Elektroniniai norminių aktų sąvadai


Elektroninėje norminių aktų bazėje pateikiama daugiau kaip 7000 norminių aktų, įdiegta sparti ir patogi reglamentų paieškos sistema. Prenumeruodami „Pačiolio“ elektroninius sąvadus, jūs galėsite naudotis išskirtinėmis duomenų bazės programos savybėmis, kurios leis pasižymėti, komentuoti reikalingą darbui tekstą, skaityti dokumentus su jų istorija, matyti dokumento redakciją pagal pasirinktą laikotarpį, naudotis loginėmis nuorodomis į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Prireikus visus šiuos dokumentus galima atsispausdinti. Elektroniniai sąvadai atnaujinami kas savaitę. Apie atnaujinimus prenumeratorius informuoja elektroniniu paštu siunčiamas naujienlaiškis - „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis".

Norėdami nemokamai išbandyti – registruokitės čia.

 

 

IŠMANYTI TEISĖS AKTUS IR JŲ PAKEITIMUS

GYVYBIŠKAI SVARBU JUMS PATIEMS! RIZIKUOTI NEVERTA!

 

Net TRYS PASIRINKIMAI: kiekvienam – pagal poreikius!

1. Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis

 • Kiekvieną pirmadienį atkeliaus Jūsų nurodytu elektroniniu paštu •Praneš visas Jums aktualias reglamentų naujienas Pateiks visą pakeisto reglamento tekstą su net 5 metų jo pakeitimų istorija, išryškindamas visas pakeistas reglamento vietas.

 NAUJIENLAIŠKIO 12 mėnesių prenumeratos kaina iki spalio 20 d.– tik 39 € 49 € (su PVM).

 

„Pačiolio“ elektroniniai sąvadai

Tai nuolat atnaujinama LR įstatymų, LRV nutarimų, kitų poįstatyminių norminių aktų, VMI raštų ir komentarų elektroninė duomenų bazė.

Šie el. sąvadai unikalūs dėl savo savybių:

įvairiapjūvė ir sparti paieškos sistemaleidžia greitai susirasti norminius aktus pagal įvairius Jums reikalingus požymius;

vartotojų patogumui pateikiamos loginės nuorodos į susijusius papildančius reglamentus ar to paties dokumento dalis;

dėl patogumogalima susikurti dažniausiai naudojamų sąvadų paketą (Mano sąvadai) ir dažniausiai prireikiančių dokumentų sąrašą (Mano nuorodos);

galima pasižymėti ir komentuoti aktualias reglamentų nuostatas. Šios pastabos nepradings dokumentams atsinaujinant;

pateikiama ne tik šiuo metu galiojanti reglamento redakcija, bet ir jodaugiau kaip 5 metų istorija – anksčiau galiojusios reglamento redakcijos. Tokio informacijos pateikimo nėra niekur kitur. Praeitų laikotarpių redakcijos ypač reikalingos mokestinių patikrinimų metu, ankstesnių laikotarpių klaidų taisymų ir kitais svarbiais atvejais.

 


2.RACIONALUS PASIRINKIMAS – RINKITĖS TAI, KĄ DAŽNIAUSIAI NAUDOJATE!

PAGRINDINIŲ SĄVADŲ KOMPLEKTĄ sudaro 8 SVARBIAUSI įmonės veiklai sąvadai:

• Apskaita • Pelno mokestis • Pridėtinės vertės mokestis • Gyventojų pajamų mokestis • Socialinis draudimas • i.Mokesčių administravimo sistema • Darbo santykiai ir darbo ginčai • KARANTINAS: mokesčiai, teisė, įmonių veikla.

 

PAGRINDINIŲ sąvadų komplekto 12 mėnesių prenumeratos kaina iki spalio 20 d. – 90 € 175 € (su PVM).

 

3. JEIGU JŪSŲ VEIKLA LABAI ĮVAIRI, JUMS REIKIA PILNO SĄVADŲ KOMPLEKTO! JĮ SUDARO DAUGIAU NEI 50 SĄVADŲ!

 

PILNO sąvadų komplekto 12 mėnesių prenumeratos kaina iki spalio 20 d. – 175 € 327 € (su PVM).

Pastaba: visų Elektroninių SĄVADŲ prenumeratoriams priklauso elektroninis leidinys „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“.

 

Pasirinkite tai, ko Jums labiausiai reikia!


