Pačiolis

 
El. parduotuvėBUHALTERIO PROFESIJĄ GALIMA ĮGYTI IR BE STUDIJŲ AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE
 

BUHALTERIŲ PAKLAUSA DIDELĖ IR NUOLATINĖ

Buhalteriai kiekvienais metais išlieka tarp labiausiai geidžiamų ir ieškomų įmonių specialistų. Tai rodo Lietuvos darbo biržos duomenys. Tai natūralus reiškinys, kadangi buhalterinė apskaita yra privaloma kiekvienoje įmonėje, taigi, joje turi būti ir buhalterio darbą dirbantis specialistas. Buhalterio profesija – viena tų, kuriai ir ekonominės krizės beveik neturi įtakos. Tai profesija, kuriai, be to, praktiškai nedaro įtakos technologinė pažanga ir kiti makro veiksniai. Taigi, ši profesija vienareikšmiai yra viena stabiliausių darbo rinkoje ir tokios tendencijos greičiausiai išliks ir ateityje.
 
BUHALTERIO PROFESIJOS YPATUMAI

Buhalterio specialybė – viena iš nedaugelio, kurią įgiję asmenys gali nesunkiai susirasti darbą. Tai iš esmės priklauso nuo valdžios nurodytos prievolės kiekvienoje įmonėje bei organizacijoje vesti buhalterinę apskaitą. Tačiau dažnai buhalteriai būna svarbūs įmonėms ne tik todėl, kad jie tvarko buhalterinę apkaitą, sudaro finansines ataskaitas, apskaičiuoja ir deklaruoja mokesčius. Neretai įmonėse buhalteriai atlieka ir kai kurias kitas svarbias funkcijas, pvz., rengia sutartis, formina naujų darbuotojų priėmimą bei atleidimą, t.y. dirba ir tam tikrą juridinį darbą. Kvalifikuotas buhalteris praktiškai visuomet tampa pagrindiniu įmonės vadovo patarėju, nes sugeba pateikti vadovui reikalingą buhalterinę informaciją, kuri padeda jam priimti reikalingus vadybos sprendimus. Jokioje rimtoje įmonėje nebūna taip, kad buhalteris nedalyvautų bent kiek svarbesnio finansinio klausimo sprendime. Dėl atliekamo darbo pobūdžio, svarbiausios asmeninės savybės, kurios reikalingos buhalteriui, yra kruopštumas ir atsakingumas.

Buhalterio profesija ypatinga tuo, kad šį darbą dirbantys žmonės nuolatos mokosi, gilinasi į naujus įstatymus, nagrinėja, kokią įtaką jie daro buhalterinei apskaitai, konsultuojasi su kolegomis, skaito specialią profesinę literatūrą, dalyvauja įvairiuose seminaruose ir kursuose. Tai daryti verčia nuolat besikeičiantys įstatymai ir dėl to kylantys neaiškumai, kaip juos pritaikyti. Be to, kintant verslo aplinkai ir pačiam verslui, buhalterinei apskaitai, kuri ir turi atspindėti verslą (jo būklę bei rezultatus), natūraliai, keliami vis kintantys reikalavimai. Todėl tai viena įdomiausių ir dinamiškiausių profesijų. Tačiau šiais laikais yra daugybė būdų, kaip jau dirbančiam buhalteriui neatsilikti nuo gyvenimo - kaip viską ir laiku sužinoti, kaip patogiai ir greitai kelti savo kvalifikaciją. Šiais laikais buhalteriams leidžiama įvairios profesinės literatūros, teisės aktų bei jų pakeitimų rinkiniai, organizuojami kursai bei seminarai.

