Elektroninių norminių aktų sąvadų rinkinių privalumai


UAB „PAČIOLIS“ NORMINIŲ AKTŲ RINKINIAI

______________________________________

Norminių aktų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės:

viską sužinokite laiku!

Buhalteriams, norintiems teisingai ir tvarkingai vesti buhalterinę apskaitą, apskaičiuoti mokesčius, reikia žinoti daugybės norminių aktų keliamus reikalavimus. Norminės informacijos, su kuria turi dirbti buhalteriai, nepaprastai daug, ji greitai keičiasi, tačiau visos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Taigi kiekvienam buhalteriui labai svarbu žinoti ne tik esamų teisės aktų keliamus reikalavimus, bet ir laiku sužinoti jų pasikeitimus. Vienas iš naujesnių pavyzdžių - nuo 2017 metų liepos 1 dienos įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksas. Tačiau jau nuo jo įsigaliojimo įvyko jau ne vienas pakeitimas. Akivaizdu, kad įmonėms svarbius keičiamus teisės aktus būtina stebėti nuolat.

Buhalteriams dažnai trūksta laiko reikiamų norminių aktų paieškoms, juo labiau – jų pakeitimams nagrinėti. Tuo tarpu tik žinodamas jų keliamus reikalavimus, buhalteris galės teisingai vesti buhalterinę apskaitą, ypač – apskaičiuoti bei deklaruoti mokesčius. Šiais laikais tokią informaciją galima gauti įvairiai: buhalteriai jos ieško ir viešose nemokamose elektroninėse informacinėse bazėse, paprasčiau tariant, – internete.Bet kokiu atveju kiekvienas pasirenka patogiausią paieškos būdą, tarkime, vieni naujienas sužino iš kolegų ar viešų informacinių priemonių, kiti reikalingos informacijos ieško savarankiškai. Kiekvienam buhalteriui, ieškančiam informacijos apie teisės aktus ir jų pakeitimus, svarbiausi šie kriterijai:
  • informacijos išsamumas – ar tam tikru klausimu gaunama pakankamai informacijos, ar jos nereikia papildomai ieškoti kitur;
  • paieškos ir darbo su rasta informacija patogumas – ar lengva surasti dokumentą, nežinant tikslių jo rekvizitų, ar galima nusikopijuoti rastą medžiagą ir ją atsispausdinti. Ar yra nuorodų į kitus susijusius reglamentus, ar įmanoma žymėtis savo pastabas tekste ir pan.;
  • galimybė patogiai susipažinti su reglamentų pakeitimų esme, t. y. galimybė susipažinti ne tik su esama teisės akto redakcija, bet ir su ankstesnėmis jo redakcijomis, nustatant, kas konkrečiai ir kada pasikeitė;

Teisės aktų paieškai dažniausiai naudojamos šios internetinės svetainės:

 – LR Seimo duomenų bazė (www.lrs.lt);

– Teisės aktų registras (www.e-tar.lt);

– Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapis (www.vmi.lt).

Visų šių informacinių bazių privalumas tas, kad jose pateikiama nemokama informacija. Tačiau informacijos paieška nemokamose informacinėse bazėse nėra pakankamai patogi ir toli gražu ne visuomet tenkina ieškančiojo lūkesčius, pavyzdžiui, kuomet reikia dažnai grįžti prie tų pačių reglamentų. Išsamiau aptarsime kiekvieną minėtą norminės informacijos šaltinį ir jo ypatumus.

**************************************************

LR SEIMO DUOMENŲ BAZĖ (toliau – bazė)

