UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

ELEKTRONINIAI NORMINIŲ AKTŲ SĄVADAI

Elektroninėje norminių aktų bazėje pateikiama apie 7000 norminių aktų, įdiegta sparti ir patogi reglamentų paieškos sistema. Prenumeruodami „Pačiolio“ elektroninius sąvadus, jūs galėsite naudotis išskirtinėmis duomenų bazės programos savybėmis, kurios leis pasižymėti, komentuoti reikalingą darbui tekstą, skaityti teisės aktus su jų istorija, matyti dokumento redakciją pagal pasirinktą laikotarpį, naudotis loginėmis nuorodomis į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis.
Prireikus visus šiuos dokumentus galima atsispausdinti.

 Pagrindinių sąvadų komplektas (7 sąvadai). Kaina –  175 € (su PVM)
• Jeigu jūsų veikla labai įvairi, jums reikalingas pilnas sąvadų komplektas! Jį sudaro daugiau nei 50 įmonių veiklai reikalingų sąvadų! Kaina – 327 € (su PVM).


ELEKTRONINIAI SĄVADAI ATNAUJINAMI KIEKVIENĄ SAVAITĘ.

Apie atnaujinimus prenumeratorius informuoja elektroniniu paštu kiekvieną trečiadienį siunčiamas naujienlaiškis - „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis".

1. NET TRYS PASIRINKIMAI: KIEKVIENAM – PAGAL POREIKIUS!

1. MOKESČIŲ, APSKAITOS IR TEISĖS REGLAMENTŲ NAUJIENLAIŠKIS

• Kiekvieną trečiadienį atkeliaus į Jūsų nurodytą elektroninį paštą.
Praneš visas Jums aktualias reglamentų naujienas.
• Pateiks visą pakeisto reglamento tekstą su net 5 metų jo pakeitimų istorija, išryškindamas visas pakeistas reglamento vietas.

12 mėnesių prenumeratos kaina – tik 49 € (su PVM).


2. RACIONALUS PASIRINKIMAS – RINKITĖS TAI, KĄ DAŽNIAUSIAI NAUDOJATE!

PAGRINDINIŲ SĄVADŲ KOMPLEKTĄ sudaro 7 SVARBIAUSI įmonės veiklai sąvadai:

• Apskaita
• Pelno mokestis
• Pridėtinės vertės mokestis
• Gyventojų pajamų mokestis
• Socialinis draudimas
• i.Mokesčių administravimo sistema
• Darbo santykiai ir darbo ginčai 

12 mėnesių prenumeratos kaina – 175 € (su PVM).

Pastaba: Elektroninių SĄVADŲ prenumeratoriams priklauso elektroninis leidinys „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“. 

 

3. JEIGU JŪSŲ VEIKLA LABAI ĮVAIRI, JUMS REIKIA PILNO SĄVADŲ KOMPLEKTO! JĮ SUDARO DAUGIAU NEI 50 SĄVADŲ!


• Administracinių nusižengimų kodeksas; • Administracinių ginčų ir bylų nagrinėjimas • Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės; • Akcizai: • Apskaita; • Asmens duomenų apsauga; • Asociacijos; • Atliekų tvarkymas; • Atskaitymai Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti; • Baudžiamasis kodeksas ; • Biudžetinės įstaigos; • Biudžetinės įstaigos: valstybės tarnyba; • civilinis procesas • Civilinis kodeksas ir susiję teisės aktai; • Darbo santykiai ir darbo ginčai; • Dokumentų rengimas, tvarkymas, saugojimas, • Europos verslo formos; • Gyventojų pajamų mokestis; • Gyventojų turto deklaravimas; • Įmonių steigimas/likvidavimas; • Individualios įmonės; • Konkurencija; • Kooperatinės bendrovės; • Labdara ir parama, subsidijos; • Mažosios bendrijos; • Mokesčiai už gamtos išteklius; • Mokesčių administravimas; • i.Mokesčių administravimo sistema (i.MAS); • Mokestis už aplinkos teršimą; • Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise; ; • Mokėjimai ir atsiskaitymai; • Nekilnojamojo turto mokestis; • Ne pelno ir visuomeninės organizacijos (įmonės); • Paslaugos;  Paveldimo turto mokestis; • Pelno mokestis; • Prekyba; • Pridėtinės vertės mokestis; • Reklama; • Rinkliavos; • Socialinės įmonės • Socialinis draudimas; • Statyba; • Tarptautinio dvigubo apmokestinimo išvengimas; • Teisėkūra; • Ūkinės bendrijos; • Valstybės ir savivaldybės įmonės; • Viešieji pirkimai; • Viešosios įstaigos; • Žemės ir žemės nuomos mokesčiai; • Žemės ūkio bendrovės.

