Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


 

Kiekvienai buhalterijai – savaitraštis „Buhalterija“!

Norite, kad Jus dar labiau gerbtų vadovas bei kolegos ir nelaikytų Jūsų vien tik „aritmetikos žinovais“? Prenumeruokite ir skaitykite savaitraštį „Buhalterija“! 

SAVAITRAŠTYJE RASITE:

daugiau kaip 370 apskaitos, mokesčių, teisės specialistų konsultacijų ir atsakymų į skaitytojų klausimus;

daugiau kaip 180 VMI, VDI, „Sodros“ ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų praktinių patarimų;

apie 100 publikacijų mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo ir administravimo klausimais;

apie 100 publikacijų buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir apskaitos organizavimo bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais;

apie 70 publikacijų darbo ir įmonių teisės klausimais;

daug kitos naudingos ir darbą palengvinančios medžiagos.

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS:

APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE. Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA. Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ. Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS. Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA. UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA. Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK. Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA. Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS. Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.

Tik savaitraščio prenumeratoriams siūlome elektroninį savaitinį leidinį „MOKESČIŲ, APSKAITOS IR TEISĖS REGLAMENTŲ NAUJIENLAIŠKIS“.

Kaina: 36,60 € 25 € (su PVM). Daugiau apie leidinį skaitykite ČIA

KIEKVIENAS PRENUMERATORIUS GAUS VERTINGUS PRIEDUS:

specialų leidinį „Naudinga informacija buhalteriams“ (įvairi informacija, padėsianti visus metus tvarkyti buhalterinę apskaitą, apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius);

buhalterio darbui naudingas atmintines;

2017–2020 m. elektroninį savaitraščio straipsnių archyvą.

2021 m. 10 mėnesių prenumeratos kainos:

Popierinė savaitraščio versija –  117 € (su PVM).

Elektroninė savaitraščio versija 83 € (su PVM).

Užsiprenumeravę savaitraštį 10 mėnesiams iki kovo 31 d. gausite visus numerius (pdf. formatu), nuo šių metų pradžios!

KAIP PRENUMERUOTI?

KAIP PRENUMERUOTI?

• Prenumeruoti internetu.

• Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

• Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.

• Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).

• Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.

• Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.

LEIDINIŲ PRISTATYMAS:

• Leidinių pristatymas nemokamas.

• Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.

• Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt,nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

• Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2021 03 02

 
Laikas deklaruoti ir mokėti pelno mokestį avansu

 
Iki 2021 metų kovo 15 dienos reikia pateikti avansinio pelno mokesčio deklaraciją ir sumokėti avansinį pelno mokestį už pirmą šių metų ketvirtį. Straipsnyje aptarsime, kaip gali būti apskaičiuotas pelno mokestis avansu, vadovaujantis pakeistomis LR pelno mokesčio įstatymo nuostatomis.
 
Mokesčio mokėtojai
 
Pelno mokestį privalo mokėti visos įmonės. Tačiau LR pelno mokesčio įstatymas (PMĮ) leidžia nemokėti pelno mokesčio avansu tokiais atvejais:
– jeigu įmonė įsikūrė einamaisiais metais. Pavyzdžiui, jeigu įmonė buvo įsteigta 2021 metų sausio mėn., tai tokia įmonė avansinio 2021 metų pelno mokesčio mokėti neprivalo;
– jeigu įmonės praėjusių mokestinių metų apmokestinamosios pajamos buvo ne didesnės kaip 300 tūkst. eurų.

Apskaičiuodama 300 000 eurų sumą, įmonė turi įtraukti tik apmokestinamąsias pajamas, t. y. nereikia įskaičiuoti neapmokestinamųjų pajamų, kurios išvardytos PMĮ 12 straipsnyje, ir sumų, kurios nelaikomos pajamomis, apskaičiuojant pelno mokestį, pavyzdžiui, įmonės gautų dividendų.
 
