Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


Kiekvienai buhalterijai – savaitraštis „Buhalterija“! 

Norite visuomet turėti naujausią buhalterinę bei mokestinę informaciją kartu su praktiniais specialistų patarimais, kurie padės Jums teisingai ir lengviau atlikti sudėtingus buhalterinius darbus? Prenumeruokite ir skaitykite specialiai Jums skirtą profesinį savaitraštį „Buhalterija“

ELEKTRONINĖ SAVAITRAŠČIO VERSIJA*:

9 mėnesių prenumerata (balandis–gruodis) – 108 € (su PVM). Prekės kodas EBAMA23_9 

6 mėnesių prenumerata
  (balandis –rugsėjis) – 72 € (su PVM). Prekės kodas EBAMA23_6 

3 mėnesių prenumerata 
(balandis –birželis – 36 € (su PVM).  Prekės kodas EBAMA23_3 

MĖNESIUI – APIE 12 €!


POPIERINĖ SAVAITRAŠČIO VERSIJA*:

 9 mėnesių prenumerata 
balandis –gruodis) – 144 € (su PVM). Prekės kodas BAMA23_9 

6 mėnesių prenumerata
  (balandis – rugsėjis) – 97 € (su PVM)Prekės kodas BAMA23_6 

3 mėnesių prenumerata
  (balandis– birželis) – 49 € (su PVM). Prekės kodas BAMA23_3 

MĖNESIUI – TIK 16,00 €!

SAVAITRAŠTYJE PER METUS RASITE:

daugiau kaip 370 apskaitos, mokesčių, teisės specialistų konsultacijų ir atsakymų į skaitytojų klausimus;

daugiau kaip 180 VMI, VDI, „Sodros“ ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų praktinių patarimų;

apie 100 publikacijų mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo ir administravimo klausimais;

apie 100 publikacijų buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir apskaitos organizavimo bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais;

apie 70 publikacijų darbo ir įmonių teisės klausimais;

Daug praktinių patarimų dėl tinkamo buhalterinės apskaitos reformos realizavimo įmonėje bei apskaitos ir mokesčių politikos atnaujinimo. 

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS:

APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS
Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.
MOKESČIAI; MOKESČIŲ LABIRINTUOSE. Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus. Cikle „OPTIMALŪS MOKESČIAI“ sistemingai bus aprašomos įvairios mokestinės lengvatos (pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, „Sodros“ ir kitų mokesčių), kuriomis pasinaudoję galėsite teisėtai sumažinti savo įmonės mokestinę naštą.
BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA. Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.
TEISĖ BUHALTERIAMS; Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.
AKTUALIJOS. Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.
SPECIALISTAI PATARIA. UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinės darbo inspekcijos, ir teisės specialistų konsultacijos.
NAUDINGA INFORMACIJA. Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.
REDAKCIJA, PADĖK. Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.
PSICHOLOGAS PATARIA. Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.
LAISVALAIKIS. Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.

KIEKVIENAS PRENUMERATORIUS GAUS VERTINGUS PRIEDUS:

• Specialų leidinį „Naudinga informacija buhalteriams“ (įvairi informacija, padėsianti visus metus tvarkyti buhalterinę apskaitą, apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius);
• Buhalterio darbui naudingas atmintines

***


Tik savaitraščio prenumeratoriams siūlome įsigyti su specialia nuolaida elektroninį savaitinį leidinį „MOKESČIŲ, APSKAITOS IR TEISĖS REGLAMENTŲ NAUJIENLAIŠKIS“. Kaina: 39 € 29 € (su PVM). 
Daugiau apie leidinį skaitykite ČIA
KAIP PRENUMERUOTI?

• Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

• Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.

• Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).

• Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.

Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.

LEIDINIŲ PRISTATYMAS:

• Leidinių pristatymas nemokamas.

• Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.

• Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt,nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

• Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2023 03 21 d.

UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos

 

Pelno mokesčio tikslinimas

 

2023 m. įmonė patikslino 2020 m. pelno mokesčio deklaraciją ir apskaičiavo papildomą mokesčio sumą. Kaip apskaitoje užregistruoti šias papildomas sąnaudas?