12 mėnesių prenumeratos kaina – 327 € (su PVM).


 Pastaba: Elektroninių SĄVADŲ prenumeratoriams priklauso elektroninis leidinys „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“. 

PASIRINKITE TAI, KO JUMS LABIAUSIAI REIKIA!

2. UNIKALUS TEISĖS AKTŲ REDAKCIJŲ PATEIKIMAS

Aiškiai ir patogiai pateikiama galiojanti reglamento redakcija ir istorija.
Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje pateikiama ne tik šiuo metu galiojanti, bet ir anksčiau galiojusios teisės akto redakcijos. Nurodomas jų galiojimo laikotarpis, dokumento priėmimo data ir numeris.

 

Pagrindinis dokumento pateikimo būdas – rodoma dabartinė redakcija su buvusių pakeitimų istorija.

Pakeistos dokumentų dalys išskiriamos grafiniais ženklais, nebegaliojanti informacija užbraukiama, nurodoma, kada galiojo užbrauktoji teksto dalis, kokiu reglamentu ji buvo pakeista.
Jei domina tik šiuo metu galiojanti redakcija, istoriją nesunkiai galima paslėpti: pažymėjus ekrano viršuje esantį Pasirinktos dienos be istorijos variantą ir paspaudus mygtuką Rodyti. Ekrane liks tik šiuo metu galiojantis norminio akto tekstai.

3. ĮVAIRIAPJŪVĖ IR SPARTI PAIEŠKOS SISTEMA

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegta paieškos sistema leidžia greitai susirasti teisės aktus pagal įvairius požymius. 

Galima pasirinkti konkrečius sąvadus, kuriuose norima atlikti paiešką, arba ieškoti visuose sąvaduose.

Baigus paiešką pateikiamas surastų dokumentų sąrašas, kurio viršuje – naujausi teisės aktai. Surastų reglamentų rūšiavimo tvarką galima pakeisti.
4. LOGINĖS NUORODOS Į SUSIJUSIUS REGLAMENTUS

Vartotojų patogumui elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje sudarytos nuorodos į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Skaitydami konkretų įstatymą iš karto galėsite atsiversti su juo susijusius poįstatyminius aktus, VMI išaiškinimus ar komentarus, kitus paminėtus svarbius reglamentus.

Mėlynai nuspalvintas straipsnis – nuoroda į įstatymo straipsnio VMI komentarą.

Mėlynai nuspalvintas straipsnio punktas – nuoroda į įstatymo straipsnio komentarą.

Loginės nuorodos sudarytos iš mėlynai nuspalvinto teksto, kurį paspaudus atidaromas susijęs norminis aktas arba kita to paties reglamento dalis. 

5. „MANO SĄVADAI“ - UNIKALI GALIMYBĖ SUFORMUOTI ASMENINIŲ SĄVADŲ SĄRAŠĄ.

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje teisės aktai susisteminti pagal veiklos sritis daugiau nei į 50 sąvadų. Natūralu, kad ne visiems vartotojams jie visi yra vienodai svarbūs. Todėl įdiegta unikali funkcija „Mano sąvadai“ padeda labai lengvai atsirinkti tik jums aktualių sričių sąvadus ir juos susidėti į nuosavą lentynėlę.

Nusprendę, kad tam tikras sąvadas pasidarė mažiau aktualus, vienu paspaudimu pašalinsite jį iš savo sąvadų sąrašo – Pašalinti iš „Mano sąvadų“.

6. ASMENINĖS PASTABOS, PASIŽYMĖJIMAI IR KOMENTARAI. „MANO NUORODOS“, „MANO APLINKA“

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegtos išskirtinės savybės, kurių nėra nė vienoje analogiškų produktų programoje ir juolab nemokamose duomenų bazėse: 1) galimybė užsirašyti pastabas apie vieną ar kitą norminį aktą, 2) įvairiomis spalvomis pasižymėti tekstą ir jį papildomai pakomentuoti. Užsirašyti ir išsaugoti asmenines pastabas apie aktualų dokumentą labai nesudėtinga. Tereikia paspausti eilutę Pastabos kairėje pusėje esančiame meniu ir užsirašyti norimą tekstą, kurį vėliau visada matysite atsidarę tą patį dokumentą.

