Pačiolis

 
El. parduotuvė

Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės kursai


IŠMOKITE PARENGTI KONSOLIDUOTĄSIAS FINANSINES ATASKAITAS PER VIENĄ DIENĄ    

KURSŲ KAINA: – 225 € (PVM netaikomas)

Laukiame Jūsų gruodžio 14 d. Pačiolio“ mokymo centre Vilniuje (Kalvarijų 129) arba visoje Lietuvoje internetu stebint tiesioginę kursų transliaciją.

KURSAI SKIRTI:

buhalteriams, kuriems privalu rengti konsoliduotąją finansinę atskaitomybę pagal VAS arba norintiems išmokti ją rengti. Kursai taip pat bus naudingi dukterinių įmonių buhalteriams, norintiems geriau parengti konsolidavimui būtinus duomenis.

Kursuose dalyvis: įgys teorinių žinių ir išnagrinės daug praktinių situacijų; išmoks nustatyti dukterinės įmonės įsigijimo metu atsirandantį prestižą; išmoks atlikti būtinus duomenų koregavimus atskaitomybės konsolidavimo metu; išmoks parengti konsoliduotas finansines ataskaitas; susipažins su užsienyje veikiančių dukterinių įmonių atskaitomybės konsolidavimo ypatumais.

KOKĮ DARBĄ KLAUSYTOJAS GALĖS DIRBTI BAIGĘS KURSUS?

• dažniausiai dukterinių įmonių turi didžiosios, sėkmingai veikiančios įmonės. Todėl konsoliduotosios atskaitomybės įgūdžiai yra būtini siekiantiems dirbti tokiose įmonėse.

• mokės savarankiškai parengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal VAS reikalavimus. Šiam darbui nereikės samdyti konsultantų;
  
Konsoliduotoji finansinė atskaitomybė - būdas solidžiau pristatyti pačią įmonę ir jos sėkmingą veiklą. 
DĖSTYTOJAI:

Kursuose dėsto didelę darbo patirtį turintys dėstytojai praktikai.Auditorius
Gintautas Deveikis

1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2002 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“, „Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės sudarymo“, „Buhalterių rengimo“. kursuose bei „Pačiolio“ didžiuosiuose ir teminiuose seminaruose. Žurnalo „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ ir savaitraščio „Buhalterija“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, finansinės apskaitos skyriaus redaktorius. Dirbo Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktoriumi, buvo LR apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, LR apskaitos instituto Standartų tarybos narys.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautoris. Svarbiausios knygos: „Apskaitininko vadovas“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, „Buhalterio žinynas“, „Apskaitos politika“, „Buhalterinės apskaitos vadovas“, „Verslo apskaitos standartai: kaip juos taikyti praktiškai“. Verslo apskaitos standartų, Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo kursų medžiagų sudarytojas, taip pat daugiau negu šimto straipsnių apie finansinę apskaitą ir apskaitos organizavimą autorius.KURSŲ PROGRAMA:

I. Prievolė sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir įstatymais numatytos išimtys.

II. Dukterinės ir asocijuotos įmonės. Tiesioginė ir netiesioginė kontrolė.

III. Dukterinių įmonių įsigijimas ir jų steigimas. Pradinis akcijų įvertinimas.

IV. Prestižo (neigiamo prestižo) susidarymas ir amortizacija.

V. Konsolidavimo procedūra ir jos etapai.

VI. Patronuojančios ir dukterinės įmonės apskaitos politikos skirtumų eliminavimas.

VII. Įmonių grupės viduje atliekamų tarpusavio sandorių nerealizuotų rezultatų eliminavimas.

VIII. Užsienyje veikiančių dukterinių įmonių finansinės atskaitomybės konsolidavimo ypatumai.

IX Konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymas.

KURSŲ ORGANIZAVIMO TVARKA.

Kursai organizuojami nedidelėms grupėms, todėl yra galimybė aptarti konkrečios įmonės operacijas.

Kursų trukmė – 6 ak. val. (1 diena).

KIEKVIENAS DALYVIS GAUNA:

• išsamią mokomąją medžiagą;

• kursų baigimo pažymėjimą;

• nuolaidų kuponą, kuris leidžia įsigyti kitas „Pačiolio“ prekes itin patraukliomis kainomis.
Registracija vyksta telefonais: 2101259, 861266762 ir el.paštu kursai@paciolis.lt


Data Adresas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2022-12-14

Kursų data planuojama gruodžio 14 d. Pačiolio“ mokymo centre Vilniuje (Kalvarijų 129) arba visoje Lietuvoje internetu stebint tiesioginę kursų transliaciją.

225