 

2020 m. pelno mokesčio perskaičiavimas laikomas apskaitos klaidos taisymu. Pagal 7-ojo VAS nuostatas, klaidos, kurios finansinių ataskaitų duomenims daro reikšmingą poveikį, laikomos esminėmis klaidomis ir turi būti taisomos taikant retrospektyvinį būdą. Vadinasi, rengiant 2022 m. finansines ataskaitas, papildomai priskaičiuota pelno mokesčio suma turėtų būti mažinamas 2021 m. pradžioje buvęs nepaskirstytojo pelno likutis. Jeigu įmonė sudaro nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, šis koregavimas bus atvaizduotas eilutėje Esminių klaidų taisymo rezultatas. Tiesa, jeigu įmonė nerengia šios ataskaitos, papildomai priskaičiuota pelno mokesčio suma reikėtų sumažinti nepaskirstytojo pelno likutį, pateiktą balanso lyginamosios informacijos skiltyje.

Jeigu klaida nedaro reikšmingo poveikio ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų duomenims, ji laikoma neesmine ir taisoma perspektyviniu būdu. Tai reiškia, kad papildomai apskaičiuota pelno mokesčio suma pridedama prie ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudų pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Jeigu pelno mokesčio deklaracija tikslinama ir mokestis perskaičiuojamas įmonei jau parengus ir patvirtinus 2022 m. finansines ataskaitas, aptarti pelno mokesčio koregavimai turės būti įtraukti į 2023 m. finansines ataskaitas.

 ***


Šio numerio temos:
– Co-living paslauga ir PVM;
– Prastovos trukmės apskaičiavimas darbuotojams, dirbantiems suminės darbo laiko apskaitos režimu;
– Svarbiausi apskaitos, mokesčių ir teisės reglamentų pasikeitimai;
– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;
– VMI specialistų konsultacijos;
– VMI raštai;
– LVAT pasisakė byloje dėl nekilnojamojo turto pirkimo PVM atskaitos;
– Per savaitę priimtų svarbiausių naujų norminių aktų ir jų pakeitimų apžvalga;
– VDI primena darbo sutarties nutraukimo pagrindus;
– Sutrumpinta darbo diena auginantiems vaikus iki 3 metų ir kiti pakeitimai, kuriuos pravartu žinoti;
– Lietuviams svarbiausia saugumas, tačiau kas penktas vis dar renkasi slaptažodžius;
– Aktualu darbdaviams, norintiems įdarbinti žmogų su negalia;
– Grįžtantiems dirbti po vaiko priežiūros atostogų: ko iš darbdavių galima tikėtis šiandien;
– Gyvenimas po gripo: galimos trys sunkios komplikacijos;
– 2023 m. kovo mėn. mokesčių sumokėjimo, deklaravimo ir kitų prievolių kalendorius.
 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2023 03 14 d.

Mokesčiai
______________________________
Dividendai, išmokami fiziniams asmenims 2023 metais
 
 
Konsultantė ekspertė Marina GuptorLietuvos įmonė (UAB) 2023 metais ketina išmokėti dividendus savo akcininkams – fiziniams asmenims. Kokie dividendų išmokėjimo ypatumai? Ar pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys dividendų išmokėjimą fiziniams asmenims?
 
Teisinis pagrindas

Dividendai išmokami pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 60 ir 601 straipsnius. Jokių esminių pakeitimų dėl dividendų išmokėjimo nėra. Atkreiptinas dėmesys, kad bendrovė dividendus išmoka pinigais, kurie turi būti išmokėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama. Dividendai gali būti skiriami už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Dividendų mokėjimo pagrindas – akcininkų sprendimas.

Neretai pasitaiko, kad bendrovė vėluoja mokėti dividendus. Tokiu atveju, praėjus įstatyme nustatytam terminui, t. y. 1 mėnesiui, akcininkas tampa bendrovės kreditoriumi ir gali teismo keliu reikalauti išmokėti dividendus. Akcininkas taip pat gali reikalauti ir palūkanų už vėlavimą atsiskaityti.

