Pačiolis

 
El. parduotuvė

Darbo priemonė „Apskaitos ir mokesčių politika. Apskaita, mokesčiai, vadybos apskaita“


Netinkamai parengta įmonės apskaitos politika ne tik iškraipo finansinių ataskaitų duomenis, bet ir gali lemti neteisingą mokesčių apskaičiavimą!

 

Autoriai – UAB „Pačiolis“ bendrovės specialistai

Ši darbo priemonė (elektroninė) – tai praktinė priemonė, kurioje pateikti apie 40 apskaitos tvarkų, metodikų, instrukcijų šablonai, padėsiantys kiekvienos įmonės buhalteriui parengti išsamią įmonės apskaitos politiką. Darbo priemonė skirta visoms įmonėms, tvarkančioms apskaitą ir sudarančioms finansinę atskaitomybę pagal VAS.

Priemonės kaina  179 €
 (su PVM).

Dėmesio! Turintiems ankstesnę „Apskaitos ir mokesčių politikos“ versiją, įsigyti atnaujintą priemonę netikslinga. Pakeitimus pagal naują sąskaitų planą bei naujas finansinių ataskaitų formas galima atlikti patiems. 

Darbo priemonės turinys, SPAUSKITE ČIA.

Prisijungimai prie internete pateiktų šablonų galioja 12 mėn. nuo apmokėjimo dienos.

APSKAITOS ir MOKESČIŲ POLITIKA – įmonei ir privaloma, ir naudinga!

Apie tai, kad kiekvienoje įmonėje turi būti patvirtinta apskaitos politika, įvardyta net keliuose šimtuose LR teisės aktų. Labai dažnai VMI pareigūnai, atsakydami į įmonių klausimus, nurodo – darykite taip, kaip „nustatyta jūsų įmonės apskaitos politikoje“. Apie išskirtinę šio klausimo svarbą kalbamės su auditoriumi Valdu Jagminu.


KODĖL KIEKVIENA ĮMONĖ PRIVALO PASITVIRTINTI SAVO APSKAITOS POLITIKĄ?

Tai atlikti įmones įpareigoja LR buhalterinės apskaitos įstatymas, taip pat apskaitos politikos reikalauja ir įvairūs kiti norminiai aktai, tačiau įmonės apskaitos politika yra ir labai praktinis bei pačiai įmonei naudingas reiškinys. Juk buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos yra vis mažiau valdžios reglamentuojamos: egzistuoja daugybė alternatyvų, paliekant laisvę pačiai įmonei pasirinkti konkretų reglamentų nuostatų taikymo variantą. Įmonėms suteikiamos įvairios alternatyvos apskaitos ir mokesčių srityse – būtent tai ir yra viena svarbiausių priežasčių, kodėl įmonei reikalinga buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo politika. Įmonės turi pasirinkti, kokiais būdais formuos finansinėse ataskaitose pateikiamą informaciją, kad ji atitiktų įstatymų reikalavimus ir pačios įmonės poreikius, todėl apgalvotai parengta buhalterinės apskaitos politika realiai tampa įmonės buhalterijos darbuotojų apskaitos tvarkymo instrukcija – taip būna ne tik stambiose įmonėse, bet ir visai nedidelėse įmonėse.

Buhalterinės apskaitos įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad vadybos ir kaštų (įstatyme ji netiksliai įvardyta valdymo arba vidaus) buhalterinę apskaitą įmonės pasirenka savarankiškai, todėl įmonėje ši buhalterinės apskaitos rūšis taip pat turi būti reglamentuota: juk produktų savikainos apskaičiavimas ir bendrųjų išlaidų paskirstymas produktams bei laikotarpiams daro įtaką finansinėms ataskaitoms ir apmokestinamiesiems rezultatams!

LR BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYME NUMATYTA TIK APSKAITOS POLITIKA. KODĖL ĮMONEI REIKIA REGLAMENTUOTI IR MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMĄ?

