Pačiolis

 
El. parduotuvė

Elektroniniai norminių aktų sąvadai


Elektroniniai norminių aktų sąvadai


Elektroninėje norminių aktų bazėje pateikiama daugiau kaip 7000 norminių aktų, įdiegta sparti ir patogi reglamentų paieškos sistema. Prenumeruodami „Pačiolio“ elektroninius sąvadus, jūs galėsite naudotis išskirtinėmis duomenų bazės programos savybėmis, kurios leis pasižymėti, komentuoti reikalingą darbui tekstą, skaityti dokumentus su jų istorija, matyti dokumento redakciją pagal pasirinktą laikotarpį, naudotis loginėmis nuorodomis į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Prireikus visus šiuos dokumentus galima atsispausdinti. Elektroniniai sąvadai atnaujinami kas savaitę. Apie atnaujinimus prenumeratorius informuoja elektroniniu paštu siunčiamas naujienlaiškis - „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis".

Norėdami nemokamai išbandyti registruokitės čia.

Elektroninių norminių aktų sąvadų naudingos funkcijos  

RINKITĖS TAI, KĄ DAŽNIAUSIAI NAUDOJATE!

Pagrindinių sąvadų komplektas (7 sąvadai):

1. Apskaita. 2. Pelno mokestis. 3. Pridėtinės vertės mokestis. 4. Gyventojų pajamų mokestis. 5. Socialinis draudimas. 6. i.Mokesčių administravimo sistema. 7. Darbo santykiai ir darbo ginčai. 

+

Specialus sąvadas „KARANTINAS: mokesčiai, teisė, įmonių veikla“


+

Geriausias būdas laiku sužinoti visus reikalingus reglamentų pakeitimus – savaitinis elektroninis leidinys „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“(vertė 36,50 €).
Plačiau apie leidinį. Spauskite ČIA.

Iki rugpjūčio 31 d. – 59 € (su PVM). Nuo rugsėjo 1 d. – 80 € (su PVM). 


JEIGU JŪSŲ VEIKLA LABAI ĮVAIRI, JUMS REIKIA PILNO SĄVADŲ KOMPLEKTO!

Jį sudaro daugiau nei 50 įmonių veiklai reikalingų sąvadų!

Iki rugpjūčio 31 d. – 136 € (su PVM). Nuo rugsėjo 1 d.– 195 € (su PVM).

Jūsų kolegos palankiai vertina nuotolinį 59-ąjį „Pačiolio“ didįjį seminarą. Norėdami susipažinti su jo ištrauka spauskite ČIA

YPATINGOS SĄVADŲ SĄVYBĖS

• Aiškiai ir patogiai pateikiama galiojanti reglamento redakcija ir jo istorija

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje pateikiama ne tik šiuo metu galiojanti, bet ir anksčiau galiojusios teisės akto redakcijos. Nurodomas jų galiojimo laikotarpis, dokumento priėmimo data ir numeris. Be to, kiekvieno skyriaus turinyje surašyti ne tik sąvade esančių dokumentų pavadinimai ir kiti rekvizitai, bet ir visų šių dokumentų pakeitimų numeriai ir datos.

Pagrindinis dokumento pateikimo būdas – rodoma dabartinė redakcija su istorija.

Pakeistos dokumentų dalys išskiriamos grafiniais ženklais, nebegaliojanti informacija užbraukiama, nurodoma, kada galiojo užbrauktoji teksto dalis, kokiu reglamentu ji buvo pakeista. Jei domina tik šiuo metu galiojanti redakcija, istoriją nesunkiai galima paslėpti: pažymėjus ekrano viršuje esantį Pasirinktos dienos be istorijos variantą ir paspaudus mygtuką Rodyti. Ekrane liks tik šiuo metu galiojančios norminio akto dalys.

Prireikus tam tikros dienos ar laikotarpio teisės akto redakcijos, pasirinkus Pasirinktos dienos be istorijos variantą, greta esančiame tuščiame laukelyje tereikia nurodyti pageidaujamą laikotarpį arba konkrečią datą.

• „Mano nuorodos“, „Mano aplinka“

Naršydami interneto tinklalapiuose esame įpratę, kad paspausta nuoroda, grįžus į tą patį puslapį, jau būna pažymėta kita spalva. Elektroninė teisės aktų sąvadų bazė veikia panašiai – nors kartą atidarytų teisės aktų pavadinimai nuspalvinami žaliai.

Tuomet teisės aktų sąraše iškart matomi nė karto neskaityti dokumentai: jie lieka pažymėti juoda spalva. Jei teisės aktas pakeičiamas, jis vėl tampa neskaitytu ir jo pavadinimas pasidaro juodas. 

• Asmeninės pastabos, pasižymėjimai ir komentarai

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegtos išskirtinės savybės, kurių nėra nė vienoje analogiškų produktų programoje ir juolab nemokamose duomenų bazėse: 1) galimybė užsirašyti pastabas apie vieną ar kitą norminį aktą, 2) įvairiomis spalvomis pasižymėti tekstą ir jį papildomai pakomentuoti. Užsirašyti ir išsaugoti asmenines pastabas apie aktualų dokumentą labai nesudėtinga. Tereikia paspausti eilutę Pastabos kairėje pusėje esančiame meniu ir užsirašyti norimą tekstą, kurį vėliau visada matysite atsidarę tą patį dokumentą.