Be to, dėl neišmokėtų dividendų akcininkas ir bendrovė gali pasirašyti paskolos arba finansavimo sutartį.

Paminėtina, kad neišmokėtų dividendų perkvalifikavimas į skolos gražinimą gali pritraukti mokesčių administratoriaus dėmesį, nes akcininkas ir bendrovė yra susiję asmenys, o sandoriams tarp susijusių asmenų taikomi griežtesni reikalavimai.
 
Mokestinės pasekmės

Pelno mokestis. Vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnio nuostatomis, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, dividendai laikomi neleidžiamais atskaitymais.

Gyventojų pajamų mokestis. Dividendai, kurie išmokami fiziniams asmenims pagal LR akcinių bendrovių įstatymą, vadovaujantis GPMĮ 12 straipsniu, laikomi tų asmenų pajamomis iš paskirstytojo pelno. Tokios pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, o tai reiškia, kad pagal GPMĮ 22 ir 23 straipsnius, įmonė, išmokėdama A klasės pajamas, išmokėjimo momentu turi išskaičiuoti GPM ir privalo pervesti jį į biudžetą, o likusią sumą – akcininkui.

GPMĮ 24 straipsnis nustato dar vieną prievolę – deklaruoti išmokėtas išmokas ir sumokėtą mokestį. Išmokėtas A klasės išmokas reikia deklaruoti tiek mėnesinėje (GPM313), tiek metinėje (GPM312) deklaracijose. GPM sumokėjimo terminai nustatyti GPMĮ 23 straipsnyje, deklaravimo terminai – 24 straipsnyje. Atkreiptinas dėmesys, kad GPM sumokėjimo terminas priklauso nuo to, kurią mėnesio pusę – pirmąją ar antrąją – išmokėti dividendai. Jeigu dividendai išmokėti iki mėnesio 15 dienos, GPM sumokamas tą patį mėnesį, bet ne vėliau kaip iki 15 dienos (imtinai), o jeigu dividendai išmokėti nuo 16 iki paskutinės mėnesio dienos, GPM turi būti sumokėtas ne vėliau kaip to paties mėnesio paskutinę dieną (imtinai). Mėnesio deklaracijoje dividendai deklaruojami neidentifikuojant jų gavėjų: nereikia nurodyti vardo, pavardės, asmens kodo, o jau metinėje GPM312 deklaracijoje reikės detaliai nurodyti sumas, išmokėtas kiekvienam gavėjui.

GPMĮ 6 straipsnio komentare aiškinama: jeigu tiek nuolatinio, tiek nenuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio metinės su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusios apmokestinamosios pajamos neviršija 120 VDU sumos, jos apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą (jeigu su nenuolatinio gyventojo rezidavimo valstybe sudarytoje dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nenustatyta kitaip). Jeigu tokia sutartis nustato mažesnį tarifą, taikomas sutartyje nustatytas mokesčio tarifas. Šiuo metu Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis daugiau kaip su 50 valstybių.

Kai per mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių pajamų bendra suma viršija 120 VDU, GPMĮ 27 straipsnyje nustatyta tvarka nuolatiniam Lietuvos gyventojui atsiranda pareiga deklaruoti per mokestinį laikotarpį gautas pajamas, apskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį, taikant progresinį 20 proc. pajamų mokesčio tarifą. Tokiu atveju nuolatinis Lietuvos gyventojas iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 2 d. privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir sumokėti joje apskaičiuotą pajamų mokestį.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių pajamų daliai, per mokestinį laikotarpį viršijančiai 120 VDU sumą, taikomas 20 procentų pajamų mokesčio tarifas (jeigu tarifas nenustatytas su nenuolatinio gyventojo rezidavimo valstybe sudarytoje dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje).

Dividendai neapmokestinami valstybinio socialinio draudimo įmokomis.
 
