UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Darbo priemonė „Buhalterinės apskaitos reglamentavimas įmonėje. BŪTINOSIOS VIDAUS TVARKOS“

Vienintelė Lietuvoje tokia darbo priemonė, kuria naudojasi jau apie 2 500 buhalterijų!
Apimtis spausdinto leidinio apie 180 psl.,
elektroninės dalies – 40 dokumentų šablonų.
Kaina: iki birželio 30 d. – 127 € 174 € (su PVM).

Už pristatymą sumokėsime mes – tik jei nurodysite tikslų pristatymo adresą ir kontaktinį tel. numerį!

***

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Finansinės apskaitos įstatymui, panaikinta nemažai apskaitos tvarkymą reglamentavusių teisės aktų. Todėl nuo šiol tapo svarbu tai reglamentuoti pačioms įmonėms. Individualiai rengiami reglamentai – įmonės vidaus tvarkos suteikia įmonei teisę apskaitos tvarkymą organizuoti pagal savo poreikius bei galimybes. Tačiau kartu tai atsakingas ir kvalifikuotas darbas, nes kiekviena vidaus tvarka ne tik turi aiškiai reglamentuoti tam tikrų procedūrų atlikimą, bet ir nustatyti procedūras atliekančių asmenų teises bei apibrėžti jų atsakomybę, įgyvendinti vidaus kontrolės reikalavimus. Atliekant šį darbą visada pravartu pasitelkti kvalifikuotus specialistus ir metodines priemones.

DARBO PRIEMONĖJE PARAŠYTOS ŠIOS TVARKOS:

• Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo tvarka.
• Darbo su elektroniniais kasos aparatais tvarka.
• Atsiskaitymų negrynais pinigais organizavimo ir mokėjimų eiliškumo atlikimo tvarka.
• Atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka.
• Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos įmonėje tvarka.
• Komandiruočių apmokėjimo tvarka.
• Inventorizacijos atlikimo tvarka.
• Prekių perrūšiavimo tvarka.
• Gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo tvarka.
• Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo tvarka.
• Apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo tvarka.
• Dingusių ir sugadintų apskaitos dokumentų ir registrų atkūrimo tvarka.
• Apskaitos dokumentų skaitmeninimo tvarka.
• Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka.
• Darbo laiko apskaitos tvarka.
• Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka.
• Nuotolinio darbo tvarka.
• Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka.
• Darbo santykių nutraukimo tvarka.
• Darbo apmokėjimo sistema
• Pardavimų organizavimo ir dokumentavimo tvarka.
• Pirkimų organizavimo ir dokumentavimo tvarka.
• Lengvųjų automobilių naudojimo tvarka.
• Reklamos ir reprezentacijos išlaidų apskaitos tvarka.
• Produktų gamybinės savikainos apskaičiavimo tvarka.
• Produktų pilnosios savikainos apskaičiavimo tvarka.
• Neproduktyvių išlaidų apskaičiavimo tvarka.
• Mažaverčio turto apskaitos tvarka.

***

   Kartu su darbo priemone internete pateikiama daugiau kaip 40 BŪTINŲ TVARKŲ ir DOKUMENTŲ ŠABLONŲ. Šablonai lengvai pritaikomi kiekvienos įmonės reikmėms.

TURINYS

PRATARMĖ

1. ĮMONĖS VIDAUS TVARKOS: PASKIRTIS, RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

2. ŪKINIŲ OPERACIJŲ REGISTRAVIMO IR VERTINIMO TVARKA

3. KASOS DARBAS, ATSISKAITYMAI GRYNAISIAIS IR NEGRYNAISIAIS PINIGAIS

3.1. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo tvarka

3.2. Darbo su elektroniniais kasos aparatais tvarka

3.3. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais organizavimo ir mokėjimų eiliškumo

atlikimo tvarka

4. KOMANDIRUOTĖS IR ATSISKAITYMAI SU ATSKAITINGAIS ASMENIMIS

4.1. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis tvarka

4.2. Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir

apskaitos įmonėje tvarka

4.3. Darbuotojų komandiravimo ir jų atsiskaitymo tvarka

5. INVENTORIZACIJA

5.1. Inventorizacijos atlikimo tvarka

5.2. Prekių perrūšiavimo tvarka

5.3. Gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo tvarka

6. APSKAITOS DOKUMENTAI IR REGISTRAI

6.1. Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo tvarka

6.2. Apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo tvarka

6.3. Dingusių ir sugadintų apskaitos dokumentų ir registrų atkūrimo tvarka

6.4. Apskaitos dokumentų skaitmeninimo tvarka

7. DARBO SANTYKIAI, DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR APSKAITA

7.1. Darbo apmokėjimo sistema

7.2. Darbuotojo priėmimo į darbą tvarka

7.3. Darbo santykių nutraukimo tvarka

7.4. Darbo laiko apskaitos tvarka

7.5. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka

7.6. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka

7.7. Nuotolinio darbo tvarka

8. PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ REGISTRAVIMAS

8.1. Pardavimų organizavimo ir dokumentavimo tvarka

8.2. Pirkimų organizavimo ir dokumentavimo tvarka

8.3. Lengvųjų automobilių naudojimo tvarka

8.4. Reklamos ir reprezentacijos išlaidų apskaitos tvarka

9. KITOS TVARKOS

9.1. Produktų gamybinės savikainos apskaičiavimo tvarka

9.2. Produktų pilnosios savikainos apskaičiavimo tvarka

9.3. Neproduktyvių išlaidų apskaičiavimo tvarka

9.4. Mažaverčio turto apskaitos tvarka

Turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti

IŠTRAUKA
Ištrauka (pdf). Spauskite atsisiųsti.
ATSILIEPIMAI
Buhalterė Vilma Eidininkienė, Klaipėda
Leidinys „Būtinosios vidaus tvarkos“ labai palengvina apskaitą tvarkančio asmens darbą. Kartu su leidiniu pateiktus tvarkų šablonus galima nesunkiai prisitaikyti savo įmonei. Visiems rekomenduoju įsigyti.

