UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

68-asis nuotolinis seminaras „2023 metais buhalteriams aktualūs apskaitos, mokesčių ir teisės klausimai.

Ištrauka
 
 
    
  

Svarbiausi apskaitos, mokesčių ir teisės reglamentų pasikeitimai. kiti aktualūs klausimai

Kaina– 147 € (PVM netaikomas).

PROGRAMA

1. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai – naujos įstatinio kapitalo mažinimo galimybės, įforminimas, apskaita ir išmokų akcininkams apmokestinimas.

         2. Paskutinė galimybė pasinaudoti investicinio projekto lengvata ir planuojami pokyčiai.

         3. Mokestinių nuostolių perkėlimo ir perdavimo numatomi papildomi ribojimai.

         4. Teisės aktų pasikeitimų apžvalga – tai, kas liko iš mokesčių reformos.

         5. Mokesčių administratoriaus nuomonės pokyčiai 2023 m. – mokesčių įstatymų komentarų pasikeitimų apžvalga.

         6. Pajamų natūra apmokestinimo atvejų apžvalga: dokumentavimo ir deklaravimo ypatumai, taikomos mokesčių lengvatos.

         7. VMI dėmesio centre – tarnybinių automobilių naudojimo tvarka ir atsiskaitymų grynaisiais pinigais reglamentavimas.

7.1. Tarnybinių automobilių naudojimo įmonėje reglamentavimas: vidaus tvarkos parengimo klausimynas, vidaus tvarkų pavyzdžiai ir susijusių dokumentų šablonai. Degalų apskaitai taikomi reikalavimai ir jų įgyvendinimas įmonėje.

7.2. Grynųjų pinigų operacijos įmonėje: atsiskaitymo grynaisiais pinigais būdai ir jiems taikomi reikalavimai, naujosios Kasos taisyklės ir jų parengimo klausimynas. Vidaus tvarkų pavyzdžiai ir susijusių dokumentų šablonai.

8. Įmonės vidaus teisės aktai – kuo jie naudingi ir „pavojingi“ buhalteriui. Finansinės apskaitos įstatymo, kitų teisės aktų ir VMI reikalavimai įmonės vidaus reglamentavimui.

9. Darbo santykių koregavimai ekonominio sunkmečio laikotarpiu: galimybės ir pavojai.

10. Produkcijos ir paslaugų savikainos apskaičiavimas – reikalavimai finansinei apskaitai ir pelno mokesčio apskaičiavimui.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus.

LEKTORIAI

 

 

Doc. dr. auditorius GEDIMINAS KALČINSKAS Plačiau

Auditorius GINTAUTAS DEVEIKIS Plačiau

Vyr. Buhalterė OKSANA GALIN Plačiau

 Auditorius VALDAS JAGMINAS. Plačiau

Juristė konsultantė MARINA GUPTOR. Plačiau

Konsultantas ekspertas VAIDOTAS DAUSKURDAS. Plačiau

SPECIALUS PASIŪLYMAS SEMINARO DALYVIAMS

ĮMONĖS DOKUMENTAI: sutartys, tvarkos, įsakymai, aktai, pateisinamieji dokumentai“ Pagrindiniai įmonėje naudojami dokumentai, jų pildymo paaiškinimai ir patarimai, ką reikėtų nurodyti tam tikrame dokumente.

Pagrindiniai įmonėje naudojami dokumentai, jų pildymo paaiškinimai ir patarimai, ką reikėtų nurodyti tam tikrame dokumente.

Pateikiama apie 100 svarbiausių dokumentų pildomų šablonų! Jie parengti naudojant populiarias MS Word ir Excel programas, todėl dokumentus galima greitai ir patogiai koreguoti, taisyti ir užpildyti savo įmonės rekvizitais, o knygoje pateikiami paaiškinimai padės tai padaryti tinkamai ir išvengiant klaidų.

Darbo priemonės kaina – 167 € (su PVM). Išleidimas – rugpjūčio mėnuo.

SPECIALUS PASIŪLYMAS „Pačiolio“ 68-ojo seminaro dalyviams!

Darbo priemonės kaina Jums – tik 95 € (su PVM). Prekės kodas – DP_ID3.


