Pačiolis

 
El. parduotuvė

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ (menedžmento) APSKAITA


 

ŠI KNYGA JUMS PADĖS pasijusti dar labiau reikalingiems įmonei – TAPSITE PAGRINDINIAIS ĮMONĖS VADOVŲ PAGALBININKAIS, gebėsite pateikti vadybos sprendimams priimti reikalingą informaciją:

 • parengsite patogią išlaidų apskaitos ir produktų savikainos kalkuliavimo sistemą, tenkinančią įmonės vadybos poreikius;
 • apskaičiuosite teisingą produktų savikainą ir numatyti racionalius jos mažinimo būdus;
 • kvalifikuotai sudarysite įmonės bei jos padalinių biudžetus ir rengsite jų vadovams reikalingas vidines ataskaitas.

I knygos tomo kaina ‒ 67 € (su PVM).

II knygos tomo kaina iki spalio 31 d. – 68 € 58 € (su PVM).

Abiejų tomų prenumeratos kaina iki spalio 31 d. ‒ 135 € 113 € (su PVM).

Numatoma išleisti – 2019 m. IV ketvirtis.

Jau išleistas I-asis knygos tomas

INFORMACIJA VADYBOS SPRENDIMAMS PRIIMTI IR ĮMONIŲ BIUDŽETAI“

Knygos I-ojo tomo turinys


Knygos I-ojo tomo ištrauka

Nagrinėjami klausimai: 
 

 

 • Menedžmento buhalterinės apskaitos nauda priimant vadybos sprendimus įmonėse bei jų padaliniuose.
 • Kaštų bei produktų savikainos rodikliai ir jų apskaičiavimas bei naudojimas vadybos reikmėms.
 • Įmonės padalinių kaštų paskirstymas bei įskaičiavimas į produktų savikainą.
 • Maržos bei vadybos reikmėms skirtų kaštų rodiklių (relevantiškų ir irelevantiškų, inkrementinių ir dekrementinių, pastovių ir kintamų kaštų) apskaičiavimas.
 • Vadybos ir kaštų (menedžmento) apskaitos sistemos.
 • Įmonės, jos padalinių ir projektų biudžetų rengimas: praktiniai patarimai.
 • Įmonių dažniausiai daromų klaidų dirbant su biudžetais apžvalga.
 • Biudžetų rengimo ir jų vykdymo apskaitos įmonėse praktiniai pavyzdžiai.
 • Įmonės ir jos padalinių vidinės atskaitomybės rengimas.

I tomo apimtis virš 600 psl. 

I knygos tomo kaina ‒ 67 € (su PVM).

II knygos tomo kaina prenumeratoriams – 58 € (su PVM).

Kaina nuo 2018 09 30 d. – 68 € (su PVM).

Abiejų tomų prenumeratos kaina ‒ 113 € (su PVM).

Kaina nuo 2018 10 01 d. – 135 € (su PVM).

Numatoma išleisti – 2018 m. IV ketvirtis.

II tome

IŠLAIDŲ APSKAITA IR PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMAS

Nagrinėjami klausimai:

 

 

 

 • Normatyvinių produktų savikainos kalkuliavimo metodų taikymas.
 • Nukrypimų nuo kaštų biudžetų bei normų nustatymas ir apskaita.
 • Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos sąskaitų sistemos (integruotos, iš dalies integruotos, autonominės) parengimas.
 • Užsakyminis produktų savikainos kalkuliavimo metodas ir jo taikymas.
 • Procesiniai produktų savikainos kalkuliavimo metodai: paprastasis ir fazinis (pusfabrikatinis ir nepusfabrikatinis variantai). 
 • Mišrūs produktų savikainos kalkuliavimo metodai ir jų taikymas.
 • Gretutinių ir šalutinių produktų savikainos kalkuliavimas.
 • Neproduktyvių išlaidų (broko, prastovų, atliekų ir kitų) apskaita.
 • Menedžmento buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje.
 • Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir organizavimas įmonėje.
 • Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos diegimo įmonėje programos parengimo ir diegimo metu kylančių problemų sprendimas.


