Pačiolis

 
El. parduotuvė

Elektroniniai norminių aktų sąvadai


Elektroniniai norminių aktų sąvadai (PRENUMERATA)


Elektroninėje norminių aktų bazėje pateikiama daugiau kaip 7000 norminių aktų, įdiegta sparti ir patogi reglamentų paieškos sistema. Prenumeruodami „Pačiolio“ elektroninius sąvadus, jūs galėsite naudotis išskirtinėmis duomenų bazės programos savybėmis, kurios leis pasižymėti, komentuoti reikalingą darbui tekstą, skaityti dokumentus su jų istorija (ir be istorijos), matyti dokumento redakciją pagal pasirinktą laikotarpį, naudotis loginėmis nuorodomis į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Prireikus visus šiuos dokumentus galima atsispausdinti. Elektroniniai sąvadai atnaujinami kas savaitę. Apie atnaujinimus prenumeratorius informuoja elektroniniu paštu siunčiamas naujienlaiškis - „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis".

Norėdami nemokamai išbandyti registruokitės čia.

Elektroninių norminių aktų sąvadų naudingos funkcijos  


Kaina – 195 € (įskaičiuotas 33,84 € PVM).

Elektroniniai norminių aktų sąvadai

Pilną teisės aktų rinkinį sudaro 63 sąvadai, skirti įmonės buhalteriui, vadovui, teisininkui, kitiems įmonės specialistams.

1. Administracinių nusižengimų kodeksas

2. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas

3. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės

4. Akcizai

5. Apskaita

6. Asociacijos

7. Atliekų tvarkymas

8. Atskaitymai kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

9. Auditas

10. Asmens duomenų apsauga

11. Bankroto procedūros

12. Baudžiamasis kodeksas

13. Baudžiamojo proceso kodeksas

14. Bausmių vykdymo kodeksas

15. Biudžetinės įstaigos

16. Biudžetinės įstaigos: valstybės tarnyba

17. Civilinio proceso kodeksas

18. Civilinis kodeksas

19. Cukraus mokestis

20. Darbo santykiai ir darbo ginčai

21. Dokumentų rengimas, tvarkymas, saugojimas

22. Europos verslo formos

23. Gyventojų pajamų mokestis

24. Gyventojų turto deklaravimas

25. Hipoteka ir turto vertinimas

26. Įmokos į garantinį fondą

27. Įmonių steigimas/likvidavimas

28. Individualios įmonės

29. Investicijos ir paskolos

30. Konkurencija

31. Kooperatinės bendrovės

32. Kredito unijos

33. Labdara ir parama

34. Mažosios bendrijos

35. Mokesčiai už gamtos išteklius

36. Mokesčių administravimas

37. i. Mokesčių administravimo sistema (i.MAS);

38. Mokestis už aplinkos teršimą

39. Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

40. Mokėjimai ir atsiskaitymai

41. Nekilnojamojo turto mokestis

42. Ne pelno ir visuomeninės organizacijos (įmonės)

43. Paslaugos

44. Paveldimo turto mokestis

45. Pelno mokestis

46. Prekyba

47. Pridėtinės vertės mokestis

48. Reklama

49. Rinkliavos

50. Socialinės įmonės

51. Socialinis draudimas

52. Socialinis mokestis

53. Statyba

54. Sutarčių registras

55. Tarptautinio dvigubo apmokestinimo išvengimas

56. Teisėkūra

57. Ūkinės bendrijos

58. Valstybės ir savivaldybės įmonės

59. 1Vertybinių popierių rinka

60. Viešieji pirkimai

61. Viešosios įstaigos

62. Žemės ir žemės nuomos mokesčiai

63. Žemės ūkio bendrovės

Aiškiai ir patogiai pateikiama galiojanti reglamento redakcija ir jo istorija

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje pateikiama ne tik šiuo metu galiojanti, bet ir anksčiau galiojusios teisės akto redakcijos. Nurodomas jų galiojimo laikotarpis, dokumento priėmimo data ir numeris. Be to, kiekvieno skyriaus turinyje surašyti ne tik sąvade esančių dokumentų pavadinimai ir kiti rekvizitai, bet ir visų šių dokumentų pakeitimų numeriai ir datos.

Pagrindinis dokumento pateikimo būdas – rodoma dabartinė redakcija su istorija.

Pakeistos dokumentų dalys išskiriamos grafiniais ženklais, nebegaliojanti informacija užbraukiama, nurodoma, kada galiojo užbrauktoji teksto dalis, kokiu reglamentu ji buvo pakeista. Jei domina tik šiuo metu galiojanti redakcija, istoriją nesunkiai galima paslėpti: pažymėjus ekrano viršuje esantį Pasirinktos dienos be istorijos variantą ir paspaudus mygtuką Rodyti. Ekrane liks tik šiuo metu galiojančios norminio akto dalys.