• „Mano sąvadai“ - unikali galimybė suformuoti asmeninių sąvadų sąrašą

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje teisės aktai susisteminti pagal veiklos sritis daugiau nei į 60 sąvadų. Natūralu, kad ne visiems vartotojams jie visi yra vienodai svarbūs. Todėl įdiegta unikali funkcija „Mano sąvadai“ padeda labai lengvai atsirinkti tik jums aktualių sričių sąvadus ir juos susidėti į nuosavą lentynėlę.

 

Nusprendę, kad tam tikras sąvadas pasidarė mažiau aktualus, vienu paspaudimu pašalinsite jį iš savo sąvadų sąrašo – Pašalinti iš „Mano sąvadų“.

• Loginės nuorodos į susijusius reglamentus

Vartotojų patogumui elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje sudarytos nuorodos į susijusius, papildančius, paaiškinančius reglamentus ar to paties dokumento dalis. Skaitydami konkretų įstatymą iš karto galėsite atsiversti su juo susijusius poįstatyminius aktus, VMI išaiškinimus ar komentarus, kitus paminėtus svarbius reglamentus.

Mėlynai nuspalvintas straipsnis – nuoroda į įstatymo straipsnio VMI komentarą

Mėlynai nuspalvintas straipsnio punktas – nuoroda į įstatymo straipsnio komentarą


 Loginės nuorodos sudarytos iš mėlynai nuspalvinto teksto, kurį paspaudus atidaromas susijęs norminis aktas arba kita to paties reglamento dalis. 
• Įvairiapjūvė ir sparti paieškos sistema

Elektroninėje teisės aktų sąvadų bazėje įdiegta paieškos sistema leidžia greitai susirasti teisės aktus pagal įvairius požymius. 

Galima pasirinkti konkrečius sąvadus, kuriuose norima atlikti paiešką, arba ieškoti visuose sąvaduose.

Baigus paiešką pateikiamas surastų dokumentų sąrašas, kurio viršuje – naujausi teisės aktai. Surastų reglamentų rūšiavimo tvarką galima pakeisti: Rūšiuoti pagal dokumento 

PILNO EL. SĄVADŲ KOMPLEKTO SUDĖTIS 

Eil. nr

SĄVADAI (esami) * 


1.

Administracinių nusižengimų kodeksas


2.

Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės


3.

Akcizai


4.

Apskaita


5.

Asmens duomenų apsauga


6.

Asociacijos


7.

Atliekų tvarkymas


8.

Atskaitymai Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti


9.

Baudžiamasis kodeksas


10.

Biudžetinės įstaigos


11.

Biudžetinės įstaigos: valstybės tarnyba


12.

Civilinis procesas: Civilinio proceso kodeksas / Sprendimų vykdymas


13.

Civilinis kodeksas ir susiję teisės aktai: CK / Komercinės paslaptys


14.

Darbo santykiai ir darbo ginčai


15.

Dokumentų rengimas, tvarkymas, saugojimas


16.

Europos verslo formos


17.

Gyventojų pajamų mokestis


18.

Gyventojų turto deklaravimas


19.

Įmonių steigimas / likvidavimas


20.

Individualios įmonės


21.

Karantinas: mokesčiai, teisė, įmonių veikla


22.

Konkurencija


23.

Kooperatinės bendrovės


24.

Labdara ir parama


25.

Mažosios bendrijos


26.

Mokesčiai už gamtos išteklius


27.

Mokesčių administravimas


28.

i. Mokesčių administravimo sistema (i.MAS)


29.

Mokestis už aplinkos teršimą


30.

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise


31.

Mokėjimai ir atsiskaitymai


32.

Nekilnojamojo turto mokestis


33.

Ne pelno ir visuomeninės organizacijos (įmonės)


34.

Paslaugos


35.

Paveldimo turto mokestis


36.

Pelno mokestis


37.

Prekyba


38.

Pridėtinės vertės mokestis


39.

Reklama


40.

Rinkliavos


41.

Socialinės įmonės


42.

Socialinis draudimas


43.

Statyba


44.

Tarptautinio dvigubo apmokestinimo išvengimas


45.

Teisėkūra


46.

Ūkinės bendrijos


47.

Valstybės ir savivaldybės įmonės


48.

Viešieji pirkimai


49.

Viešosios įstaigos


50.

Žemės ir žemės nuomos mokesčiai


51.

Žemės ūkio bendrovės

 

Atkreipiame dėmesį, kad suteiktas prisijungimo slaptažodis (naudotojo licencija) suteikia teisę naudoti tik jo Pirkėjams, jis negali būti jokiais būdais ir jokiomis priemonėmis perduodamas naudotis kitiems asmenims, nepirkusiems šio Produkto.

Jūsų kolegos palankiai vertina nuotolinį 59-ąjį „Pačiolio“ didįjį seminarą. Norėdami susipažinti su jo ištrauka spauskite ČIA


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Pagrindinių sąvadų komplektas
59
Pilnas sąvadų komplektas
136