Buhalterinės apskaitos įstatyme nuostata dėl apskaitos politikos privalomumo suformuluota labai glaustai – joje minima tiesiog apskaita, net nevadinant jos buhalterine. Mokesčių apskaičiavimo politikos šis įstatymas ir neturi reglamentuoti, nes jis skirtas vien buhalterinei apskaitai, tačiau kiekvienam buhalteriui savaime aišku, kad mokesčių reglamentavimas įmonėje taip pat būtinas, nes šioje srityje irgi yra daug pasirinkimo variantų. Be abejo, kiekvieną mokesčių apskaičiavimo alternatyvą galima nustatyti ir atskiruose įmonės vadovo įsakymuose, tačiau toks variantas yra nepraktiškas. Daug patogiau, kai visi buhalterijos darbuotojams reikalingi dalykai nurodyti bendroje apskaitą ir mokesčius jungiančioje politikoje.

KOKIA ATSAKOMYBĖ GRESIA ĮMONĖS PAREIGŪNAMS UŽ APSKAITOS POLITIKOS NEPARENGIMĄ?

LR buhalterinės apskaitos įstatyme aiškiai nurodyta, kad įmonės vadovas privalo reglamentuoti ir įgyvendinti įmonės apskaitos politiką, todėl už įstatymo reikalavimo neįvykdymą nukentėtų įmonės vadovas. Nors Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) ar Baudžiamajame kodekse (BK) nėra konkrečių straipsnių, kuriuose būtų aptariama atsakomybė už veikas, susijusias su „apskaitos politika“, tačiaupaskelbti ir įgyvendinti apskaitos politiką netiesiogiai reikalaujama įvairiuose minėtų kodeksų straipsniuose. Pavyzdžiui, Baudžiamajame kodekse numatoma atsakomybė už aplaidų apskaitos tvarkymą (BK 223 str.). Suprantama, kad aplaidumu vadinamas netikslių arba neteisingų apskaitos duomenų pateikimas, kai nesivadovaujama teisės aktais (apskaitos politikos įsakymas yra svarbiausias lokalus teisės aktas, reglamentuojantis buhalterinės apskaitos tvarkymą įmonėje). Be to, baudžiamoji atsakomybė numatyta ir už neteisingų buhalterinių duomenų pateikimą (pvz., BK 220 str.). O juk įmonėje tinkamai nereglamentavus buhalterinės apskaitos tvarkos, iš esmės neįmanoma gauti visiškai teisingus duomenis. Kadangi už buhalterinių įrašų teisingumą atsako vyriausiasis buhalteris, pirmiausia jis ir turi būti suinteresuotas, kad buhalterinė apskaita ir mokesčių apskaičiavimas įmonėje būtų aiškiai reglamentuoti,tai naudingiau ir saugiau jam pačiam.          

PARENGTĄ ĮMONĖS APSKAITOS POLITIKĄ REIKIA PERIODIŠKAI ATNAUJINTI. KADA TAI DARYTI?

Įmonės apskaitos bei mokesčių politiką reikia atnaujinti tada, kai pasikeitė norminiai aktai, kurie daro įtaką įmonės apskaitos tvarkymui ar mokesčių apskaičiavimui, ir tada, kai pakito pačios įmonės veikla.Laiku neatlikus apskaitos ir mokesčių politikos pakeitimų, šis darbas neretai apskritai pamirštamas, todėl svarbu šio dalyko neatidėlioti.

KAIP ĮMONĖS BUHALTERIAMS PARENGTI KOKYBIŠKĄ APSKAITOS IR MOKESČIŲ POLITIKĄ MAŽIAUSIOMIS PASTANGOMIS?

 Kiekvieną darbą, kai tai įmanoma, reikia pasilengvinti. Juk dažnai galima pasinaudoti įvairiais pagalbininkais ir taip atlikti darbą net keletą kartų greičiau ir lengviau. Toks pagalbininkas yra „Pačiolio“ bendrovės išleista darbo priemonė „ĮMONĖS APSKAITOS IR MOKESČIŲ POLITIKA“! Šioje darbo priemonėje pateikti finansinės apskaitos, mokesčių apskaičiavimo bei vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos politikos šablonai, iš viso – daugiau kaip 40. Jie parengti populiaria MS Word programa, todėl kiekvienos įmonės buhalterijos darbuotojai juos lengvai prisitaikys savo reikmėms, taigi sutaupys nemažai laiko ir pasilengvins savo darbą.


