Pačiolis

 
El. parduotuvė

2018 m. finansinė bei mokestinė atskaitomybė ir 2019 m. mokesčių reforma


Apsiginklavę žiniomis ir apsirūpinę pagalbinėmis priemonėmis – išsamia seminaro medžiaga ir seminare dalijamais pildomais dokumentų šablonais – jausitės saugūs ne vienerius metus!


SEMINARO PROGRAMA

 

1. 2018 m. finansinės atskaitomybės ypatumai. Inventorizacijos tvarkos pakeitimai, pakitę informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai, įmonės apskaitos politikos atnaujinimas, naujos redakcijos 9-asis VAS „Atsargos“.

2. Lengvatinių pelno mokesčių tarifų taikymo naujovės 2018 m. ir 2019 m.

3. 2019 m. mokesčių reforma.

     3.1. Darbo užmokesčio perskaičiavimo tvarka ir apmokestinimo naujovės.

     3.2. Dividendų ir pajamų, nesusijusių su darbo santykiais, apmokestinimo ypatumai.

   3.3. Pensijų kaupimo sistemos pertvarkos įtaka mokesčių apskaičiavimui įmonėse. Didesnio VSD įmokų tarifo dėl automatinio darbuotojo įtraukimo į pensijų kaupimo sistemą taikymas.

     3.4. Pridėtinės vertės mokesčio naujovės nuo 2019 m.

4. Mokesčių administravimo įstatymo reikalavimų realizavimas įmonėse. 

   4.1. Patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų atsiradimo ir kitų mokesčių surinkimo priemonių poveikis įmonėms. Mokesčių perskaičiavimo senaties termino trumpinimas. Baudų už mokesčių įstatymų pažeidimus padidinimas.

    4.2. Galimos šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonių pasekmės įmonėms ir jų išvengimo būdai. Galimybė sumokėti „pamirštus“ mokesčius be baudų ir delspinigių.

5. Kitų, buhalteriams aktualių, teisės aktų pasikeitimų apžvalga. Pakitusi išskaitų iš darbo užmokesčio pagal vykdomuosius dokumentus tvarka. 

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus. Klausimus lektoriams galite užduoti iš anksto el. p. ds54@paciolis.lt (nurodykite datą ir miestą, kuriame dalyvausite).

Seminaro kaina iki spalio 31 d. – 128 € 117 € (PVM netaikomas).

Seminaro trukmė:
nuo 10.00 iki 17.00 val.

Pertraukų metu dalyviai bus vaišinami kava ir užkandžiais.

SEMINARO LEKTORIAI:Doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas
 

1977 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą; 1979 m. – Maskvos finansų instituto Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo fakultetą.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ Prezidentas, savaitraščio „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ vyriausiasis redaktorius. Daug metų dėstė Vilniaus universitete, skaitė finansinės apskaitos kursus Roskildės universitete (Danija), ES PHARE programos „Apskaitos sistemos, atitinkančios tarptautinius apskaitos standartus ir ES direktyvas, sukūrimas Lietuvos Respublikoje“ vadovaujantysis vietinis ekspertas (1993–1995). Nuo 1993 m. dėsto UAB „Pačiolis“ rengiamuose kursuose, veda seminarus, vadovauja projektams. Dalyvauja diegiant vadybos ir kaštų apskaitos sistemas kitoms įmonėms.

Apie 50 knygų autorius ir bendraautoris.

Svarbiausios knygos: „Buhalterinės apskaitos pagrindai“ (6 leidimai, 1996–2007), „Apskaitininko vadovas“ (su bendraaut., 1994), „Buhalterio žinynas“ (su bendraut., 3 leidimai (2000 – 2010) parašė apie 200 mokslinių ir metodinių bei daugiau kaip 400 mokslo populiarinimo straipsnių.


 

Auditorius
Gintautas Deveikis
 

1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2002 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“, „Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės sudarymo“, „Buhalterių rengimo“. kursuose bei „Pačiolio“ didžiuosiuose ir teminiuose seminaruose. Žurnalo „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ ir savaitraščio „Buhalterija“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, finansinės apskaitos skyriaus redaktorius. Dirbo Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktoriumi, buvo LR apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, LR apskaitos instituto Standartų tarybos narys.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautoris. Svarbiausios knygos: „Apskaitininko vadovas“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, „Buhalterio žinynas“, „Apskaitos politika“, „Buhalterinės apskaitos vadovas“, „Verslo apskaitos standartai: kaip juos taikyti praktiškai“. Verslo apskaitos standartų, Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo kursų medžiagų sudarytojas, taip pat daugiau negu šimto straipsnių apie finansinę apskaitą ir apskaitos organizavimą autorius.

 
 
 
Ekspertė, mokesčių konsultantė Oksana Galin
 

2001 m. baigė Buivydiškių aukštesniąją žemės ūkio mokyklą ir įgijo buhalterinės apskaitos specialybę; 2007 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ vyriausioji buhalterė, UAB „Visos buhalterinės paslaugos“ direktorė.

Knygų buhalterinės apskaitos ir mokesčių tematika bendraautorė. Svarbiausios: "Buhalterio žinynas", "Buhalterinės apskaitos tvarkymas", "Mažoji bendrija ir UAB: teisė, apskaita ir mokesčiai, atskaitomybė", "Buhalteriniai dokumentai". Kursų medžiagos rengėja. Straipsnių apskaitos ir mokesčių temomis autorė.

