Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


 

Kiekvienai buhalterijai – savaitraštis „Buhalterija“! 

Norite visuomet turėti naujausią buhalterinę bei mokestinę informaciją kartu su praktiniais specialistų patarimais, kurie padės Jums teisingai ir lengviau atlikti sudėtingus buhalterinius darbus? Prenumeruokite ir skaitykite specialiai Jums skirtą profesinį savaitraštį „Buhalterija“! 

 
Jeigu pageidaujate NEMOKAMAI SUSIPAŽINTI su savaitraščio „Buhalterija“ numerius, rašykite prenumeratoriams@paciolis.lt

PRENUMERATOS SĄLYGOS:

6 mėnesių (2022 m. spalis - 2023 m. kovas) prenumerata.

Popierinė savaitraščio versija – 80 € (su PVM).

Elektroninė savaitraščio versija –  60 € (su PVM).

Jau priimama ir savaitraščio prenumerata 2023 metams. Dėl kainų ir kitų sąlygų kreipkitės: mielai atsakysime tel. (8 5) 210 12 64, (8 5) 2700 636 arba el. p. prenumeratoriams@paciolis.lt


SAVAITRAŠTYJE PER METUS RASITE:

daugiau kaip 370 apskaitos, mokesčių, teisės specialistų konsultacijų ir atsakymų į skaitytojų klausimus;

daugiau kaip 180 VMI, VDI, „Sodros“ ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų praktinių patarimų;

apie 100 publikacijų mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo ir administravimo klausimais;

apie 100 publikacijų buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir apskaitos organizavimo bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais;

apie 70 publikacijų darbo ir įmonių teisės klausimais;

daug kitos naudingos ir darbą palengvinančios medžiagos.

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS:

Cikle
„Optimalūs mokesčiai“ sistemingai bus aprašomos įvairios mokestinės lengvatos (pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, „Sodros“ ir kitų mokesčių), kuriomis pasinaudoję galėsite teisėtai sumažinti savo įmonės mokestinę naštą.

APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE. Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA. Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ. Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS. Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA. UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA. Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK. Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA. Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS. Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.

Tik savaitraščio prenumeratoriams siūlome įsigyti su specialia nuolaida elektroninį savaitinį leidinį „MOKESČIŲ, APSKAITOS IR TEISĖS REGLAMENTŲ NAUJIENLAIŠKIS“.

Kaina: 36,60 € 29 € (su PVM). Daugiau apie leidinį skaitykite ČIA

KIEKVIENAS PRENUMERATORIUS GAUS VERTINGUS PRIEDUS:

• specialų leidinį „Naudinga informacija buhalteriams“ (įvairi informacija, padėsianti visus metus tvarkyti buhalterinę apskaitą, apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius);

• buhalterio darbui naudingas atmintines;

KAIP PRENUMERUOTI?

KAIP PRENUMERUOTI?

• Prenumeruoti internetu.

• Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

• Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.

• Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).

• Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.

• Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.

LEIDINIŲ PRISTATYMAS:

• Leidinių pristatymas nemokamas.

• Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.

• Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt,nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

• Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2022 09 27 d.

DĖL BENDROVĖS VEIKLOS, PASIBAIGUS VALDYBOS ĮGALIOJIMAMS

 

Bendrovės įstatuose, kaip vienas iš bendrovės valdymo organų, numatyta valdyba. Pasibaigus valdybos kadencijai, dėl tam tikrų tarpusavio nesutarimų bendrovės akcininkai neišrenka naujos valdybos ir nepratęsia seniau veikusios valdybos įgaliojimų. Kaip elgtis bendrovės vadovui, jeigu atliekant kai kuriuos veiksmus būtinas valdybos pritarimas?

 

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 19 straipsnį, bendrovė gali turėti du valdymo organus: vienasmenį ir kolegialų. Valdyba ir yra tas kolegialus valdymo organas, aptartas įstatyme. ABĮ 33 str. 5 dalyje numatyta, kad valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Analizuojant valdybai suteiktų įgaliojimų pasibaigimo momentą, išskiriami du galimi variantai:

1) valdybos įgaliojimai nutrūksta pasibaigus įstatuose nustatytos kadencijos trukmei;

2) valdybos įgaliojimai pasibaigia pradėjus dirbti naujai valdybai, bet ne vėliau kaip iki kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (jeigu tokia sąlyga nustatyta bendrovės įstatuose).

