Pačiolis

 
El. parduotuvė

Plečiamas atvirkštinio PVM taikymo atvejų sąrašas:

PVM įstatymo 96 straipsnio taikymo naujovės nuo 2019 08 01

Pridėtinės vertės mokestis – vienas iš mokesčių, kuris sulaukia daugiausia mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojų dėmesio. Buhalteriams svarbu teisingai vykdyti mokestines prievoles, t. y. apskaičiuoti PVM. Pastaruoju metu PVM įstatymas keistas ne kartą, akivaizdu, kad tų pokyčių bus ir ateityje.
2018 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos sprendimu iki 2021 m. gruodžio 31 d. Lietuvai pratęstas atvirkštinis PVM apmokestinimas medienai bei prekėms ir paslaugoms, įsigyjamoms iš bendrovių, kurioms pradėta bankroto procedūra. Nuo šių metų rugpjūčio mėnesio įsigalioja nuostatos dėl reikalavimo pirkėjams mokėti pardavimo PVM, kai įsigyjamos elektronikos prekės. Straipsnyje aptarsime naujoves, kurios įsigalios nuo 2019 08 01.

 

Bendrosios nuostatos

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnis nustato atvejus, kai pirkėjas, įsigydamas tam tikras prekes ir paslaugas, turi sumokėti į biudžetą pardavimo PVM.

Pagal PVMĮ 96 str. 1 dalies nuostatas, PVM mokėtojas, kuriam išrašomas prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą:

1) PVM, apskaičiuotą už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, t. y. PVM mokėtojas, perimantis nuosavybės teisės objektus kaip turtinį įnašą arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo;

2) PVMĮ 9 straipsnio 4 dalyje nustatyto prekių tiekimo atveju apskaičiuotą PVM už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą, t. y. PVM mokėtojas – pagerinto pastato (statinio) daikto savininkas;

3) PVM, apskaičiuotą už PVMĮ 7 straipsnio 4 punkte numatytus statybos darbus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje, t. y. apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai (taikoma nuo 2015-07-01);

4) kitais LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais apskaičiuotą PVM, kai PVM už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), jeigu jis yra PVM mokėtojas.

Taigi, PVM mokėtojas, kuris perima turtinius įnašus, pastato (statinio) esminį pagerinimą, perka statybos darbus, turi į biudžetą sumokėti pardavimo PVM, tačiau PVMĮ 96 straipsnis nustato, kad tokių atveju gali būti ir daugiau.

Kiti LR Vyriausybės nutarimu nustatyti atvejai, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas)

Neatsiejama PVMĮ 96 straipsnio dalis yra 2002-06-13 Vyriausybės nutarimas Nr. 900, kuriuo patvirtinti kiti atvejai, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas).

Pagal aprašą asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje (išskyrus PVM mokėtojomis įregistruotas biudžetines įstaigas), įsigijęs prekių ir paslaugų iš asmens, registruoto PVM mokėtoju, privalo išskaityti ir sumokėti PVM, jeigu:

Pridėtinės vertės mokestis – vienas iš mokesčių, kuris sulaukia daugiausia mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojų dėmesio. Buhalteriams svarbu teisingai vykdyti mokestines prievoles, t. y. apskaičiuoti PVM. Pastaruoju metu PVM įstatymas keistas ne kartą, akivaizdu, kad tų pokyčių bus ir ateityje. 2018 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos sprendimu iki 2021 m. gruodžio 31 d. Lietuvai pratęstas atvirkštinis PVM apmokestinimas medienai bei prekėms ir paslaugoms, įsigyjamoms iš bendrovių, kurioms pradėta bankroto procedūra. Nuo šių metų rugpjūčio mėnesio įsigalioja nuostatos dėl reikalavimo pirkėjams mokėti pardavimo PVM, kai įsigyjamos elektronikos prekės. Straipsnyje aptarsime naujoves, kurios įsigalios nuo 2019 08 01.

 

Bendrosios nuostatos

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnis nustato atvejus, kai pirkėjas, įsigydamas tam tikras prekes ir paslaugas, turi sumokėti į biudžetą pardavimo PVM.

