Pačiolis

 
El. parduotuvė

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ (menedžmento) APSKAITA


Naudinga kiekvienam buhalteriui!

Unikalus išsamiausias lietuvių kalba išleistas leidinys.
Apimtis spausdinto dvitomio leidinio apie 1 400 psl.
Abiejų tomų kaina – 245 € (su PVM).
Už pristatymą sumokėsime mes – tik jei nurodysite tikslų pristatymo adresą ir kontaktinį tel. numerį!

Pirmojo tomo „INFORMACIJA VADYBOS SPRENDIMAMS PRIIMTI IR ĮMONIŲ BIUDŽETAI“ nagrinėjami klausimai:

• Menedžmento buhalterinės apskaitos nauda priimant vadybos sprendimus įmonėse bei jų padaliniuose.
 Kaštų bei produktų savikainos rodikliai ir jų apskaičiavimas bei naudojimas vadybos reikmėms.Įmonės padalinių kaštų paskirstymas bei įskaičiavimas į produktų savikainą.
 Maržos bei vadybos reikmėms skirtų kaštų rodiklių (relevantiškų ir irelevantiškų, inkrementinių ir dekrementinių, pastovių ir kintamų kaštų) apskaičiavimas.
 Vadybos ir kaštų (menedžmento) apskaitos sistemos.
 Įmonės, jos padalinių ir projektų biudžetų rengimas: praktiniai patarimai.
• Įmonių dažniausiai daromų klaidų dirbant su biudžetais apžvalga.

 Biudžetų rengimo ir jų vykdymo apskaitos įmonėse praktiniai pavyzdžiai
 Įmonės ir jos padalinių vidinės atskaitomybės rengimas.

***

Antrojo tomo „IŠLAIDŲ APSKAITA IR PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMAS“ nagrinėjami klausimai:

 Normatyvinių produktų savikainos kalkuliavimo metodų taikymas.
 Nukrypimų nuo kaštų biudžetų bei normų nustatymas ir apskaita.
 Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos sąskaitų sistemos (integruotos, iš dalies integruotos, autonominės) parengimas.
 Užsakyminis produktų savikainos kalkuliavimo metodas ir jo taikymas.

 Procesiniai produktų savikainos kalkuliavimo metodai: paprastasis ir fazinis (pusfabrikatinis ir nepusfabrikatinis variantai).
 Mišrūs produktų savikainos kalkuliavimo metodai ir jų taikymas.
 Gretutinių ir šalutinių produktų savikainos kalkuliavimas.
 Neproduktyvių išlaidų (broko, prastovų, atliekų ir kitų) apskaita.
 Menedžmento buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje.
• Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir organizavimas įmonėje.

• Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos diegimo įmonėje programos parengimo ir diegimo metu kylančių problemų sprendimas.

Pirmasis tomas „INFORMACIJA VADYBOS SPRENDIMAMS PRIIMTI IR ĮMONIŲ BIUDŽETAI“ – kiekvienos įmonės ir jos padalinių racionaliai veiklos vadybai bei efektyviems biudžetams rengti.

Knygos I-ojo tomo turinysAntrasis tomas „IŠLAIDŲ APSKAITA IR PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMAS“ – teisingam įmonės gaminamų produktų savikainos kalkuliavimui bei išlaidų optimizavimui. 


II-ojo tomo turinys

AUTORIAI: didelę patirtį vadybos ir kaštų apskaitos srityje turintys specialistai - doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas, auditorius Valdas Jagminas.

Doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas
 

1977 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą; 1979 m. – Maskvos finansų instituto Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo fakultetą.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ Prezidentas, žurnalų „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“„Vadovas“ ir savaitraščio „Buhalterija“vyriausiasis redaktorius. Daug metų dėstė Vilniaus universitete, skaitė finansinės apskaitos kursus Roskildės universitete (Danija), ES PHARE programos „Apskaitos sistemos, atitinkančios tarptautinius apskaitos standartus ir ES direktyvas, sukūrimas Lietuvos Respublikoje“ vadovaujantysis vietinis ekspertas (1993–1995). Nuo 1993 m. dėsto UAB „Pačiolis“ rengiamuose kursuose, veda seminarus, vadovauja projektams. Dalyvauja diegiant vadybos ir kaštų apskaitos sistemas kitoms įmonėms.

Apie 50 knygų autorius ir bendraautoris.

Svarbiausios knygos: „Buhalterinės apskaitos pagrindai“ (6 leidimai, 1996–2007), „Apskaitininko vadovas“ (su bendraaut., 1994), „Buhalterio žinynas“ (su bendraut., 3 leidimai (2000 – 2010) parašė apie 200 mokslinių ir metodinių bei daugiau kaip 400 mokslo populiarinimo straipsnių.

 
Auditorius
Valdas Jagminas
 

1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Šiuo metu – UAB „Pačiolio prekybos“ direktorius. Nuo 2000 m. bendrovėje „Pačiolis“ vadovauja vadybos ir kaštų apskaitos sistemų diegimo kitose įmonėse bei konsultacijų šioje srityje projektams. Žurnalų„Vadovas“„Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ ir savaitraščio„Buhalterija“ vadybos ir kaštų apskaitos skyrių redaktorius. Dėsto Bendrovės „Pačiolis“ rengiamuose Vadybos ir kaštų apskaitos kursuose ir kituose mokymuose.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika („Apskaitininko vadovas“, „Buhalterio žinynas“, „Tipinės apskaitos klaidos ir jų ištaisymo būdai“ ir kt.) autorius ir bendraautoris, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinio pobūdžio straipsnių finansinės ir menedžmento apskaitos, finansinio menedžmento ir analizės tematika.

 
 
Kaip įsigyti?

Mokėti tiesioginiu pavedimu UAB „Pačiolio prekyba“, nepamiršti nurodyti knygos kodo ( kodas VIKA1) ir pristatymo adreso, telefono numerio. (UAB „Pačiolio prekyba“ rekvizitai: įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 270 0636 arba el. paštu knygos@paciolis.lt.

Pristatymo sąlygos

Darbo priemonės į bet kurią Lietuvos vietą nemokamai pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo darbo priemonės apmokėjimo.

Darbo priemonę taip galite įsigyti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne, adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ (MENEDŽMENTO) APSKAITA“ abiejų tomų kaina
245