Dar vienas iš buhalterinio darbo privalumų yra tas, kad dėl darbo specifikos dažnoje įmonėje buhalteriai turi galimybę pakankamai laisvai, savo nuožiūra, organizuoti savo darbus ar net kartais dirbti nuotoliniu būdu, pvz., namuose. Ypač tai būdinga nedidelėms įmonėms, kur neretai nėra būtinybės buhalteriui būti nuolatos darbe. Todėl gana dažnai buhalteriai dirba ne vienoje, bet keliose nedidelėse įmonėse, kažkiek laiko pabūdami kiekvienoje iš jų. Beje, buhalterinės apskaitos žinios padeda padaryti karjerą daugelyje veiklos sričių, nes jos būtinos auditoriams, vidaus auditoriams, mokesčių specialistams, ekonomistams, finansų specialistams bei šių sričių vadovams. Todėl neretai gabesni buhalteriai po kelerių metų darbo užima finansų arba ekonomikos direktoriaus pareigas įmonėje. Viską įvertinus, galima drąsiai teigti, kad buhalterio kvalifikacija suteikia labai daug galimybių, nes šios žinios labai naudingos daugelyje įmonių veiklos sričių.

KAIP TAPTI BUHALTERIU?

Buhalteriai šiais laikais rengiami universitetuose bei kolegijose. Tačiau lygiai taip pat paklausūs įvairių įmonių ir įstaigų organizuojami buhalterių rengimo kursai. Todėl galimybės įgyti buhalterio profesiją tikrai yra plačios. Kiekvienas renkasi pagal savo poreikius ir galimybes. Natūralu, kad jauni žmonės, baigę vidurines mokyklas bei gimnazijas, dažniausiai siekia įgyti profesiją studijuodami aukštesnėje mokymo įstaigoje, todėl natūraliai renkasi universitetą arba kolegiją. Tačiau labai dažnai gyvenime nutinka taip, kad žmogus negali keleto metų skirti mokslui, nes jam jau reikia pradėti dirbti tuoj pat arba netrukus. Tai būdinga tiems asmenims, kas nori persikvalifikuoti iš aukštesnėje mokymo įstaigoje įgytos specialybės (pagal kurią negavo darbo) į buhalterio specialybę. Arba, pvz., nedidelės įmonės savininkas nori, kad jo įmonės buhalterinę apskaitą tvarkytų, kas nors iš jo artimųjų, kuo jis pasitiki, bet ne šiaip iš šalies samdomas buhalteris. Būna ir daug kitokių atvejų, kai reikalinga profesija, kuri gali tau duoti darbą, neskiriant keleto metų mokslams. Visais tokiais atvejais į pagalbą ateina specialūs buhalterių rengimo kursai, kuriuos įvairiuose šalies miestuose organizuoja bent keletas mokymo paslaugas teikiančių įmonių. Kursuose per porą ar trejetą mėnesių išmokinama svarbiausių - bazinių buhalterinės apskaitos dalykų, kurių paprastai pakanka, kad sėkmingai kursuose mokęsis asmuo galėtų pradėti savarankiškai dirbti buhalteriu kokioje  nors mažoje įmonėje arba stambesnėje įmonėje įsidarbinti vyriausiojo buhalterio padėjėju. Dar vienas specialių kursų privalumas, lyginant juos su studijomis universitete arba kolegijoje, yra tas, kad kursuose paprastai dėsto asmenys, turintys ne tik dėstymo patirtį, bet ir nemažą praktinio buhalterinio darbo patirtį, tad gali kokybiškai atsakyti į įvairius praktinius buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimus. O tai labai svarbu besimokantiems, nes jie išgirsta ne šiaip "sausą" teoriją, bet daug įvairių praktinių dalykų, kurie jiems gali būti naudingi pradėjus dirbti savarankiškai. Dėl įvairių priežasčių negalintiems mokytis stacionariai siūlomos įvairios galimybės buhalterių parengimo kursus baigti neakivaizdiniu būdu. Šiuo metu Lietuvoje organizuojami įvairūs neakivaizdiniai buhalterių mokymo kursai. Tad galimybių įgyti buhalterio profesiją tikrai pakanka.