PILNĄ SĄVADŲ KOMPLEKTĄ sudaro daugiau nei 50 sąvadų

• Administracinių nusižengimų kodeksas • Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės • Akcizai • Apskaita • Asmens duomenų apsauga • Asociacijos • Atliekų tvarkymas • Atskaitymai Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti • Baudžiamasis kodeksas • Biudžetinės įstaigos • Biudžetinės įstaigos: valstybės tarnyba • Civilinis kodeksas ir susiję teisės aktai • Komercinės paslaptys • Darbo santykiai ir darbo ginčai • Europos verslo formos • Gyventojų pajamų mokestis • Gyventojų turto deklaravimas • Įmonių steigimas/likvidavimas • Individualios įmonės • Karantinas: mokesčiai, teisė, įmonių veikla • Konkurencija • Kooperatinės bendrovės • Labdara ir parama • Mažosios bendrijos • Mokesčiai už gamtos išteklius • Mokesčių administravimas • i.Mokesčių administravimo sistema (i.MAS) • Mokestis už aplinkos teršimą • Mokestis už valstybės turto naudojimą • Mokėjimai ir atsiskaitymai • Nekilnojamojo turto mokestis • Ne pelno ir visuomeninės organizacijos • Paslaugos • Paveldimo turto mokestis • Pelno mokestis • Prekyba • Pridėtinės vertės mokestis • Reklama • Rinkliavos • Socialinis draudimas • Statyba • Tarptautinio dvigubo apmokestinimo išvengimas • Teisėkūra • Ūkinės bendrijos • Valstybės ir savivaldybės įmonės • Viešieji pirkimai • Viešosios įstaigos • Žemės ir žemės nuomos mokesčiai • Žemės ūkio bendrovės.• „Mano nuorodos“, „Mano aplinka“

Naršydami interneto tinklalapiuose esame įpratę, kad paspausta nuoroda, grįžus į tą patį puslapį, jau būna pažymėta kita spalva. Elektroninė teisės aktų sąvadų bazė veikia panašiai – nors kartą atidarytų teisės aktų pavadinimai nuspalvinami žaliai.

Tuomet teisės aktų sąraše iškart matomi nė karto neskaityti dokumentai: jie lieka pažymėti juoda spalva. Jei teisės aktas pakeičiamas, jis vėl tampa neskaitytu ir jo pavadinimas pasidaro juodas. 


• Asmeninės pastabos, pasižymėjimai ir komentarai

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegtos išskirtinės savybės, kurių nėra nė vienoje analogiškų produktų programoje ir juolab nemokamose duomenų bazėse: 1) galimybė užsirašyti pastabas apie vieną ar kitą norminį aktą, 2) įvairiomis spalvomis pasižymėti tekstą ir jį papildomai pakomentuoti. Užsirašyti ir išsaugoti asmenines pastabas apie aktualų dokumentą labai nesudėtinga. Tereikia paspausti eilutę Pastabos kairėje pusėje esančiame meniu ir užsirašyti norimą tekstą, kurį vėliau visada matysite atsidarę tą patį dokumentą.• „Mano sąvadai“ - unikali galimybė suformuoti asmeninių sąvadų sąrašą

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje teisės aktai susisteminti pagal veiklos sritis daugiau nei į 60 sąvadų. Natūralu, kad ne visiems vartotojams jie visi yra vienodai svarbūs. Todėl įdiegta unikali funkcija „Mano sąvadai“ padeda labai lengvai atsirinkti tik jums aktualių sričių sąvadus ir juos susidėti į nuosavą lentynėlę.

 

Nusprendę, kad tam tikras sąvadas pasidarė mažiau aktualus, vienu paspaudimu pašalinsite jį iš savo sąvadų sąrašo – Pašalinti iš „Mano sąvadų“.


• Loginės nuorodos į susijusius reglamentus

Vartotojų patogumui elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje sudarytos nuorodos į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Skaitydami konkretų įstatymą iš karto galėsite atsiversti su juo susijusius poįstatyminius aktus, VMI išaiškinimus ar komentarus, kitus paminėtus svarbius reglamentus.

Mėlynai nuspalvintas straipsnis – nuoroda į įstatymo straipsnio VMI komentarą

Mėlynai nuspalvintas straipsnio punktas – nuoroda į įstatymo straipsnio komentarą


 Loginės nuorodos sudarytos iš mėlynai nuspalvinto teksto, kurį paspaudus atidaromas susijęs norminis aktas arba kita to paties reglamento dalis. 

• Įvairiapjūvė ir sparti paieškos sistema

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegta paieškos sistema leidžia greitai susirasti teisės aktus pagal įvairius požymius. 