Pagal PVMĮ 96 str. 1 dalies nuostatas, PVM mokėtojas, kuriam išrašomas prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą:

1) PVM, apskaičiuotą už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, t. y. PVM mokėtojas, perimantis nuosavybės teisės objektus kaip turtinį įnašą arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo;

2) PVMĮ 9 straipsnio 4 dalyje nustatyto prekių tiekimo atveju apskaičiuotą PVM už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą, t. y. PVM mokėtojas – pagerinto pastato (statinio) daikto savininkas;

3) PVM, apskaičiuotą už PVMĮ 7 straipsnio 4 punkte numatytus statybos darbus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje, t. y. apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai (taikoma nuo 2015-07-01);

4) kitais LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais apskaičiuotą PVM, kai PVM už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), jeigu jis yra PVM mokėtojas.

Taigi, PVM mokėtojas, kuris perima turtinius įnašus, pastato (statinio) esminį pagerinimą, perka statybos darbus, turi į biudžetą sumokėti pardavimo PVM, tačiau PVMĮ 96 straipsnis nustato, kad tokių atveju gali būti ir daugiau.

Kiti LR Vyriausybės nutarimu nustatyti atvejai, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas)

Neatsiejama PVMĮ 96 straipsnio dalis yra 2002-06-13 Vyriausybės nutarimas Nr. 900, kuriuo patvirtinti kiti atvejai, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas).

Pagal aprašą asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje (išskyrus PVM mokėtojomis įregistruotas biudžetines įstaigas), įsigijęs prekių ir paslaugų iš asmens, registruoto PVM mokėtoju, privalo išskaityti ir sumokėti PVM, jeigu:

Pridėtinės vertės mokestis – vienas iš mokesčių, kuris sulaukia daugiausia mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojų dėmesio. Buhalteriams svarbu teisingai vykdyti mokestines prievoles, t. y. apskaičiuoti PVM. Pastaruoju metu PVM įstatymas keistas ne kartą, akivaizdu, kad tų pokyčių bus ir ateityje. 2018 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos sprendimu iki 2021 m. gruodžio 31 d. Lietuvai pratęstas atvirkštinis PVM apmokestinimas medienai bei prekėms ir paslaugoms, įsigyjamoms iš bendrovių, kurioms pradėta bankroto procedūra. Nuo šių metų rugpjūčio mėnesio įsigalioja nuostatos dėl reikalavimo pirkėjams mokėti pardavimo PVM, kai įsigyjamos elektronikos prekės. Straipsnyje aptarsime naujoves, kurios įsigalios nuo 2019 08 01.

 

1) prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra (taikoma iki 2021-12-31). Tai reiškia, kad asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje (išskyrus PVM mokėtojomis įregistruotas biudžetines įstaigas), privalo išskaityti ir sumokėti PVM, jeigu jis įsigyja prekes (paslaugas) iš prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) – PVM mokėtojo, kuriam teisme pradėta bankroto procedūra, t. y. iš bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės. Informacija apie juridinių asmenų teisinį statusą skelbiama VĮ „Registrų centras“ interneto svetainėje: konkretaus juridinio asmens teisinį statusą prievolės apskaičiuoti PVM momentu galima pasitikrinti vykdant paiešką Juridinių asmenų registre;

 

arba

2) tiekiamos juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, panaudotos medžiagos, įskaitant pusgaminių atliekas, atsiradusios perdirbant, gaminant ar lydant juoduosius arba spalvotuosius metalus ar jų lydinius, taip pat tiekiamos atliekos ir kitos perdirbamos medžiagos, kurias sudaro juodieji ir spalvotieji metalai, jų lydiniai.

