Pačiolis

 
El. parduotuvė

2018 m. metinės mokesčių deklaracijos ir pranešimai


2018 m. METINIS MOKESČIŲ DEKLARAVIMAS – PAPRASTAI IR LENGVAI!

Darbo priemonėje kiekvienai įmonei:

 

● paprastai ir aiškiai pateikiama įmonės metinių mokesčių deklaracijų ir pranešimų parengimo bei tikslinimo tvarka su mokesčių specialistų komentarais;

nauja ir pirmą kartą pildoma metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija;

● daug praktinių situacijų su paaiškinimais;

● išskiriami deklaravimo taisyklių pakeitimai 2018 m., palyginant su 2017 m., kad nereikėtų gaišti laiko naujovių paieškai.

Darbo priemonė papildyta Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų tvarkomis.

Darbo priemonės ištrauka

Darbo priemonės papildoma medžiaga internete – itin daug praktinių deklaravimo situacijų su mokesčių specialistų paaiškinimais.

Darbo priemonė skirta visų, tame tarpe ir ne pelno siekiančių įmonių buhalteriams, atsakingiems už metinių mokesčių deklaracijų ir pranešimų parengimą. Leidinys skirtas ne tik pradedančiam darbą buhalteriui, bet ir tiems, kas jau dirba daug metu, bet nepildė metinių deklaracijų arba neturi patirties dėl tam tikrų deklaracijų rengimo.

2018 m. METINIS MOKESČIŲ DEKLARAVIMAS – PAPRASTAI IR LENGVAI!

Darbo priemonės kaina – 47 € (su PVM). Jau išleista.

Kaina 55-ojo „Pačiolio“ didžiojo seminaro „NAUJAUSI MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI IR KITI BUHALTERIAMS AKTUALŪS KLAUSIMAI“ dalyviams – 35 € (su PVM).

Plačiau


Jau išleista.
DARBO PRIEMONĖS TURINYS

BENDRIEJI DEKLARACIJŲ PILDYMO IR TEIKIMO REIKALAVIMAI. ATSAKOMYBĖ UŽ DEKLARACIJŲ NEPATEIKIMĄ.

METINĖS GYVENTOJŲ PAJAMŲ DEKLARACIJOS

Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms deklaracija (GPM312 forma)

A klasės pajamoms priskiriamos išmokos, kurias privaloma deklaruoti

B klasės pajamoms priskiriamos išmokos, kurias privaloma deklaruoti

METINĖS PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS IR ATASKAITOS

Metinė pelno mokesčio deklaracija (PLN204)

Metinė pelno mokesčio deklaracija (PLN204A)

Metinė pelno mokesčio deklaracija (PLN204N)

Metinė pelno mokesčio deklaracija (PLN204U)

Ataskaita apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (FR0438)

Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita (FR0528)

METINĖ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJA (FR0516)

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO DEKLARACIJA (KIT711)

Metinės paramos teikimo ir gavimo ataskaitos

Paramos teikimo metinė ataskaita (FR0477)

Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (FR0478)

METINĖS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ DEKLARACIJOS

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija (FR0521 forma)

Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracija (FR0522 forma)

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis
deklaracija (FR0523 forma)

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija (FR0524 forma)

KITI METINIAI PRANEŠIMAI VMI

Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas, įsiskolinimus susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas (FR0711)


Laiku ir teisingai parenkite 2018 metų mokesčių deklaracijas!

Darbo priemonėje „2018 m. metinės mokesčių deklaracijos ir pranešimai“ paprastai ir aiškiai pateikiami metinių mokesčių deklaracijų ir pranešimų parengimo ypatumai su mokesčių specialistų komentarais, pateikiama daug įvairių praktinių situacijų su paaiškinimais.


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite

2018 m. metinės mokesčių deklaracijos ir pranešimai

47