Mokesčio deklaravimas ir sumokėjimas
 
Įmonės, kurios privalo mokėti avansinį pelno mokestį, avansinio pelno mokesčio deklaraciją turi pateikti iki 2021 m. kovo 15 d. ir iki šios datos taip pat turi sumokėti avansinį pelno mokestį už I ketvirtį.
Deklaruodamos 2021 metų avansinį pelno mokestį, įmonės privalo vadovautis Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisyklėmis, kurios buvo patvirtintos VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. VA-103.
Deklaracijos užpildymas priklauso nuo to, kurį avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą įmonė pasirinko. Avansinis pelno mokestis gali būti apskaičiuojamas arba pagal praėjusių mokestinių laikotarpių duomenis, arba pagal numatomą pelno mokesčio sumą.
Įmonė, pasirinkusi avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, teikdama I–II ketvirčių deklaraciją, užpildo šios deklaracijos A ir B dalis. Teikdama III–IV ketvirčių deklaraciją, įmonė užpildo šios deklaracijos A ir C dalis.
Jeigu įmonė iki kovo 15 dienos bus apskaičiavusi ir 2020 metų pelno mokestį, ji gali pateikti vieną visų metų deklaraciją, kurioje užpildo A, B ir C dalis.
Kai avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, pateikiama deklaracija:
– einamųjų mokestinių metų I–II ketvirčių (pirmųjų šešių mėnesių) – ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų trečio mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki kovo 15 dienos);
– einamųjų mokestinių metų III–IV ketvirčių (septinto–dvylikto mėnesių) – ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų devinto mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki rugsėjo 15 dienos).
Įmonė, pasirinkusi avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, užpildo šios deklaracijos A ir D dalis. D dalyje įmonė turi nurodyti, kokią sumą ji mokės kas ketvirtį. Šiuo atveju deklaracija pateikiama taip pat iki einamųjų mokestinių metų trečio mėnesio penkioliktos dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos).
 
Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdai
 
1) Pagal praėjusių metų veiklos rezultatus

Pasirinkus šį apskaičiavimo būdą, už I ir II ketvirčius įmonė turi mokėti po ¼ nuo 2019 metais sumokėtos pelno mokesčio sumos, o už III ir IV ketvirčius – po ¼ nuo 2020 metų pelno mokesčio sumos.
Atkreiptinas dėmesys, kad einamųjų mokestinių metų avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal ankstesnių (praeitų ar užpraeitų) mokestinių metų faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno mokesčio sumas (neįskaitant atskaitomo užsienio valstybėse sumokėto mokesčio ir įskaitomo iš gautų dividendų išskaityto pelno mokesčio), atsižvelgiant į tų mokestinių metų trukmę mėnesiais ir einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą.
Jeigu įmonė ankstesniais mokestiniais metais neskaičiavo (nedeklaravo) pelno mokesčio sumos (deklaravo mokestinį nuostolį, apmokestinamasis pelnas buvo lygus nuliui arba apmokestinamąjį pelną apmokestino taikydama nulinį (0 proc.) pelno mokesčio tarifą), tai jis einamųjų mokestinių metų deklaracijos laukeliuose įrašo 0.
 
2) Pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą

Pasirinkusi šį apskaičiavimo būdą, įmonė pati turi nuspręsti, koks bus 2021 metų pelno mokestis, ir mokėti kas ketvirtį po 1/4 numatytos sumos. Kokiu būdu įmonė turi apskaičiuoti numatomą pelno mokestį, nereglamentuojama, tačiau avansinio pelno mokesčio apskaičiuota suma turi sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų faktiškos metinio pelno mokesčio sumos.
Jeigu avansinio pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota numatyta pelno mokesčio suma yra mažesnė kaip 80 procentų metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos pelno mokesčio sumos, nuo kiekvieną ketvirtį nesumokėtos avansinio pelno mokesčio sumos bus skaičiuojami delspinigiai.
 