 Pavyzdžiui, Lietuvoje registruota PVM mokėtoja, įmonė A, superkanti metalo laužą, įsigijo iš įmonės B avariją patyrusį automobilį. Įmonė B pardavė nevažiuojantį, tačiau iš VĮ „Regitra“ transporto priemonių registro neišregistruotą automobilį. Šio sandorio pardavimo PVM turi deklaruoti pardavėja – įmonė B. Įmonė A iš įmonės B įsigytą automobilį išregistruoja iš VĮ „Regitra“ transporto priemonių registro, išardo dalimis ir parduoda metalo laužą įmonei C, taip pat registruotai PVM mokėtoja Lietuvoje. Šiame sandoryje pardavimo PVM išskaityti už įsigytą metalo laužą privalo pirkėja – įmonė C;

arba

3) tiekiama mediena (taikoma iki 2021-12-31):

3.1. rąstai – skersai atpjautos apvaliosios medienos dalys;

3.2. lentos, lentelės – pailgi 3–40 mm storio ir ne siauresni kaip 25 mm pločio pjautinės medienos gabalai;

3.3. tašai, tašeliai – iš dviejų, trijų ar keturių pusių lygiagrečiai su rąsto ašimi apipjauti, aptašyti ar nufrezuoti rąstai, storesni ir platesni kaip 40 mm pjautinės medienos gabalai.

Tvarka dėl prievolės pardavimo PVM mokėti į biudžetą pirkėjui taikoma tiekiant visų sortimentų (paskirties), medžių rūšių, kokybės, stambumo klasių, drėgnio ir pan. rąstus (skersai atpjautas apvaliosios medienos dalis), neatsižvelgiant į tai, ar jiems buvo panaudotos apsaugos priemonės (pvz., impregnavimas), ar ne. Taigi, pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už visą tiekiamą skersai supjaustytą (nužievintą ir nenužievintą) apvaliąją medieną (skersai atpjautas medienos dalis), įskaitant ilgą ir trumpą apvaliąją medieną, pjautinius rąstus, stulpų ir pabėgių rąstus, plokščių medieną, popiermedžius, fanermedžius, tarmedžius, malkas (apvaliąją medieną, skirtą kurui) ir kt. Prievolė pirkėjui išskaityti ir sumokėti PVM atsiranda visais atvejais, kai tiekiama LR Vyriausybės nutarime nurodytu mechaniniu būdu apdirbta atitinkama pjautinė mediena (atpjauti rąstai, lentos, lentelės, tašeliai gaunami supjausčius, o tašai – apipjausčius, aptašius ar nufrezavus apvaliąją medieną ir / arba rąstus), neatsižvelgiant į pjautinės medienos rūšį, kokybę, drėgnį, panaudotas apsaugos priemones (pvz., impregnavimą), sujungimo būdą (pvz., tašelis gautas klijuojant) ir pan. Tačiau jeigu minėta pjautinė mediena tiekiama po papildomo, nei nurodyta aukščiau, mechaninio apdirbimo (pvz., bent vienas lentos šonas viso ilgio ir pločio atžvilgiu yra obliuotas, rąstai – tekinti ir / ar nusmailinti), arba po dažymo, arba tiekiama kitų išmatavimų, nei nurodyta LR Vyriausybės nutarime, tuomet taikoma įprastinė PVM sumokėjimo tvarka – pardavimo PVM į biudžetą sumoka pardavėjas.

Nuo 2019 08 01 įsigalioja papildytos nuostatos:

1.4. tiekiami standieji diskai (galioja iki 2022 02 28),

1.5. tiekiami mobilieji telefonai, planšetės ir nešiojamieji kompiuteriai (galioja iki 2022 06 30).

Naujų prekių, kurias įsigyjant pardavimo PVM turi mokėti pirkėjas, atsiradimą lėmė tai, kad elektroninių prekių rinkoje veikia nemažai nesąžiningų mokesčių mokėtojų. Mokesčių administratorius nustatė nemažai sukčiavimo PVM atvejų elektroninių prekių – nešiojamųjų kompiuterių, mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir standžiųjų diskų – sektoriuje. Šios prekės įsigyjamos iš kitų valstybių narių ir, prieš jas tiekiant mažmeniniams prekiautojams arba tiesiogiai vartotojams, įvykdomi keli sandoriai tarp dingusių prekiautojų, kurie nemoka PVM biudžetui.


Atlikti patikrinimai patvirtino, kad 2016–2017 m. galėjo būti nesumokėta
maždaug 6 mln. Eur mokesčių už elektronines prekes.

