UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Darbo priemonė „ĮMONĖS DOKUMENTAI: sutartys, tvarkos, įsakymai, aktai, pateisinamieji dokumentai“

SVARBI NAUJIENA KIEKVIENAI ĮMONEIVISI REIKALINGI JURIDINIAI DOKUMENTAI VIENOJE PRIEMONĖJE!
Apimtis spausdinto leidinio apie 365 psl., Elektroninės dalies – apie 100 dokumentų šablonų. 
Kaina: iki birželio 30 d. – 139 € 197 € (su PVM). 

Už pristatymą sumokėsime mes – tik jei nurodysite tikslų pristatymo adresą ir kontaktinį tel. numerį!

***

Darbo priemonėje pateikiama APIE 100 svarbiausių dokumentų pildomų šablonų!
Jie parengti naudojant populiarias MS Word ir Excel programas, todėl dokumentus galima greitai ir patogiai koreguoti, taisyti ir užpildyti savo įmonės rekvizitais, o knygoje pateikiami paaiškinimai padės tai padaryti tinkamai ir išvengiant klaidų.

Darbo priemonę sudaro:

I. CIVILINĖS SUTARTYS.

Dažniausiai naudojamos civilinės sutartys (įvairios pirkimo–pardavimo, tiekimo, patalpų, įrenginių ir transporto priemonių nuomos, panaudos ir kitos), darbų priėmimo–perdavimo aktai ir jų pavyzdžiai.

II. DARBO SANTYKIAMS REGLAMENTUOTI SKIRTI DOKUMENTAI.

Darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai, sutartys su darbuotojais, prašymai, įsakymai, pažymos, pranešimai, kiti personalo dokumentai ir jų pavyzdžiai.

III. ĮMONIŲ VEIKLOS DOKUMENTAI.

Uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, individualių įmonių ir kitų teisinių formų įmonių veiklos dokumentai (įstatai, nuostatai, susirinkimų protokolai, įmonės valdymo organų darbo reglamentai, kiti dokumentai) ir jų pavyzdžiai.

Taip pat rekomenduojame:

PRAKTIŠKA IR KOKYBIŠKA!  Plačiau
TURINYS

1skyrius. Bendrosios nuostatos

1.1.   Dokumentai ir jų valdymas įmonėje

1.2.   Dokumentų rengimas

1.3.   Dokumentų kopijos, nuorašai, išrašai, dublikatai

2 skyrius. Įmonių steigimo ir veiklos dokumentai

2.1.   Įmonių teisinių formų rūšys, esminiai jų bruožai bei veiklos ypatumai

2.1.1. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė

2.1.2. Mažoji bendrija

2.1.3 Individuali įmonė

2.1.4. Ūkinės (tikrosios ir komanditinės) bendrijos

2.1.5. Viešoji įstaiga

2.1.6. Valstybės ir savivaldybės įmonės

2.1.7. Kooperatinė bendrovė

2.1.8. Asociacija

2.1.9. Žemės ūkio bendrovės

2.2.   Įmonių dalininkai ir jų dalių apskaita

2.2.1. Vertybinių popierių sąskaita bei išrašas iš šios sąskaitos (nematerialių akcijų apskaita)

2.2.2. Akcininkų registravimo žurnalas (materialių akcijų apskaita)

2.2.3. Svarbiausios akcijų apskaitos tvarkymo nuostatos

2.2.4. Akcininko pranešimas apie ketinimą parduoti akcijas

2.3.   Akcijų (dalių) pirkimo–pardavimo sutartis

2.4.   Bendrovių valdymas

2.4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir priimami sprendimai

2.4.2. Bendrovės vadovo kompetencija ir priimami sprendimai

2.5.   Mažosios bendrijos valdymas

2.5.1. Mažosios bendrijos narių susirinkimas

2.5.2. Mažosios bendrijos atstovas

2.5.3. Mažosios bendrijos vadovas

2.6.   Individualios įmonės valdymas

2.6.1. Individualios įmonės savininko sprendimai

2.6.2. Individualios įmonės vadovo sprendimai

3 skyrius. Darbo santykiai

3.1.   Sutartys ir susitarimai su darbuotojais

3.1.1. Darbo sutartys, jų rūšys

3.1.2. Susitarimas dėl komercinių paslapčių neatskleidimo

3.1.3. Susitarimas dėl nekonkuravimo

3.1.4. Susitarimas dėl darbdavio patirtų kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensavimo

3.2.   Darbuotojų pareiginiai nuostatai

3.2.1. Bendrieji reikalavimai pareiginiams nuostatams

3.3.   Vidaus darbo tvarką nustatantys dokumentai

3.3.1. Darbo tvarkos taisyklės

3.3.2. Darbo apmokėjimo sistema

3.3.3. Darbuotojų asmens duomenų ir teisėsį privatų gyvenimą apsaugos politika

3.3.4. Darbuotojų lygių galimybių politika

3.4.   Įsakymai personalo klausimais

3.4.2. Įsakymas dėl pavadavimo

3.4.3. Įsakymas dėl poilsio dienos suteikimo

3.4.4. Įsakymas dėl darbo santykių nutraukimo

3.4.5. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo

3.4.6. Įsakymas dėl nemokamų atostogų suteikimo

3.4.7. Įsakymas dėl mokymosi atostogų suteikimo

3.4.8. Įsakymas dėl komandiruotės

3.4.9. Įsakymas dėl priemokos išmokėjimo

3.5.   Darbuotojų prašymai

3.5.1. Prašymas dėl priėmimo į darbą

3.5.2. Prašymas dėl atlyginimo išmokėjimo vieną kartą per  mėnesį

3.5.4. Prašymas dėl nemokamų atostogų

3.5.5. Prašymas dėl mokymosi atostogų

3.5.6. Prašymas dėl atostogų vaikui prižiūrėti

3.5.7. Prašymas dėl papildomos poilsio dienos

3.5.8. Prašymas dėl papildomos pertraukų

3.5.9. Prašymas dėl perkėlimo į kitas pareigas

3.6.   Drausminių nuobaudų įforminimas

3.6.1. Tarnybinis pranešimas dėl pareigų pažeidimo

3.6.2. Reikalavimas pateikti pasiaiškinimą

3.6.3. Nušalinimo nuo darbo aktas

3.6.4. Įsakymas dėl nuobaudos

3.6.5. Įsakymas dėl darbuotojo atleidimo

3.6.6. Atsisakymo susipažinti su įsakymu dėl atleidimo aktas

3.7.   Materialinė darbuotojų atsakomybė

3.7.1. Aktas dėl darbdaviui padarytos žalos

3.7.2. Nurodymas dėl išskaitos

1skyrius. Bendrosios nuostatos

1.1.   Dokumentai ir jų valdymas įmonėje

1.2.   Dokumentų rengimas

1.3.   Dokumentų kopijos, nuorašai, išrašai, dublikatai

2 skyrius. Įmonių steigimo ir veiklos dokumentai

2.1.   Įmonių teisinių formų rūšys, esminiai jų bruožai bei veiklos ypatumai

1.1. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė

2.1.2. Mažoji bendrija

2.1.3 Individuali įmonė

2.1.4. Ūkinės (tikrosios ir komanditinės) bendrijos

2.1.5. Viešoji įstaiga

2.1.6. Valstybės ir savivaldybės įmonės

2.1.7. Kooperatinė bendrovė

2.1.8. Asociacija

2.1.9. Žemės ūkio bendrovės

2.2.   Įmonių dalininkai ir jų dalių apskaita

2.2.1. Vertybinių popierių sąskaita bei išrašas iš šios sąskaitos (nematerialių akcijų apskaita)

2.2.2. Akcininkų registravimo žurnalas (materialių akcijų apskaita)

2.2.3. Svarbiausios akcijų apskaitos tvarkymo nuostatos

2.2.4. Akcininko pranešimas apie ketinimą parduoti akcijas

2.3.   Akcijų (dalių) pirkimo–pardavimo sutartis

2.4.   Bendrovių valdymas

2.4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir priimami sprendimai

2.4.2. Bendrovės vadovo kompetencija ir priimami sprendimai

2.5.   Mažosios bendrijos valdymas

2.5.1. Mažosios bendrijos narių susirinkimas

2.5.2. Mažosios bendrijos atstovas

2.5.3. Mažosios bendrijos vadovas

2.6.   Individualios įmonės valdymas

2.6.1. Individualios įmonės savininko sprendimai

2.6.2. Individualios įmonės vadovo sprendimai

3 skyrius. Darbo santykiai

