UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Pirmojo metų ketvirčio buhalterio darbai


Metų pradžia visada šiek tiek įtempta: be jau įprastų, buhalteriui reikia atlikti ir kitas užduotis. Straipsnyje aptarsime pagrindinius pirmojo metų ketvirčio darbus

Teisės aktų pakeitimai

Prieš pradedant darbą naujais metais, būtina susipažinti su pokyčiais, kurie įsigalioja nuo sausio 1 dienos. Pavyzdžiui, nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi nemažai buhalteriui aktualių teisės aktų. Viena iš profesionalaus buhalterio pareigų – žinoti, kas keičiasi, kaip pokyčiai gali paveikti įmonės veiklos rezultatus, ir aptarti juos su įmonės vadovu. Kadangi pakeitimų išties daug, buhalteris turi skirti laiko, kad su jais susipažintų. Tai jis gali padaryti:

–       savarankiškai (tiesa, tai gerokai užtruks ir nėra garantijos, kad buhalteris viską tinkamai supras);

–       skaityti naujienlaiškį, skirtą buhalteriams (padės sutaupyti laiko, informacija nuolat bus po ranka);

–       seminare, skirtame naujovėms aptarti (padės ne tik sutaupyti laiko, bet ir geriau suprasti esminius pokyčius).

Kurį būdą rinktis, sprendžia pats buhalteris. Su pasikeitimais būtina susipažinti metų pradžioje ar net praėjusių metų pabaigoje, kad ir vadovas, ir buhalteris spėtų pasirengti pokyčiams, apsvarstytų kylančius klausimus, pasitartų su specialistais, pasirinktų įmonei naudingą strategiją.

Be to, svarbu stebėti ir Valstybinės mokesčių inspekcijos naujienas. Pavyzdžiui, 2023 metų gruodžio mėnesį mokesčių administratorius kardinaliai pakeitė nuomonę dėl pajamų natūra pripažinimo dėl automobilių naudojimo asmeniniams tikslams.

 

JŪSŲ PATOGUMUI PAKARTOTINAI PATEIKIAME NORMINIŲ AKTŲ PASIKEITIMUS, ĮSIGALIOSIANČIUS 2024 m. sausio 1 d.

Šie pakeitimai jau buvo skelbti „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškyje“.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja daugiau nei 100 norminių teisės aktų, todėl juos priminsime viso gruodžio mėnesio naujienlaiškiuose (Nr. 49, 50, 51 ir 52) 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012 02 07 Nr. 1K-046) Naujausias pakeitimas 2023 09 29 Nr. 1K-335 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo patvirtinimo" (2023 11 17 Nr. VA-84) 

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 29 straipsnio 2 dalį deklaruojamoms pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo" (2002 09 25 Nr. 298) Naujausias pakeitimas 2023 09 29 Nr. 1K-335 

Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymas (2023 05 25 Nr. XIV-2012, 2000 08 29 Nr. VIII-1904 nauja redakcija) 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo" (2023 11 08 Nr. 857)

<...>

Darbo sutarčių peržiūra

Nors buhalteris nėra įmonės teisininkas, vis dėlto būtina peržiūrėti darbo sutartis, darbo užmokesčio dydžius ir mokėjimo tvarką.

1. Dėl minimalios mėnesinės algos dydžio pakeitimo

Kadangi nuo sausio 1 dienos keičiasi minimali mėnesinė alga, reikia peržiūrėti, kaip darbo sutartyje nurodytas darbo užmokestis. Jeigu darbo sutartyje nėra nurodytų konkrečių dydžių, keisti nieko nereikia. Pavyzdžiui, nustatyta, kad darbuotojo darbo užmokestis yra minimali mėnesinė alga, galiojanti sausio 1 dieną. Jeigu darbo sutartyje nurodyta konkreti atlyginimo suma, pavyzdžiui, darbuotojo darbo užmokestis yra 840 eurų, tada nuo 2024 m. sausio 1 d. šis dydis turėtų būti pakeistas į 924 eurų. Analogiškai elgiamasi, kai nustatytas valandinis atlygis. Tiesa, jeigu darbo sutarties keisti nereikia, buhalterija vis tiek turės apskaičiuoti darbo užmokestį pagal šalyje galiojančius minimalius dydžius, bet ne tuos, kurie nurodyti darbo sutartyje

 2.  Dėl dienpinigių dydžių, laikomų kompensacija

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustato, kad komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse, patvirtintose šiuo nutarimu, komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,65, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už minimalųjį valandinį atlygį, padaugintą iš koeficiento 1,65. Tai reiškia, kad riba nuo 1 386 eurų padidėja iki 1524,60 eurų.

