UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Darbo priemonė „INVENTORIZACIJA ĮMONĖJE. Prievolės, nauda, atlikimo ir įforminimo rekomendacijos“

Viskas apie inventorizaciją – viename leidinyje!
Apimtis spausdinto leidinio apie 160 psl.,
elektroninės dalies – 20 dokumentų šablonų.

Kaina: iki birželio 30 d. – 44 € 67 € (su PVM).

Už pristatymą sumokėsime mes – tik jei nurodysite tikslų pristatymo adresą ir kontaktinį tel. numerį!

***

Darbo priemonėje:

• visa inventorizavimo procedūra nuo pasirengimo iki rezultatų įforminimo ir užregistravimo apskaitoje;

• aptariamas tinkamas inventorizacijos reglamentavimas įmonėje, pateikti tokių reglamentų pavyzdžiai;

• nagrinėjamas visų rūšių turto ir nuosavybės inventorizavimas – ilgalaikio turto, atsargų, skolų ir įsipareigojimų, nuosavo kapitalo;

• aptariamas inventorizacijos rezultatų nustatymas ir jų įtaka apskaičiuojant mokesčius;

• pateikiami inventorizavimo dokumentų – įsakymų, aprašų, žiniaraščių – pavyzdžiai.

Kartu su darbo priemone pirkėjai gaus reikalingų dokumentų pildomus šablonus.

TURINYS

Pratarmė

I skyrius. Bendrieji inventorizacijos atlikimo reikalavimai

I.1. In­ven­to­ri­za­ci­jos es­mė ir reg­la­men­ta­vi­mas

I.2. Atsakomybė už inventorizacijos atlikimą

I.3. Inventorizacijos rūšys ir periodiškumas

II skyrius. Pasirengimo inventorizacijai procedūros

III skyrius. Inventorizacijos atlikimas

IV skyrius. Inventorizacijos įforminimas

IV.1. Inventorizavimo aprašai

IV.2. Inventorizacijos rezultatų nustatymas

IV.3. Per inventorizaciją nustatyto trūkumo išieškojimo teisiniai klausimai

V skyrius. Atskirų turto ir įsipareigojimų rūšių inventorizavimo ypatumai

V.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizacija

V.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija

V.1.2. Nebaigtų statybos darbų inventorizacija

V.1.3. Tretiesiems asmenims priklausančio turto inventorizacija

V.1.4. Nematerialiojo turto inventorizacija

V.2. Atsargų inventorizacija

V.2.1. Žaliavų, pagamintos produkcijos, prekių ir kitų atsargų inventorizacija

V.2.2. Nebaigtos gamybos inventorizacija

V.2.3. Tretiesiems asmenims priklausančių atsargų inventorizacija

V.3. Skolų, finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizacija

V.3.1. Gautinų sumų inventorizacija

V.3.2. Vertybinių popierių inventorizacija

V.3.3. Įsipareigojimų inventorizacija

V.3.4. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais inventorizacija

V.3.5. Mokesčių suderinimas

V.4. Pinigų inventorizacija

V.4.1. Kasos inventorizacija

V.4.2. Sąskaitų bankuose inventorizacija

V.4.3. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis inventorizacija

V.5. Nuosavo kapitalo inventorizacija

Priedai

 Knygos turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti.

IŠTRAUKA
Knygos ištrauka. Spauskite atsisiųsti.
Į viršų