SEMINARAS VYKS:

 

VILNIUJE, viešbučio „Karolina“ konferencijų salėje, Sausio 13-osios g. 2 – lapkričio 8 ir 19 d.;

KAUNE, Verslo lyderių centro konferencijų salėje, K. Donelaičio g.62 – lapkričio 13 ir 22 d.;

KLAIPĖDOJE, viešbučio „Amberton“ konferencijų salėje, Naujojo Sodo g. 1 – lapkričio 14 d.;

ŠIAULIUOSE, Šiaulių arenos konferencijų salėje, J. Jablonskio g. 16 – lapkričio 21 d.;

PANEVĖŽYJE, viešbučio „Romantic“ konferencijų salėje, Kranto g. 24 – lapkričio 20 d.;

ALYTUJE, Alytaus kolegijos salėje, Seirijų g. 2/Ligoninės g. 1 – lapkričio 5 d.;

MARIJAMPOLĖJE, viešbučio „Mercure“ konferencijų salėje, J. Basanavičiaus a. 8 – lapkričio 6 d.;

MAŽEIKIUOSE, viešbučio „Astrum Palace“ konferencijų salėje, Laisvės. g. 7 – lapkričio 16 d.;

TAURAGĖJE, Kultūros rūmų salėje, Dariaus ir Girėno g. 3 – lapkričio 7 d.;

TELŠIUOSE, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos salėje, Katedros a. 6 – lapkričio 15 d.;

UTENOJE, A. ir M.Miškinių viešosios bibliotekos salėje, Maironio g. 12 – lapkričio 12 d.

SEMINARO PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Jeigu negalite atvykti į seminarą nurodytą dieną, prašome apie tai pranešti raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas el. paštu seminarai@paciolis.lt

Neatvykusiems ir apie tai iš anksto nepranešusiems pinigai grąžinami nebus.


SPECIALUS PASIŪLYMAS SEMINARO DALYVIAMS 

      

Darbo priemonė „ĮMONĖS METINĖ ATSKAITOMYBĖ 2018.

FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“                                 

KAINA SEMINARO DALYVIAMS25 € (su PVM).

Perkant atskirai, kaina iki spalio 31 d.37 € 32 € (su PVM).

Plačiau
NEGALITE ATVYKTI? Mes atvyksime pas Jus! 

AUDIOVERSIJOJE, su kuria galėsite susipažinti Jums patogioje vietoje ir patogiu laiku, - VISA SEMINARO MEDŽIAGA!     


Plačiau


Data Adresas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2018-11-05 ALYTUJE, Alytaus kolegijos salėje, Seirijų g. 2/Ligoninės g. 1
117
2018-11-05 seminaras ALYTUJE ir darbo priemonė
142
2018-11-06 MARIJAMPOLĖJE, viešbučio „Mercure“ konferencijų salėje, J. Basanavičiaus a. 8
117
2018-11-06 seminaras MARIJAMPOLĖJE ir darbo priemonė
142
2018-11-07 TAURAGĖJE, Kultūros rūmų salėje, Dariaus ir Girėno g. 3 
117
2018-11-07 seminaras TAURAGĖJE ir darbo priemonė
142
2018-11-08 VILNIUJE, viešbučio „Karolina“ konferencijų salėje, Sausio 13-osios g. 2
117
2018-11-08 seminaras VILNIUJE ir darbo priemonė
142
2018-11-12 UTENOJE, A. ir M.Miškinių viešosios bibliotekos salėje, Maironio g. 12
117
2018-11-12 seminaras UTENOJE ir darbo priemonė
142
2018-11-13 KAUNE, Verslo lyderių centro konferencijų salėje, K. Donelaičio g. 62
117
2018-11-13 seminaras KAUNE ir darbo priemonė
142
2018-11-14 KLAIPĖDOJE, viešbučio „Amberton“ konferencijų salėje, Naujojo Sodo g. 1
117
2018-11-14 seminaras KLAIPĖDOJE ir darbo priemonė
142
2018-11-15 TELŠIUOSE, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos salėje, Katedros a. 6
117
2018-11-15 seminaras TELŠIUOSE ir darbo priemonė
142
2018-11-16 MAŽEIKIUOSE, viešbučio „Astrum Palace“ konferencijų salėje, Laisvės. g. 7
117
2018-11-16 seminaras MAŽEIKIUOSE ir darbo priemonė
142
2018-11-19 VILNIUJE, viešbučio „Karolina“ konferencijų salėje, Sausio 13-osios g. 2
117
2018-11-19 seminaras VILNIUJE ir darbo priemonė
142
2018-11-20 PANEVĖŽYJE, viešbučio „Romantic“ konferencijų salėje, Kranto g. 24
117
2018-11-20 seminaras PANEVĖŽYJE ir darbo priemonė
142
2018-11-21 ŠIAULIUOSE, Šiaulių arenos konferencijų salėje, J. Jablonskio g. 16
117
2018-11-21 seminaras ŠIAULIUOSE ir darbo priemonė
142
2018-11-22 KAUNE, Verslo lyderių centro konferencijų salėje, K. Donelaičio g. 62
117
2018-11-22 seminaras KAUNE ir darbo priemonė
142