Pačiolis

 
El. parduotuvė


     

LUKOS PAČIOLIO BUHALTERIŲ INSTITUTAS

kviečia į antrąjį seminarą, skirtą viešųjų įstaigų, asociacijų ir kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalteriams, –

„Finansinė atskaitomybė ir gautos paramos deklaravimas. Apskaitos, mokesčių ir darbo teisės naujovės“!


SEMINARO PROGRAMA

1. Labdara, parama: teikimo ir gavimo įforminimas bei deklaravimas.

Naujos paramos teikimo metinės ataskaitos (FR0477) bei paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos (FR0478) formos ir jų pildymo ypatumai, mėnesinės paramos teikimo ir gavimo ataskaitos (PLN203) teikimo atvejai. Šiam tikslui skirtos sutartys, aktai, ataskaitos.

2. Pelno nesiekiančių organizacijų ir fizinių asmenų tarpusavio santykių įforminimo būdai.

Galimybės su organizacijos vadovu bei kitais asmenimis sudaryti darbo ir civilines sutartis, vadovo atsakomybė. Atlygintino ir neatlygintino darbo įforminimas, savanorystė.  Sutarčių sudarymas, atlygio apskaita ir apmokestinimas.

3. Pelno nesiekiančių organizacijų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis, turinys ir tvirtinimas.

Finansavimo operacijų registravimas buhalterinėje apskaitoje ir atskleidimas veiklos rezultatų ataskaitoje. Duomenų apie nepanaudotas dotacijas ir kitus finansavimo šaltinius atskleidimas finansinėse ataskaitose. Metinės veiklos ataskaitos turiniui keliami reikalavimai įvairių rūšių pelno nesiekiančiose organizacijose.

4. Buhalterinės apskaitos ir mokesčių naujovės pelno nesiekiančiose organizacijose.

5. Kitų svarbių norminių aktų pasikeitimų apžvalga.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus, kuriuos seminaro lektorėms galima užduoti iš anksto el. p. pna2@paciolis.lt.

Seminaro dėstytojai:


Auditorė
Dalia Kristina Plačenytė


 

1988 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 1993 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Darbo užmokesčio“, „Buhalterių rengimo“„Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“ kusuoseir „Pačiolio“ teminiuose seminaruose. Nuo 1996 m. – UAB „Pačiolis“ mokymo reikalų kuratorė, vadovaujančioji auditorė, pardavimų VIP klientams vadovė, auditorė konsultantė, savaitraščio „Buhalterija“ apskaitos organizavimo skyriaus redaktorė. Dirbo VĮ „Vilniaus kailiai“ ekonomiste, VAĮ „Vilniaus kailių siuvimo fabrikas“ ekonomikos tarnybos viršininke, AB „Žiemys“ ekonomikos direktore, UAB „Vitoma“ vyriausiąja buhaltere, UAB „Baltic metal“ vyriausiąja buhaltere.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautorė. Svarbiausios knygos: „Sąskaitų korespondencijų žinynas“,„Buhalterio žinynas“, „Pirminiai apskaitos ir mokesčių dokumentai“, „Inventorizacija“, „Kaip pravesti inventorizaciją ir dokumentuoti jos rezultatus“, „10 000 sąskaitų korespondencijų“.

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo ir Darbo užmokesčio kursų metodinių medžiagų sudarytoja, taip pat daugiau negu 40 straipsnių apie finansinę apskaitą ir apskaitos organizavimą autorė.


Juristė konsultantė
Marina Guptor
 

2001 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą; 2003 m. – Baltarusijos valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą; nuo 2005 m. – vidaus auditorė.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, „Mokesčių apskaičiavimo kursuose“, „Darbo užmokesčio kursuose“ ir kituose mokymuose.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ juristė-konsultantė, UAB „Pačiolio“ prekyba“ juristė.

Knygų „Mokesčių administravimas per 2 savaites“, „Pelno mokestis per 2 savaites“ autorė, kitų įmonės produktų bendraautorė („Apskaitos politika“, „Mokesčių vadovas“, „Apskaitos vadovas“, „Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo darbo knyga“, „Įmonės dokumentai“, „Apskaitos ir mokesčių dokumentai“, „Buhalterio žinynas“ ir kt.), taip pat daugiau kaip 50 publikacijų apskaitos ir mokesčių, vidaus audito klausimais, komercinės, darbo  teisės temomis autorė.

Seminaro trukmė: 10:00–14:00 val.

Pertraukos metu dalyviai bus vaišinami kava ir užkandžiais.

SEMINARO KAINA – 79 € (PVM netaikomas)

KIEKVIENAS SEMINARO DALYVIS GAUS:

  išsamią dalijamąją medžiagą, gausiai iliustruotą praktiniais pavyzdžiais;
     
  itin vertingą praktinį leidinį „NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIAMS“, kuris pagelbės kiekvienam buhalteriui tvarkyti finansinę apskaitą, apskaičiuoti mokesčius bei vykdyti kitas prievoles;

kitus Jūsų patogumui skirtus naudingus priedus bei leidinius;
 
seminare nagrinėtų sutarčių ir kitų dokumentų šablonus (pateikiami internete).
Seminarai vyks:
 

Vilniuje, viešbučio „Karolina“ konferencijų salėje, Sausio 13-osios g. 2 – balandžio 11 d.;

Kaune, Verslo lyderių centro konferencijų salėje, K. Donelaičio g. 62 – balandžio 7 d.;

Klaipėdoje, viešbučio „Amberton Klaipėda hotel“ konferencijų salėje, Naujojo Sodo g. 1 – 
balandžio 15 d.;

Šiauliuose, viešbučio „Saulininkas“ konferencijų salėje, St. Lukauskio g. 5a – balandžio 8 d.;

Panevėžyje, viešbučio „Romantic“ konferencijų salėje, Kranto g. 24  balandžio 14 d.

Negalintiems dalyvauti seminare kolegoms –AUDIOVERSIJA

(seminaro garso įrašas ir dalijamoji medžiaga)
(įdėti dalijamosios medžiagos nuotrauką su disku)

Seminaro audioversijos kaina
79 €* (su PVM).


Data Adresas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2016-04-15

Klaipėdoje, viešbučio „Amberton Klaipėda hotel“ konferencijų salėje, Naujojo Sodo g. 1

79