Pačiolis

 
El. parduotuvė
   

„ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA“ – tai unikali ir nesenstanti darbo priemonė, skirta kiekvienos įmonės buhalterijai. Ja pasinaudojo jau daugiau kaip 1000 Lietuvos įmonių.

Žemiau pateikta šios darbo priemonės medžiagos sudėtis. Jūs galite įsigyti kiekvieną Jums aktualią dalį atskirai. Kaina – nuo 25 eurų.

Plačiau...

Turinys

1. Mokesčių apskaičiavimo ir apskaitos organizavimas įmonėje

    1. MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO IR APSKAITOS ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE.

   1.1 Įmonės apskaitos ir mokesčių reglamentavimas.

   1.2 Atsakomybės už mokesčių apskaičiavimo teisingumą paskirstymas įmonėje.


 
2. Įmonės mokesčių bylos formavimas ir jos funkcionavimas

   2. ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLOS FORMAVIMAS IR JOS FUNKCIONAVIMAS.


 
3. Darbo su mokesčių apskaičiavimą ir apskaitą norminančiais reglamentais

organizavimas. suvestinių parengimo ir naudojimo metodai

    3. DARBO SU MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMĄ IR APSKAITĄ NORMINANČIAIS REGLAMENTAIS ORGANIZAVIMAS. SUVESTINIŲ PARENGIMO IR NAUDOJIMO METODIKA.


4. Mokesčių apskaičiavimo alternatyvų ir lengvatų sąvadas

   4. Mokesčių apskaičiavimo alternatyvų ir lengvatų sąvadas.


 
5. Mokesčiams apskaičiuoti ir pagrįsti naudojamiems dokumentams keliami reikalavimai

   5. MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI IR PAGRĮSTI NAUDOJAMIEMS DOKUMENTAMS KELIAMI REIKALAVIMAI.

 

6. Mokesčiams apskaičiuoti naudojami žiniaraščiai ir žurnalai

   6. MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMI ŽINIARAŠČIAI IR ŽURNALAI.


 
7. BUHALTERINĖS APSKAITOS SĄSKAITŲ NAUDOJIMAS MOKESČIŲ APSKAITOJE

   7. BUHALTERINĖS APSKAITOS SĄSKAITŲ NAUDOJIMAS MOKESČIŲ APSKAITOJE.


8. Darbinės mokesčių deklaracijų parengimo lentelės

   8. DARBINĖS MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PARENGIMO LENTELĖS.


9. Pelno mokestis


9.0. PELNO MOKESČIO TARIFŲ SUVESTINĖ.

      9.0. PELNO MOKESČIO TARIFŲ SUVESTINĖ.


9.1 Beviltiškos skolos

        9.1 Beviltiškos skolos.

        9.1b skolų pripažinimo beviltiškomis (ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais) galimybių ir ribojimų suvestinė.

         9.1c-1 Įrodymai, kad mokesčio mokėtojas stengėsi susigrąžinti egzistuojančio skolininko skolas, ir dokumentai, įrodantys, kad skolos atgauti nebeįmanoma.

        9.1c-2 Apskaitos dokumento (pažymos, akto, pranešimo ir kito dokumento), kuriuo įforminamas skolos pripažinimas beviltiška, rekvizitai.

        9.1d Pirkėjų skolų, mokesčių tikslais pripažįstamų beviltiškomis, žiniaraštis.

        9.1e-1 Pažyma dėl skolos pripažinimo beviltiška ir pardavimo PVM tikslinimo.

        9.1e-2 Skolų suderinimo aktas.

        9.1e-3 Pirkėjų skolų nurašymo aktas.


9.2 Dovanos, išskyrus dovanas darbuotojams

   9.2 Dovanos, išskyrus dovanas darbuotojams.

   9.2b Dovanų SUVESTINĖ.

   9.2d Dovanų žiniaraštis.

   9.2e Dovanos įteikimo aktas.


9.3 Finansinėje apskaitoje pripažinti atidėjiniai

      9.3 Finansinėje apskaitoje pripažinti atidėjiniai.

      9.3b. Finansinėje apskaitoje pripažintų atidėjinių priskyrimo leidžiamiems atskaitymams galimybių ir ribojimų suvestinė.