Darbo priemonės „ĮMONĖS APSKAITOS IR MOKESČIŲ POLITIKA“ turinys

Bendrasis įsakymas dėl Apskaitos ir mokesčių politikos

Įsakymas dėl Apskaitos ir mokesčių politikos pakeitimo

I tvarka. FINANSINĖS APSKAITOS POLITIKA

01 dalis. Finansinės apskaitos politikos bendrosios nuostatos

02 dalis. Buhalterinio darbo organizavimas įmonėje

03 dalis. Nematerialiojo turto apskaita

04 dalis. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita

05 dalis. Finansinio turto apskaita

06 dalis. Atsargų apskaita

07 dalis. Gautinų sumų apskaita

08 dalis. Piniginio turto apskaita

09 dalis. Nuosavo kapitalo apskaita

10 dalis. Dotacijų ir subsidijų apskaita

11 dalis. Įsipareigojimų apskaita

12 dalis. Pajamų apskaita

13 dalis. Sąnaudų apskaita

14 dalis. Pelno mokesčio apskaita

15 dalis. Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas

1 skyrius. Balansas

2 skyrius Pelno nuostolių ataskaita

3 skyrius. Pinigų srautų ataskaita

4 skyrius. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

5 skyrius. Aiškinamasis raštas

16 dalis. Sąskaitų planas

17 dalis. Registrų sistema

18 dalis. Turto ir įsipareigojimų inventorizacija

19 dalis. Klaidų taisymas

20 dalis. Apskaitos dokumentai

21 dalis. Informacijos atskleidimas ir komercinių paslapčių išsaugojimas

22 dalis. Drausminė darbuotojų atsakomybė

23 dalis. Materialinė darbuotojų atsakomybė

24 dalis. Buhalterijos kontrolės sistema

25 dalis. Apskaitos darbuotojų profesinė etika

II tvarka. MOKESČIŲ POLITIKA

01 dalis. Mokesčių politikos bendrosios nuostatos

02 dalis. Pelno mokestis

03 dalis. Pridėtinės vertės mokestis

04 dalis. Gyventoju pajamų mokestis

III tvarka. VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITOS POLITIKA

01 dalis. Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos politikos bendrosios nuostatos

02 dalis. Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos darbo organizavimas

03 dalis. Produktų savikainos kalkuliavimas

04 dalis. Biudžetų rengimas

05 dalis. Vidinių sąskaitų sudarymas

06 dalis. Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos sąskaitų planas

07 dalis. Vadybos ir kaštų apskaitos dokumentai

Kaip įsigyti?

Mokėti tiesioginiu pavedimu UAB „Pačiolio prekyba“, nepamiršti nurodyti prekės kodo (AMP6) ir pristatymo adreso (įmonės rekvizitai: įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 270 0636 arba el. paštu knygos@paciolis.lt.

Pristatymo sąlygos

Darbo priemonės į bet kurią Lietuvos vietą nemokamai pristatomos per 5 darbo dienas nuo darbo priemonės apmokėjimo.

Darbo priemonę taip galite įsigyti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne, adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).

Atsiliepimas apie darbo priemonę „Įmonės apskaitos ir mokesčių politika. Finansinė apskaita, mokesčiai, vadybos apskaita“

Vaida Rapalytė

Šiame leidinyje yra daug naudingos informacijos. Jame ne tik išsamiai nagrinėjami svarbiausi apskaitos politikos elementai - finansinių ataskaitų sudarymo metodika, inventorizacijos atlikimo tvarka, darbo su apskaitos dokumentais procedūros, bet ir buhalterinio darbo organizavimas, mokesčių skaičiavimo bei deklaravimo tvarka, vadybos ir kaštų apskaita. Labai patogu, jog dokumentai, finansinių ataskaitų ir kitų dokumentų formos sudėti elektroninėje erdvėje, taip taupomas laikas, visa reikalinga informacija - vienoje vietoje. 


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Darbo priemonė „Apskaitos ir mokesčių politika“
179