Pačiolis

 
El. parduotuvė

56-asis„Pačiolio“ didysis seminaras


Pasirengimas griežtėjančiam mokesčių administravimui. Praktiniai patarimai buhalteriui

Seminare lektoriai kalbės apie VMI dažniausiai tikrinamas sritis ir kur įmonės klysta. Tam, kad įmonės dar spėtų mokestinės „amnestijos“ laikotarpiu tam pasiruošti ir išvengtų baudų bei delspinigių. Bus nagrinėjamos mokestinės rizikos, susijusios su prekyba elektroninėje erdvėje, su sandoriais tarp įmonės ir jos vadovų bei savininkų, nuostolių perkėlimas, iSAF kryžminio sutikrinimo metu nustatomos problemos ir kitos. Be abejo, lektoriai apžvelgs ir naujausius mokesčių įstatymų bei komentarų pasikeitimus.


SEMINARO PROGRAMA:

1. Mokesčių „amnestiją“ pakeis mokestiniai patikrinimai. Dažniausios mokesčių mokėtojų klaidos ir praktiniai patarimai, kaip jų išvengti. Mokesčių sumokėjimo atidėjimo galimybės.

2. Patikslintų mokesčių sumų registravimas apskaitoje. Dokumentavimo tvarka ir sumokėjimas. Mokesčių tikslinimo ir perskaičiavimo terminų pasikeitimas.

3. Kiekvienai įmonei būtinos vidaus tvarkos. Įstatymų keliami reikalavimai ir praktinis jų įgyvendinimas.

4. i.SAF posistemyje nustatytų neatitikimų analizė ir pasekmės mokesčių mokėtojui.Dažniausios neatitikimų priežastys.

5. Mokestinės rizikos, kylančios iš įmonės ir jos savininkų tarpusavio sandorių. Turto pardavimas ir nuoma, asmeninių poreikių tenkinimas, paskolų ir avansų suteikimas susijusiems asmenims. Paskelbtų dividendų anuliavimo, išmokėjimo turtu galimybės. Mokestinės šių operacijų pasekmės.

6. Mokestinių prievolių ypatumai vykdantiems elektroninę prekybą. Apmokestinimo tvarka ir tinkamas operacijų dokumentavimas. Kada būtina registruotis mokesčių mokėtoju kitoje šalyje?

7. VMI akiratyje – mokestinių nuostolių perkėlimas ir perdavimas. Reikalavimai, kuriuos būtina taikyti, siekiant išvengti mokestinės rizikos.

8. PVM ir pelno mokesčio įstatymų komentarų pasikeitimai ir naujausi VMI išaiškinimai. Pasikeitę reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo pagrindimo.

9. Kiti buhalteriams aktualūs klausimai.

 Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus.

Dėmesio! Išskirtinės dovanos – tik šio seminaro dalyviams!

Kiekvienas seminaro dalyvis gaus specialiai auditorių parengtą ir kiekvienam buhalteriui naudingą leidinį „Mažaverčio turto apskaita, apsauga ir kontrolė: praktinės rekomendacijos“. Kiekvienoje įmonėje yra mažos vertės turto, kurį įmonė nori kontroliuoti, tačiau negali jo priskirti ilgalaikiam, todėl turėtų iš karto nurašyti. Pateikiamos praktinės rekomendacijos, kaip patogiai organizuoti mažaverčio turto kontrolę, pasinaudojant buhalterinės apskaitos programa bei kitomis priemonėmis. Pateikti 5 skirtingi būdai, iš kurių sau tinkamiausią išsirinks kiekviena įmonė.

Taip pat šio seminaro dalyviai gaus atmintinių ir vidaus tvarkų komplektą, skirtą patikimam mokesčių mokėtojui. Jame daugiau kaip 30 šablonų, susijusių su akcininkų susirinkimo sušaukimu ir jų sprendimų įforminimu, darbo laiko apskaita ir darbo apmokėjimu, asmens duomenų apsauga, komandiruotėmis ir tarpusavio atsiskaitymais, kasos operacijomis, turto eksploatavimu, pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita ir kitomis svarbiomis sritimis.

Perkant šiuos priedus atskirai, tektų susimokėti nuo keleto šimtų eurų!

 

SEMINARO KAINA 128 € (PVM netaikomas).

 

Seminaro trukmė: nuo 10.00 iki 17.00 val.

Pertraukų metu dalyviai bus vaišinami kava ir užkandžiais.

SEMINARO LEKTORIAI:

   
Auditorius Gintautas Deveikis


Nuo 2002 m. dėsto UAB „Pačiolis“
 organizuojamuose „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“, „Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės sudarymo“, „Buhalterių rengimo“. kursuose bei „Pačiolio“ didžiuosiuose ir teminiuose seminaruose. Savaitraščio „Buhalterija“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas. Dirbo Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktoriumi, buvo LR apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, LR apskaitos instituto Standartų tarybos narys.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautoris. Svarbiausios knygos: „Apskaitininko vadovas“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, „Buhalterio žinynas“, „Apskaitos politika“, „Buhalterinės apskaitos vadovas“.