      9.3d. atidėjiniai ir kaupinių žiniaraštis.


9.4 Gauti dividendai

       9.4 Gauti dividendai.

       9.4b Gautų dividendų SUVESTINĖ.

       9.4c. Juridiniams asmenims išmokėtų dividendų apmokestinimo taisyklių suvestinės priedai.

       9.4c-2 priedas, tikslinių teritorijų sąrašas.

       9.4d Dividendų gavimo žiniaraštis.


9.5 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

      9.5 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

      9.5b Ilgalaikio turto nusidėvėjimo SUVESTINĖ.

      9.5d Nusidėvėjimo sąnaudų apskaitos žiniaraštis šablonas.


9.6 Investicinis projektas

      9.6 Investicinis projektas.

     9.6b Investicinio projekto lengvatos galimybių ir ribojimų suvestinė.

     9.6c Investicinių projektų pelno mokesčio lengvatą taikančių vienetų kontrolinis klausimynas.

     9.6d Investicinio projekto lengvatos apskaičiavimo žiniaraštis.


9.7 Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai

    9.7 Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai.

    9.7b. Išlaidų darbuotojams ir (arba) jų šeimos narių naudai pripažinimo leidžiamais atskaitymais galimybių ir ribojimų suvestinė.

    9.7d Išlaidos darbuotojų naudai žiniaraštis šablonas.

 
9.8 Komandiruotės sąnaudos

    9.8 Komandiruotės sąnaudos.

    9.8b Komandiruočių sąnaudų pripažinimo (ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais) ir apmokestinimo suvestinė.

   9.8d Dienpinigių apskaitos apmokestinimo žiniaraštis.

   9.8 e-1 Įsakymas dėl komandiruotės.

   9.8 e-2 Komandiruotės ataskaita.

   9.8 e-3 Automobilio panaudojimo ir sunaudotų degalų ataskaita.

   9.8e-4 Komandiruotės sąnaudos prašymas.


9.9 Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų sąnaudos

    9.9 Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų sąnaudos.

    9.9b_Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų sąnaudų pripažinimo suvestinė.

   9.9d_Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų sąnaudų žiniaraštis.


9.10 Menamos pajamos

  9.10 Menamos pajamos.

  9.10b. Menamų pajamų pripažinimo suvestinė.

  9.10d Palūkanų pagal beprocentes paskolas pripažinimo žiniaraštis šablonas.


9.11 Mokesčių sumos

   9.11 Mokesčių sumos.

   9.11b. Mokesčių sumų pripažinimo leidžiamais atskaitymais galimybių ir ribojimų suvestinė.

   9.11d. Užsienio_valstybese_sumoketo_PVM_žiniaraštis.


9.12 Nuostolių perkėlimas

    9.12 Nuostolių perkėlimas.

    9.12b.Mokestinių nuostolių perkėlimo galimybių ir ribojimų suvestinė.

    9.12d. Nuostolių perkelimo žiniaraščio šablonas atnaujintas.


9.13 Nuostolių perdavimas

     9.13 Nuostolių perdavimas.

     9.13b.Mokestinių nuostolių perdavimo galimybių ir ribojimų suvestinė.

     9.13d.Mokestinių nuostolių perdavimo galimybių ir ribojimų apskaitos žiniaraštis.

     9.13e-1.Sutartis dėl mokestinių nuostolių perdavimo–priėmimo.

     9.13e-2.Mokestinių nuostolių perdavimo–perėmimo aktas.


9.14 Parama

    9.14 Parama.

    9.14b. SUTEIKTOS PARAMOS PRIPAŽINIMO PELNO MOKESČIO TIKSLAIS GALIMYBIŲ IR APRIBOJIMŲ SUVESTINĖ.

    9.14c.–1. PARAMOS SUVESTINĖS PRIEDAI.

    9.14c.–2 PARAMOS SUVESTINĖS PRIEDAI.

    9.14d Suteiktos paramos apskaitos žiniaraštis.

    9.14.e–1 Paramos sutartis.

    9.14e –2 Darbu perdavimo-priėmimo aktas.


9.15 Pelno paskirstymas

   9.15 Pelno paskirstymas.

   9.15b_Pelno paskirstymo.