Naršydami interneto tinklalapiuose esame įpratę, kad paspausta nuoroda, grįžus į tą patį puslapį, jau būna pažymėta kita spalva. Elektroninė teisės aktų sąvadų bazė veikia panašiai – nors kartą atidarytų teisės aktų pavadinimai nuspalvinami žaliai.

Tuomet teisės aktų sąraše iškart matomi nė karto neskaityti dokumentai: jie lieka pažymėti juoda spalva. Jei teisės aktas pakeičiamas, jis vėl tampa neskaitytu ir jo pavadinimas pasidaro juodas

7. KITI PRIVALUMAI

UAB „PAČIOLIS“ NORMINIŲ AKTŲ RINKINIAI

Kiekvienam buhalteriui, ieškančiam informacijos apie teisės aktus ir jų pakeitimus, svarbu:
• informacijos patikimumas, t. y. garantijos, kad reikiama informacija yra nepasenusi ir teisinga;
• informacijos išsamumas – ar tam tikru klausimu gaunama pakankamai informacijos, ar jos nereikia papildomai ieškoti kitur;
• paieškos ir darbo su rasta informacija patogumas – ar lengva surasti dokumentą, nežinant tikslių jo rekvizitų, ar galima nusikopijuoti rastą medžiagą ir ją atsispausdinti. Ar yra nuorodų į kitus susijusius reglamentus, ar įmanoma žymėtis savo pastabas tekste ir pan.;
• galimybė patogiai susipažinti su reglamentų pakeitimų esme, t. y. galimybė susipažinti ne tik su esama teisės akto redakcija, bet ir su ankstesnėmis jo redakcijomis, nustatant, kas konkrečiai ir kada pasikeitė;
• laiko sąnaudos, ieškant reikalingų norminių aktų bei jų pakeitimų.

Teisės aktų paieškai dažniausiai naudojamos šios internetinės svetainės:
– LR Seimo duomenų bazė (www.lrs.lt);
– Teisės aktų registras (www.e-tar.lt);
– Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapis (www.vmi.lt).

Visų šių informacinių bazių privalumas tas, kad jose pateikiama nemokama informacija. Tačiau informacijos paieška nemokamose informacinėse bazėse nėra pakankamai patogi ir toli gražu ne visuomet tenkina ieškančiojo lūkesčius, pavyzdžiui, kuomet reikia dažnai grįžti prie tų pačių reglamentų. Išsamiau aptarsime kiekvieną minėtą norminės informacijos šaltinį ir jo ypatumus.

LR SEIMO DUOMENŲ BAZĖ (toliau – bazė)

Šioje bazėje skelbiami visi priimti teisės aktai(ir galiojantys, ir nebegaliojantys) bei teisės aktų projektai. Iš tiesų čia galima rasti kiekvieną teisės aktą, tačiau šioje svetainėje pasitaiko ir klaidų. Verta atkreipti dėmesį, kad, nepaisant skambaus svetainės pavadinimo, – LR Seimo duomenų bazė, – joje pateikta informacija neturi oficialaus statuso. Oficialaus dokumento statusą turėjo tik „Valstybės žiniose“ skelbiami dokumentai. Jau keli metai jie skelbiami elektroniniu pavidalu kitoje duomenų bazėje – Teisės aktų registre (jį aptarsime vėliau). Seimo duomenų bazė sukurta ir prižiūrima Seimo kanceliarijos, siekiant palengvinti galimybes susipažinti su teisės aktais. Paieška galima ir pagal teisės akto numerį, ir pagal pavadinimą, instituciją, teisės akto rūšį, datą ir net pagal reikšminį žodį. Tačiau buhalteris – ne teisininkas, jam nereikia visų teisės aktų, – jam reikalingi tik tie, kurie reglamentuoja apskaitą ir apmokestinimą, taigi, pirmas nepatogumas tas, kad pateikiama per daug informacijos, tarp kurios reikia ieškoti sau reikalingos. Ypač dažnai susipainiojama, kai į paieškos lauką įrašomi ganėtinai populiarūs reikšminiai žodžiai, pavyzdžiui, inventorizacija, PVM sąskaita faktūra, beviltiškos skolos ir pan. Bazėje paskelbti ir galiojantys, ir negaliojantys teisės aktai, tačiau jie pateikti atskirai ir nėra galimybės viename dokumente pamatyti kelias redakcijas, kad būtų galima jas palyginti. Kitą kartą prireikus to paties dokumento, tenka jo vėl ieškoti iš naujo, nėra galimybės suformuoti sau reikalingų dokumentų aplanko, juo labiau – kaip nors žymėti reikiamas vietas dokumente, rašyti savo pastabas, o tai buhalteriams dažnai būna svarbu. Dar vienas buhalteriui reikšmingas momentas: šioje bazėje yra tik teisės aktai, t. y. joje nėra kitų buhalteriui svarbių dokumentų, pavyzdžiui, Verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų, VMI raštų ir pan. Taip pat nėra galimybės užsisakyti teisės aktų pakeitimų naujienlaiškį, iš daugybės kasdien paskelbiamų reglamentų išsirenkant tik dominančias sritis.