Pavyzdžiui:

2019 metais įmonė uždirbo 350 000 eurų, iš kurių 250 000 eurų – apmokestinamosios pajamos. 2019 metų pelno mokestis – 12 000 eurų.
2020 metais įmonė uždirbo 320 000 eurų apmokestinamųjų pajamų, pelno mokestis – 22 500 eurų.
2020 metais įmonė avansinio pelno mokesčio nemokėjo, nes jos 2018 metų apmokestinamosios pajamos buvo ne didesnės kaip 300 000 eurų.
2021 metais įmonė turi mokėti pelno mokestį, nes 2020 metų apmokestinamosios pajamos didesnės kaip 300 000 eurų. 2020 metais įmonė turi pasirinkti, kaip ji apskaičiuos avansinį pelno mokestį: ar pagal praėjusių metų duomenis, ar pagal numatomą pelno mokesčio sumą.
Jeigu įmonė pasirinks avansinį pelno mokestį apskaičiuoti pagal praėjusių metų duomenis, tai 2021 metų I ir II ketvirčių avansinis pelno mokestis sudarys po 3 000 eurų (t. y. po ¼ nuo 2019 metų pelno mokesčio), o III ir IV ketvirčių – po 5 625 eurų (t. y. po ¼ nuo 2020 metų pelno mokesčio).
 
Kiekvienais metais įmonė pati pasirenka avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Būdo pasirinkimas einamaisiais metais nepriklauso nuo to, koks būdas buvo taikytas pareitais metais, ar įmonės veikla buvo pelninga ir pan. Jeigu įmonė privalo mokėti pelno mokestį avansu, tačiau 2019 ir 2020 metai buvo nuostolingi, ji privalo pateikti avansinio pelno mokesčio deklaraciją, bet faktiškai avansinio pelno mokesčio jai mokėti nereikės.
 
Parengė UAB „Pačiolis“ metodinis centras
 

Šio numerio temos:
– Laikas deklaruoti ir mokėti pelno mokestį avansu;
– Darbuotojai turi būti nuolatos instruktuojami ir apmokomi, kaip dirbti su asmens duomenimis;
– Pandemija darbdaviams priminė prievolę konsultuotis su darbuotojais;
– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;
– VMI specialistų konsultacijos;
– Per savaitę priimtų svarbiausių naujų norminių aktų ir jų pakeitimų apžvalga;
– Keturios IT eksperto taisyklės, kurios padės apsaugoti verslą nuo potencialių piktavalių;
– Kas darbuotojus skatina dirbti įmonėje kaip sau;
– Kokios išmokos priklauso, netekus artimo žmogaus;
– Kaip rūpinamasi lėšų saugumu pensijų fonduose;
– Apie ką kalba jūsų stalas;
– Vaistinėse vis dažniau ieškoma priemonių, galinčių padėti įveikti koronaviruso sukeltus liekamuosius sutrikimus;
– 2021 m. kovo mėn. mokesčių sumokėjimo, deklaravimo ir kitų prievolių kalendorius;
– Naudingi skaičiai.
 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2021 02 23

2020 m. finansinių atskaitų rinkiniai: sudarymo, tvirtinimo ir pateikimo prievolės
 
Skirtingų rūšių įmonėms teisės aktai nustato nevienodas prievoles, susijusias su finansinių ataskaitų rinkinio sudarymu, jo tvirtinimu, auditavimu bei pateikimu Juridinių asmenų registrui, skiriasi ir šių prievolių įvykdymo terminai. Toliau pateikta apibendrinta informacija, į kurią įtrauktos populiariausios verslo organizavimo formos: individualiosios įmonės, ūkinės ir mažosios bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, valstybės ir savivaldybės įmonės bei viešosios įstaigos. 
 