   9.15c-1_JA išmokėtų dividendų apmokestinimo taisyklių suvestinės 1 priedas.

   9.15c-2_JA išmokėtų dividendų apmokestinimo taisyklių suvestinės 2 priedas.

   9.15d_Dividendų išmokėjimo ir apmokestinimo žiniaraštis.


9.16 Reprezentacijos sąnaudos

   9.16 Reprezentacijos sąnaudos.

   9.16b Reprezentacinių sąnaudų pripažinimo ir apmokestinimo suvestinė.

   9.16d Reprezentacijos sąnaudų apskaitos žiniaraštis.

   9.16e-1 Įsakymas dėl reprezentacinio renginio.

   9.16e-2 Reprezentacijos išlaidų nurašymo akto 1 pavyzdys.

   9.16e-3 Reprezentacijos išlaidų nurašymo akto 2 pavyzdys.


9.17 Susijusių asmenų sandoriai

   9.17 Susijusių asmenų sandoriai.

   9.17b. Asocijuotų asmenų sandorio vertės koregavimo suvestinė.

   9.17c-1_Susijusių asmenų atmintinė.

   9.17d_asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių apskaitos žiniaraštis.


9.18 Turto nurašymas

   9.18 Turto nurašymas.

   9.18b. Natūralios netekties nuostolių pripažinimo galimybių ir apribojimų suvestinė.

   9.18d_Atsargų nurašymo apskaitos ir apmokestinimo žiniaraštis.

   9.18e-1 Prekių nurašymo aktas.

   9.18e-2 IT nurasymo aktas.


9.19 Kiti pelno mokesčio objektai

   9.19 Kiti pelno mokesčio objektai.


9.20 Pelno mokesčio deklaracijos parengimo darbinė lentelė

   9.20 Pelno mokesčio deklaracijos parengimo darbinė lentelė.

   9.20 Pelno mokesčio deklaracijos parengimo darbinė lentelė.


9.21 Pelno mokesčio deklaravimas ir pranešimai mokesčių administratoriui

   9.21 Pelno mokesčio deklaravimas ir pranešimai mokesčių administratoriui.

   9.21 Pelno mokesčio deklaravimas ir pranešimai mokesčių administratorius.


 10.1 Išskaitomas PVM pagal PVMĮ 96 str.

   10.1 Išskaitomas PVM pagal PVMĮ 96 str.

   10.1b. Atvejų, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas pagal PVMĮ 96 str., suvestinė.

   10.1d_IŠSKAITYTO PVM PAGAL PVMĮ 96 STR. APSKAITOS ŽINIARAŠTIS.

   10.1e PVM sąskaita faktūra dėl esminio pagerinimo.

   10.1e 2 PVM sąskaita faktūra dėl statybos darbų.


10.2 Laikinai išvežamų iš LT prekių žurnalai (privalomi).

   10.2 Laikinai išvežamų iš LT prekių žurnalai (privalomi).

   10.2d-1_Išvežtinų iš Lietuvos prekių apdoroti  registravimo žurnalo šablonas.

   10.2d-2_Išvežtinų iš Lietuvos ir ES valstybėje laikinai naudojamų paslaugoms teikti prekių registravimo žurnalo šablonas.

   10.2d-3_Ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui į kitą ES valstybę išvežamų prekių registravimo žurnalo šablonas.

10.3 Laikinai įvežamų į LT prekių žurnalai (privalomi).

   10.3 Laikinai įvežamų į LT prekių žurnalai (privalomi).

   10.3d-1 Į šalies teritoriją atgabentų prekių ir suteiktų paslaugų žurnalo šablonas.

   10.3d-2 Į šalies teritoriją atgabentų prekių ir suteiktų paslaugų ir sunaudotų prekių žurnalo šablonas.

10.4 MARŽOS schema

   10.4 MARŽOS schema.

   10.4-1b_Naudotų prekių PVM apmokestinimui maržos schemos taikymo SUVESTINĖ.

   10.4-2b_Turizmo paslaugų PVM apmokestinimui maržos schemos taikymo galimybių ir ribojimų SUVESTINĖ.

   10.4d_Prekių pardavėjo pirkimų - pardavimų žurnalo šablonas.