3.1.   Sutartys ir susitarimai su darbuotojais

3.1.1. Darbo sutartys, jų rūšys

3.1.2. Susitarimas dėl komercinių paslapčių neatskleidimo

3.1.3. Susitarimas dėl nekonkuravimo

3.1.4. Susitarimas dėl darbdavio patirtų kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensavimo

3.2.   Darbuotojų pareiginiai nuostatai

3.2.1. Bendrieji reikalavimai pareiginiams nuostatams

3.3.   Vidaus darbo tvarką nustatantys dokumentai

3.3.1. Darbo tvarkos taisyklės

3.3.2. Darbo apmokėjimo sistema

3.3.3. Darbuotojų asmens duomenų ir teisės į privatų gyvenimą apsaugos politika

3.3.4. Darbuotojų lygių galimybių politika

3.4.   Įsakymai personalo klausimais

3.4.2. Įsakymas dėl pavadavimo

3.4.3. Įsakymas dėl poilsio dienos suteikimo

3.4.4. Įsakymas dėl darbo santykių nutraukimo

3.4.5. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo

3.4.6. Įsakymas dėl nemokamų atostogų suteikimo

3.4.7. Įsakymas dėl mokymosi atostogų suteikimo

3.4.8. Įsakymas dėl komandiruotės

3.4.9. Įsakymas dėl priemokos išmokėjimo

3.5.   Darbuotojų prašymai

3.5.1. Prašymas dėl priėmimo į darbą

3.5.2. Prašymas dėl atlyginimo išmokėjimo vieną kartą per  mėnesį

3.5.4. Prašymas dėl nemokamų atostogų

3.5.5. Prašymas dėl mokymosi atostogų

3.5.6. Prašymas dėl atostogų vaikui prižiūrėti

3.5.7. Prašymas dėl papildomos poilsio dienos

3.5.8. Prašymas dėl papildomos pertraukų

3.5.9. Prašymas dėl perkėlimo į kitas pareigas

3.6.   Drausminių nuobaudų įforminimas

3.6.1. Tarnybinis pranešimas dėl pareigų pažeidimo

3.6.2. Reikalavimas pateikti pasiaiškinimą

3.6.3. Nušalinimo nuo darbo aktas

3.6.4. Įsakymas dėl nuobaudos

3.6.5. Įsakymas dėl darbuotojo atleidimo

3.6.6. Atsisakymo susipažinti su įsakymu dėl atleidimo aktas......... 162

3.7.   Materialinė darbuotojų atsakomybė

3.7.1. Aktas dėl darbdaviui padarytos žalos

3.7.2. Nurodymas dėl išskaitos

3.8.   Kiti personalo dokumentai

3.8.1. Atsiskaitymo lapelis

3.8.2. Pažyma apie darbuotojo gautas pajamas

3.8.3. Rekomendacija apie darbuotojo darbą įmonėje

3.8.4. Darbo sutarčių registravimo žurnalas

3.8.5. Įsakymų registravimo žurnalas

3.8.6. Vykdomų antstolio patvarkymų apskaitos knyga

3.8.7. Darbo grafikas

4 skyrius. Civilinės sutartys

4.1.   Bendrieji reikalavimai civilinėms sutartims

4.1.1. Sutarties sudarymas

4.1.2. Atstovavimas (įgaliojimas ir prokūra)

4.1.3. Sutarties forma ir turinys

4.1.4. Sutarties vykdymo užtikrinimas

4.1.5. Sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės

4.1.6. Sutarčių pabaiga

4.2.   atskiros sutarčių rūšys

4.2.1. Pirkimo–pardavimo sutartis

4.2.2. Mainų sutartis

4.2.3. Dovanojimo sutartis

4.2.4. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

4.2.5. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo aktas

4.2.6. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

4.2.7. Transporto priemonių neteikiant vairavimo paslaugų nuomos sutartis

4.2.8. Automobilio panauda

4.2.9. Įrenginių nuomos sutartis

4.2.10. Paslaugų sutartis

4.2.11. Rangos sutartis

4.2.12. Autorinė sutartis

4.2.13. Paskolos sutartis

4.2.14. Pavedimo sutartis

4.2.15. Faktoringo sutartis

4.2.16. Laidavimo sutartis

4.2.17. Garantija

4.2.18. Pasaugos sutartis

4.2.19. Reikalavimų perleidimo sutartis

4.2.20. Tarpusavio prievolių įskaitymas

4.2.21. Vekselis

3.8.1. Atsiskaitymo lapelis

3.8.2. Pažyma apie darbuotojo gautas pajamas

3.8.3. Rekomendacija apie darbuotojo darbą įmonėje

3.8.4. Darbo sutarčių registravimo žurnalas

3.8.5. Įsakymų registravimo žurnalas

3.8.6. Vykdomų antstolio patvarkymų apskaitos knyga

3.8.7. Darbo grafikas

4 skyrius. Civilinės sutartys

4.1.   Bendrieji reikalavimai civilinėms sutartims

4.1.1. Sutarties sudarymas

4.1.2. Atstovavimas (įgaliojimas ir prokūra)

4.1.3. Sutarties forma ir turinys

4.1.4. Sutarties vykdymo užtikrinimas

4.1.5. Sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės

4.1.6. Sutarčių pabaiga

4.2.   atskiros sutarčių rūšys

4.2.1. Pirkimo–pardavimo sutartis

4.2.2. Mainų sutartis

4.2.3. Dovanojimo sutartis

4.2.4. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

4.2.5. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo aktas

4.2.6. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

4.2.7. Transporto priemonių neteikiant vairavimo paslaugų nuomos sutartis

4.2.8. Automobilio panauda

4.2.9. Įrenginių nuomos sutartis

4.2.10. Paslaugų sutartis

4.2.11. Rangos sutartis

4.2.12. Autorinė sutartis

4.2.13. Paskolos sutartis

4.2.14. Pavedimo sutartis

4.2.15. Faktoringo sutartis

4.2.16. Laidavimo sutartis

4.2.17. Garantija

4.2.18. Pasaugos sutartis

4.2.19. Reikalavimų perleidimo sutartis

4.2.20. Tarpusavio prievolių įskaitymas

4.2.21. Vekselis

Knygos turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti.

IŠTRAUKA
Knygos ištrauka (pdf). Spauskite atsisiųsti.
 
Į viršų