Individualiosios įmonės (IĮ)
 
neprivalo sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinio. Jį sudaro tik tos įmonės, kurių nuostatuose įtvirtinta tokia prievolė (pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 str. ir Individualių įmonių įstatymo 9 str.). Tokiu atveju IĮ, rengdama finansinių ataskaitų rinkinį, turi teisę pasirinkti: arba sudaryti jį pagal 38-ojo VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ reikalavimus, naudojant šiame standarte patvirtintas ataskaitų formas, arba pagal visus VAS reikalavimus, naudojant visoms įmonėms nustatytas ataskaitų formas (38 VAS 4 p.). Pastaruoju atveju finansinių ataskaitų rinkinio sudėtį įmonė pasirenka pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 straipsnio reikalavimus (pateikta šios suvestinės pabaigoje).

IĮ, siekiančios gauti subsidiją, skirtą nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms, Juridinių asmenų registrui turi pateikti 2019 m. finansines ataskaitas. Toks vienkartinis finansinių ataskaitų pateikimas įmonei nesukuria prievolės reguliariai teikti ataskaitas ir ateityje.

   Finansines ataskaitas pasirašo įmonės savininkas ir asmuo, tvarkantis įmonės buhalterinę apskaitą (jeigu ją tvarko ne pats savininkas). Metinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti patvirtintas per 3 mėn. nuo finansinių metų pabaigos ir pateiktas Juridinių asmenų registrui (pagal Individualių įmonių įstatymo 9 str.).

IĮ parengtų finansinių ataskaitų auditas neatliekamas.
Jeigu IĮ turi antrinių įmonių (yra įgijusi daugiau kaip 50 proc. kitų įmonių akcijų) ir dėl to laikoma patronuojančiąja įmone, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ji vis tiek neprivalo sudaryti.
 
Tik­ro­sios ir ko­man­di­ti­nės (pa­si­ti­kė­ji­mo) ūki­nės ben­dri­jos (TŪB, KŪB)
 
TŪB ir KŪB neprivalo sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinio. Jį sudaro tik tos bendrijos, kurių vi­si tik­rie­ji na­riai yra ak­ci­nės ben­dro­vės ar už­daro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės, arba jeigu tai nu­ma­ty­ta ben­dri­jos jung­ti­nės veik­los su­tar­ty­je (pagal Ūki­nių ben­dri­jų įsta­tymo 11 str.). Tokiu atveju TŪB ar KŪB, rengdamos finansinių ataskaitų rinkinį, turi teisę pasirinkti: arba sudaryti jį pagal 38-ojo VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ reikalavimus, naudojant šiame standarte patvirtintas ataskaitų formas, arba pagal visus VAS reikalavimus, naudojant visoms įmonėms nustatytas ataskaitų formas (38 VAS 4 p.). Pastaruoju atveju finansinių ataskaitų rinkinio sudėtį bendrija pasirenka pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 straipsnio reikalavimus (pateikti šios suvestinės pabaigoje).

TŪB ir KŪB, kurių vi­si tik­rie­ji na­riai yra ak­ci­nės ben­dro­vės ar už­daro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės, sudarydamos finansines ataskaitas, vadovaujasi visais VAS ir naudojasi visomis įmonėms nustatytomis ataskaitų formomis (38 VAS 3 p.).

Finansines ataskaitas pasirašo bendrijos tikrasis narys, ku­ris pa­skir­tas vyk­dy­ti val­dy­mo or­ga­no pa­rei­gas, ir asmuo, tvarkantis įmonės buhalterinę apskaitą. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti patvirtintas bendrijos veiklos sutartyje nustatyta tvarka ir per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos pateiktas Juridinių asmenų registrui (pagal Ūkinių bendrijų įstatymo 11 str.).

TŪB ir KŪB finansinių ataskaitų auditas neatliekamas, išskyrus bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės arba uždarosios akcinės bendrovės ir kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

a) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3,5 mln. Eur;
b) balanse nurodyto turto vertė – 1,8 mln. Eur;
c) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 (pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 24 str.).