TEISĖS AKTŲ REGISTRAS (toliau – TAR)

TAR atsirado prieš kelis metus, atsisakius oficialaus teisės aktų skelbimo leidinio, – „Valstybės žinių“. TAR’e skelbiami tik oficialūs dokumentai. Teisės aktų registro valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. TAR svarbus tuo, kad teisės aktai įsigalioja kitą dieną tik po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data, išskyrus tam tikrus atvejus.

 Savo struktūra ir funkcionalumu TAR labai panašus į Seimo duomenų bazę: čia galima ne tik ieškoti teisės aktų, bet ir peržiūrėti naujausius teisės aktus, taip pat užsisakyti naujienlaiškį, pranešantį apie reglamentų pasikeitimus. Vis dėlto nėra galimybės pasirinkti naujienų iš konkrečių dominančių sričių, todėl kiekvieną kartą atsivertus naujienlaiškį, tenka gaišti daug laiko tarp kelių dešimčių įvairiausių dokumentų, ieškant reikalingo. Vien dėl šios priežasties buhalteriai TAR’u praktiškai nesinaudoja.

Ši duomenų bazė iš Seimo duomenų bazės „paveldėjo“ tuos pačius trūkumus ir dar pridėjo savų – informacija TAR’o lange pateikiama ganėtinai sudėtingai, todėl, neperpratus svetainės struktūros, sunku suprasti, kur ir kaip ieškoti dokumento. Net jį suradus, nesunku paklysti. Be to, galima net labai suklysti, pavyzdžiui, vietoje galiojančios dokumento redakcijos atsivertus jo projektą. Akivaizdu, kad, dirbant su šia sistema, būtini įgūdžiai. Dauguma apklaustų buhalterių vienbalsiai tvirtino, kad vengia šios svetainės. Tą turbūt supranta ir patys jos kūrėjai, nes, pradėjus veikti oficialiam teisės aktų registrui, savo veiklos nenutraukė ir neoficialioji, tačiau gerokai patogesnė Seimo duomenų bazė. Kaip ir Seimo duomenų bazėje, čia taip pat nėra galimybės susikurti sau reikiamų dokumentų aplanko, negalima rašyti pastabų ar ką nors žymėtis.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS KONSULTACINĖS MEDŽIAGOS KATALOGAS (toliau – katalogas)

Kataloge pateikta informacija, susijusi su mokesčių apskaičiavimu. Jame yra atskiras bendros informacijos skyrius, kuriame trumpai paaiškinti kiekvienai įmonei svarbūs apskaitos ir mokesčių klausimai, pateiktos nuorodos į kitų institucijų skelbiamus reglamentus, pavyzdžiui, kad informaciją apie VAS teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, socialinio draudimo klausimais konsultuoja „Sodra“, ir pan. Ši svetainė suteikia galimybę užsisakyti naujienlaiškį ir nemokamai naudotis joje pateikta informacija. Užsisakant naujienlaiškį, galima pasirinkti dominančias sritis, taip išvengiant daugybės neaktualių dokumentų. Vis dėlto nepamirština, kad tai – Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapis, jame pateikiama tik šios žinybos rengiama informacija, taigi šioje svetainėje nepavyks rasti įstatymų, Finansų ministerijos ar kitų institucijų priimtų teisės aktų, reglamentuojančių mokesčius ar kitas buhalteriams svarbias sritis.