Prireikus tam tikros dienos ar laikotarpio teisės akto redakcijos, pasirinkus Pasirinktos dienos be istorijos variantą, greta esančiame tuščiame laukelyje tereikia nurodyti pageidaujamą laikotarpį arba konkrečią datą.

Teisės akto pakeitimų sąrašas atsiranda kairėje ekrano pusėje, paspaudus mygtuką Keičiantys dokumentai. Pasirinkę konkretų keičiantį dokumentą, iškart matysite norminio akto vietas, kurias keitė šis dokumentas.
„Mano nuorodos“, „Mano aplinka“

Naršydami interneto tinklalapiuose esame įpratę, kad paspausta nuoroda, grįžus į tą patį puslapį, jau būna pažymėta kita spalva. Elektroninė teisės aktų sąvadų bazė veikia panašiai – nors kartą atidarytų teisės aktų pavadinimai nuspalvinami žaliai.

Tuomet teisės aktų sąraše iškart matomi nė karto neskaityti dokumentai: jie lieka pažymėti juoda spalva. Jei tiesės aktas pakeičiamas, jis vėl tampa neskaitytu ir jo pavadinimas pasidaro juodas. Paspaudęs įrankių juostos mygtuką Paskutiniai žiūrėti, vartotojas ras šiandien žiūrėtų reglamentų sąrašą ir galės bet kurį iš jų vėl atidaryti. Nesunku grįžti ir į ankstesnes dienas savaites ar net mėnesį. Tam pagelbės nuorodos į atitinkamus laikotarpius.

Per 30 d./Prieš 31–60 d./ Prieš 61–90 d.


Jeigu konkrečių reglamentų dažnai prireikia, labai naudinga juos įtraukti į Mano nuorodų sąrašą. Tą galima padaryti atidarius vartotojui svarbų teisės aktą ir paspaudus mygtuką Į mano nuorodas. Papildomai galima įvesti net savo pavadinimą ar kitą komentarą.

Visas asmeninių nuorodų į pasirinktus svarbiausius dokumentus sąrašas saugomas aplanke Mano nuorodos.

Asmeninės pastabos, pasižymėjimai ir komentarai

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegtos išskirtinės savybės, kurių nėra nė vienoje analogiškų produktų programoje ir juolab nemokamose duomenų bazėse: 1) galimybė užsirašyti pastabas apie vieną ar kitą norminį aktą, 2) įvairiomis spalvomis pasižymėti tekstą ir jį papildomai pakomentuoti. Užsirašyti ir išsaugoti asmenines pastabas apie aktualų dokumentą labai nesudėtinga. Tereikia paspausti eilutę Pastabos kairėje pusėje esančiame meniu ir užsirašyti norimą tekstą, kurį vėliau visada matysite atsidarę tą patį dokumentą.

Norėdami įvairiomis spalvomis pasižymėti tekstą ar jo dalis ir įvesti papildomą komentarą, pasižymėkite pele aktualią pastraipą, paspauskite meniu punktą Pažymėti, pasirinkite pageidaujamą spalvą ir įrašykite su tekstu susijusį komentarą. Jūsų komentaras visuomet bus matomas nukreipus pelės žymeklį į tam tikra spalva pažymėtąjį tekstą.


„Mano sąvadai“ - unikali galimybė suformuoti asmeninių sąvadų sąrašą

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje teisės aktai susisteminti pagal veiklos sritis net į 62 sąvadus. Natūralu, kad ne visiems vartotojams jie visi yra vienodai svarbūs. Todėl įdiegta unikali funkcija „Mano sąvadai“ padeda labai lengvai atsirinkti tik jums aktualių sričių sąvadus ir juos susidėti į nuosavą lentynėlę.

Tarkime, vartotojui labai svarbus yra Gyventojų pajamų mokesčio sąvadas. Suraskite jį sąvadų sąraše, atsidarykite ir paspauskite šalia sąvado pavadinimo pasirodžiusį mygtuką Įtraukti į „Mano sąvadus“.

Taip pat paprastai susidėsite į „Mano sąvadus“ ir kitus jums aktualius sąvadus. Jūsų asmeninių sąvadų sąrašą bet kada surasite paspaudę įrankių juostos mygtuką Mano sąvadai. Mygtuko pavadinimas pasikeis į Visi sąvadai, kad panorėję galėtume vėl sugrįžti prie pilno sąvadų sąrašo.

Nusprendę, kad tam tikras sąvadas pasidarė mažiau aktualus, vienu paspaudimu pašalinsite jį iš savo sąvadų sąrašo – Pašalinti iš „Mano sąvadų“.

