UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Darbo priemonė „Įmonės apskaitos ir mokesčių politika“.

Atnaujinta pagal naujojo Finansinės apskaitos įstatymo reikalavimus ir iš esmės papildyta darbo priemonė!
Elektroninės dalies – daugiau, kaip 40 dokumentų šablonų.
Kaina: iki birželio 30 d. – 275 € 375 € (su PVM).

Už pristatymą sumokėsime mes – tik jei nurodysite tikslų pristatymo adresą ir kontaktinį tel. numerį!

***

 Patogiai ir lengvai atsinaujinsite ar pasirengsite APSKAITOS ir MOKESČIŲ POLITIKĄ su naująja darbo priemone.

Buhalteriui svarbu, kaip įmonėje organizuojama buhalterinė apskaita, įgyvendinama finansinės bei vadybos ir kaštų apskaitos metodika, įvairūs normatyvai,  taip pat – kaip tvarkomas įmonės mokamų mokesčių apskaičiavimas. Visa tai – ĮMONĖS APSKAITOS  ir MOKESČIŲ POLITIKA.

Dėl kokių konkrečių priežasčių reikia atnaujinti turimą įmonės POLITIKĄ dabar. skaitykite ČIA.

ATSAKOMYBĖS GALI BŪTI PER DAUG IR ĮMONIŲ VADOVAMS, IR BUHALTERIAMS. Spauskite ČIA

Visa medžiaga parengta MS Word ir Excel formatu, kad galėtumėte ją lengvai pritaikyti savo įmonės poreikiams.

TURINYS

A sritis. Buhalterinės apskaitos ir mokesčių politikos bendrosios nuostatos

A1 dalis  Buhalterinio darbo organizavimas

A2 dalis  Apskaitos ir mokesčių politikos patvirtinimas ir įmonės darbuotojų supažindinimas su ja

A3 dalis  Apskaitos ir mokesčių politikos pakeitimų patvirtinimas ir įmonės darbuotojų supažindinimas su jais

A4 dalis  Informacijos atskleidimas ir komercinių paslapčių išsaugojimas

A5 dalis  Įmonės darbuotojų drausminė, civilinė ir materialinė atsakomybė

B sritis. Finansinės apskaitos ir atskaitomybės politika

B1 dalis  Finansinės apskaitos ir atskaitomybės politikos bendrosios nuostatos

B2 dalis  Sąskaitų planas

B3 dalis  Nematerialiojo turto apskaita

B4 dalis  Ilgalaikio materialiojo turto apskaita

B5 dalis  Finansinio turto apskaita

B6 dalis  Atsargų apskaita

B7 dalis  Gautinų sumų apskaita

B8 dalis  Piniginio turto apskaita

B9 dalis   Nuosavo kapitalo apskaita

B 10 dalis  Dotacijų ir subsidijų apskaita

B11 dalis   Įsipareigojimų apskaita

B12 dalis   Pajamų apskaita

B13 dalis   Sąnaudų apskaita

B14 dalis   Pelno mokesčio apskaita

B15 dalis   Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas

B15.1   Bendrosios nuostatos

B15.2A  Trumpas balansas

B15.2B  Sutrumpintas balansas

B15.2C  Balansas

B15.3A  Trumpa pelno (nuostolių) ataskaita

B15.3B  Pelno (nuostolių) ataskaita

B15.4A  Pinigų srautų ataskaita – netiesioginiu būdu

B15.4B  Pinigų srautų ataskaita – tiesioginiu būdu

B15.5    Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

B15.6A  Sutrumpintas aiškinamasis raštas

B15.6B  Aiškinamasis raštas

B15.7  Poataskaitinių įvykių identifikavimo tvarkos nustatymas

B15.8  Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

B16 dalis  Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita

B17 dalis  Apskaitos dokumentai ir registrai

B18 dalis  Turto ir įsipareigojimų inventorizacija

C sritis. Mokesčių apskaičiavimo, apskaitos ir deklaravimo politika

C1 dalis  Mokesčių apskaičiavimo, apskaitos ir deklaravimo ben­dro­sios nuo­sta­tos

C2 dalis  Įmonės mokami mokesčiai (pelno mokestis; pridėtinės vertės mokestis; gyventojų pajamų mokestis; valstybinio socialinio draudimo įmokos)

C3 dalis  Atvejai, darantys įtaką įvairiems mokesčiams

D sritis. Vadybos ir kaštų (menedžmento) buhalterinės apskaitos politika

D1 dalis  Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos politikos bendrosios nuostatos

D2 dalis  Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos darbo organizavimas

D3 dalis  Produktų savikainos kalkuliavimas

D4 dalis  Biudžetų rengimas

D5 dalis  Vidinių ataskaitų sudarymas

D6 dalis  Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos sąskaitų planas

D7 dalis  Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos dokumentai

Turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti.

IŠTRAUKA
Knygos ištrauka (pdf). Spauskite atsisiųsti.
Į viršų