Pačiolis

 
El. parduotuvė

56-ojo „Pačiolio“ didžiojo seminaro audioversija


Pasirengimas griežtėjančiam mokesčių administravimui. Praktiniai patarimai buhalteriui
Seminare lektoriai kalbės apie VMI dažniausiai tikrinamas sritis ir kur įmonės klysta. Tam, kad įmonės dar spėtų mokestinės „amnestijos“ laikotarpiu tam pasiruošti ir išvengtų baudų bei delspinigių. Bus nagrinėjamos mokestinės rizikos, susijusios su prekyba elektroninėje erdvėje, su sandoriais tarp įmonės ir jos vadovų bei savininkų, nuostolių perkėlimas, iSAF kryžminio sutikrinimo metu nustatomos problemos ir kitos. Be abejo, lektoriai apžvelgs ir naujausius mokesčių įstatymų bei komentarų pasikeitimus.

AUDIOVERSIJOS PROGRAMA:

1. Mokesčių „amnestiją“ pakeis mokestiniai patikrinimai. Dažniausios mokesčių mokėtojų klaidos ir praktiniai patarimai, kaip jų išvengti. Mokesčių sumokėjimo atidėjimo galimybės.

2. Patikslintų mokesčių sumų registravimas apskaitoje. Dokumentavimo tvarka ir sumokėjimas. Mokesčių tikslinimo ir perskaičiavimo terminų pasikeitimas.

3. Kiekvienai įmonei būtinos vidaus tvarkos. Įstatymų keliami reikalavimai ir praktinis jų įgyvendinimas.

Kiekvienas seminaro dalyvis gaus atmintinių ir vidaus tvarkų komplektas patikimam mokesčių mokėtojui. Jame daugiau, kaip 30 šablonų, susijusių su akcininkų susirinkimo sušaukimu ir jų sprendimų įforminimu, darbo laiko apskaita ir darbo apmokėjimu, asmens duomenų apsauga, komandiruotėmis ir tarpusavio atsiskaitymais, kasos operacijomis, turto eksploatavimu, pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita ir kitomis svarbiomis sritimis.


4. 
i.SAF posistemyje nustatytų neatitikimų analizė ir pasekmės mokesčių mokėtojui. Dažniausios neatitikimų priežastys.

5. Mokestinės rizikos, kylančios iš įmonės ir jos savininkų tarpusavio sandorių. Turto pardavimas ir nuoma, asmeninių poreikių tenkinimas, paskolų ir avansų suteikimas susijusiems asmenims. Paskelbtų dividendų anuliavimo, išmokėjimo turtu galimybės. Mokestinės šių operacijų pasekmės.

6. Mokestinių prievolių ypatumai vykdantiems elektroninę prekybą. Apmokestinimo tvarka ir tinkamas operacijų dokumentavimas. Kada būtina registruotis mokesčių mokėtoju kitoje šalyje?

7. VMI akiratyje – mokestinių nuostolių perkėlimas ir perdavimas. Reikalavimai, kuriuos būtina taikyti, siekiant išvengti mokestinės rizikos.

8. PVM ir pelno mokesčio įstatymų komentarų pasikeitimai ir naujausi VMI išaiškinimai. Pasikeitę reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo pagrindimo.

9. Kiti buhalteriams aktualūs klausimai.

 Išskirtinė dovana!

Mažaverčio turto apskaita, apsauga ir kontrolė. Praktinės rekomendacijos.

Kiekvienoje įmonėje yra mažos vertės turto, kurį įmonė nori kontroliuoti. Tačiau jo negali priskirti ilgalaikiam ir turėtų iš karto nurašyti. Praktinės rekomendacijos, kaip patogiai organizuoti mažaverčio turto kontrolę, pasinaudojant buhalterinės apskaitos programa bei kitomis priemonėmis. Pateikti 5 skirtingi būdai, iš kurių sau tinkamiausią išsirinks kiekviena įmonė.

 

Audioversijos pirkėjai gaus išsamią dalijamąją medžiagą, gausiai iliustruotą praktiniais pavyzdžiais, o taip pat seminare nagrinėtų dokumentų šablonus (pateikiami internete).

Išskirtinė dovana!