Buhalterė  Alma Prėskienienė, Šiauliai

Esu apskaitos įmonės vadovė. Įsigaliojus naujajam Finansinės apskaitos įstatymui, ne su vienu vadovu pasiguodėme – dabar teks kažką „kurti“, tuo labiau kad dirbu su įmonėmis, kurias audituoja savivaldybės ir reikalauja, kad visi dokumentai būtų griežtai sutvarkyti pagal naujausius įstatymus.

Nuėjusi į seminarą, visiškai atsitiktinai sužinojau apie „Pačiolio“ leidyklos parengtas tvarkas – knygą ir prie jos pridėtus tvarkų šablonus. Akys nušvito – vasarą galėsiu pailsėti. Parengta viskas, ko reikia įmonei. Svarbiausia man – kasos darbo organizavimo tvarka, inventorizacijos ir mažaverčio turto apskaitos tvarkos.

Labai dėkinga už puikų dokumentų rinkinį, rekomenduoju visiems.

Mokesčių specialistė Kristina L., Kaunas

Rekomenduoju kolegoms buhalteriams leidinį „Būtinosios vidaus tvarkos“, kuris padės parengti ar pakoreguoti turimas vidaus tvarkas, reikalingas įmonėje pagal 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Finansinės apskaitos įstatymo (FAĮ) reikalavimus.

Leidinio autoriai taikliai pastebėjo: nors pagal FAĮ apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkas privalo parengti vadovas, aiškiai apibrėždamas buhalterinės apskaitos tvarkymo taisykles įmonėje ir esminius principus, į kuriuos buhalteris turi atsižvelgti įvertindamas ir registruodamas ūkines operacijas, buhalteriui tai bus tikras palengvinimas.

Patiko, kad leidinyje paprastai paaiškinta ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos bendrinė sąvoka, pasiūlytos sritys, kurias derėtų apibrėžti (ir paaiškinta kodėl) įmonės vidaus reglamentuose.

Patogu, kad leidinyje tvarkos sugrupuotos pagal tam tikras sritis: atsiskaitymai grynaisiais ir negrynaisiais pinigais, atsiskaitymas su atskaitingais asmenimis, apskaitos dokumentai ir registrai, inventorizacija ir kt. Kadangi visų pateiktų tvarkų pavyzdžiai universalūs, kiekviena įmonė tvarkų šablonus, pateiktus ir elektroniniu formatu, gali prisitaikyti pagal savo poreikius (atsižvelgdama į įmonės dydį, veiklos pobūdį ar kt.).

Kiekvieno skyriaus pradžioje glaustai pateikti paaiškinimai, kokių teisės aktų reikalavimai tokios tvarkos turinyje turėtų atsispindėti. Pavyzdžiui, Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo tvarkos įžangoje pateiktas priminimas apie kasos dokumentams FAĮ nustatytus reikalavimus: grynaisiais pinigais atliekamų ūkinių operacijų registravimo apskaitoje terminą, draudimą taisyti grynųjų pinigų dokumentus ir kt. Arba, pavyzdžiui, nors darbas elektroniniais kasos aparatais griežtai reglamentuotas Vyriausybės nutarimu, leidinio Darbo su elektroniniais kasos aparatais tvarkoje autoriai atkreipė dėmesį į procedūras, nereglamentuotas teisės aktuose, – į pinigų inkasavimo ir saugojimo tvarką, kurią įmonė gali nustatyti pati.

Skaitydamas supranti, kad kai kurias tvarkas naudinga parengti tiesiog dėl darbuotojų, kuriems jos bus kaip pagalbinė priemonė atliekant darbo funkcijas ir padėsianti išvengti klaidų ar tiesiog sutaupyti laiko, nes nereikės savarankiškai aiškintis tam tikrų reikalavimų. Pavyzdžiui, Darbuotojų komandiravimo ir jų atsiskaitymo tvarka gali būti naudojama kaip komandiruoto darbuotojo atliekamų veiksmų aprašymas, kuriame jis ras reikalavimus, taikomus komandiruočių išlaidų apskaitos dokumentams, atsiskaitymo tvarką jam sugrįžus į darbo vietą.

Manau, buhalteriui pravers leidinyje pasiūlytos dokumentų taisymo, saugojimo, sugadintų dokumentų atkūrimo tvarkos, kurių atskirai nereglamentuoja dabartiniai teisės aktai.

Dar noriu paminėti, kad leidinyje galima rasti ir vidaus tvarkoms aktualių dokumentų pavyzdžių: sunaudotų degalų ataskaitą prie Lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos, įmonėje surašomų apskaitos dokumentų sąrašą ir jiems taikomus reikalavimus – prie Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo tvarkos, komandiruotės ataskaitą ir kt., kurie gali praversti, jeigu, pavyzdžiui, už buhalterinės apskaitos tvarkymą atsakingas mažiau reikiamos patirties turintis asmuo.

Į viršų