Taigi, nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. pirkėjai, įsigydami standžiuosius diskus, mobiliuosius telefonus, planšetes ir nešiojamuosius kompiuterius, turės mokėti pardavimo PVM į biudžetą.

 Išimtys: atvejai, kai netaikomas LR Vyriausybės nutarimas

 LR 2002-06-13 Vyriausybės nutarimu Nr. 900 patvirtina tvarka netaikoma:

 1) kai prekes (paslaugas) įsigyja Lietuvoje PVM mokėtojomis įregistruotos biudžetinės įstaigos, neatsižvelgiant į tai, kad jos gali vykdyti ekonominę veiklą ir prekes ar paslaugas įsigyti šiai veiklai vykdyti;

2) kai tiekiant prekes (teikiant paslaugas) šių prekių (paslaugų) pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra. Jeigu pirkėjas už įsigyjamas prekes (paslaugas) atsiskaito grynaisiais pinigais ir jam nustatyta tvarka išduodamas Pinigų priėmimo kvitas ar Kasos pajamų orderis ir PVM sąskaita faktūra, tokiais atvejais PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas – Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas.

Ir tuomet, kai prekes įsigyja biudžetinė įstaiga, ir kai išduodamas kasos aparato kvitas, kartu išrašant PVM sąskaitą faktūrą, pardavimo PVM į biudžetą sumoka pardavėjas, paimdamas šią sumą iš pirkėjo. Nurodytais atvejais nesvarbu, kad pardavėjui teisme pradėta bankroto procedūra arba tiekiamos aukščiau nurodytos prekės (juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, mediena ar kt.).

Taigi, nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. pirkėjai, įsigydami standžiuosius diskus, mobiliuosius telefonus, planšetes ir nešiojamuosius kompiuterius, turės mokėti pardavimo PVM į biudžetą.

 Išimtys: atvejai, kai netaikomas LR Vyriausybės nutarimas

 LR 2002-06-13 Vyriausybės nutarimu Nr. 900 patvirtina tvarka netaikoma:

 1) kai prekes (paslaugas) įsigyja Lietuvoje PVM mokėtojomis įregistruotos biudžetinės įstaigos, neatsižvelgiant į tai, kad jos gali vykdyti ekonominę veiklą ir prekes ar paslaugas įsigyti šiai veiklai vykdyti;

2) kai tiekiant prekes (teikiant paslaugas) šių prekių (paslaugų) pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra. Jeigu pirkėjas už įsigyjamas prekes (paslaugas) atsiskaito grynaisiais pinigais ir jam nustatyta tvarka išduodamas Pinigų priėmimo kvitas ar Kasos pajamų orderis ir PVM sąskaita faktūra, tokiais atvejais PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas – Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas.

Ir tuomet, kai prekes įsigyja biudžetinė įstaiga, ir kai išduodamas kasos aparato kvitas, kartu išrašant PVM sąskaitą faktūrą, pardavimo PVM į biudžetą sumoka pardavėjas, paimdamas šią sumą iš pirkėjo. Nurodytais atvejais nesvarbu, kad pardavėjui teisme pradėta bankroto procedūra arba tiekiamos aukščiau nurodytos prekės (juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, mediena ar kt.).

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1390

redakcija)

ATVEJŲ, KAI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ UŽ TIEKIAMAS PREKES (TEIKIAMAS PASLAUGAS) IŠSKAITO IR SUMOKA PIRKĖJAS (KLIENTAS), APRAŠAS

 

1. Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), apraše (toliau vadinama – šis Aprašas) išvardyti kiti (be nustatytųjų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje) atvejai, kai pridėtinės vertės mokestį (toliau vadinama – PVM) už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas). Šiame punkte nustatyta PVM išskaitymo ir sumokėjimo tvarka taikoma, jeigu prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas) yra asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), ir:

1.1. prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra arba; (galioja nuo 2010 06 01 pagal 2010 05 19 LRV nut. Nr. 579 iki 2021 12 31 pagal 2015 12 16 LRV nut. Nr. 1318)