TŪB ar KŪB neprivalo sudaryti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, net jeigu jos turi patronuojamųjų įmonių. Tačiau jeigu bendrijos vi­si tik­rie­ji na­riai yra ak­ci­nės ben­dro­vės ar už­daro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės, ji privalo parengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo (ĮGKFAĮ) reikalavimus. Tokios bendrijos gali nerengti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, jeigu jos atitinka ĮGKFAĮ 5–7 straipsniuose nustatytas išimčių sąlygas. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį privalu audituoti.
 
Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (AB ir UAB)
 
 
AB ir UAB privalo sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Rinkinio sudėtį bendrovės pasirenka pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 straipsnio reikalavimus (pateikti šios suvestinės pabaigoje).

Finansines ataskaitas pasirašo bendrovės vadovas ir asmuo, tvarkantis jos buhalterinę apskaitą. Jas turi patvirtinti ei­li­nis vi­suo­ti­nis akci­nin­kų su­si­rin­ki­mas per 4 mėn. nuo fi­nan­si­nių me­tų pa­bai­gos. Ne vė­liau kaip li­kus 10 die­nų iki vi­suo­tinio ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mo, ak­cininkams tu­ri bū­ti suteikta ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su me­ti­nių fi­nan­si­nių ata­skaitų rin­ki­niu, me­tiniu pra­ne­ši­mu ir ki­tais ben­dro­vės tu­ri­mais do­ku­men­tais, su­si­ju­siais su su­si­rin­ki­mo dar­botvarke. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai, arba išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (pagal Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo 24, 26 str.). Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys kar­tu su me­tiniu pra­ne­ši­mu ir au­di­to­riaus iš­va­da (jeigu au­di­tas bu­vo at­lik­tas) turi būti pateikti JAR per 30 die­nų nuo vi­suo­tinio ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mo dienos (pagal Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo 58 str.).

Bendrovių, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka, finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) skelbiami jų interneto svetainėse (pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 26 str.).

AB metinių finansinių ataskaitų auditas yra privalomas. UAB metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas neprivalomas, išskyrus bendroves:

– kurių akcininkė yra valstybė arba savivaldybė;
– kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka;
– kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:
a) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3,5 mln. Eur;
b) balanse nurodyto turto vertė – 1,8 mln. Eur;
c) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 (pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 24 str.).
 
AB ir UAB privalo sudaryti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu turi nors vieną patronuojamąją įmonę. Bendrovės gali nerengti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, jeigu jos atitinka Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo (ĮGKFAĮ) 5–7 straipsniuose nustatytas išimtis. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos rengiamos laikantis ĮGKFAĮ reikalavimų. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pasirašymo, tvirtinimo ir pateikimo JAR tvarka bei terminai yra tokie patys, kaip ir bendrovės nekonsoliduotųjų finansinių ataskaitų. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį privalu audituoti.
 
Mažosios bendrijos (MB)
 
MB privalo sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pagal Mažųjų bendrijų įstatymo 23 str.). MB turi teisę pasirinkti: arba finansinių ataskaitų rinkinį sudaryti tik pagal 38-ojo VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ reikalavimus ir naudotis šiame standarte patvirtintomis ataskaitų formomis, arba laikytis visų VAS reikalavimų ir naudoti visoms įmonėms nustatytas ataskaitų formas (38 VAS 4 p.). Pastaruoju atveju finansinių ataskaitų rinkinio sudėtį įmonė pasirenka pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 straipsnio reikalavimus (pateikti šios suvestinės pabaigoje).

   Finansines ataskaitas pasirašo bendrijos vadovas ir asmuo, tvarkantis įmonės buhalterinę apskaitą. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti patvirtintas jos narių susirinkimo ir pateiktas Juridinių asmenų registrui per 3 mėn. nuo finansinių metų pabaigos (pagal Mažųjų bendrijų įstatymo 23 str.).
MB finansinių ataskaitų auditas neatliekamas.

Jeigu MB tampa patronuojančiąja įmone (įsigyja kitų įmonių akcijų, suteikiančių teisę šioms įmonėms daryti lemiamą įtaką), konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ji vis tiek neprivalo parengti.