Sprendžiant valdybos, kurios kadencija pasibaigė, statusą, pirmiausia būtina išsiaiškinti, kas numatyta įstatuose. Jeigu įstatuose nurodyta, kad valdybos įgaliojimai baigiasi pasibaigus kadencijai, vadinasi, pasibaigus kadencijai, valdyba nebegali vykdyti savo funkcijų, ir kol nebus išrinkta nauja valdyba, jos funkcijų niekas negalės vykdyti. Jeigu įstatuose nurodyta, kad valdybos įgaliojimai pasibaigia pradėjus dirbti naujai valdybai, bet ne ilgiau kaip iki kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, tada sena valdyba galės vykdyti valdybos funkcijas, bet tik tol, kol jos kadencijos pabaigos metais įvyks eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Turint omenyje, kad absoliučios daugumos bendrovių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais, o eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos (ABĮ 24 str. 4 d.), manytina, kad ir šiuo atveju jūsų bendrovės valdybos įgaliojimai laikytini pasibaigusiais. Taip pat pabrėžtina, kad nė vienas bendrovės organas (nei vadovas, nei visuotinis akcininkų susirinkimas) neturi teisės vykdyti ABĮ nuostatomis valdybai priskirtų funkcijų.

Dar kartą atkreipsime dėmesį: pasibaigus valdybos kadencijai, t. y. konstatavus, kad anksčiau išrinktos valdybos kadencija pasibaigė ir nutrūko jai suteikti įgaliojimai, valdyba netenka teisės vykdyti jokių savo pareigų. Vadinasi, tokios valdybos priimti sprendimai turėtų būti laikomi neteisėtais ir nesukeliančiais įmonei jokių teisinių pasekmių. Vadovas, siekdamas, kad bendrovė galėtų tinkamai veikti, turėtų pasistengti įtikinti akcininkus, kad šie išrinktų naujus valdybos narius arba (kadangi valdyba faktiškai neegzistuoja) kad akcininkai pakeistų bendrovės įstatus ir panaikintų valdybą.


Šio numerio temos:
– Metinės PVM deklaracijos teikimo terminas – spalio 3 d. Atskaitos procento tikslinimas (2);
– Nauji reikalavimai įmonėms – praktiniai patarimai. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo vidaus tvarkos klausimynas;
– Sąžiningumas – esminis reikalavimas siekiant fizinio asmens bankroto;
– Dažniausia darbdavio ir darbuotojo ginčų priežastis – vėluojantis darbo užmokestis;
– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;
– VMI specialistų konsultacijos;
– Per savaitę priimtų svarbiausių naujų norminių aktų ir jų pakeitimų apžvalga;
– Ką daryti paveldėjus būsto paskolą;
– Vertikaliųjų susitarimų pokyčiai – ką svarbu žinoti e. prekybos verslams;
– Darbo ginčų komisijų rezultatai 2022 metų pirmąjį ketvirtį: prašymų daugėjo;
– Kada švęsti vardadienį – pasirinkimo dalykas;
– Keturkojis šeimoje – ne tik džiaugsmas, bet ir investicija;
– Rudens vaistinėlė: kas joje turėtų būti;
– Naudingi skaičiai;
– 2022 metų rugsėjo–spalio mėn. mokesčių sumokėjimo, deklaravimo ir kitų prievolių kalendorius.
 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2022 09 20 d

Vykdantiems mišrią veiklą – prievolė teikti metinę PVM deklaraciją (1)

 

Iki 2022 m. spalio 3 d. (nes spalio 1–2 d. yra ne darbo dienos) reikės pateikti metinę PVM deklaraciją, tačiau tą turi padaryti ne visi PVM mokėtojai. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas reikalauja, kad metinę PVM deklaraciją teiktų tie PVM mokėtojai, kurie vykdo mišrią veiklą, ir kitais įstatyme nustatytais atvejais. Pastebėta, kad vis daugiau įmonių, plėsdamos savo verslą, PVM požiūriu pradeda vykdyti mišrią veiklą, tačiau pasitaiko atvejų, kad ne visada žinoma apie metinės PVM deklaracijos teikimo prievoles. Straipsnyje aptarsime metinės PVM deklaracijos teikimo prievolę, taikomą asmenims, vykdantiems mišrią veiklą.
 
PVM atskaita
 
Mišrios veiklos sąvoka atsiranda tuomet, kai kalbama apie PVM atskaitą ir kai PVM mokėtojas vykdo PVM apmokestinamą veiklą, kuri suteikia teisę į pirkimo PVM atskaitą, ir veiklą, kuri nėra susijusi su PVM apmokestinamu prekių tiekimu, paslaugų teikimu, t. y. kuri nesuteikia teisės pirkimo PVM įtraukti į atskaitą.

Pirkimo PVM atskaita yra teisė, bet ne prievolė, todėl PVM mokėtojas pats sprendžia, ar naudotis šia teise. Jeigu PVM mokėtojas nusprendžia ja pasinaudoti, jis turi žinoti ir apie PVM atskaitos apribojimus.