1.2. tiekiamos juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, panaudotos medžiagos, įskaitant pusgaminių atliekas, atsiradusios perdirbant, gaminant ar lydant juoduosius arba spalvotuosius metalus ar jų lydinius, taip pat tiekiamos atliekos ir kitos perdirbamos medžiagos, kurias sudaro juodieji ir spalvotieji metalai, jų lydiniai, arba;

1.3. tiekiama mediena:

1.3.1. rąstai – skersai atpjautos apvaliosios medienos dalys;

1.3.2. lentos, lentelės – pailgi 3–40 mm storio ir ne siauresni kaip 25 mm pločio pjautinės medienos gabalai;

1.3.3. tašai, tašeliai – iš dviejų, trijų ar keturių pusių lygiagrečiai su rąsto ašimi apipjauti, aptašyti ar nufrezuoti rąstai, storesni ir platesni kaip 40 mm pjautinės medienos gabalai;

1.4. tiekiami standieji diskai; (galioja nuo 2019 08 01 iki 2022 02 28 pagal 2019 04 24 LRV nut. Nr. 395)

1.5. tiekiami mobilieji telefonai, planšetės ir nešiojamieji kompiuteriai. (galioja nuo 2019 08 01 iki 2022 06 30 pagal 2019 04 24 LRV nut. Nr. 395)

2. Šio Aprašo 1 punkte nustatyta PVM išskaitymo ir sumokėjimo tvarka netaikoma, kai tiekiant prekes (teikiant paslaugas) šio Aprašo 1 punkte nurodytais atvejais šių prekių (paslaugų) pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra.

„Pačiolio“ norminių aktų sąvadai > „Pridėtinės vertės mokestis“ > IV. PVM apskaičiavimo ir prievolių vykdymo reglamentai


                                                        Parengta UAB „Pačiolis“ metodiniame centre 
Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

 1. Kokioms prekėms nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas?

 Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas taikomas tiekiamiems standiesiems diskams (iki 2022 m. vasario 28 d.) ir mobiliesiems telefonams, planšetėms bei nešiojamiesiems kompiuteriams (iki 2022 m. birželio 30 d.), kai šių prekių pirkėjai yra asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas).

 

2. Kas laikoma planšete, nešiojamuoju kompiuteriu?

Planšetė ir nešiojamasis kompiuteris yra tokia prekė, kuri Kombinuotoje prekių nomenklatūroje (toliau – KN) yra klasifikuojama 8471 30 00 pozicijoje.

 

3. Kokiais atvejais tiekiant standžiuosius diskus, mobiliuosius telefonus, planšetes bei nešiojamuosius kompiuterius asmenims, registruotiems PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas?

Jeigu pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra, tai, neatsižvelgiant į pirkėjo statusą, prievolė už nurodytąsias prekes sumokėti PVM į biudžetą ir toliau lieka pardavėjui (atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas).

 

4. Ar taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, jeigu pirkėjas yra užsienio apmokestinamasis asmuo, kuris Lietuvoje neįsiregistravęs PVM mokėtoju?

Jeigu prekių (pirkėjas) yra užsienio apmokestinamasis asmuo, kuris nėra Lietuvoje įsiregistravęs PVM mokėtoju, tuomet jam atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas, nors jis ir būtų įsiregistravęs PVM mokėtoju savo įsikūrimo ar bet kurioje kitoje (išskyrus Lietuvą) valstybėje narėje.

 

5. Ar parduodamam stacionariam kompiuteriui, kuriame yra standusis diskas, taikomas atvirkštinis apmokestinimas?

Ne. Stacionarių kompiuterių pardavimui visais atvejais taikoma įprastinė apmokestinimo PVM tvarka (prievolė sumokėti PVM į biudžetą tenka pardavėjui).

 

6. Ar, parduodant nešiojamąjį kompiuterį ir kompiuterio krepšį (už atskirą kainą), abiejų prekių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas?

Ne. Atvirkštinis apmokestinimas taikomas tik nešiojamojo kompiuterio pardavimui.

 

7. Kaip taikomas atvirkštinis apmokestinimas PVM mechanizmas, kai, parduodant planšetę, papildomai dovanojamas modemas?

Atvirkštinis apmokestinimas taikomas planšetės pardavimui (bendrai sandorio kainai).

