Pačiolis

 
El. parduotuvė

8. Darbo priemonės ir knygos

  Pripažinimą pelnęs ir daugelio pasiilgtas. Naudingas kiekvienam!

Turime jau abu tomus.

Dvitomio apimtis – apie 1 500 psl.

I-o ir II-o tomų kaina iki gegužės 31 d. – 170 €, vėliau – 205 € (su PVM).

Plačiau
 

II knygos tomo kaina iki gegužės 31 d.  80 € (su PVM) vietoje 110 €.

Abiejų tomų prenumeratos kaina iki gegužės 31 d. – 159 € (su PVM) vietoje 215 €.

JAU TURIME ABU TOMUS!

Plačiau

   

Asmens duomenų apsauga – aktualu kiekvienai įmonei!

Darbo priemonė „Asmens DUOMENŲ APSAUGA – darbo tvarkos, rekomendacijos ir pavyzdžiai“
Antroji atnaujinta ir papildyta laida!Priemonės kaina iki gegužės 31 d. – 52 € (su PVM) vietoje 65 €!


Plačiau
  2020 m. mokesčius deklaruokite lengvai ir teisingai!

Atnaujintos deklaracijų versijos – darbo priemonėje

„2020 metinių mokesčių deklaracijų ir pranešimų parengimo vadovas“.

Priemonės kaina  47 € (su PVM)!

Naudokitės proga ir įsigykite šią darbo priemonę DABAR!

Plačiau

 

Išsami 2020 m. finansinių ataskaitų užpildymo instrukcija

Autoriai: UAB „Pačiolis“ specialistai.

Išleista – 2020 m. lapkričio mėn. 2020 gruodis – papildomas tiražas.

Kaina – 37 € (su PVM).
Plačiau
  Atnaujintoje ir papildytoje darbo priemonėje daugiau kaip 100 įvairių įmonių veiklai skirtų buhalterinių dokumentų pavyzdžių su jų naudojimo tvarkos paaiškinimais.

Darbo priemonės kaina iki gegužės 31 d. – 75 €, vėliau – 97 € 
(su PVM).
Plačiau
  Apskaitos ir mokesčių politiką privalo turėti ir NEDIDELĖ ar net visai MAŽA įmonė.

Darbo priemonė (elektroninė) skirta visų veiklos rūšių įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, dirbančioms pagal VAS reikalavimus.

Priemonės kaina iki gegužės 31 d. – 85 €, vėliau 118 €!
Plačiau
   

Netinkamai parengta įmonės apskaitos politika ne tik iškraipo finansinių ataskaitų duomenis, bet ir gali lemti neteisingą mokesčių apskaičiavimą!

Priemonės kaina iki gegužės 31 d. – 127 , vėliau 179 €!

Plačiau
 

Buhalterinės literatūros bestseleris – aštuonių laidų knygos tiražas jau
35 000 egzempliorių!

Knygos kaina iki gegužės 31 d. – 75 € (su PVM) vietoje 105 €

Plačiau
Pelno nesiekiančios įmonės, įstaigos ir organizacijos, bendrijos ir fondai, politinės partijos ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkantys apskaitą ir rengiantys finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 12 18 įsakymo Nr. 1K-443 nustatyta tvarka, dalininkams, nariams, steigėjams ir Juridinių asmenų registrui privalo pateikti:
     

naujos formos Finansinės būklės ataskaitą;
naujos formos Veiklos rezultatų ataskaitą;
aiškinamojo rašto pastabose privalomai atskleidžiamą informaciją apie gautą paramą ir jos panaudojimą, suteiktą labdarą ir paramą, tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą.

Priemonės kaina iki gegužės 31 d. – 39 €, vėliau – 55 € (su PVM).

Plačiau
 

VISOS KASDIENĖS IR NEKASDIENĖS OPERACIJOS!

Unikali pagalbinė priemonė kiekvienai buhalterijai!

Antroji atnaujinta ir papildyta laida.

Žinyno kaina iki gegužės 31 d. – 93 € (su PVM) vietoje 127 €!

Plačiau
 

Karantino laikotarpiu priimama naujų darbo santykius reguliuojančių teisės aktų, kurie yra laikini – skirti tik dabartiniam laikui.

Vis dėlto ne mažiau svarbu gerai žinoti darbo santykius reguliuojančių visų teisės aktų reikalavimus, kuriuos privalo taikyti kiekviena įmonė.


Priemonės kaina iki gegužės 31 d. 69 € (su PVM) vietoje 137 €! Mažiau nei 1 € už šabloną!

Plačiau
 

Mokesčių apskaitą tvarkykite lengvai, patogiai ir kokybiškai!

Knygos kaina iki gegužės 31 d. – 28 €, vėliau – 35 € (su PVM).

Plačiau
Prekes taip pat galite įsigyti knygynuose.
Plačiau