UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Darbo priemonė „BUHALTERINIAI DOKUMENTAI“

PRAKTIŠKA IR KOKYBIŠKA! 
Apimtis spausdinto leidinio apie 270 psl., elektroninės dalies – daugiau, kaip 100 dokumentų šablonų.
Kaina: birželio 30 d – 107 € 157 € (su PVM).

Už pristatymą sumokėsime mes – tik jei nurodysite tikslų pristatymo adresą ir kontaktinį tel. numerį!

***

Statistika: dokumentai, kuriems surašyti ir apdoroti įmonėse sugaištama 40–60 proc. VISO APSKAITAI SKIRIAMO LAIKO!
Netinkamas ūkinių operacijų dokumentavimas lemia ne tik apskaitos klaidas, bet ir neteisingai apskaičiuotus mokesčius, komplikuotus verslo santykius. Pasinaudokite kitų specialistų patirtimi ir praktiniais patarimais dokumentavimo srityje!
Darbo priemonėje:

• daugiau kaip 100 įvairių įmonių veiklai skirtų buhalterinių dokumentų pavyzdžių su jų naudojimo tvarkos paaiškinimais;
• pateikti visų dokumentų PILDOMI ŠABLONAI;
• dokumentų pavyzdžiai parengti įvertinus gerąją buhalterinės apskaitos praktiką ir teisės aktų reikalavimus;
• dokumentų saugojimo ir archyvavimo reikalavimai, klaidų dokumentuose taisymo būdai ir daug kitos naudingos informacijos.

TARP ŠIŲ DOKUMENTŲ TIKRAI RASITE REIKALINGŲ JŪSŲ ĮMONĖS VEIKLAI!
Greičiau ir patogiau pildykite buhalterinius dokumentus, parengtus pagal apskaitos, mokesčių ir kitų teisės aktų reikalavimus!

Taip pat rekomenduojame:

SVARBI NAUJIENA KIEKVIENAI ĮMONEI! VISI REIKALINGI JURIDINIAI DOKUMENTAI VIENOJE PRIEMONĖJE!
Kaina iki gegužės 31 d. – 133 € 197 € (su PVM). Plačiau
TURINYS
1.  Bendrieji reikalavimai, taikomi apskaitos dokumentams
1.1.  Apskaitos dokumentų juridinė galia ir privalomieji rekvizitai.
Dokumentų projektavimas ir atkūrimas
1.2. Apskaitos dokumentų rūšys ir apyvarta
1.3. Dokumentų pasirašymas ir atsakomybė už juos
1.4.  Klaidos buhalteriniuose dokumentuose ir jų taisymas.
Dokumentų klastojimas ir jo prevencija
1.4.1. Klaidos buhalteriniuose dokumentuose ir jų taisymas
1.4.2. Do­ku­men­tų klas­to­ji­mas
1.5.  Apskaitos dokumentų archyvavimo ir saugojimo tvarka
 
2.  Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai
2.1. Ilgalaikio materialiojo turto registracijos knyga
2.2. Ilgalaikio turto apskaitos kortelė
2.3. Ilgalaikio materialiojo turto atidavimo eksploatuoti aktas
2.4. Savos gamybos ilgalaikio turto pajamavimo aktas
2.5. Ilgalaikio turto perdavimo–priėmimo aktas
2.6. Ilgalaikio turto likvidavimo aktas
2.7. Materialinių vertybių, gautų ardant ir demontuojant pastatus bei įrenginius, pajamavimo aktas
2.8. Ilgalaikio materialiojo turto remonto (rekonstrukcijos) darbų įvertinimo aktas
2.9. Ilgalaikio materialiojo turto perkėlimo įmonės viduje važtaraštis
2.10. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaičiavimo žiniaraštis
2.11. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizavimo aprašas
2.12. Ilgalaikio nematerialiojo turto inventorizavimo aprašas
2.13. Vertybinių popierių inventorizavimo aprašas
2.14. Inventorizacijos rezultatų sutikrinimo žiniaraštis
 
3.  Atsargų apskaitos dokumentai
3.1.  Prekės kortelė (etiketė)
3.2. Materialinių vertybių užpajamavimo orderis
3.3. Atsargų apskaitos kortelė
3.4. Atsargų likučių apskaitos žiniaraštis
3.5.  Kortelė medžiagoms ir atsarginėms dalims, skirtoms automobilių eksploatacijai ir remontui, išduoti iš sandėlio
3.6. Prekių priėmimo pagal kiekį aktas
3.7. Prekių priėmimo pagal kokybę ir komplektiškumą aktas
3.8. Atsargų judėjimo sandėlyje apskaitos žiniaraštis
3.9. Medžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraštis
3.10. Atsargų ir gatavos produkcijos apskaitos žiniaraštis
3.11. Reklaminės medžiagos priėmimo aktas
3.12. Trumpalaikio turto nurašymo aktas
3.13. Reklaminės medžiagos nurašymo aktas
3.14. Atsargų inventorizacijos aprašas
3.15. Atsargų inventorizacijos skaičiavimo lapas
3.16. Sutikrinimo žiniaraštis
3.17. Atsargų netekties nurašymo aktas
 
