Pačiolis

 
El. parduotuvė

Darbo priemonė „Buhalterinės apskaitos žinynas“


 

Visa buhalterinė apskaita vienoje knygoje!

Autoriai – UAB „Pačiolis“ bendrovės specialistai

I-o tomo išleidimas – 2019 m. kovas.

II-o tomo išleidimas – 2019 m. IV ketvirtis.

 Dvitomio apimtis – apie 1 500 psl.


I-o tomo kaina iki kovo 31 d. – 82 €, kaina nuo balandžio 1 d. – 98 € (su PVM).

I-o ir II-o tomų kaina iki kovo 31 d. – 167 , kaina nuo balandžio 1 d. – 189 € (su PVM).

Vienintelis leidinys, kuriame susistemintai nagrinėjami visi buhalterinės apskaitos tvarkymui ir finansinių ataskaitų parengimui keliami reikalavimai. Pateikiami komentarai ir patarimai, kaip praktiškai suderinti dažnai skirtingus teisės aktų reikalavimus. Daug praktinių pavyzdžių su sąskaitų korespondencijomis, nuosekliai aiškinant, kaip viena ar kita operacija turi būti užregistruota apskaitoje.

Žinyne:

  • Pateikiama praktinių patarimų ir rekomendacijų, padedančių tinkamai vesti įmonės apskaitą, dokumentuoti kasdienes operacijas, atlikti kitus kasdienius darbus.
  • Nagrinėjamos sudėtingesnės ūkinės operacijos: klaidų taisymas, turto perkainojimas, abejotinų skolų nurašymas, atidėtojo pelno mokesčio apskaita, atidėjinių ir kaupimų sudarymas, įvairūs duomenų tikslinimo būdai, nuolaidų ir nukainojimo operacijos ir panašiai.
  • Nuosekliai aptariama ilgalaikio ir trumpalaikio turto, skolų, kapitalo, darbo užmokesčio, pajamų ir sąnaudų apskaita.
  • Apžvelgiami pagrindiniai apskaitos organizavimo elementai: apskaitos dokumentai ir registrai, jiems keliami reikalavimai, saugojimo tvarka, sąskaitų plano sudarymo principai, apskaitos politika, inventorizacija, buhalterio atsakomybė bei jos realizavimo būdai ir kiti.
  • Atskira žinyno dalis skirta menedžmento apskaitai ir savikainos kalkuliavimui aptarti.

Gausu praktinių pavyzdžių su išsamiomis sąskaitų korespondencijomis.

ŽINYNO TURINYS

Interviu su knygos autoriais

Buhalteriui praktikui
„Buhalterinės apskaitos žinynas“ – naujas, bet daugeliui buhalterių jau gerai pažįstamas leidinys
 
„Pačiolio“ leidykla paskelbė naujo solidaus leidinio – „Buhalterinės apskaitos žinyno“ – jau ketvirtosios laidos prenumeratą. Panašus žinynas buvo pirmoji šiemet dvidešimtmetį švenčiančios Bendrovės knyga. Per tą laiką Bendrovė išleido per pusantro tūkstančio įvairių, daugiausia buhalteriams skirtų leidinių. Tarp jų yra ir „Buhalterinės apskaitos žinynas“ – ypatingas savo reikšmingumu leidinys. Kuo jis išskirtinis ir svarbus šalies buhalteriams, paprašėme papasakoti šios knygos autorių kolektyvo vadovus – doc. dr. aud. Gediminą Kalčinską (GK) ir aud. Gintautą Deveikį GD).


Buhalteriui praktikui
„Buhalterinės apskaitos žinynas“ – naujas, bet daugeliui buhalterių jau gerai pažįstamas leidinys
 
„Pačiolio“ leidykla paskelbė naujo solidaus leidinio – „Buhalterinės apskaitos žinyno“ – jau ketvirtosios laidos prenumeratą. Panašus žinynas buvo pirmoji šiemet dvidešimtmetį švenčiančios Bendrovės knyga. Per tą laiką Bendrovė išleido per pusantro tūkstančio įvairių, daugiausia buhalteriams skirtų leidinių. Tarp jų yra ir „Buhalterinės apskaitos žinynas“ – ypatingas savo reikšmingumu leidinys. Kuo jis išskirtinis ir svarbus šalies buhalteriams, paprašėme papasakoti šios knygos autorių kolektyvo vadovus – doc. dr. aud. Gediminą Kalčinską(GK) ir aud. Gintautą Deveikį (GD).
 