 

Valstybės ir savivaldybės įmonės (VĮ ir SĮ)
 
VĮ ir SĮ privalo parengti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas (pagalĮmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 str. 9 p.).

Finansines ataskaitas pasirašo įmonės vadovas ir asmuo, tvarkantis jos buhalterinę apskaitą. Jas turi patvirtinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija per 4 mėn. nuo fi­nan­si­nių me­tų pa­bai­gos. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys per 30 die­nų turi būti pateiktas JAR kar­tu su au­di­to­riaus iš­va­da ir audito ataskaita (pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įsta­ty­mo 14 str.).

VĮ ir SĮ metinių finansinių ataskaitų auditas yra privalomas (pagalĮmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 17 str.).
 
Viešosios įstaigos (VšĮ)
 
VšĮ privalo parengti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą iš finansinės būklės ataskaitos, veiklos rezultatų ataskaitos ir finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto. Kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui pateikiama ir įstaigos veiklos ataskaita. Finansines ataskaitas pasirašo įstaigos vadovas ir asmuo, tvarkantis įmonės buhalterinę apskaitą. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas turi patvirtinti per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos ir pateikti JAR (pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 10, 11 , 12 str.). JAR šiuos dokumentus per 30 d. nuo jų gavimo dienos neatlygintinai skelbia savo interneto svetainėje. Be to, metinis finansinių ataskaitų rinkinys kartu su veiklos ataskaita turi būti paskelbti pačios įstaigos interneto svetainėje.

VšĮ finansinių ataskaitų auditas privalomas, kai tenkinamos bent dvi iš šių sąlygų:

1) VšĮ priskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų ir jos veikla ne mažiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ir (arba) savivaldybės (savivaldybių) biudžeto (biudžetų);
2) paskutinę finansinių metų dieną finansinės būklės ataskaitoje nurodyto turto vertė didesnė kaip 1 800 000 Eur;
3) pajamos per ataskaitinius finansinius metus didesnės kaip 3 500 000 Eur.  
VšĮ apskaitos ir atskaitomybės tvarka bei finansinių ataskaitų formos patvirtintos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 (nauja redakcija patvirtinta 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443).
 
UAB „Pačiolis“ metodinis centras
 

– 2020 m. finansinių ataskaitų rinkiniai: sudarymo, tvirtinimo ir pateikimo prievolės;
– ATMINTINĖ     Įmonių finansinių ataskaitų rinkiniai ir jų pasirinkimas;
– Įmonės apyvartinis kapitalas – itin svarbus finansų rodiklis;
– Kaip verslui sumažinti finansinę atsisk aitymų riziką?;
– Atsakomybė už įmonės skolas: kada vadovui gali tekti atsakyti asmeniškai;
– Darbo inspekcija pataria, kaip išsaugoti darbuotojus ir išvengti neteisėtų atleidimų;
– Dėl pakeliui į darbą darbuotojo patirtos traumos aplinkybių tyrimo;
– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;
– VMI specialistų konsultacijos;
– Per savaitę priimtų svarbiausių naujų norminių aktų ir jų pakeitimų apžvalga;
– Sukčiai ragina patvirtinti mokėjimo operacijas, kurių nebuvo;
– Pandemijos metu netekote darbo? Tinkamas biudžeto optimizavimas palengvins padėtį;
– 2020 m. – 15 proc. mažiau mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe;
– Ligos išmokos nesergančio vaiko priežiūrai pasibaigus mokinių atostogoms: ką svarbu žinoti;
– Patiriu finansinių sunkumų (piniginė socialinė parama);
– Sausas ir prastai vėdinamas patalpų oras – puiki terpė virusams veistis;
– 2021 m. vasario–kovo mėn. mokesčių sumokėjimo, deklaravimo ir kitų prievolių kalendorius.
Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
SAVAITRAŠTIS „BUHALTERIJA“ 2021 m. (10 mėn.) prenumerata 117
ELEKTRONINIS SAVAITRAŠTIS „BUHALTERIJA 2021 m. 83