Yra ir kitų nemokamų informacijos apie tam tikrus norminius aktus šaltinių, tokių kaip „Sodra“, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, Statistikos departamentas, Valstybinė darbo inspekcija ir pan. Tačiau šiuose tinklalapiuose pateikta tik tos srities informacija, kurią kuruoja atitinkama institucija, todėl atskirai jų apžvelgti nėra reikalo.

Taigi, galima naudotis net keliomis informacinėmis sistemomis, kurių kiekviena turi savų privalumų bei trūkumų. Apibendrinant galima teigti, kad nė viena jų nėra pakankamai patogi ir tinkama buhalteriams.Tai natūralu, – juk šios bazės skirtos visiems (ne tik įmonių) buhalteriams, o jų visų poreikiai – labai įvairūs. Todėl buhalteriams pravartu naudotis specializuotais produktais, kuriuose jie patogiai ir minimaliomis laiko sąnaudomis rastų būtent jiems reikalingą norminių aktų informaciją. Suprantama, už tokius produktus reikia mokėti, tačiau kvalifikuoti, save ir savo darbą gerbiantys specialistai jau seniai įprato naudotis mokamais produktais. Toliau pristatysime „Pačiolio“ bendrovės leidžiamus elektroninius teisės aktų rinkinius ir jų savybes.

ŠTAI KOKIAS GALIMYBES SUTEIKIA „PAČIOLIO“ NORMINIŲ AKTŲ RINKINIAI

Norminius aktus ir jų pakeitimus galima rasti įvairiuose šaltiniuose, tačiau svarbiausia žinoti, ko konkrečiai ieškote, kad nereikėtų veltui gaišti laiko ir kad tikrai rastumėte reikalingą dokumentą. Ieškant teisės aktų naujienų savarankiškai viešai prieinamose informacinėse bazėse, sugaištama daug laiko, be to, niekada negalima būti tikriems, kad rasti visi pakeitimai, nes nežinoma visko, kas pasikeitė! Kiekvieną trečiadienį išleidžiamas elektroninis leidinys (naujienlaiškis) MOKESČIŲ, APSKAITOS IR TEISĖS NAUJIENOS praneša visas įmonių buhalteriams aktualias norminių aktų naujienas ir jų pakeitimus, kartu su tų pakeitimų paaiškinimais. Todėl tokio naujienlaiškio gavėjai gali būti tikri, kad nieko nepraleis ir su visomis naujienomis susipažins laiku. Naujienlaiškio gavėjai mato ne tik paskelbtų naujų norminių aktų ar atliktų jų pakeitimų informaciją, bet ir gali pamatyti kiekvieną juos dominantį dokumentą: tiek esamą, tiek ir ankstesniąją jo redakciją, visa tai pateikiant viename dokumente, taigi bus lengva palyginti, kas ir nuo kada įsigaliojo. Tai būdas, kuriuo, skiriant labai mažai laiko, galima sužinoti visas (be to, laiku) įmonėms svarbias reglamentų naujienas. Šis produktas gali būti perkamas atskirai arba įsigyjamas prenumeruojant „Pačiolio“ norminių aktų rinkinius (rinkinių prenumeratoriai šį naujienlaiškį gauna nemokamai).

Darbui su teisės aktais bei kitais dokumentais (VMI parengtais mokesčių įstatymų komentarais, VAS komentarais ir kt.) ir yra skirti „Pačiolio“ bendrovės leidžiami elektroniniai NORMINIŲ AKTŲ RINKINIAI. Juose patogiai pagal atskiras sritis (pavyzdžiui, pagal atskirus mokesčius ir pan.) pateikta sugrupuota visų įmonių buhalteriams ir kitiems specialistams aktualių norminių aktų šiuo metu galiojanti redakcija kartu su jos net 5 metų laikotarpio (kartais ir dar ilgesne) istorija. Norminių aktų istorija buhalteriams ne tik naudinga, bet ir būtina. Mokesčių patikrinimo bei jų perskaičiavimo senaties terminas – 5 metai, todėl, naudodamasis minėtais rinkiniais, buhalteris, esant poreikiui, gali patikrinti, kokios tam tikrų teisės aktų nuostatos galiojo prieš keletą metų, ar teisingai buvo tuo metu apskaičiuoti mokesčiai, ir, esant, reikalui, – patikslinti deklaracijas. Be šių labai svarbių savybių, „Pačiolio“ norminių aktų elektroniniai rinkiniai visiškai atitinka visus išvardytus darbo su teisės aktų informacija kriterijus:

  • informacijos patikimumas – informacija sąvaduose atnaujinama kas savaitę;
  • informacijos išsamumas – sąvaduose yra ne tik įstatymai, bet ir lydimieji teisės aktai, VMI ir kitų institucijų išaiškinimai, įvairūs raštai;
  • paieškos ir tolesnio darbo su rasta informacija patogumas – yra galimybė dokumento ieškoti pagal įvairius kriterijus;
  • galimybė patogiai susipažinti su reglamentų pakeitimų esme – vartotojas gali matyti tik galiojančią redakciją arba galiojančią redakciją su visais tam tikro laikotarpio pakeitimais;
  • paieškai skiriamo laiko sąnaudos – visa reikiama informacija pateikta vienoje duomenų bazėje, o tai labai palengvina ir pagreitina paiešką.

Kad būtų galima geriau susipažinti su šiais norminių aktų rinkiniais ir jų savybėmis, konkrečiu pavyzdžių pateiksime šių rinkinių naudojimo praktiškumą. Toliau nagrinėjamas tipinis atvejis (pirkėjo skolos pripažinimas ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais), su kuriuo gana dažnai susiduria įvairių įmonių buhalteriai.

 Pavyzdžiui, įmonės pirkėjas skolingas įmonei už įsigytas prekes 1 500 Eurų jau trejus metus. Įmonė bandė ieškoti pirkėjo, siuntė skolų suderinimo aktus, tačiau skolos atgauti taip ir nepavyko. Įmonės buhalteris, apskaičiuodamas pelno mokestį, svarsto, ar galima šia suma mažinti įmonės apmokestinamąjį pelną. Pelno mokesčio apskaičiavimą reglamentuoja LR pelno mokesčio įstatymas, todėl pirmiausia reikia išnagrinėti LR pelno mokesčio įstatymo nuostatas dėl neatgautų skolų.

Skolų pripažinimą ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais reglamentuoja atskiras LR pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnis Beviltiškos skolos.

Užbrauktu tekstu reikėtų vadovautis, jeigu norėtumėte pasitikrinti, ar teisingai elgėtės pripažindami skolas beviltiškomis ankstesniais laikotarpiais.

Iš pateiktos ištraukos matyti, kad LR pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnio 2 dalis pateikia nuorodą į kitą teisės aktą – Vyriausybės nutarimą. Aptariamoje teisės aktų paieškos priemonėje šiam tikslui sukurti specialūs ryšiai tarp susijusių norminių aktų, todėl šiuo atveju spustelėjus žodį „tvarką“ (jis kompiuterio ekrane matyti mėlyna spalva), atsivers reikiamas norminis aktas.

Iš LR finansų ministro įsakymu paskelbtų taisyklių sužinome, kad pelno mokesčio mokėtojas turi teisę skolas laikyti beviltiškomis, jeigu:

– pelno mokesčio mokėtojas negali jų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieniems metams nuo skolų sumos įtraukimo į pelno mokesčio mokėtojo pajamas; arba
– skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu; arba
– skolininkas yra likviduotas;
– skolininkas yra bankrutavęs.

Iš šių Taisyklių sužinome ir kitus reikalavimus.

Taigi, sužinojome štai ką: tam, kad būtų galima nemokaus pirkėjo skola sumažinti įmonės apmokestinamąjį rezultatą, pirkėjo skola turi atitikti beviltiškumo kriterijus, o įmonė turi turėti dokumentus, įrodančius, kad ji stengėsi susigrąžinti pirkėjo skolą.

Norint išsamiau išnagrinėti LR pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnio nuostatas, galima pasinaudoti galimybe parskaityti VMI parengtą šio straipsnio komentarą, kurį galima atverti spustelėjus straipsnio pavadinimą:

Taip žingsnis po žingsnio patogiai surandama visa reikalinga informacija – tiek dabar galiojantys reikalavimai, tiek, esant reikalui, ir seniau galiojusieji.

