Pačiolis

 
El. parduotuvė

Keletas iš daugelio darbo priemonės prenumeratorių atsiliepimų


Valstybės tarnautoja Kristina Laurinavičienė

Darbo priemonė – savotiška mokesčių apskaičiavimo instrukcija. Tai gera pagalbininkė ne tam buhalteriui, kuris paskubomis apskaičiuoja ir deklaruoja mokesčius, o tam, kuris visų pirma juos planuoja. Parengtos darbinės mokesčių deklaracijų lentelės padės išvengti mokesčių klaidų, o juos sutaupyti padės pateiktos susistemintos lengvatos, taikomos apskaičiuojant mokesčius (PVM, gyventojų pajamų ir pelno mokesčius, įmokas „Sodrai“), ir kiti teisėti mokesčių mažinimo būdai. Pagal paskutinius mokesčių teisės aktus parengtos reprezentacinių, komandiruočių, beviltiškų skolų sąnaudų pripažinimo ir kt. suvestinės aktualios kiekvienos įmonės buhalteriui. Džiaugiuosi turėdama šį mokesčių apskaičiavimą ir apskaitą palengvinantį leidinį.
 
UAB „Lauditas“ direktorė Laima Gerikienė

Įmonės mokesčių byloje pateikta susisteminta informacija yra labai reikalinga visiems mokesčius apskaičiuojantiems ir juos kontroliuojantiems specialistams. Jau seniai visiems aišku, kad kiekvienai įmonei privalu turėti apskaitos politiką. Ji parengiama atsižvelgiant į sąlygas, kuriomis veikia konkreti įmonė, verslo pobūdį ir daugelį kitų aspektų. Kaip dėl kiekvienos įmonės unikalumo neįmanoma sudaryti visoms įmonėms tinkamos apskaitos politikos, taip neįmanoma parengti ir vienodos mokesčių politikos. Ši darbo priemonė leidžia kiekvienam mokesčių mokėtojui susikurti savo įmonei pritaikytą mokesčių apskaičiavimo ir jų apskaitos bei kontrolės sistemą. Kaip tik dėl to, kad įmonės neturi mokesčių apskaitos sistemos, pridaroma klaidų, kurios gali turėti skaudžių pasekmių įmonės veiklai. Manau, kad „Įmonės mokesčių byla“ yra patikima priemonė, padedanti įmonėms susikurti joms būtiną mokesčiams apskaičiuoti, deklaruoti ir kontroliuoti reikalingos informacijos kaupimo sistemą.
Internete pateikta šablonų gausa leidžia sutaupyti laiko ir nebeišradinėti dviračio kuriant dokumentus. „Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos“ išsamiai paaiškina buhalterinės apskaitos sąskaitų panaudojimo apskaičiuojant mokesčius galimybes.
Mokesčių įstatymai – viena dažniausiai keičiamų ir taisomų reglamentų rūšių, taigi manau, kad mokesčių apskaičiavimo ir kontrolės specialistai sulaukė labai realios ir reikalingos pagalbos savo darbe.
 
Vyr. buhalterė Liucija Budrienė

Darbo priemonėje „Įmonės mokesčių byla“ susisteminti svarbiausi finansinės apskaitos ir mokesčių apskaitos politikos elementai. Ši priemonė yra labai naudinga kiekvienam buhalteriui, nes joje išsamiai ir aiškiai suformuojama įmonės mokesčių byla, lengviau tvarkyti mokesčių apskaitą, pateiktos nuorodos į konkrečius įstatymus ir kt. norminius  aktus. Tai palengvina darbą norint surasti daugiau reikalingos informacijos arba tikrinant, ar pateikta informacija nepasikeitė. Gausu pavyzdžių ir pastabų, kurie padeda geriau suprasti mokesčių apskaitos reikalavimus. Didžiulis pranašumas  – elektroniniai  dokumentų šablonai internete ir leidinys „Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos“. Manau, kad ši priemonė labai patogi, padeda sutaupyti laiko, nes visa reikalinga informacija pateikta vienoje vietoje.
 
Buhalterė Ana Samuilova
 
 Šis leidinys tinka  mokesčius apskaičiuojantiems, juos deklaruojantiems ir tiems, kurie mokosi juos apskaičiuoti. Mokesčių apskaičiavimą palengvina pateiktas lengvatų sąvadas, apibendrinta įvairių mokesčių reglamentų medžiaga. Darbo priemonėje apstu įvairių blankų, potvarkių, įsakymų, buhalterinių pažymų, darbinių lentelių, žiniaraščių, kuriuos galima panaudoti surašant  mokesčiams svarbius apskaitos dokumentus ir parengiant apskaitos registrus. Ši darbo priemonė puiki pagalbininkė kuriant įmonės mokesčių bylą.

Janina Vaičienė
 
Šios darbo priemonės labai patiko. Jos gerokai palengvina buhalterių, siekiančių tinkamai ir be klaidų apskaičiuoti mokesčius, darbą. „Įmonės mokesčių byloje“ aiškiai ir koncentruotai pateikta informacija, būtina teisingam mokesčių apskaičiavimui, į kurią buhalteriai dažniausiai neatkreipia dėmesio, todėl neišvengia klaidų. Puiki autonominių sąskaitų naudojimo galimybių ir ribojimų mokesčių buhalterinėje apskaitoje metodika pateikta darbo priemonėje „Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos“.
 
UAB CONVESTUS vidaus auditorė Aldona Nagienė

Leidinyje glaustai pateikta visa informacija, apimanti pagrindinius atitinkamo mokesčio įstatymo bei poįstatyminių norminių teisės aktų reikalavimus, kurių pats gali ir neįvertinti. Manau, aktualias bylos dalis galima papildyti iš kitų informacijos šaltinių gauta informacija. Darbo priemonė yra aiškiai, suprantamai pateikta, aktuali ir laukta.
 
UAB SPAUDOS DAŽAI vyr. buhalterė Danutė Ilgevičienė
 
Mano nuomone, darbo priemonė „Įmonės mokesčių byla“ padės praktiškai kiekvienai įmonei susikurti savo išmaniąją mokesčių apskaičiavimo ir jų apskaitos sistemą, t. y. pasirinkti mokesčių žiniaraščius, žurnalus, registrus bei kitus dokumentus, kurie padės teisingai apskaičiuoti mokesčius, prisitaikyti mokestines lengvatas, laiku ir be streso pateikti tinkamai užpildytas deklaracijas. Man patinka, kad leidinyje „Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos“ aiškiai, su pavyzdžiais, pritaikant naująjį sąskaitų planą, paaiškinta, kokiose sąskaitose tinkamai apskaityti sąnaudas ir pajamas pelno mokesčiui apskaičiuoti, kaip teisingai užpildyti PLN priedus, kokias sąskaitas naudoti apskaičiuojant, mokant ir deklaruojant GPM, VSD įmokas ir visus kitus mokesčius. Kartu tai didelė praktinė pagalba, rengiant savo įmonės sąskaitų planą.
 
UAB GABIJA vyr. buhalterė Gailė Kukcinavičienė
 
Pagaliau turiu ilgai lauktą, naudingą ir labai reikalingą darbo priemonę. Nors gavau tik pirmąją medžiagos dalį, bet nerimo, kaip dokumentuoti beviltiškas skolas, jau nebeliko. Labai laukiu likusios leidinio dalies, nes, naudojantis tokiu „įrankiu“, tampa aišku ir suprantama, kaip tinkamai apskaičiuoti mokesčius ir rengti dokumentus, be to,  darbas teikia pasitenkinimą. Dėkoju autoriams – jūs labai palengvinote mūsų kasdienybę.