PVMĮ nustato, kad pirkimo PVM atskaita galima tuomet, kai PVM mokėtojas vykdo PVMĮ 58 str. 1 dalyje nurodytą veiklą, t. y. PVM apmokestinamą veiklą. Vykdant kitą veiklą, jai skirtas pirkimo PVM negali būti atskaitomas. Taip pat pirkimo PVM negali būti atskaitomas, nepaisant to, kokia veikla vykdoma:

1) pirkimo ir (arba) importo PVM už reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas, kurių įsigijimo išlaidos pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus nepriskiriamos prie reprezentacinių sąnaudų, taip pat 50 procentų pirkimo ir (arba) importo PVM už reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas, kurių įsigijimo išlaidos pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus priskiriamos prie reprezentacinių sąnaudų;

2) už kitą asmenį PVMĮ 15 straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytais atvejais sumokėtas pirkimo arba importo PVM (t. y. sumos, kurias pardavėjas gauna kaip kompensaciją išlaidoms, patirtoms atliekant įvairius mokėjimus tretiesiems asmenims pirkėjo vardu, jo naudai ir jo sąskaita, padengti);

3) pirkimo arba importo PVM už lengvąjį automobilį, skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilį, priskiriamą visureigių kategorijai, jeigu automobilis nebus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos. Tie patys apribojimai taikomi atskaitant pirkimo PVM už nurodytų kategorijų automobilių nuomą. Šie apribojimai netaikomi tik nurodytų kategorijų automobiliams, jeigu jie pagal teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą, priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms;

4) pirkimo PVM už keleivių vežimo šios dalies 3 punkte nurodytų kategorijų automobiliais paslaugą, jeigu PVM mokėtojas nedalyvauja šios paslaugos teikimo sandoryje kaip neatsiskleidęs tarpininkas.

 

Vadinasi, jeigu PVM mokėtojas vykdo PVMĮ 58 str. 1 dalyje nurodytą veiklą ir kitą veiklą, laikoma, kad jis vykdo mišrią veiklą.

Atkreiptinas dėmesys: nelaikoma, kad PVM mokėtojas vykdo mišrią veiklą, kai, vykdydamas įprastinę veiklą, iš PVM apmokestinamų pajamų dar gauna pajamų:

1) iš ilgalaikio turto, naudoto PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, tiekimo;

2) iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimo ir PVMĮ 28 str. nurodytų finansinių paslaugų teikimo tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio, ir PVM mokėtojas įprastai nesiverčia tokios rūšies veikla.

 

Mišrios veiklos apibrėžimo nerasite nei PVM įstatyme, nei kituose teisės aktuose. Ši sąvoka susijusi su PVM mokėtojo teise į PVM atskaitą.

 

Paminėtina, kad PVM mokėtojas, vykdantis mišrią veiklą ir norintis pasinaudoti pirkimo PVM atskaita, turi vadovautis PVMĮ 59 straipsnio nuostatomis.

PVM mokėtojas turi atskirti, koks pirkimo PVM skirtas vienai ar kitai jo vykdomai veiklai, t. y. turi tiksliai nustatyti įsigytų prekių ir / ar paslaugų panaudojimo paskirtį:

1) prekių (paslaugų), kurios skirtos išimtinai (tiesiogiai) PVMĮ 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti, pirkimo PVM atskaitomas 100 proc., ir šios visos PVM sumos turi būti įrašomos į PVM deklaracijos 35 laukelį.

Tai gali būti iš kitų PVM mokėtojų įsigytų prekių, skirtų parduoti su PVM, pirkimo PVM sumos, tokių prekių transportavimo paslaugų PVM sumos ir kitų pagal apskaitos duomenis tiesiogiai tenkančių PVMĮ 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumos.

 

Pavyzdžiui, įmonė, PVM mokėtoja, vykdo mišrią veiklą – prekiauja PVM apmokestinamais kompiuterinės technikos gaminiais ir gauna PVM neapmokestinamų patalpų, išnuomotų asmenims, neįsiregistravusiems PVM mokėtojais, nuomos pajamų. 2022 m. rugsėjo mėnesį ši įmonė įsigijo kompiuterinės technikos, skirtos parduoti su PVM, už 10 000 eurų, iš kurios buvo apskaičiuota importo PVM suma – 2 100 eurų, kuri deklaruota PVM deklaracijos 27 laukelyje. Neatsižvelgiant į tai, kad ši įmonė vykdo mišrią veiklą, ji turi teisę į PVM atskaitą įtraukti ir į 2022 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracijos 35 laukelį įrašyti visą sumokėtą pirkimo PVM sumą – 2 100 eurų;

 

2) prekių (paslaugų), kurios skirtos išimtinai (tiesiogiai) kitai, negu nurodyta PVMĮ 58 str. 1 dalyje, veiklai, pirkimo PVM neatskaitomas, ir šios neatskaitomos PVM sumos turi būti įrašomos tik į PVM deklaracijos 25 laukelį, o į 35 laukelį visai neįtraukiamos.

