Pačiolis

 
El. parduotuvė

Nuotolinis seminaras „Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas įmonės buhalterijoje“


Investuokite į savo žinias – jos duos jums naudą ilgus metus!

Kaina iki rugsėjo 30 d. – 85 €nuo spalio 1 d. – 117 € (PVM netaikomas).


„ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS ĮMONĖS BUHALTERIJOJE: aktualijos, praktiniai patarimai ir pavyzdžiai. Ginčai ir galimos grėsmės“

PROGRAMA

1. TEISINIO REGLAMENTAVIMO YPATUMAI.
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir jo santykis su LR teisės aktais.

2. ĮMONĖJE RENKAMI, TVARKOMI IR SAUGOMI ASMENS DUOMENYS. ŠIŲ DUOMENŲ „REVIZIJA“. DUOMENŲ RINKIMO IR SAUGOJIMO TEISINIS PAGRINDAS.
Kas laikoma asmens duomenimis? Specialiųjų kategorijų asmens duomenys.

Duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo pagrindai.
Asmens duomenų rinkimo ir saugojimo proceso sutvarkymo etapai. Tvarkomų asmens duomenų revizija.
Įmonėje renkami asmens duomenys: personalo ir valdymo organų asmens duomenys; pirkėjų / pardavėjų asmens duomenys; skolininkų asmens duomenys. Buhalterijos darbuotojams kylantys iššūkiai.
Kitų asmens duomenų, susijusių su įmonės veikla (asmens duomenys interneto svetainėje, filmuojama medžiaga ir pan.), rinkimas ir tvarkymas. Vaizdo stebėjimo galimybės.

3. ĮMONĖS VIDAUS DOKUMENTŲ DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PARENGIMAS:
visos įmonėje surinktos ir saugomos asmens duomenų apsaugos politikos parengimas;

darbuotojų asmens duomenų apsaugos politikos parengimas, darbo sutarčių keitimas;
papildomų tvarkų parengimas;
duomenų apsaugos pareigūno pareigybė.

4. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR ĮMONĖS PAREIGOS:
asmens teisė susipažinti su įmonėje surinktais ir saugomais jo asmens duomenimis;

teisė būti pamirštam ir pareiga panaikinti su asmeniu susijusius duomenis;
teisė reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (tvarkytojui).

5. DAŽNIAUSI PAŽEIDIMAI IR ATSAKOMYBĖ.
Pažeidimas asmens duomenų apsaugos srityje. Įmonės pareigos.

Institucijos, nagrinėjančios skundus. Taikomos baudos.


Kaina iki rugpjūčio 31 d. – 79 €, nuo rugsėjo 1 d. – 117 € (PVM netaikomas).

LEKTORIUS: konsultantas ekspertas Vaidotas DAUSKURDAS

Seminaras išleistas 2022 m. rugsėjo mėn. Trukmė – apie 4 ak. val.
     

KIEKVIENAS NUOTOLINIO SEMINARO PIRKĖJAS GAUNA

• Išsamią ir naudingą seminaro medžiagą, kurioje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais, pateikiamos naudingos buhalterinių ir mokesčių dokumentų bei registrų formos, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžiai. Ši darbo priemonė išlieka naudinga dar ilgą laiką po seminaro.

NUOTOLINIO SEMINARO PRIVALUMAI

• Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje galėsite internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.
• Išklausyti seminarą galėsite ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius.
• Rūpimus klausimus lektoriams galėsite užduoti el. paštu ir gausite atsakymus.


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Nuotolinis seminaras „Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas įmonės buhalterijoje: aktualijos, praktiniai patarimai ir pavyzdžiai. Ginčai ir galimos grėsmės“
85