UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Nuotoliniai kursai: DARBO UŽMOKESTIS: APSKAIČIAVIMAS, APSKAITA, APMOKESTINIMAS, DARBO TEISĖ.

Viskas, ką reikia žinoti BUHALTERIUI (ir ne tik jam) apie darbo užmokesčio apskaičiavimą, apskaitą ir apmokestinimą!
Trukmė apie 20 ak. valandų

Nuotolinių kursų kaina: iki vasario 29 d. – 215 €; nuo kovo 1 d. – 275 € (PVM netaikomas).

APRAŠYMAS:

Nuotoliniuose kursuose „Darbo užmokestis: APSKAIČIAVIMAS, APSKAITA, APMOKESTINIMAS, DARBO TEISĖ pateikiamos ne tik buhalteriams svarbios susistemintos darbo teisės, darbo užmokesčio apskaičiavimo, apskaitos ir apmokestinimo žinios – taip pat aptariamos visos darbo santykių ir darbo užmokesčio apskaičiavimo naujovės.

 Kursuose daug dėmesio skiriama darbo santykių teisiniam įforminimui, nuo kurio priklauso darbo užmokesčio apskaičiavimas įvairiais atvejais.

• Kursai skirti visų rūšių įmonių buhalteriams, administratoriams, personalo specialistams, kurių darbo funkcijos susijusios su darbuotojų priėmimu į darbą, atlygio už darbą sutarimu, apskaičiavimu, apmokestinimu, darbo laiko planavimu ir apskaita, nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų registravimu ir darbo santykių nutraukimo įforminimu.

• Kursuose nagrinėjami įvairūs darbo užmokesčio apskaičiavimo pavyzdžiai. Aptariamos vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo nuostatos, darbuotojui skirtų priedų, priemokų, premijų įtaka vidutinio darbo užmokesčio dydžiui.

• Kursuose pateikiami darbuotojų atostoginių, ligos pašalpos darbdavio lėšomis, kompensacijų, išeitinių išmokų apskaičiavimo pavyzdžiai. Aptariami įvairūs darbo užmokesčiui apskaičiuoti naudojami dokumentai.

• Kursuose aptariamas apmokėjimas, kai darbuotojai siunčiami į tarnybines komandiruotes, taip pat nagrinėjami kiti dažniausiai įmonėse pasitaikantys darbo užmokesčio apskaičiavimo ir apskaitos atvejai.

Išklausę šiuos kursus, visapusiškai suprasite darbo santykių dokumentavimą, atlyginimo apskaičiavimą, esant skirtingiems darbo laiko režimams, ir atlyginimo apmokestinimą. Sutaupysite daug laiko ir jėgų, rengdami savo įmonėje reikalingas šios srities tvarkas ir dokumentus. Pateikti darbo užmokesčio apskaičiavimo pavyzdžiai palengvins darbuotojų darbo santykių įforminimą ir atlygio apskaičiavimą įvairiais įmonėse pasitaikančiais atvejais.

KURSŲ PROGRAMA:

1. DARBO SANTYKIŲ REGLAMENTAVIMAS.

     1.1. Darbo teisės reglamentavimas.

     1.2. Darbo sutartis, svarbiausios jos sąlygos. Darbo sutarties sudarymas.

     1.3. Reikalavimai, susiję su atlyginimo išmokėjimu. Pasekmės nukrypstant nuo nustatytų reikalavimų.

     1.4. Darbo laiko norma ir darbo laiko režimas. Pagrindiniai reikalavimai nustatant darbo laiko trukmę. Maksimalus darbuotojo darbo laikas.

     1.5. Poilsio laikas: kasmetinės ir tikslinės atostogos, minimalus privalomas poilsio laikas.

     1.6. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai.

     1.7. Darbo sutarties nutraukimas. Atleidimo pagrindai ir su tuo susijusios išmokos darbuotojui. Atsiskaitymo reikalavimai.

     1.8. Asmens duomenų apsauga įmonėje.

UAB „Pačiolis“  LEKTORIUS – konsultantas ekspertas Vaidotas DAUSKURDAS.

2. DARBO UŽMOKESČIO IR SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMAS IR APSKAITA.

     2.1. Darbo apmokėjimo formos.

     2.2. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai.

     2.3. Darbo apmokėjimo organizavimas ir apskaita.

     2.4. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų.

     2.5. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas.

     2.6. Atostoginių apskaičiavimas.

     2.7. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas, kaupinių atostogoms apskaita.

     2.8. Ligos išmokos apskaičiavimas.

     2.9. Mamadienių ir tėvadienių apmokėjimo apskaičiavimas.

     2.10. Komandiruočių apmokėjimas, įvairios kompensacijos, išskaitų iš darbo užmokesčio apskaita ir kiti susiję klausimai.     

      LEKTORĖ – apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonės „Finansita“ vadovė

     Jurgita JOCIUVIENĖ
 

3. DARBO UŽMOKESČIO APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS. PRANEŠIMAI „SODRAI“.

     3.1. Gyventojų pajamų mokestis.

     3.1.1. Apmokestinamos su darbo santykiais susijusios pajamos.

     3.1.2. GPM tarifai.

     3.1.3. GPM neapmokestinamos pajamos.

     3.1.4. NPD taikymas.

     3.1.5. GPM deklaravimas.

     3.2. Socialinis draudimas.

     3.2.1. Įmokų tarifai, socialinio draudimo rūšys.

     3.2.2. Apmokestinamos pajamos, „Sodros“ „lubos“ ir „grindys“.

     3.2.4. Pranešimai „Sodrai“.

     3.2.5. VSD tarifo pakeitimo procedūros.

   

UAB „Pačiolis“  LEKTORĖ – konsultantė ekspertė Marina GUPTOR.

NUOTOLINIŲ KURSŲ DALYVIAI:

● gauna išsamią ir naudingą spausdintą kursų medžiagą, kurioje gausu praktinių pavyzdžių;

● gauna prisijungimus prie nuotolinių kursų įrašo ir gali savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje stebėti įrašytus lektorių aiškinimus;

● gali išklausyti kursus ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius;

● rūpimus klausimus gali užduoti lektoriams ir gauti jų atsakymus el. paštu.

NUOTOLINIO KURSO PRIVALUMAI:
• Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje galėsite internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.
• Išklausyti kursą galėsite ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius.
Į viršų