Šis nedidelis pavyzdys atskleidė tik dalį „Pačiolio“ elektroninių norminių aktų rinkinių naudingų savybių.

8. ATSILIEPIMAI

 Buhalterė Jolita, Kupiškis

„Pačiolio“ elektroniniais sąvadais naudojamės nuo pat jų platinimo pradžios. Tik išbandžius, nekilo abejonių užsisakyti šį informatyvų ir patogų produktą. Elektroniniai sąvadai puikiai susisteminti, nuolat atnaujinami, greita ir paprasta dokumentų paieška. Tai tikrai geras pagalbininkas tvarkant įmonės buhalterinę apskaitą. Be to, metų prenumeratos kaina labai maža, palyginus su šių sąvadų teikiama informacijos svarba.

 Vyr. Buhalteris Tomas, Vilnius

Paieška e. sąvaduose vietoj 5–10 min. užtrunka tik iki 1 min., patogu ieškoti ne tik pagal įstatymo pavadinimą, bet ir pagal kontekstą. Nagrinėjant įstatymą, yra galimybė atsidaryti kitą įstatymą, skaityti komentarus, dažniausiai naudojamą įstatymą galima įsidėti į savo sąvadus, matyti prieš tai žiūrėtų įstatymų istoriją.

Buhalterė Tatjana, Kaunas

Labai patogi darbo priemonė, nereikia nieko ieškoti internete. Prireikus gaunu visą reikiamą informaciją.

 Apskaitininkė Jurgita, Klaipėda

Elektroniniai sąvadai – puikus pagalbininkas kasdieniame darbe. Patinka tai, kad operatyviai gaunami atnaujinimai, paprasta dokumentų paieška. Tai tikrai geras buhalterio (ir ne tik) darbo įrankis.

 Vyr. Buhalterė Inga, Vilnius

Darbe naudojuosi elektroniniais sąvadais. Labai aiški paieškos sistema, pagal kurią lengva rasti reikalingą dokumentą, pasižymėti aktualią informaciją. Prisijungus iš karto matyti naujausi pakeitimai, nereikia klaidžioti ir jų ieškoti.

 Finansų direktorė Nijolė, Vilnius

Labai džiaugiuosi, kad vadovas pritarė sprendimui įsigyti e. sąvadus. Greita informacijos paieška, galima susidaryti savo sąvadus, kurie įmonėje naudojami dažniausiai.

 Buhalterės padėjėja Daiga, Šiauliai

Patogu naudotis, labai gerai, kad yra senos redakcijos ir nuorodos, nuo kada įsigaliojo pakeitimai.

 Vyr. Buhalterė Giedrė, Šiauliai

„Pačiolio“ e. sąvadais naudojuosi nuo 2005 metų. Kartą per savaitę peržiūriu naujausius pakeitimus ir sužinau paskutines naujienas.

 Buhalterė Irma, Panevėžys

Elektroniniais sąvadais paprasta naudotis, greitai ir patogiai galima surasti reikalingą dokumentą. Privalumas tas, kad galima matyti anksčiau galiojusio norminio akto redakciją.

 Vyr. Buhalteris Vytautas, Alytus

Šiandien laiko trūksta visiems – ir buhalteriams, ir vadovams. Gana dažnai keičiami įstatymai, poįstatyminiai aktai, nutarimai. Dabar savo darbo neįsivaizduoju be „Pačiolio“ el. sąvadų. Labai patogu, kai vienoje vietoje randi ne tik dabar galiojantį įstatymą, bet ir ankstesnių metų jo pakeitimus.

 Direktorės Laura, Vilnius

„Pačiolio“ bendrovės leidžiami norminių aktų sąvadai patogūs ne tik dėl juose pateikiamų teisės akto redakcijų, bet ir dėl teisės aktų tarpusavio ryšio. Sąvadų rengėjai pasirūpino, kad konkretų klausimą nagrinėjantis asmuo, naudodamasis sąvadu, po ranka turėtų visus nagrinėjamą klausimą reglamentuojančius teisės aktus: šalia pagrindinio norminio akto pateikiamas ir logiškai susijusių poįstatyminių teisės aktų turinys ar šių dokumentų ištraukos.

 

Į viršų