 

8. Kaip taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, kai, sudarius sandorį dėl telekomunikacijos paslaugų pirkimo, papildomai dovanojama planšetė?

Tokiam sudarytam paslaugų teikimo sandoriui taikoma įprastinė apmokestinimo PVM tvarka (prievolė sumokėti PVM į biudžetą tenka pardavėjui).

 

9. Kaip taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, perkant prekes elektroninėje parduotuvėje?

Kai pirkėjas save identifikuoja kaip Lietuvos PVM mokėtoją (išskyrus biudžetines įstaigas) ir už pirkinius elektroninėje parduotuvėje atsiskaitoma pavedimu (t. y. neišduodamas kasos aparato kvitas), tuomet pardavėjas, parduodamas standžiuosius diskus, mobiliuosius telefonus, planšetes bei nešiojamuosius kompiuterius, turi taikyti atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmą. Kitaip tariant, pirkėjas pardavėjui turėtų mokėti sumą be PVM. Tuo atveju, jeigu pirkėjas, save identifikuojantis kaip Lietuvos PVM mokėtoją (išskyrus biudžetines įstaigas), elektroninėje parduotuvėje pateikęs užsakymą, pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais atsiėmimo metu, tuomet tokiam pardavimui atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas.

 

10. Kaip turi būti įformintas prekių tiekimas PVM sąskaita faktūra, kai prievolė už parduotas prekes išskaityti ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui)?

Prekių pardavėjas išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nuo patiektų prekių apmokestinamosios vertės (kainos be PVM), taikydamas standartinį (21 proc. dydžio) PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą. Taip pat, be kitų privalomų rekvizitų, teikiamų prekių PVM sąskaitoje faktūroje privaloma įrašyti nuorodą Atvirkštinis apmokestinimas.

 

11. Kaip standžiųjų diskų, mobiliųjų telefonų, planšečių bei nešiojamųjų kompiuterių pirkėjai, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), kurie PVM patys išskaito ir sumoka į biudžetą, už šias prekes turi atsiskaityti su prekių teikėjais?

Standžiųjų diskų, mobiliųjų telefonų, planšečių bei nešiojamųjų kompiuterių pirkėjai, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), atsiskaitydami su nurodytųjų prekių tiekėjais už prekes, kurių apskaičiuotą PVM patys pirkėjai turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą, prekių tiekėjui sumoka atlygį be PVM (t. y. be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos už paminėtas prekes apskaičiuotos PVM sumos).

 

12. Kaip atvirkštinio apmokestinimo PVM sandorius PVM deklaracijos FR0600 formoje deklaruoja šių prekių tiekėjas?

Prekių tiekėjas, PVM mokėtojas, patiektų prekių, kurių PVM išskaito ir sumoka šių prekių pirkėjas, apmokestinamąją vertę be PVM (nurodytą išrašytoje patiektų prekių PVM sąskaitoje faktūroje) turi deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 12 laukelyje „PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 straipsnio nustatytais atvejais)“, tačiau šiam prekių tiekėjui į PVM deklaraciją nereikia įtraukti minėtų prekių išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotos pardavimo PVM sumos.

13. Kaip įsigytų prekių, kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą, sandorius PVM deklaracijos FR0600 formoje deklaruoja šių prekių pirkėjas?

Pirkėjas jam išrašytoje prekių tiekėjo (kurių PVM privalo išskaičiuoti ir sumokėti pirkėjas) PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotą PVM sumą nuo šių prekių apmokestinamosios vertės (kainos be PVM) privalo įrašyti į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 33 laukelį „Pardavimo PVM (96 straipsnio nustatytais atvejais). Pažymėtina, kad pirkėjas šių įsigytų prekių apmokestinamosios vertės į savo mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją neįtraukia.
 Išskaičiuotą PVM sumą už įsigytas prekes (įrašytą į FR0600 formos 33 laukelį kaip pardavimo PVM) pirkėjas taip pat turi deklaruoti ir to paties mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 25 laukelyje kaip pirkimo PVM. Be to, tokia pirkimo PVM suma PVM įstatyme nustatyta tvarka gali būti pirkėjo atskaityta, t. y. įtraukta į PVM deklaracijos 35 laukelį kaip ir kitos pirkimo PVM sumos, jeigu įsigytos prekės yra skirtos šio PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti.