10.5 Mišri veikla

   10.5 Mišri veikla.

   10.5b PVM atskaitos mišrios veiklos atveju galimybių ir ribojimų suvestinė.

   10.5d-1 Bendrosios paskirties pirkimo (importo) PVM apskaitos žiniaraštis.

   10.5d-2 ilgalaikio materialiojo turto, kurio pirkimo PVM atskaita tikslinama 5 metus, žiniaraštis.

   10.5d-3 Ilgalaikio materialiojo turto, kurio pirkimo PVM atskaita tikslinama 10 metų, žiniaraštis.

   10.5d-4 Metinės PVM deklaracijos parengimo žiniaraštis.

   10.5e-1 Mišri veikla prašymas.


10.6 Paslaugų įsigijimas iš užsienio

   10.6 Paslaugų įsigijimas iš užsienio.

   10.6b Iš užsienio asmenų įsigytų paslaugų apmokestinimo PVM suvestinė.

   10.6c_1 priedas paslaugų teikimo_vietos nustatymas.

   10.6d_1 Įsigytų paslaugų iš užsienio asmenų apskaitos ir apmokestinimo žiniaraščio šablonas PVM mokėtojui.

   10.6d_2 Įsigytų paslaugų iš užsienio asmenų apskaitos ir apmokestinimo žiniaraščio šablonas ne PVM mokėtojui.

 

10.7 Prekių įsigijimas iš ES valstybių

   10.7 Prekių įsigijimas iš ES valstybių.

   10.7b_Prekių įsigijimas_iš_ES valstybių SUVESTINĖ.

   10.7d_Įsigytų prekių iš ES valstybių apskaitos ir apmokestinimo žiniaraščio šablonas.

10.8 Prekių/paslaugų pardavimas ES pirkėjams

   10.8 Prekių/paslaugų pardavimas ES pirkėjams.

   10.8b Prekių paslaugų pardavimas ES pirkėjams SUVESTINĖ.

   10.8d Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į ES valstybes nares apskaitos žiniaraštis ŠABLONAS.

 
10.9 PVM atskaitos tikslinimas

   10.9 PVM atskaitos tikslinimas.

   10.9b_PVM atskaitos tikslinimas SUVESTINE.

   10.9d_1_IMT_PVM atskaitos tikslinimas dėl turto naudojimo paskirties pasikeitimo apskaitos žiniaraštis.

   10.9d_2_IMT_PVM atskaitos tikslinimas dėl išregistravimo apskaitos žiniaraštis.

   10.9e-1_Buhalterinė pažyma.

   10.9e-2_Prekių nurašymo aktas.

10.10 PVM sąskaitų faktūrų registrai (privalomi)

   10.10 PVM sąskaitų faktūrų registrai (privalomi). 

   10.10b. PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo ir jų duomenų teikimo VMI nuo 2016 10 01 išaiškinimų suvestinė.

   10.10c. 1 priedas PVM sąskaitų faktūrų registrai.

   10.10c–2 priedas Supaprastintos  PVM sąskaitos faktūros rekvizitai.

   10.10c–3 priedas Kreditinių ir debetinių PVM sąskaitų faktūrų privalomi rekvizitai.

   10.10c-4 Dažniausiai pasitaikančios nuorodos PVM sąskaitoe faktūrose.

 
10.11 Prekių ES žurnalai

   10.11_prekių ES žurnalai. 

   10.11b. Prekių pristatymo į kitą ES valstybę narę, kad jos būtų pateiktos pagal pareikalavimą, apskaitos ir apmokestinimo reikalavimų suvestinė.

   10.11d-1 Prekių, išvežtų į kitą ES valstybę narę, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, apskaitos žurnalas.

   10.11d-2 Prekių, pristatytų į Lietuvos Respubliką iš kitos ES valstybės narės.

 
10.12 Kiti PVM objektai

   10.12 Kiti PVM objektai.


10.13 PVM deklaracijos parengimo darbinė lentelė

   10.13. PVM DEKLARACIJOS PARENGIMO DARBINĖ LENTELĖ.

   10.13. PVM deklaracijos parengimo darbinė lentelė.

 
10.14 PVM deklaravimas

   10.14. PVM deklaravimas ir pranešimai mokesčių administratoriui

11. Gyventojų pajamų mokestis

    11.1 Automobilio naudojimas privatiems poreikiams.

    11.1b. Automobilio naudojimo privatiems poreikiams tenkinti apskaitos ir apmokestinimo suvestinė.