     
     Ekspertė, mokesčių konsultantė Oksana Galin

2007 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, teminiuose ir didiuosiuose seminaruose.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ vyriausioji buhalterė, UAB „Visos buhalterinės paslaugos“ direktorė.

Knygų buhalterinės apskaitos ir mokesčių tematika bendraautorė. Svarbiausios: "Buhalterio žinynas", "Buhalterinės apskaitos tvarkymas", "Mažoji bendrija ir UAB: teisė, apskaita ir mokesčiai, atskaitomybė", "Buhalteriniai dokumentai". Kursų medžiagos rengėja. Straipsnių apskaitos ir mokesčių temomis autorė.

     
     Auditorius Valdas Jagminas


1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

UAB „Pačiolis“ valdybos narys. Nuo 2000 m. bendrovėje „Pačiolis“ vadovauja vadybos ir kaštų apskaitos sistemų diegimo kitose įmonėse bei konsultacijų šioje srityje projektams, dėsto Bendrovės „Pačiolis“ rengiamuose Buhalterių rengimo, Vadybos ir kaštų apskaitos kursuose bei kituose mokymuose.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika („Apskaitininko vadovas“, „Buhalterio žinynas“, „Tipinės apskaitos klaidos ir jų ištaisymo būdai“ ir kt.) autorius ir bendraautoris, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinio pobūdžio straipsnių finansinės ir menedžmento apskaitos, finansinio menedžmento ir analizės tematika.

VILNIUJE, viešbučio „Karolina“ konferencijų salėje, Sausio 13-osios g. 2 birželio 11 d. 

KAUNE,  viešbučio "Europa Royale Kaunas" konferencijų salėje, Miško g. 11 – birželio 4 d. 

ŠIAULIUOSE, Šiaulių arenos konferencijų salėje, J. Jablonskio g. 16 gegužės 28 d. 

PANEVĖŽYJE, viešbučio „Romantic“ konferencijų salėje, Kranto g. 24gegužės 27 d. 

UTENOJE, A. ir M.Miškinių viešosios bibliotekos salėje, Maironio g. 12 birželio 10 d.

SEMINARO PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Jeigu negalite atvykti į seminarą nurodytą dieną, prašome apie tai pranešti raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas el. paštu seminarai@paciolis.lt

Neatvykusiems ir apie tai iš anksto nepranešusiems pinigai grąžinami nebus.


SPECIALUS PASIŪLYMAS SEMINARO DALYVIAMS 

   

Pagrindinių sąvadų komplektas:

1. Apskaita. 2. Pelno mokestis. 3. Pridėtinės vertės mokestis. 4. Gyventojų pajamų mokestis. 5. Socialinis draudimas. 6. i.Mokesčių administravimo sistema. 7. Darbo santykiai ir darbo ginčai.

SPECIALUS PASIŪLYMAS SEMINARO DALYVIAMS

Prenumeratos 2019 metams kaina – TIK 39 € (su PVM).

DOVANA! Kartu su pagrindinių sąvadų komplektu jo prenumeratoriai gaus savaitinio elektroninio leidinio „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“ prenumeratą 2019 metams. Plačiau...

Negalintys dalyvauti šiame seminare turi galimybę įsigyti jo AUDIOVERSIJĄ su visais naudingais priedais, kurie dalijami gyvame seminare.

AUDIOVERSIJOS KAINA su visomis DOVANOMIS – tik 128 € (PVM netaikomas).

AUDIOVERSIJĄ galite įsigyti paspaudę PIRKTI arba atsisiuntę išankstinio mokėjimo sąskaitą atsisiųsti pdf. formatu

Išanktinę sąskaitą galite atsisiųsti paspaudus ČIA.


Data Adresas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2019-05-27 PANEVĖŽYJE, viešbučio „Romantic“ konferencijų salėje, Kranto g. 24 
128
2019-05-27 seminaras Panevėžyje ir pagrindinių sąvadų komplektas
167
2019-05-28 ŠIAULIUOSE, Šiaulių arenos konferencijų salėje, J. Jablonskio g. 16
128
2019-05-28 seminaras Šiauliuose ir pagrindinių sąvadų komplektas
167
2019-06-04

KAUNE,  viešbučio "Europa Royale Kaunas" konferencijų salėje, Miško g. 11

128
2019-06-04 seminaras Kaune ir pagrindinių sąvadų komplektas
167
2019-06-10 UTENOJE, A. ir M.Miškinių viešosios bibliotekos salėje, Maironio g. 12
128
2019-06-10 seminaras Utenoje ir pagrindinių sąvadų komplektas
167
2019-06-11 VILNIUJE, viešbučio „Karolina“ konferencijų salėje, Sausio 13-osios g. 2
128
2019-06-11 seminaras Vilniuje ir pagrindinių sąvadų komplektas
167