Pačiolis

 
El. parduotuvė

Darbo užmokesčio kursai


KURSAI SKIRTI:

Visų rūšių įmonių buhalteriams, administratoriams, ekonomistams, personalo tarnybos specialistams, vykdantiems darbuotojų pajamų, susijusių su darbo santykiais, apskaičiavimą, apskaitą ir apmokestinimą.

Kursai ypač aktualūs asmenims, pageidaujantiems gauti susistemintą, patikimą informaciją apie darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimus taikant naujojo Darbo kodekso nuostatas.

Naujasis Darbo kodeksas paliko nemažai spragų, susijusių su darbo užmokesčio apskaičiavimu, darbo laiko registravimu, kompensacijų apskaičiavimu. Šiuose kursuose pateikiame atsakymus ir sprendimų variantus į daugelį praktikoje kylančių klausimų bei problemų.

Sutikimas gauti naujienas

Jeigu norėtumėte pirmieji sužinoti apie naujausius UAB „Pačiolis“ organizuojamus mokymus ir buhalteriams skirtus leidinius bei palankiausias jų įsigijimo sąlygas,
SPAUSKITE ŠIĄ NUORODĄ 

Su tokiais elektroniniais pranešimais visiems, kas duos sutikimus, nemokamai siųsime įvairias atmintines, šablonus ir kitą naudingą informaciją. Vieną iš šablonų, skirtą asmens duomenų teisinei apsaugai, pateikiame su šiuo pranešimu.

Norėdami jį atsisiųsti, SPAUSKITE ČIA

Mūsų siunčiamus elektroninius pranešimus visada galėsite atsisakyti, laiške paspaudus nuorodą, nebesiųsti naujienų!

Nuoširdžiai Jūsų UAB „Pačiolio prekyba“ kolektyvas

KOKĮ DARBĄ KLAUSYTOJAS GALĖS DIRBTI BAIGĘS KURSUS?

remdamiesi praktiniais pavyzdžiais mokėsite apskaičiuoti darbo užmokestį, kai darbo sutartyje:

nustatyta tik pareiginė alga,

numatyti priedai prie darbo užmokesčio, susiję su darbo rezultatais,

nustatytas valandinis arba vienetinis įkainis,

nustatytas akordinis (arba brigadinis) darbo apmokėjimas,

žinosite, kaip apskaičiuojamas padidintas apmokėjimas už viršvalandžius, darbą naktį, poilsio ar švenčių dienomis, bei darbuotojų pasirinktas poilsio laikas, pridedamas prie kasmetinių atostogų;

pagal pateiktus pavyzdžius galėsite tinkamai parengti dokumentus, susijusius su darbo laiko apskaita, nedirbto laiko apmokėjimu;

mokėsite apskaičiuoti darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, parengti įmonės vidines tvarkas, įvertinti teisės aktų pasikeitimo niuansus;

mokėsite taikyti garantijas ir kompensacijas darbuotojams:

auginantiems vaikus,

naudojantiems asmenines darbo priemones darbe;

žinosite išskaitų iš darbo užmokesčio galimybes, prievoles, dydžio nustatymą, dokumentavimą ir kontrolę;

išmoksite apskaičiuoti ir registruoti apskaitoje atostoginių kaupimus;

susipažinsite su apskaitoje naudojamais darbo užmokesčio apskaičiavimo dokumentais ir registrais bei išmoksite juos pildyti bei tvarkyti.

 
Įmonė įgis aukštesnės kvalifikacijos specialistą, kuris turės supratimą ne tik apie darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą ir apmokestinimą, bet ir mokės parengti tinkamus dokumentus bei registrus. Įmonės vadovas įgis didelio potencialo konsultantą, kuris padės suderinti jų  priimamus sprendimus su Darbo kodekso reikalavimais.

DĖSTYTOJAI BEI MEDŽIAGOS RENGĖJAI:

Kursų medžiagą rengė didelę darbo patirtį turintys dėstytojai praktikai.


Auditorė
Dalia Plačenytė
 

Nuo 1993 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Darbo užmokesčio“, „Buhalterių rengimo“, „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“ kusuoseir „Pačiolio“ teminiuose seminaruose.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautorė. Svarbiausios knygos: „Sąskaitų korespondencijų žinynas“,„Buhalterio žinynas“, „Pirminiai apskaitos ir mokesčių dokumentai“, „Inventorizacija“, „Kaip pravesti inventorizaciją ir dokumentuoti jos rezultatus“, „10 000 sąskaitų korespondencijų“.

