UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

2024 m. liepos 10 d. Nr. 28 (644)

Susipažinkite su vienu iš daugelio mokesčių naujienų!

2024 m. liepos 10 d. Nr. 28 (644)

Pelno mokestis

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (2001 12 20 Nr. IX-675) Naujausias pakeitimas 2024 06 20 Nr. XIV-2774

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas "Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo" (2024 07 01 Nr. R-2380)

Keičiamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas: 5 straipsnio „Mokesčio tarifai“ 1, 2, 6 ir 7 dalyse nustatomi mokesčių tarifai, taikomi Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių apmokestinamajam pelnui, užsienio vienetų pajamoms, pajamoms iš paskirstytojo pelno, gautai paramai ir kt.; 12 straipsnio „Neapmokestinamosios pajamos“ 16 punkte nustatoma, kad pelno mokesčiu neapmokestinama draudimo įmonių gyvybės draudimo įmokų dalis, investuojama draudėjo ir (arba) naudos gavėjo naudai; 17 straipsnio „Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka“ 2 dalis papildoma 14 punktu, kuriame nustatoma, kad ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos lengvųjų automobilių įsigijimo ir nuomos išlaidos, išskyrus atvejus, kai šie automobiliai naudojami tik nuomos veiklai vykdyti, vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti; 30 straipsnio „Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas“ 4 dalyje nustatoma, kad mokestinio laikotarpio nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų) ir nuostolius dėl turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. Keičiamos ir kai kurios šių straipsnių dalys: 33 straipsnio „Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka“, 34 straipsnio „Dividendai, išmokami užsienio vienetams“, 35 straipsnio „Užsienio vienetų dividendai“, 382 straipsnio „Fiksuoto pelno mokesčio apskaičiavimas“, 41 straipsnio „Reorganizavimo ir perleidimo dalyviai ir atvejai“ ir 43 straipsnio „Nuostoliai vienetų reorganizavimo, perleidimo, pertvarkymo atvejais“. Įstatymas papildomas 302 straipsniu „Lengvųjų automobilių įsigijimo ir nuomos išlaidos“.

Įstatymas įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

 ***

Tik 15 minučių per savaitę, ir visada laiku žinosite visas Jūsų įmonės darbui svarbias teisės aktų naujienas!
 Plačiau

Susipažinkite su vienu NAUJIENLAIŠKIO numeriu nemokamai! Rašykite el. p. savadai@paciolis.lt arba skambinkite mums telefonu (8 5) 210 1264

Į viršų