Pačiolis

 
El. parduotuvė

Leidinys BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ (menedžmento) APSKAITA – per du tomus.


Leidinyje rasite atsakymus į daugelį įmonės vadovams ir buhalteriams kylančių klausimų:

• Kaip pasirinkti efektyviausią įmonės vadybos organizavimo formą?

• Kaip įmonėje formuoti vadybai teikiamą informaciją, kad ji būtų naudinga, o ne žalinga?

• Kaip turi būti vedama kaštų apskaita, kad duotų reikiamą informaciją vadybos sprendimams priimti?

• Kaip turi būti sudaromi įmonių ir jų padalinių bei produktų biudžetai, kad duotų maksimalią naudą su minimaliais jų rengimo kaštais?

• Kaip galima realizuoti vadybos ir kaštų apskaitą sąskaitų sistemoje?

• Kaip teisingai įgyvendinti normatyvinius išlaidų apskaitos metodus?

• Kaip pasirinkti tinkamą produktų savikainos kalkuliavimo metodą: užsakyminį, procesinį arba mišrų?

• Kaip apskaityti ne tik veiklai reikalingus, bet ir neproduktyvius kaštus?

• Kaip patiems įdiegti ir organizuoti įmonėje vadybos bei kaštų apskaitą?


    Pirmasis tomas „INFORMACIJA VADYBOS SPRENDIMAMS PRIIMTI IR ĮMONIŲ BIUDŽETAI“ –
kiekvienos įmonės ir jos padalinių racionaliai veiklos vadybai bei efektyviems biudžetams rengti.
 • Menedžmento buhalterinės apskaitos nauda priimant vadybos sprendimus įmonėse bei jų padaliniuose.
 • Kaštų bei produktų savikainos rodikliai ir jų apskaičiavimas bei naudojimas vadybos reikmėms.
 • Įmonės padalinių kaštų paskirstymas bei įskaičiavimas į produktų savikainą.
 • Maržos bei vadybos reikmėms skirtų kaštų rodiklių (relevantiškų ir irelevantiškų, inkrementinių ir dekrementinių, pastovių ir kintamų kaštų) apskaičiavimas.
 • Vadybos ir kaštų (menedžmento) apskaitos sistemos.
 • Įmonės, jos padalinių ir projektų biudžetų rengimas: praktiniai patarimai.
 • Įmonių dažniausiai daromų klaidų dirbant su biudžetais apžvalga.
 • Biudžetų rengimo ir jų vykdymo apskaitos įmonėse praktiniai pavyzdžiai.
 • Įmonės ir jos padalinių vidinės atskaitomybės rengimas.
Knygos I-ojo tomo turinys

Knygos I-ojo tomo ištrauka

 

    Antrasis tomas „IŠLAIDŲ APSKAITA IR PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMAS“ – teisingam įmonės gaminamų produktų savikainos kalkuliavimui bei išlaidų optimizavimui. 
 • Normatyvinių produktų savikainos kalkuliavimo metodų taikymas.
 • Nukrypimų nuo kaštų biudžetų bei normų nustatymas ir apskaita.
 • Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos sąskaitų sistemos (integruotos, iš dalies integruotos, autonominės) parengimas.
 • Užsakyminis produktų savikainos kalkuliavimo metodas ir jo taikymas.
 • Procesiniai produktų savikainos kalkuliavimo metodai: paprastasis ir fazinis (pusfabrikatinis ir nepusfabrikatinis variantai). 
 • Mišrūs produktų savikainos kalkuliavimo metodai ir jų taikymas.
 • Gretutinių ir šalutinių produktų savikainos kalkuliavimas.
 • Neproduktyvių išlaidų (broko, prastovų, atliekų ir kitų) apskaita.
 • Menedžmento buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje.
 • Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir organizavimas įmonėje.
 • Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos diegimo įmonėje programos parengimo ir diegimo metu kylančių problemų sprendimas.
II-ojo tomo turinys

II-ojo tomo ištrauka


Abiejų tomų kaina – 245 € (su PVM).

AUTORIAI: didelę patirtį vadybos ir kaštų apskaitos srityje turintys specialistai - doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas, auditorius Valdas Jagminas.

             
Doc. dr. auditorius
Gediminas Kalčinskas
 
Auditorius
Valdas Jagminas

Pristatymo sąlygos

Darbo priemonės į bet kurią Lietuvos vietą nemokamai pristatomos per 5 darbo dienas nuo darbo priemonės išleidimo.

Darbo priemonę taip galite įsigyti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne, adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Leidinio (2 tomai) kaina
245