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo ir Darbo užmokesčio kursų metodinių medžiagų sudarytoja, taip pat daugiau negu 40 straipsnių apie finansinę apskaitą ir apskaitos organizavimą autorė.
Juristė konsultantė
Marina Guptor
 

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, „Mokesčių apskaičiavimo kursuose“, „Darbo užmokesčio kursuose“ ir kituose mokymuose.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ juristė-konsultantė, UAB „Pačiolio“ prekyba“ juristė.

Knygų „Mokesčių administravimas per 2 savaites“, „Pelno mokestis per 2 savaites“ autorė, kitų įmonės produktų bendraautorė („Apskaitos politika“, „Mokesčių vadovas“, „Apskaitos vadovas“, „Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo darbo knyga“, „Įmonės dokumentai“, „Apskaitos ir mokesčių dokumentai“, „Buhalterio žinynas“ ir kt.), taip pat daugiau kaip 50 publikacijų apskaitos ir mokesčių, vidaus audito klausimais, komercinės, darbo  teisės temomis autorė.

Juristas Vaidotas Dauskurdas
 Nuo 2005 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose teminiuose seminaruose. Žurnalo „Juristas“ vyr. redaktorius. Žurnalo „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ ir savaitraščio „Buhalterija“ teisės skyriaus redaktorius. Šiuo metu vadovauja bendrovei „Pačiolio reklama“.

Knygų „Kaip išvengti didelių mokesčių“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, „Apskaitos politika“, „Įmonės dokumentai“, „Buhalterija: vadovo ir buhalterio atsakomybė“ bendraautoris. Knygos „Sutartys: principai ir praktika“ recenzentas. Darbo užmokesčio kursų, teminių seminarų metodinių medžiagų vienas iš sudarytojų, daugiau kaip 50 straipsnių darbo, civilinės ir įmonių teisės klausimais autorius.
KURSŲ PROGRAMA

1. Darbo santykių įforminimas, darbo sutarčių keitimas pagal numatomą naują apmokestinimo tvarką. Buhalteriams žinotini teisiniai aspektai.

2. Darbo apmokėjimas.

3. Darbo laikas. Dokumentavimo tvarka. Suminė darbo laiko apskaita.

4. Atlygis už nukrypimus nuo normalaus sutarto darbo laiko.

5. Garantijos ir kompensacijos darbuotojams.

6. Poilsio laikas. Atostogos. Jų apmokėjimas.

7. Finansinės prievolės, nutraukiant darbo santykius. Išeitinės išmokos.

8. Išskaitos iš darbo užmokesčio pagal pakeistus maksimalius dydžius.

9. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas, įvertinant mokesčių reformą.

Nuolat atnaujinamoje kursų medžiagoje pateikiama daugybė praktinių pavyzdžių kaip nustatyti atlyginimo dydį, apskaičiuoti priedus prie darbo užmokesčio, kompensacijas, parengti vadovo įsakymus, darbuotojų prašymus, buhalterines pažymas, kitus darbo užmokesčio apskaičiavimo dokumentus. Naujasis Darbo kodeksas ir jį lydintys poįstatyminiai aktai sukėlė nemaža sumaišties, kaip taikyti tų teisės aktų nuostatas. Kursuose pakomentuosime ir pavyzdžiais iliustruosime naujausius darbo apmokėjimą reglamentuojančius teisės aktus.

 

KURSŲ KAINA iki rugpjūčio 31 d. 249 € 189 € (PVM netaikomas),KURSŲ ORGANIZAVIMO TVARKA. Kursų dalyviai gauna spausdintą mokomąją medžiagą ir galimybę pasinaudoti mūsų parengtais dokumentų šablonais. Dėstytojas išsamiai paaiškins medžiagoje pateiktas schemas. Spausdinta mokomoji medžiaga lieka kursų dalyviui. Neaiškias sudėtingas situacijas galėsite išsiaiškinti su dėstytoju, suformulavę ir pateikę konkretų klausimą.

Kursų trukmė – 18 ak.val.

Kursai vyksta darbo dienomis – 3 dienas po 6 ak.val.


KIEKVIENAS DALYVIS GAUNA:

spausdintą mokomąją medžiagą;

– nuolaidą įsigyti kitus „Pačiolio“leidinius;

kursų baigimo pažymėjimą.


SVARBU!
KURSŲ DATOS YRA PLANUOJAMOS IR JOS EIGOJE GALI KEISTIS. AR GRUPĖ BUS SURINKTA TIKSLIAI INFORMUOJAME EL. PAŠTU UŽSIREGISTRAVUSIUS DALYVIUS LIKUS SAVAITEI IKI KURSŲ.Data Adresas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2019-09-09 Vilniuje
189
2019-09-16 Kaune
189
2019-09-23 Klaipėdoje
189