Reklama skelbia, kad „Buhalterinės apskaitos žinynas“ – nauja ir tuo pačiu daugeliui gerai pažįstama knyga. Tad kokia ji – nauja ar perleidžiama?
GK: Buhalterinės apskaitos literatūra ir perleidžiama dažnai būna labai vertinga:šioje srityje itin dažni pasikeitimai, o vesti apskaitą vadovaujantis pasenusiomis nuostatomis, suprantama, nevalia. Tačiau tai visiškai naujas leidinys.  Nuo paskutinės jo laidos praėjo treji metai, per tą laiką šioje srityje valdžia padarė išties nemažai pakeitimų, įmonių buhalterijos įgijo daugiau patirties, ypač praktinio apskaitos organizavimo srityje. Yra ir dar viena svarbi naujiena: ilgametė naudojimosi žinynu patirtis parodė kai kuriuos ankstesnių trijų laidų trūkumus, išgrynino geriausius, skaitytojui parankiausius medžiagos pateikimo variantus. Juos ir naudojame ketvirtojoje laidoje. Ne nauja tik šio žinyno idėja: ji tęsia anksčiau leidyklos išleistų ir didelį pasisekimą tarp buhalterių turėjusių knygų: „Apskaitininko vadovo“ ir „Buhalterio žinyno“, tradicijas. Visų šių leidinių bendra idėja – viena knyga, kurioje aptariami visi svarbiausi buhalterijos klausimai: finansinė apskaita ir atskaitomybė, apskaitos organizavimas, sąskaitų korespondencijos, apskaitos dokumentų ir registrų sudarymas bei kiti klausimai. Manau, kad daugelio buhalterijų lentynose rastume ankstesnius leidinius, todėl ir teigiame, kad tai buhalteriams žinoma ir jų gerai vertinama knyga.
„Buhalterinės apskaitos žinyno“ pirmtakas – „Apskaitininko vadovas“ –buvo išleistas beveik prieš dvidešimt metų. Kodėl nusprendėte dar kartą išleisti panašią knygą? Juk per tą laiką buhalterių kvalifikacija pasikeitė iš esmės. Ar aukštos kvalifikacijos specialistams tikrai vertinga enciklopedinio pobūdžio literatūra?
GD: Drąsiai galiu teigti, kad „Apskaitininko vadovas“ ir vėliau jį pakeitęs „Buhalterio žinynas“ yra viena iš tų knygų, su kuriomis išaugo nauja buhalterių karta. Prieš 19 metų pasirodęs „Apskaitininko vadovas“ buvo pirmasis „Pačiolio“ bendrovės leidinys. Gana ilgai tai buvo vienintelė knyga, kurioje išsamiai paaiškinta reformuotoji buhalterinė apskaita ir komentuojamas naujųjų reglamentų taikymas. Dar ir šiandien tuomečiai buhalteriai prisimena ir vertina šioje knygoje, o vėliau ir jos antrojoje laidoje – „Buhalterio žinyne“, pateiktus paaiškinimus, sudėtingų sąskaitų korespondencijų schemas. Dabar buhalteriai informacijos gauna nepalyginti daugiau. Vien „Pačiolio“ leidyklos dabartinės knygos užima visą lentyną. Tačiau tarp šių knygų neliko leidinio, kuris apimtų visą buhalterinę apskaitą. Nebent „Buhalterinės apskaitos pagrindų“ knyga, bet juk tai – buhalterijos pradžiamokslis. Todėl nusprendėme dar kartą išleisti žinyną, skirta dirbantiems buhalteriams. Joje panaudosime geriausias ankstesnių laidų savybes. Simboliška, kad šiais metais dvidešimtmetį švenčianti „Pačiolio“ bendrovė dar kartą išleidžia atnaujintą ir iš esmės patobulintą savo pirmąją knygą.
 

„Apskaitininko vadovas“ ir vėliau jį pakeitęs „Buhalterio žinynas“ yra viena iš tų knygų, su kuriomis išaugo nauja buhalterių karta. Šią tradiciją dabar tęsia naujasis „Buhalterinės apskaitos žinynas“.