 

Pavyzdžiui, įmonė, PVM mokėtoja, vykdo mišrią veiklą – teikia konsultacijas ir gauna PVM neapmokestinamų mokymo paslaugų pajamų. Įmonė įsigijo multimedijos įrangą, skirtą mokymams. Kadangi įsigyta technika skirta PVM neapmokestinamoms paslaugoms teikti, pirkimo PVM negali būti atskaitytas;

 

3) prekių (paslaugų), kurių pirkimo (importo) PVM pagal PVM įstatymo 62 straipsnio nuostatas visais atvejais negali būti atskaitomas, neatsižvelgiant į tai, kokią veiklą vykdo PVM mokėtojas, – pirkimo (importo) PVM sumos, kaip pirkimo (importo) PVM, įrašomos tik į PVM deklaracijos 25, 26 ar 27 laukelius.

Pavyzdžiui, įmonė, vykdanti mišrią veiklą, įsigijo lengvąjį automobilį. Šiuo atveju nesvarbu, kokioje veikloje automobilis bus naudojamas, – jo pirkimo PVM atskaita negalima.

 

Apibendrinant pasakytina, kad pirmiausia pirkimo PVM turi būti paskirstytas tiesiogiai, t. y. atskiriant veiklas, kurioms vykdyti buvo skirtos įsigytos prekės ir / arba paslaugos.

Tų įsigytų prekių (paslaugų), kurių PVM mokėtojas pagal apskaitos duomenis negali tiesiogiai priskirti nei PVMĮ 58 str. 1 dalyje nurodytai, nei kitai veiklai, pirkimo PVM šioms dviems veiklos grupėms paskirstomas proporcingai pagal tam tikrą PVMĮ 60 straipsnyje nurodytą kriterijų. Dažniausiai proporcingai skirstomos PVM mokėtojo, vykdančio mišrią veiklą, įsigytų prekių, skirtų PVM mokėtojo savo reikmėms, tokių kaip kanceliarinių prekių, paslaugų, susijusių su pastatų eksploatavimu, komunalinių paslaugų, transporto paslaugų, mišriai veiklai naudojamo ilgalaikio turto ir kitų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumos.

Kitoje straipsnio dalyje aptarime, kaip nustatomas PVM atskaitos procentas mišrios veiklos atveju.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO

ĮSTATYMAS


2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751
Vilnius

<...>

59 straipsnis. PVM atskaita mišrios veiklos atveju

1. Jeigu PVM mokėtojas vykdo ne tik šio Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, jis privalo įsigytų ir (arba) importuotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM paskirstyti (kiek tai įmanoma padaryti pagal apskaitos duomenis) šio Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai ir kitai veiklai, atsižvelgdamas į tai, kokiai veiklai tos prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti. Prekių ir (arba) paslaugų, skirtų naudoti tik šio Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo ir (arba) importo PVM gali būti įtrauktas į PVM atskaitą.

2. Tas pirkimo ir (arba) importo PVM, kurio pagal apskaitos duomenis neįmanoma tiesiogiai priskirti nei šio Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai, nei kitai veiklai, šioms dviem veiklos grupėms paskirstomas proporcingai, laikantis šio Įstatymo 60 straipsnyje nustatytos tvarkos.

<...>

„Pačiolio“ norminių aktų sąvadai > Pridėtinės vertės mokestis > I. PVM įstatymas

 

 

Parengta UAB „Pačiolis“ metodiniame centre


– Kaip minėsime Tarptautinę taikos dieną?;
– Grupiniai atleidimai: kiek gali kainuoti netinkamas procedūrų vykdymas;
– Vadovų atsakomybė dėl (ne)tinkamo sankcijų taikymo;
– Išvengti klaidų renkantis investavimo įmonę – misija įmanoma;
– Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai;
– VMI kliento profilyje įmonėms atverta daugiau vertinamų duomenų;
– VMI stiprina dialogą su verslu – įkurta bendra Konsultacinė taryba;
– Institucijų naujienos;
– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;
– VMI specialistų konsultacijos;
– VMI raštai;
– Nuo kitų metų pradžios keičiasi vaiko priežiūros atostogų tvarka;
– 3 programėlės, padėsiančios sutaupyti;
– Gydytojos pataria, kaip pasirūpinti oda po vasaros;
– 2022 metų rugsėjo mėn. mokesčių sumokėjimo, deklaravimo ir kitų prievolių kalendorius.
Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Savaitraščio "Buhalterija" 6 mėn. prenumerata (2022 spalis - 2023 m. kovas). 80
El. savaitraščio "Buhalterija" 6 mėn. prenumerata (2022 spalis - 2023 m. kovas). 60