Mažaverčio turto apskaita, apsauga ir kontrolė. Praktinės rekomendacijos.

Kiekvienoje įmonėje yra mažos vertės turto, kurį įmonė nori kontroliuoti. Tačiau jo negali priskirti ilgalaikiam ir turėtų iš karto nurašyti. Praktinės rekomendacijos, kaip patogiai organizuoti mažaverčio turto kontrolę, pasinaudojant buhalterinės apskaitos programa bei kitomis priemonėmis. Pateikti 5 skirtingi būdai, iš kurių sau tinkamiausią išsirinks kiekviena įmonė.


LEKTORIAI: 
Auditorius Gintautas Deveikis


Nuo 2002 m. dėsto UAB „Pačiolis“
 organizuojamuose „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“, „Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės sudarymo“, „Buhalterių rengimo“. kursuose bei „Pačiolio“ didžiuosiuose ir teminiuose seminaruose. Savaitraščio „Buhalterija“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas. Dirbo Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktoriumi, buvo LR apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, LR apskaitos instituto Standartų tarybos narys.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautoris. Svarbiausios knygos: „Apskaitininko vadovas“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, „Buhalterio žinynas“, „Apskaitos politika“, „Buhalterinės apskaitos vadovas“.

 


 


Auditorius
Gintautas Deveikis
 

Ekspertė, mokesčių konsultantė Oksana Galin

2007 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, teminiuose ir didiuosiuose seminaruose.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ vyriausioji buhalterė, UAB „Visos buhalterinės paslaugos“ direktorė.

Knygų buhalterinės apskaitos ir mokesčių tematika bendraautorė. Svarbiausios: "Buhalterio žinynas", "Buhalterinės apskaitos tvarkymas", "Mažoji bendrija ir UAB: teisė, apskaita ir mokesčiai, atskaitomybė", "Buhalteriniai dokumentai". Kursų medžiagos rengėja. Straipsnių apskaitos ir mokesčių temomis autorė.


 
 
 

Auditorius Valdas Jagminas


1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

UAB „Pačiolis“ valdybos narys. Nuo 2000 m. bendrovėje „Pačiolis“ vadovauja vadybos ir kaštų apskaitos sistemų diegimo kitose įmonėse bei konsultacijų šioje srityje projektams, dėsto Bendrovės „Pačiolis“ rengiamuose Buhalterių rengimo, Vadybos ir kaštų apskaitos kursuose bei kituose mokymuose.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika („Apskaitininko vadovas“, „Buhalterio žinynas“, „Tipinės apskaitos klaidos ir jų ištaisymo būdai“ ir kt.) autorius ir bendraautoris, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinio pobūdžio straipsnių finansinės ir menedžmento apskaitos, finansinio menedžmento ir analizės tematika.

 
„Dėmesio! Seminaro audioversija bus patalpinta internetinėje svetainėje www.didiejiseminarai.lt. Taip pat bus patalpinti ir seminaro metu nagrinėti dokumentų šablonai. Pirkėjams norintiems gauti prisijungimus prie svetainės reikės parašyti elektroninį laišką adresu seminarai@paciolis.lt jame nurodant įmonės pavadinimą fizinio asmens vardą bei pavardę), įmonės kodą bei elektroninio pašto adresą, kuriuo norės gauti prisijungimus.“
SPECIALUS PASIŪLYMAS TIK SEMINARO AUDIOVERSIJOS PIRKĖJAMS

 

Pagrindinių sąvadų komplektas:

1. Apskaita. 2. Pelno mokestis. 3. Pridėtinės vertės mokestis. 4. Gyventojų pajamų mokestis. 5. Socialinis draudimas. 6. i.Mokesčių administravimo sistema. 7. Darbo santykiai ir darbo ginčai.

DOVANA!Kartu su pagrindinių sąvadų komplektu jo prenumeratoriai gaus savaitinio elektroninio leidinio „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“ prenumeratą 2019 metams.

Prenumeratos 2019 metams kaina – TIK 39 €(su PVM).


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Pasirengimas griežtėjančiam mokesčių administravimui. Praktiniai patarimai buhalteriui + Pagrindinis sąvadų komplektas
167
Pasirengimas griežtėjančiam mokesčių administravimui. Praktiniai patarimai buhalteriui
128