Vadinasi, jeigu darbuotojų, vykstančių į užsienio komandiruotes, apskaičiuotas darbo užmokestis bus mažesnis nei 1524,60 eurų, gali sumažėti neapmokestinama dienpinigių suma

 3. Dėl NPD

Nuo 2024 metų keičiasi NPD apskaičiavimo formulė, todėl būtina patikrinti ir pakeisti NPD apskaičiavimo formules, nes 2024 metais išmokėtoms pajamoms taikomos jau naujos formulės, nesvarbu, ar tai 2023 metų pajamos, ar jau 2024 metų. Atkreiptinas dėmesys: pasikeitus NPD formulei ar nustačius kitokias NPD sumas, darbdavys neprivalo reikalauti iš darbuotojų pateikti naujus ar patikslinti pateiktus prašymus. Nuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuris darbdaviui buvo pateikęs prašymą taikyti NPD (pagrindinį ar individualų), nebūtina teikti naujo prašymo. NPD gali būti taikomas anksčiau pateiktų prašymų pagrindu.

Darbuotojams patartina pranešti apie NPD apskaičiavimo pokyčius, taip pat vertėtų pasiteirauti, ar jie nori pradėti taikyti NPD (kurie netaiko), arba nebetaikyti NPD (kurie taiko), o galbūt taikyti tik tam tikrą jo dydį, pavyzdžiui, ne daugiau kaip 120 eurų. Taip pat patartina informuoti, kokiais atvejais gali susidaryti mokėtinas GPM metams pasibaigus

Buhalterinių programų atnaujinimas

Dauguma buhalterių apskaitą tvarko buhalterinėmis programomis, todėl patartina pasiteirauti, ar programinę įrangą aptarnaujanti įmonė atnaujino ją pagal naujausius pakeitimus. Taip pat galima prašyti patobulinti jau įdiegtas funkcijas, pavyzdžiui, pakoreguoti dokumentų formas, atsisakyti nereikalingų ir įkelti naujas

Inventorizacija

Finansinės apskaitos įstatymo 13 straipsnis įpareigoja įmonės vadovą užtikrinti, kad turto ir įsipareigojimų sąskaitų likučiai būtų pagrindžiami inventorizacijos duomenimis. Nustatyti pačią inventorizacijos atlikimo tvarką, jos rezultatų dokumentavimą, inventorizacijos apimtį ir kitas sąlygas palikta įmonės vadovui. Pažymėtina, kad Vyriausybės patvirtintos naujos inventorizacijos taisyklės privalomos tik viešojo sektoriaus subjektams.

Įmonėms, rengiančioms savo inventorizacijos tvarką, vertėtų atsižvelgti į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos rekomendacijas dėl vidaus kontrolės priemonių taikymo. Jose nemažai dėmesio skiriama inventorizacijai. Taip pat galima remtis ir iki šiol galiojusių inventorizacijos taisyklių, patvirtintų 2008 m. balandžio 17 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 370, nuostatomis arba viešojo sektoriaus subjektams privalomomis naujomis taisyklėmis, patvirtintomis 2022 m. birželio 15 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 630.

Dabartiniai teisės aktai sudaro palankias sąlygas inventorizacijos procedūrą organizuoti įmonėms patogiu būdu, tačiau daugiau atsakomybės tenka įmonėms ir jų vadovams, kad ši procedūra būtų tinkamai atliekama.

Metinis deklaravimas

Kiekvienų metų vasario 15 dieną riekia pateikti tris metinės deklaracijas:

–       deklaracijos KIT711 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“, kurioje deklaruojamas 2023 metų nekilnojamojo turto mokestis;

–       deklaracijos FR0521, FR0522, FR0523, FR0524 formas, jos papildomo lapo FR0522P formą ir jos priedo FR0522S formą, kurios patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“, kuriose deklaruojamas mokestis už aplinkos teršimą už 2023 metus;

–       Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formą, jos priedo „Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ GPM312L formą ir „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ GPM312U formą, kurios patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9. Jose deklaruojamos 2023 metais tiek nuolatiniams, tiek nenuolatiniams gyventojams išmokėtos A ir B klasės išmokos.

Visų deklaracijų formas ir jų užpildymo taisykles galima rasti „Pačiolio“ e. sąvaduose. Plačiau.

Suplanuoti poilsį

Nors metų pradžioje dažniausiai dar negalvojama apie poilsį, tačiau reikia nepamiršti ir atostogų. Kalbama ne tik apie darbuotojų atostogų grafikus, bet ir apie paties buhalterio poilsio laiką. Tam, kad jis galėtų kokybiškai pailsėti, būtina iš anksto suplanuoti atostogas, kad jų metu nereikėtų dirbti. Ilsėtis buhalteriui būtina, nes pervargus galima perdegti, o tada jau nebepavyks tik išsimiegoti – prireiks rimtesnės pagalbos. Kad taip neatsitiktų, jaus sausio mėnesį pagalvokite apie poilsį.

Akivaizdu, kad pirmąjį ketvirtį laukia nemažai svarbių darbų, todėl būtina viską tinkamai suplanuoti ir pradėti naujus darbingus metus.

***

Norite visuomet turėti naujausią buhalterinę bei mokestinę informaciją kartu su praktiniais specialistų patarimais, kurie padės Jums teisingai ir lengviau atlikti sudėtingus buhalterinius darbus?

Prenumeruokite ir skaitykite specialiai Jums skirtą profesinį savaitraštį „Buhalterija“. Plačiau

Į viršų