Dividendai ir mokestinės paskolos sutartis

Jeigu įmonė ketina mokėti dividendus, reikia įvertinti, ar įmonė norės pasirašyti mokestinės paskolos sutartį (arba ji jau yra pasirašiusi tokią sutartį). Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijos, patvirtintos 2019 m. gegužės 6 d. VMI viršininko įsakymu Nr. VA-38, nustato, kad mokesčių mokėtojo prašymas sudaryti mokestinės paskolos sutartį nebus tenkinamas, jeigu mokesčių mokėtojas prašomos atidėti ir (ar) išdėstyti mokestinės nepriemokos susidarymo laikotarpiu suteikė paskolą, turi pradelstų atskaitingų asmenų įsiskolinimų, panaudojo lėšas kitoms, ne su vykdoma veikla susijusioms, reikmėms, grąžino paskolas (dalį paskolų) akcininkams ir (ar) kitiems susijusiems asmenims ir (ar) asmenims, neturintiems licencijos skolinti, išmokėjo akcininkams dividendus.

Atkreiptinas dėmesys: jeigu įmonė nori pasinaudoti valstybės teikiama mokestine pagalba nukentėjusiems nuo energetinės krizės, viena esminių sąlygų pasinaudoti šia galimybe yra ta, kad nuo 2022 m. spalio 7 d. įmonė nemokėjo dividendų. Jeigu mokesčių administratorius, atlikęs vertinimą ir nustatęs, kad įmonė išmokėjo dividendus mokestinės pagalbos taikymo laikotarpiu, mokestinės pagalbos priemonių taikymas bus nutraukiamas nuo 2022 m. spalio 7 dienos.

Mokesčių administratorius nurodo, kad tuo atveju, kai įmonė naudojosi valstybės suteikiama mokestine pagalba ir mokėjo dividendus, suteikė paskolų savo akcininkams ar kitoms įmonėms, kyla klausimas, ar tokia įmonė turėtų naudotis mokestinėmis pagalbos priemonėmis. Atsižvelgdama į konkrečią situaciją, VMI suteikia galimybę įmonėms pateikti individualius paaiškinimus ir informaciją apie tai, kokių veiksmų ketinama imtis, siekiant sustiprinti finansinę įmonės padėtį. Kompleksiškai įvertinusi visas aplinkybes – įmonės rodiklius ir individualius paaiškinimus, VMI spręs, ar įmonė pagrįstai patenka į pagalbos gavėjų sąrašą.

– Ką slepia ateitis – džiaugsmą ar nusivylimą?
– Mokestinis pažeidimas dar nereiškia, kad teks mokėti delspinigius ir baudas;
– Susitarimas dėl darbo laiko normos darbo sutartyje;
– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;
– VMI specialistų konsultacijos;
– VMI raštai;
– Per savaitę priimtų svarbiausių naujų norminių aktų ir jų pakeitimų apžvalga;
– Pagrindiniai socialiniai rodikliai;
– Žalieji viešieji pirkimai: ką būtina žinoti verslui;
– Skolų kupra: verslas ieško išeičių, kaip sumažinti kaštus ir susigrąžinti skolas;
– Aktualu auginantiems vaikus: kas priklauso gausioms šeimoms;
– Ar greitai pinigus valdys dirbtinis intelektas;
– Gyventojai bijo skolintis;
– Odos priežiūra prasidėjus pavasariui;
– 2023 m. kovo mėn. mokesčių sumokėjimo, deklaravimo ir kitų prievolių kalendorius.

 

Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Popierinė versija. 9 mėnesių prenumerata (balandis –gruodis). 144
Popierinė versija. 6 mėnesių prenumerata (balandis – rugsėjis). 97
Popierinė versija. 3 mėnesių prenumerata (balandis– birželis). 49
El. versija. 9 mėnesių prenumerata (balandis–gruodis). 108
El. versija. 6 mėnesių prenumerata (balandis –rugsėjis). 72
El. versija. 3 mėnesių prenumerata (balandis– birželis). 36