Galima pasirinkti konkrečius sąvadus, kuriuose norima atlikti paiešką, arba ieškoti visuose sąvaduose.

Baigus paiešką pateikiamas surastų dokumentų sąrašas, kurio viršuje – naujausi teisės aktai. Surastų reglamentų rūšiavimo tvarką galima pakeisti: Rūšiuoti pagal dokumento 

 YPATINGOS SĄVADŲ SĄVYBĖS

• Aiškiai ir patogiai pateikiama galiojanti reglamento redakcija ir jo istorija

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje pateikiama ne tik šiuo metu galiojanti, bet ir anksčiau galiojusios teisės akto redakcijos. Nurodomas jų galiojimo laikotarpis, dokumento priėmimo data ir numeris. Be to, kiekvieno skyriaus turinyje surašyti ne tik sąvade esančių dokumentų pavadinimai ir kiti rekvizitai, bet ir visų šių dokumentų pakeitimų numeriai ir datos.

Pagrindinis dokumento pateikimo būdas – rodoma dabartinė redakcija su istorija.

Pakeistos dokumentų dalys išskiriamos grafiniais ženklais, nebegaliojanti informacija užbraukiama, nurodoma, kada galiojo užbrauktoji teksto dalis, kokiu reglamentu ji buvo pakeista. Jei domina tik šiuo metu galiojanti redakcija, istoriją nesunkiai galima paslėpti: pažymėjus ekrano viršuje esantį Pasirinktos dienos be istorijos variantą ir paspaudus mygtuką Rodyti. Ekrane liks tik šiuo metu galiojančios norminio akto dalys.

Prireikus tam tikros dienos ar laikotarpio teisės akto redakcijos, pasirinkus Pasirinktos dienos be istorijos variantą, greta esančiame tuščiame laukelyje tereikia nurodyti pageidaujamą laikotarpį arba konkrečią datą.

 

Atkreipiame dėmesį, kad suteiktas prisijungimo slaptažodis (naudotojo licencija) suteikia teisę naudoti tik jo Pirkėjams, jis negali būti jokiais būdais ir jokiomis priemonėmis perduodamas naudotis kitiems asmenims, nepirkusiems šio Produkto.

Kaip pirmą kartą prisijungti?
 Dėmesio! Prisijungti galima tik elektroniniu paštu gavus „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“.
 
 
Kaip pirmą kartą prisijungti prie „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“– dokumentų?

Norėdami skaityti „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“ – dokumentus, paspauskite dokumento pavadinimą.

Atsidariusiame lange pirmą kartą spauskite nuorodą „Slaptažodžio sukūrimas (priminimas)“

 
Atsidariusiame lange įrašykite Jums suteiktą licencijos numerį ir paspauskite„Vardas ir slaptažodis“
 
 
Kitame puslapyje pamatysite sugeneruotą prisijungimo vardą. Jums bus pasiūlyta susikurti slaptažodį (jis turi būti mažiausiai 6 simbolių). Slaptažodį įrašykite du kartus.
 

 
Išsaugokite duomenis bakstelėję mygtuką. Atsidariusiame prisijungimo lange įrašykite naują vardą bei slaptažodį ir toliau galėsite dirbti su teisės aktais.
 
Apie tai, kokiomis naudingomis funkcijomis galite naudotis dirbdami su teisės aktais, skaitykite čia.
Kaip pasikeisti prisijungimo prie „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“– slaptažodį?

Norėdami pasikeisti prisijungimo prie „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“ – slaptažodį, spauskite nuorodą „Slaptažodžio sukūrimas (priminimas)“, įrašykite Jums suteiktą licencijos numerį, paspauskite„Vardas ir slaptažodis“, kitame puslapyje pamatysite prisijungimo vardą ir dabartinį slaptažodį. Tuomet du kartus įrašykite norimą naują slaptažodį (jis turi būti mažiausiai 6 simbolių).

 
Išsaugokite duomenis bakstelėję mygtuką  . Atsidariusiame prisijungimo lange įrašykite naują vardą bei slaptažodį ir toliau galėsite dirbti su teisės aktais.

Kaip pakeisti elektroninio pašto adresą?

Jeigu norite pakeisti elektroninio pašto adresą, kuriuo siunčiame Jums „Mokesčių, apskaitos ir teisės naujienas“, el. paštu sav@paciolis.lt  parašykite Jums suteiktą licencijos numerį ir naują elektroninio pašto adresą.


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis
Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis
39
Pagrindinių sąvadų komplektas
90
Pilnas sąvadų komplektas
175

į krepšelį užsakyti

Į sąrašą