Pačiolis

 
El. parduotuvė

Viešųjų įstaigų, asociacijų, bendrijų ir kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2021 metų rezultatų įforminimas ir pateikimas.


SEMINARO LEKTORĖS: auditorė Dalia Kristina PLAČENYTĖ, konsultantė ekspertė Marina GUPTOR

NUOTOLINIS SEMINARAS – VISOJE LIETUVOJE JUMS PATOGIU LAIKU IR TINKAMOJE VIETOJE! 

KAINA iki rugpjūčio 31 
d. – 99 € 81 € (PVM netaikomas).


PROGRAMA

1. Gautų subsidijų ir paramos registravimas buhalterinėje apskaitoje. Skirtumai, lyginant su verslo įmonėmis.Neatlygintinai gauto turto, paslaugų, savanorių darbo įvertinimas ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte.Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 už 2021 metus pildymas ir pateikimas.

2. 2021 m. finansinės atskaitomybės parengimas. Pelno nesiekiančių organizacijų veiklos atspindėjimas vadovo Metiniame pranešime arba Veiklos ataskaitoje.

3. Naujasis Finansinės apskaitos įstatymas ir būsimi pokyčiai tvarkant pelno nesiekiančių organizacijų buhalterinę apskaitą.

4. 2021 m. GPM deklaravimas. Su darbo santykiais susijusių pajamų apskaičiavimas ir apmokestinimas nuo 2022 metų. Į komandiruotę vykstančių darbuotojų dienpinigių apskaičiavimas ir apmokestinimas nuo 2022 metų.

5. Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A pildymas ir pateikimas. Apmokestinamojo pelno, panaudoto viešąjį interesą tenkinančiai veiklai finansuoti, kontrolė.

6. Minimalios mėnesinės algos pakeitimo įtaka darbo sutartims. Kitos darbo santykių,apskaitos ir mokesčių naujovės.Patogūs apskaitos bei mokesčių apskaičiavimo registrai ir suvestinės.

7. Kiti aktualūs apskaitos ir mokesčių klausimai.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus. Seminaro trukmė: 5 ak. val.


SEMINARO LEKTORĖS: auditorė Dalia Kristina PLAČENYTĖ, konsultantė ekspertė Marina GUPTOR

Galite rinktis NUOTOLINĮ SEMINARĄ – JŪSŲ PASIRINKTOJE VIETOJE IR PAGEIDAUJAMU LAIKU!

Kiekvienas dalyvis el. paštu gaus prisijungimus (galioja 2 mėnesius) prie seminaro ir savo pasirinktu laiku ir vietoje galės internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus
– nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.


SEMINARO KAINA iki birželio 30 d. – 99 € 81 € (PVM netaikomas).


DOVANA! Visi seminaro dalyviai gaus 2021 metų Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N, Metinių paramos teikimo (FR0477) ir gavimo (FR0478) ataskaitų parengimo vadovą (elektroniniu formatu), kuriame ras informaciją, kaip teisingai užpildyti deklaraciją arba ataskaitą, kada ir kokiais atvejais jas reikia teikti. Vadove pateikta nemažai pildymo pavyzdžių.


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
NUOTOLINIS SEMINARAS „Viešųjų įstaigų, asociacijų, bendrijų ir kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2021 metų rezultatų įforminimas ir pateikimas.“. Kodas – PNA8N.
81