    11.1c. Apmokestinamosios vertės ir pardavimo PVM apskaičiavimas, kai automobilį gyventojas naudoja ir asmeniniais tikslais.

    11.1d. 2 Automobilio naudojimo privatiems poreikiams žiniarastis Šablonas.

11.2_Dividendai ir tantjemos.

    11.2b. Fizinio asmens gautų dividendų ir tantjemų, išmokėtų LR vieneto, apmokestinimo suvestinė.

    11.2d.–1 Dividendų apskaičiavimo, išmokėjimo ir apmokestinimo apskaitos žiniaraštis.

    11.2d.–2 Tantjemų_žiniaraščio_šablonas.

    11.2e Dividendai ir tantjemos protokolas.

11.3_Dovanos ir prizai, įteikti darbuotojams ir jų šeimos nariams.

    11.3b Dovanų ir prizų darbuotojams SUVESTINĖ.

    11.3d Iteiktu darbuotojams dovanu žiniaraštis.

    11.3e Dovanos įteikimo aktas.

    11.4_Dovanos ir prizai, įteikti ne darbuotojams.

    11.4b Dovanų ir prizų ne darbuotojams SUVESTINĖ.

    11.4d1 Dovanos ir prizai žiniaraščio Šablonas.

    11.4d2 Įteiktų dovanų žiniaraštis.

    11.4e1 Dovanos ir prizai aktas.

    11.4e2 Dovanos ir prizai aktas.


11.5 Draudimo įmokos darbuotojų naudai.

    11.5b Įmokų darbuotojų naudai suvestinė.

    11.5d Draudimo įmokų darbuotojo naudai apskaitos ir apmokestinimo žiniaraščio šablonas.

    11.5e_Sutarties dėl mokėjimo pagal gyvybės draudimo sutartį šablonas.

    11.6 Palūkanos.

    11.6b. Fiziniams asmenims išmokėtų palūkanų pripažinimo, apmokestinimo ir deklaravimo suvestinė.

    11.6d Palūkanų apskaitos ir apmokestinimo žiniarastis.


11.6e Paskolos sutartis.

    11.7 B klasės pajamos.

    11_7b_B_klases pajamu suvestine.

    11_7c B klases pajamos suvestines priedas.

    11_7d-1_Gyventojams išmokėtų_B_kl_pajamų žiniaraštis.

    11_7d-2_Išmokėtų_B_kl_pajamų kaupimo principu žiniaraštis.

11.8_Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos.

    11.8b ŽU paslaugų pagal kvitus suvestinė.

    11.8c ŽŪ paslaugų pagal kvitus suvestinės priedai.

    11.8d-1 žemės ūkio paslaugos žiniaraštis.

    11.8d-2 žemės ūkio paslaugos žiniaraštis.

    11.8d-3 žemės ūkio paslaugos žiniaraštis.

    11.8e-1 žemės ūkio paslaugos dokumentai.

11.9. Kiti GPM objektai.

11.10 darbinė lentelė.

    11.10 Mėnesinės GPM deklaracijos GPM313 parengimo darbinė lentelė.


11.11. GPM deklaravimai ir pranešimai mokesčių administratoriui.


12. VSD ir PSD įmokos

   12. VSD ir PSD įmokos.

   12b. Valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų suvestinė.

13. Nekilnojamojo turto mokestis

    13. Nekilnojamojo turto mokestis.

    13b NTM_apskaičiavimo SUVESTINĖ.

    13d Nekilnojamojo turto apskaitos ir mokesčio apskaičiavimo žiniaraštis.

14. Aplinkos taršos mokestis

   14.1b. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir deklaravimo suvestinė.

   14.1c-1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai.

   14.1c-2. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai.

   14.1c-3. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koeficientai.

   14.1d Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo žiniaraštis.


Praktiškai visus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, taip pat jų sutaupymo klausimus lengvai išspręsite pasinaudoję išskirtine darbo priemone „Įmonės mokesčių byla“. 

Norėdami sužinoti apie šią unikalią darbo priemonę, spauskite ČIA.