II tomo apimtis apie 500 psl.

I knygos tomo kaina ‒ 67 € (su PVM).

II knygos tomo kaina prenumeratoriams – 58 € (su PVM).

Kaina nuo 2018 09 30 d. – 68 € (su PVM).

Abiejų tomų prenumeratos kaina ‒ 113 € (su PVM).

Kaina nuo 2018 10 01 d. – 135 € (su PVM).

Numatoma išleisti – 2018 m. IV ketvirtis.

AUTORIAI: didelę patirtį vadybos ir kaštų apskaitos srityje turintys specialistai - doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas, auditorius Valdas Jagminas.


 
Doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas
 

1977 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą; 1979 m. – Maskvos finansų instituto Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo fakultetą.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ Prezidentas, žurnalų „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“„Vadovas“ ir savaitraščio „Buhalterija“vyriausiasis redaktorius. Daug metų dėstė Vilniaus universitete, skaitė finansinės apskaitos kursus Roskildės universitete (Danija), ES PHARE programos „Apskaitos sistemos, atitinkančios tarptautinius apskaitos standartus ir ES direktyvas, sukūrimas Lietuvos Respublikoje“ vadovaujantysis vietinis ekspertas (1993–1995). Nuo 1993 m. dėsto UAB „Pačiolis“ rengiamuose kursuose, veda seminarus, vadovauja projektams. Dalyvauja diegiant vadybos ir kaštų apskaitos sistemas kitoms įmonėms.

Apie 50 knygų autorius ir bendraautoris.

Svarbiausios knygos: „Buhalterinės apskaitos pagrindai“ (6 leidimai, 1996–2007), „Apskaitininko vadovas“ (su bendraaut., 1994), „Buhalterio žinynas“ (su bendraut., 3 leidimai (2000 – 2010) parašė apie 200 mokslinių ir metodinių bei daugiau kaip 400 mokslo populiarinimo straipsnių.

 
Auditorius
Valdas Jagminas
 

1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Šiuo metu – UAB „Pačiolio prekybos“ direktorius. Nuo 2000 m. bendrovėje „Pačiolis“ vadovauja vadybos ir kaštų apskaitos sistemų diegimo kitose įmonėse bei konsultacijų šioje srityje projektams. Žurnalų„Vadovas“„Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ ir savaitraščio„Buhalterija“ vadybos ir kaštų apskaitos skyrių redaktorius. Dėsto Bendrovės „Pačiolis“ rengiamuose Vadybos ir kaštų apskaitos kursuose ir kituose mokymuose.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika („Apskaitininko vadovas“, „Buhalterio žinynas“, „Tipinės apskaitos klaidos ir jų ištaisymo būdai“ ir kt.) autorius ir bendraautoris, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinio pobūdžio straipsnių finansinės ir menedžmento apskaitos, finansinio menedžmento ir analizės tematika. 
 
Kaip įsigyti?

Mokėti tiesioginiu pavedimu UAB „Pačiolio prekyba“, nepamiršti nurodyti knygos kodo (I tomo kodas VIKA1_I; II tomo kodas VIKA1_II; komplekto kodas VIKA1) ir pristatymo adreso (įmonės rekvizitai: įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 270 0636 arba el. paštu knygos@paciolis.lt.

Pristatymo sąlygos

Darbo priemonės į bet kurią Lietuvos vietą nemokamai pristatomos per 5 darbo dienas nuo darbo priemonės išleidimo.

Darbo priemonę taip galite įsigyti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne, adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ (menedžmento) APSKAITA; I tomo kaina 
67
BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ (menedžmento) APSKAITA; II tomo prenumeratos kaina 
58
BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ (MENEDŽMENTO) APSKAITA“ abiejų tomų prenumeratos kaina
113