Loginės nuorodos į susijusius reglamentus

Vartotojų patogumui elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje sudarytos nuorodos į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Skaitydami konkretų įstatymą iš karto galėsite atsiversti su juo susijusius poįstatyminius aktus, VMI išaiškinimus ar komentarus, kitus paminėtus svarbius reglamentus.

Mėlynai nuspalvintas straipsnis – nuoroda į įstatymo straipsnio VMI komentarą

Mėlynai nuspalvintas straipsnio punktas – nuoroda į įstatymo straipsnio komentarą


 Loginės nuorodos sudarytos iš mėlynai nuspalvinto teksto, kurį paspaudus atidaromas susijęs norminis aktas arba kita to paties reglamento dalis. Norint grįžti prie pradinio reglamento, pakanka paspausti susijusio dokumento uždarymo mygtuką Uždaryti.
 

Įvairiapjūvė ir sparti paieškos sistema

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegta paieškos sistema leidžia greitai susirasti teisės aktus pagal įvairius požymius. Paieška galima pasinaudoti bet kuriuo metu – jai pradėti reikalingi įrankiai yra nuolat matomi melsvame fone virš sąvadų ar dokumentų sąrašo.

Užtenka įvesti teisės akto numerį arba pavadinimo dalį į atitinkamus laukus ir paspausti Enter arba Ieškoti. Paieškos lauką galima praplėsti arba susiaurinti, pasirenkant atitinkamai variantą Ieškoti visuose sąvaduose arba Ieškoti sąvade X.

Pasinaudojus Išplėstine paieška galima informaciją rasti net pagal 9 įvairius požymius. Prie jau minėtų prisideda reglamento priėmimo data, priėmusi institucija, dokumento rūšis, žodžiai tekste, paieška keičiančiame dokumente, formose ir pan.

Galima pasirinkti konkrečius sąvadus, kuriuose norima atlikti paiešką, arba ieškoti visuose sąvaduose.

Baigus paiešką pateikiamas surastų dokumentų sąrašas, kurio viršuje – naujausi teisės aktai. Surastų reglamentų rūšiavimo tvarką galima pakeisti: Rūšiuoti pagal dokumento rūšį, Rūšiuoti pagal atitikmenų skaičių. Surūšiavę pagal atitikmenų skaičių, sąrašo viršuje turėsite tuos dokumentus, kurių tekste buvo rasta daugiausiai paieškoje nurodytų žodžių.

Prisijungimas per internetą

Kaip prisijungti prie Norminių aktų sąvadų (elektroninės versijos) internete

Norėdami prisijungti prie Norminių aktų sąvadų (elektroninės versijos)internetu tinklalapyje www.savadai.lt/ turite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

Puslapyje http://www.savadai.lt/ rasite nuorodą „Slaptažodžio sukūrimas (priminimas)“, nuspauskite ją:


  Atsidariusiame puslapyje įrašykite licencijos numerį:

Paspauskite „Vardas ir slaptažodis“. Kitame puslapyje pamatysite sugeneruotą prisijungimo vardą. Jei slaptažodžio niekada neturėjote, Jums bus pasiūlyta jį susikurti įrašant du kartus:

Kitais atvejais prisijungimo vardas (-ai) ir slaptažodis (-iai) bus parodytas (-i).

Sugrįžkite į pagrindinį puslapį paspaudę nuorodą „Prisijungti“. Gautą vardą ir slaptažodį įrašykite atitinkamuose „E. sąvadų vartotojų prisijungimo“ laukeliuose ir paspauskite mygtuką „Prisijungti“. Siekdami apginti legaliai besinaudojančių šiais elektroniniais produktais vartotojų bei autorių (UAB „Pačiolis“) teises, informuojame, kad kiekviena elektroninio produkto licencija susiejama su konkrečiu vartotojo kompiuteriu. Todėl prisijungti prie elektroninių produktų „Mokesčių, apskaitos ir teisės naujienos“ bei „Pačiolio“ e. sąvadai“ galėsite tik iš vieno kompiuterio.

Atkreipiame dėmesį, kad suteiktas prisijungimo slaptažodis (naudotojo licencija) suteikia teisę naudotis elektroniniu produktu vienoje darbo vietoje (iš vieno kompiuterio). Kompiuterio, iš kurio Pirkėjas prie Produkto prisijungia pirmą kartą, parametrai bus automatiškai užregistruoti UAB „Pačiolis“ duomenų bazėje. Produktas skirtas tik jo Pirkėjams, jis negali būti jokiais būdais ir jokiomis priemonėmis perduodamas naudotis kitiems asmenims, nepirkusiems šio Produkto.


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Elektroniniai norminių aktų sąvadai
195