Darbo priemonę sudaro:

CIVILINĖS SUTARTYS.

Dažniausiai naudojamos civilinės sutartys (įvairios pirkimo–pardavimo, tiekimo, patalpų, įrenginių ir transporto priemonių nuomos, panaudos ir kitos), darbų priėmimo–perdavimo aktai ir jų pavyzdžiai.

DARBO SANTYKIAMS REGLAMENTUOTI SKIRTI DOKUMENTAI.

Darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai, sutartys su darbuotojais, prašymai, įsakymai, pažymos, pranešimai,

kiti personalo dokumentai ir jų pavyzdžiai.

III. ĮMONIŲ VEIKLOS DOKUMENTAI.

Uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, individualių įmonių ir kitų teisinių formų įmonių veiklos dokumentai (įstatai, nuostatai, susirinkimų protokolai, įmonės valdymo organų darbo reglamentai, kiti dokumentai) ir jų pavyzdžiai.

KIEKVIENAS NUOTOLINIO SEMINARO PIRKĖJAS GAUNA

 Išsamią ir naudingą seminaro medžiagą, kurioje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais, pateikiamos naudingos buhalterinių ir mokesčių dokumentų bei registrų formos, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžiai. Ši darbo priemonė išlieka naudinga dar ilgą laiką po seminaro.

Seminare nagrinėjamų dokumentų pildomus šablonus, kuriais galima naudotis neribotą laiką.

     

NUOTOLINIO SEMINARO PRIVALUMAI

• Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje galėsite internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.

• Išklausyti seminarą galėsite ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius.

• Rūpimus klausimus lektoriams galėsite užduoti el. paštu ir gausite atsakymus.

PASISAKYMAI APIE SEMINARĄ

1. Vyriausybė pritarė patikslintiems PVM, Pelno mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymų pakeitimų projektams. Planuojama, kad pakeitimai įsigalios nuo 2024 m.

2. Šie metai yra paskutiniai, kai pagal dabartinį Pelno mokesčio įstatymą įmonės gali pasinaudoti investicinio projekto lengvata. Įgyvendinant mokesčių reformą, planuojama modifikuoti dabartinę investicinio projekto lengvatą ir įteisinti kitas mokestines paskatas, sukuriančias palankias sąlygas įmonėms atsinaujinti, įsigyti naujo turto.  

3. Akcinių bendrovių įstatymas sumažino minimalaus įstatinio kapitalo sumą. Mažindamos įstatinį kapitalą, bendrovės turės galimybę išmokėti akcininkams atsilaisvinusias lėšas. Svarbu ne tik tinkamai atlikti ir dokumentuoti šią procedūrą, bet ir teisingai apmokestinti.

4. Pajamų natūra pripažinimas pastaraisiais metais išlieka VMI patikrinimų akiratyje. Įmonės dažnai pamiršta, kad mokesčių administratorius, gaudamas informaciją iš įvairių šaltinių, gali netiesiogiai stebėti įmonės išlaidas.

5. Mokesčių administratorius dar pernai buvo pažadėjęs atnaujinti visų mokesčių įstatymų komentarus. Dalis jų jau paskelbta. Nemažai pakeitimų – tik redakciniai patikslinimai, tačiau yra ir svarbių mokesčių administratoriaus nuomonės pokyčių.

6. Vienas iš naujų reikalavimų, kurį įteisino Finansinės apskaitos įstatymas, – pasitvirtinti įmonės ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką. Šios tvarkos vis dažniau reikalauja ir VMI – įmonės vidaus reglamentavimo nuostatos svarbios ir mokesčių administratoriui.

7. VMI dažniausiai dominančios įmonės vidaus tvarkos susijusios su tarnybinių automobilių naudojimu ir atsiskaitymu grynaisiais pinigais. Praktiniai pavyzdžiai aptariami 68-ajame „Pačiolio“ didžiajame seminare.

8. Esminiai pokyčiai numatyti apmokestinant individualios veiklos pajamas. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, gali būti naudinga rinktis kitas verslo formas. Pavyzdžiui, įsteigti mažąją bendriją ar UAB.

 

Į viršų