 
Papasakokite plačiau apie naująją knygą. Ką ten naudingo ras jos skaitytojai?
GK: Ankstesniųjų laidų skaitytojai gali patvirtinti, kad labiausiai žinynuose iki šiol buvo vertinami praktiniai pavyzdžiai, ypač gausiai iliustruojantys nekasdienių ir sudėtingesnių operacijų registravimą apskaitoje. Profesinė rutina – viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurios net ir geriausi buhalterinės apskaitos specialistai palaipsniui praranda savo kvalifikaciją. Todėl susidūrus su retesnėmis operacijomis, dažnai tenka ieškoti konsultantų pagalbos. „Buhalterinės apskaitos žinynas“ – pigiausias šalies konsultantas, kainuojantis pigiau nei viena vidutinė konsultacija.
Leidinyje aptariamos ne tik nekasdienės, bet ir dažniau pasitaikančios sudėtingesnės ūkinės operacijos. Tai įvairių klaidų taisymas, turto perkainojimas, abejotinų skolų nurašymas, atidėtojo pelno mokesčio apskaita, atidėjinių ir kaupimų sudarymas, įvairūs duomenų tikslinimo būdai, nuolaidų ir nukainojimo operacijos bei kitos.
Buhalterinės apskaitos tvarkymui įtaką daro daug įvairiausių reglamentų – nuo finansinės apskaitos ir mokesčių teisės aktų iki darbo ir civilinės teisės dokumentų. Akivaizdu, kad buhalteris, tvarkydamas tam tikros įmonės kurio nors baro apskaitą, vienu metu galvoja ir apie apskaitą, ir apie mokesčius, ir apie teisinius dalykus, ir apie operacijų dokumentavimą. Todėl šiame žinyne, kaip buhalterio galvoje, kiekvienas klausimas aptariamas įvairiais aspektais: kaip ūkinė operacija turi būti dokumentuota, kaip ją reikia registruoti sąskaitose, kaip tai bus parodyta finansinėse ataskaitose, kokie juridiniai reikalavimai keliami ir panašiai.
Leidinyje nagrinėjama visų pagrindinių apskaitos barų: ilgalaikio ir trumpalaikio turto, skolų, kapitalo, darbo užmokesčio, pajamų ir sąnaudų, apskaita. Kiekvienas toks apskaitos baras aptariamas nuosekliai, pradedant nuo pirminio pripažinimo bei registravimo apskaitoje ir baigiant nurašymu bei likvidavimu. Pateikiame kvalifikuotų apskaitos specialistų komentarus ir patarimus, kaip praktiškai suderinti dažnai skirtingus teisės aktų reikalavimus.
Žinyne išsamiai aptariame finansinę atskaitomybę ir jai keliamus reikalavimus, atskirų finansinių ataskaitų sudarymo tvarką, taip pat įmonių grupės duomenų konsolidavimo ypatumus. Aptariami pagrindiniai apskaitos organizavimo elementai: apskaitos dokumentai ir registrai, jiems keliami reikalavimai, saugojimo tvarka, sąskaitų plano sudarymo principai, apskaitos politika, inventorizacija, buhalterio atsakomybė bei jos realizavimo būdai ir kiti apskaitos organizavimo dalykai. Pirmą kartą atskira žinyno dalis skirta menedžmento apskaitai ir savikainos kalkuliavimui. Šie klausimai kasdien tampa vis aktualesni beveik kiekvienai šalies įmonei jau ne tik vadybos sprendimų, bet kartais ir mokesčių apskaičiavimo aspektu.

„Buhalterinės apskaitos žinynas“, pigiausias šalies konsultantas, kainuos jums pigiau nei vidutinė konsultacija.

 
Jau minėjote, kad knygos pirmtakų pavadinimai buvo kitokie. Taip pat keitėsi ir apimtis. „Apskaitininko vadovą“ sudarė du tomai. Vėliau viskas buvo sujungta į vieną. Dabar skelbiate, kad vėl bus du tomai. Kodėl?
GD: Pavadinimą keitėme sąmoningai. Jau baigėsi tie laikai, kai kiekvienoje įmonėje buvo atskiras buhalteris. Dabar įmonių buhalterijos labai įvairios. Kartais jose dirba po keletą apskaitos specialistų, kartais įmonėje iš viso nėra specialaus padalinio, o apskaitos tvarkymo funkciją atlieka specializuota įmonė. Nuo šių metų tokias paslaugas gali teikti ir įmonės neįregistravę fiziniai asmenys. Todėl šis žinynas skirtas tiems, kas tvarko vienos ar kelių įmonių buhalterinę apskaitą.
Du tomus rengėme taip pat apgalvotai. Kasmet daugėja reikalavimų buhalterio darbui ir jo kvalifikacijai. Įmonių veiklos reglamentavimas nuolat darosi painesnis ir pati veikla jau seniai peržengė formulės: „pigiai nupirk atvežk ir brangiai parduok“, ribas. Plečiantis įmonių veiklos geografijai, vis daugiau buhalterių atlieka ir tarptautines operacijas, susipažįsta su užsienyje vykdomos veiklos ypatumais. Visa tai būtų galima sudėti ir į vieną storą knygą, tačiau dirbti su dviem gerokai patogiau.
Šį išsamų ir patogų naudoti leidinį vertėtų turėti kiekvienos įmonės, kuri rengia finansines ataskaitas, buhalterijoje. Kaip jau minėjome, jis kainuoja pigiau nei viena konsultacija, todėl šios investicijos greitai ir garantuotai sugrįš ir duos naudos.
 
Dėkoju už pokalbį.
 
Kalbėjosi Laura Bočiarovienė
Kaip įsigyti?

Prenumeruoti internetu.

Mokėti tiesioginiu pavedimu UAB „Pačiolio prekyba“, nepamiršti nurodyti prekės kodo (BAŽ1) ir pristatymo adreso (įmonės rekvizitai: įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 270 0636 arba el. paštu knygos@paciolis.lt.

Pristatymo sąlygos

Darbo priemonės į bet kurią Lietuvos vietą nemokamai pristatomos per 5 darbo dienas nuo darbo priemonės išleidimo.

Darbo priemonę taip galite įsigyti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne, adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Buhalterinės apskaitos žinynas, I tomas
82
Buhalterinės apskaitos žinynas, I ir II tomai
167