisijungti prie asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui arba www.sodra.lt/draudejai. Kairėje pusėje pasirinkus skiltį „Įmokų mokėjimas“, vienoje vietoje nurodytos visos mokėtinos VSD ir PSD įmokų sumos. Paspaudęs mygtuką „mokėti“, žmogus nukreipiamas į mokėjimo puslapį, kur, pasirinkęs savo banką, gali sumokėti visą sumą, nurodydamas vieną kodą – 444.

Jeigu norima sumokėti didesnę arba mažesnę sumą, pavyzdžiui, PSD įmokas už kelis mėnesius į priekį, tokiu atveju reikėtų pasirinkti mygtuką „mokėti kitą sumą“ ir įrašyti pageidaujamą sumą mokėjimo langelyje.

Jeigu žmogus yra skolingas „Sodrai“, pirmiausia dengiamos seniausios jo įmokų, palūkanų, baudų ar delspinigių skolos, o likusi sumokėta suma skiriama einamosioms VSD ir (arba) PSD įmokoms.

Parengta pagal „Sodros“ pateiktą inf.

Į viršų