4.  Gamybos išlaidų dokumentai
4.1. Reikalavimas išduoti medžiagas
4.2. Limito ir medžiagų išdavimo kortelė
4.3. Produkcijos gamybai sunaudotų žaliavų ataskaita
4.4. Gamybos baro pamainos ataskaita
4.5. Pagamintos produkcijos kalkuliavimo suvestinė
4.6. Maršrutinis lapas
4.7. Medžiagų nurašymo aktas
4.8. Produkcijos pakavimo ataskaita
4.9.  Produkcijos, žaliavų paėmimo laboratoriniams tyrimams aktas
4.10. Sunaudotų medžiagų laboratoriniams tyrimams ataskaita
4.11. Gamybinio (ekspedicinio) broko aktas
4.12. Gamybinio broko ir sugrąžintos produkcijos perdirbimo rezultatų apskaičiavimas
4.13. Nebaigtos gamybos likučių suvestinė
4.14. Produkcijos perdavimo į sandėlį lydraštis (važtaraštis)
4.15. Atliekų perdavimo į sandėlį važtaraštis
 
5.  Skolų įmonei apskaitos dokumentai
5.1.  Skolų įmonei apskaitos kortelė
5.2. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaitos ir pajamų nustatymo žiniaraštis
5.3. Avanso ataskaita
5.4. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos kortelė
5.5. Gautinų sumų inventorizavimo aprašas
5.6. Gautinų skolų suderinimo aktas
5.7. Tarpusavio skolų užskaitos aktas
5.8. Raginimas skolą sumokėti geruoju
5.9. Vekselių važtaraštis
5.10. Gautų vekselių žurnalas (sąrašas)
 
6.  Kasos ir banko operacijų apskaitos dokumentai
6.1.  Kasos pajamų orderis
6.2. Kasos išlaidų orderis
6.3. Kasos knyga
6.4. Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registrai
6.5. Kasos aparato kasos operacijų žurnalas
6.6. Grynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas
  
7.  Įmonės skolų apskaitos dokumentai
7.1. Įmonės skolų apskaitos kortelė
7.2. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitos žiniaraštis
7.3. Išduotų, akceptuotų ir indosuotų vekselių sąrašas
7.4. Pretenzija dėl trūkstamų prekių vertės kompensavimo
7.5. Skolų suderinimo aktas
7.6. Įmonės skolų (kreditorių) inventorizacijos aprašas
7.7. Pažyma prie įmonės skolų inventorizacijos aprašo
 
8.  Pardavimų apskaitos dokumentai
8.1. pvm sąskaita faktūra
8.2. Sąskaita faktūra
8.3. Prekių grąžinimo aktas
8.4. Prekių nukainojimo aktas
8.5. Pirkimo aktas
 
9.  Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai
9.1. Darbo grafikas
9.2. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis
9.3. Įmonės vadovo įsakymas (valdybos nutarimas) dėl bazinio darbo užmokesčio patvirtinimo
9.4. Įmonės vadovo įsakymas (valdybos nutarimas) dėl valandinių tarifinių atlygių patvirtinimo
9.5. Įmonės vadovo įsakymas dėl išdirbio normų ir vienetinių įkainių patvirtinimo
9.6. Įmonės vadovo įsakymas dėl priedų prie darbo užmokesčio (premijų) skyrimo
9.7. Gaminio darbo pasas 
9.8. Vienetinio darbo užmokesčio apskaitos kortelė
9.9. Papildomo darbo užmokesčio suvestinė
9.10. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo dokumentai
9.11. Darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraštis
9.12. Asmens sąskaita
9.13. Atsiskaitymo lapelis
9.14. Neišmokėto darbo užmokesčio suvestinė
 
10. Paslaugų įmonių apskaitos dokumentai
10.1. Atliktų darbų aktas
10.2. Pažyma apie atliktų darbų vertę
10.3. Limitinė objekto kortelė
10.4. Ataskaita apie atsargų panaudojimą (statyboje), palyginti su nustatytomis normomis
10.5. Materialinė ataskaita
10.6. Mechanizmų veikimo registras
11. Transporto priemonių naudojimo apskaitos dokumentai
11.1. Lengvojo automobilio kelionės lapas
11.2. Ne bendrojo naudojimo autobuso kelionės lapas
11.3. Sunkvežimio kelionės lapas
11.4. Specialiosios mašinos (autokrano) kelionės lapas
11.5. Automobilio panaudojimo ir degalų suvartojimo ataskaita
11.6. Sunaudotų degalų nurašymo aktas
Dalykinė rodyklė
 
Turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti
IŠTRAUKA
Knygos ištrauka (pdf). Spauskite atsisiųsti.
Į viršų