 

14. Ar prekių, kurių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas, pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti įsigytų prekių PVM, jeigu šių prekių tiekėjas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodė, kad prievolė išskaityti tenka pirkėjui, neįrašė nuorodos „Atvirkštinis apmokestinimas“?

Taip. Pirkėjas, Lietuvos Respublikoje registruotas PVM mokėtojas (išskyrus biudžetines įstaigas), neatsižvelgdamas į tai, kad tiekėjo išrašytoje patiektų prekių PVM sąskaitoje faktūroje nėra atitinkamos nuorodos, pats turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą apskaičiuotą šių prekių PVM (prekių tiekėjui už patiektas prekes turi mokėti atlygį be apskaičiuotosios PVM sumos).

 

15. Ar pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM įsigytų prekių, kurių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas, jeigu išrašytoje šių prekių PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodos „Atvirkštinis apmokestinimas“, pirkėjas sumokėjo paslaugų teikėjui atlygį su PVM, o paslaugų teikėjas patiektų prekių pardavimo PVM sumokėjo į biudžetą?

Taip. Aprašytu atveju pirkėjui, Lietuvos Respublikoje registruotam PVM mokėtoju (išskyrus biudžetines įstaigas), tenka prievolė išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM.
Pažymėtina, kad prekių tiekėjas savo padarytą deklaravimo klaidą (įtrauktą į PVM deklaraciją pardavimo PVM sumą) PVM deklaracijoje gali pataisyti, o iš pirkėjo paimtą PVM turi jam grąžinti.

 

16. Kaip turėtų atsispindėti PVM deklaracijose prekių tiekėjo išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje arba pirkėjo išrašytame debetiniame dokumente nurodyti duomenys?

Jeigu dėl PVM įstatymo 83 straipsnyje nurodytų pasikeitusių aplinkybių prekių tiekėjas išrašo atliktų patiektų prekių, kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą pirkėjas, kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, tai, atsižvelgdamas į tokios PVM sąskaitos faktūros duomenis, prekių pirkėjas atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą mažėja / didėja PVM suma) 33, 25 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą mažėja / didėja apmokestinamoji vertė) 12 laukelyje deklaruotą patiektų prekių apmokestinamąją vertę.

Jeigu debetinį dokumentą išrašo pirkėjas, tuomet šiame dokumente apskaičiuota PVM suma pirkėjas atitinkamai mažina 33, 25 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas mažina 12 laukelyje deklaruotą suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, jeigu pagal debetinį dokumentą mažėja apmokestinamoji vertė ir PVM suma, arba atitinkamai pirkėjas didina 33, 25 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas didina 12 laukelyje deklaruotą suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, kai pagal debetinį dokumentą didėja apmokestinamoji vertė ir PVM suma.

 

17. Koks mokesčio kodas (pagal PVM klasifikatorių) i.SAF nurodomas, registruojant prekių, kurių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas, PVM sąskaitas faktūras?

Tokios PVM sąskaitos faktūros (atitinkami PVM sąskaitų faktūrų duomenys) į Gaunamų ir Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus įtraukiamos nurodžius PVM25 mokesčio kodą.
Daugiau informacijos apie buhalteriams aktualius PVM klausimus – seminaruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje:

* „PVM apskaičiavimo ir deklaravimo naujovės 2019‒2020 m. Naujausi VMI komentarai“ nuo rugpjūčio 27 d. 

* „PVM atskaita. Mišri veikla. Metinės PVM deklaracijos pildymas. Praktinių situacijų analizė ir dažniausiai pasitaikančios klaidos“ nuo rugsėjo 10 d.


VIENO SEMINARO KAINA iki rugpjūčio 20 d.89 €, nuo rugpjūčio 21 d. – 98 € (PVM netaikomas). 

ĮSIGYKITE ABU SEMINARUS iki 20 % PIGIAU!

ABIEJŲ KAINA iki rugpjūčio 20 d.155 €nuo rugpjūčio 21 d. – 177 € (PVM netaikomas).