Šioje bazėje skelbiami visi priimti teisės aktai(ir galiojantys, ir nebegaliojantys) bei teisės aktų projektai. Iš tiesų čia galima rasti kiekvieną teisės aktą, tačiau šioje svetainėje pasitaiko ir klaidų. Verta atkreipti dėmesį, kad, nepaisant skambaus svetainės pavadinimo, – LR Seimo duomenų bazė, – joje pateikta informacija neturi oficialaus statuso. Oficialaus dokumento statusą turėjo tik „Valstybės žiniose“ skelbiami dokumentai. Jau keli metai jie skelbiami elektroniniu pavidalu kitoje duomenų bazėje – Teisės aktų registre (jį aptarsime vėliau). Seimo duomenų bazė sukurta ir prižiūrima Seimo kanceliarijos, siekiant palengvinti galimybes susipažinti su teisės aktais. Paieška galima ir pagal teisės akto numerį, ir pagal pavadinimą, instituciją, teisės akto rūšį, datą ir net pagal reikšminį žodį. Tačiau buhalteris – ne teisininkas, jam nereikia visų teisės aktų, – jam reikalingi tik tie, kurie reglamentuoja apskaitą ir apmokestinimą, taigi, pirmas nepatogumas tas, kad pateikiama per daug informacijos, tarp kurios reikia ieškoti sau reikalingos. Ypač dažnai susipainiojama, kai į paieškos lauką įrašomi ganėtinai populiarūs reikšminiai žodžiai, pavyzdžiui, inventorizacija, PVM sąskaita faktūra, beviltiškos skolos ir pan. Bazėje paskelbti ir galiojantys, ir negaliojantys teisės aktai, tačiau jie pateikti atskirai ir nėra galimybės viename dokumente pamatyti kelias redakcijas, kad būtų galima jas palyginti. Kitą kartą prireikus to paties dokumento, tenka jo vėl ieškoti iš naujo, nėra galimybės suformuoti sau reikalingų dokumentų aplanko, juo labiau – kaip nors žymėti reikiamas vietas dokumente, rašyti savo pastabas, o tai buhalteriams dažnai būna svarbu. Dar vienas buhalteriui reikšmingas momentas: šioje bazėje yra tik teisės aktai, t. y. joje nėra kitų buhalteriui svarbių dokumentų, pavyzdžiui, Verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų, VMI raštų ir pan. Taip pat nėra galimybės užsisakyti teisės aktų pakeitimų naujienlaiškį, iš daugybės kasdien paskelbiamų reglamentų išsirenkant tik dominančias sritis.

**************************************

TEISĖS AKTŲ REGISTRAS (toliau – TAR)

TAR atsirado prieš kelis metus, atsisakius oficialaus teisės aktų skelbimo leidinio, – „Valstybės žinių“. TAR’e skelbiami tik oficialūs dokumentai. Teisės aktų registro valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. TAR svarbus tuo, kad teisės aktai įsigalioja kitą dieną tik po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data, išskyrus tam tikrus atvejus.

 Savo struktūra ir funkcionalumu TAR labai panašus į Seimo duomenų bazę: čia galima ne tik ieškoti teisės aktų, bet ir peržiūrėti naujausius teisės aktus, taip pat užsisakyti naujienlaiškį, pranešantį apie reglamentų pasikeitimus. Vis dėlto nėra galimybės pasirinkti naujienų iš konkrečių dominančių sričių, todėl kiekvieną kartą atsivertus naujienlaiškį, tenka gaišti daug laiko tarp kelių dešimčių įvairiausių dokumentų, ieškant reikalingo. Vien dėl šios priežasties buhalteriai TARu praktiškai nesinaudoja.

Ši duomenų bazė iš Seimo duomenų bazės „paveldėjo“ tuos pačius trūkumus ir dar pridėjo savų – informacija TARo lange pateikiama ganėtinai sudėtingai, todėl, neperpratus svetainės struktūros, sunku suprasti, kur ir kaip ieškoti dokumento. Net jį suradus, nesunku paklysti. Be to, galima net labai suklysti, pavyzdžiui, vietoje galiojančios dokumento redakcijos atsivertus jo projektą. Akivaizdu, kad, dirbant su šia sistema, būtini įgūdžiai. Dauguma apklaustų buhalterių vienbalsiai tvirtino, kad vengia šios svetainės. Tą turbūt supranta ir patys jos kūrėjai, nes, pradėjus veikti oficialiam teisės aktų registrui, savo veiklos nenutraukė ir neoficialioji, tačiau gerokai patogesnė Seimo duomenų bazė. Kaip ir Seimo duomenų bazėje, čia taip pat nėra galimybės susikurti sau reikiamų dokumentų aplanko, negalima rašyti pastabų ar ką nors žymėtis. ****************************************

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS KONSULTACINĖS MEDŽIAGOS KATALOGAS (toliau – katalogas)

Kataloge pateikta informacija, susijusi su mokesčių apskaičiavimu. Jame yra atskiras bendros informacijos skyrius, kuriame trumpai paaiškinti kiekvienai įmonei svarbūs apskaitos ir mokesčių klausimai, pateiktos nuorodos į kitų institucijų skelbiamus reglamentus, pavyzdžiui, kad informaciją apie VAS teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, socialinio draudimo klausimais konsultuoja „Sodra“, ir pan. Ši svetainė suteikia galimybę užsisakyti naujienlaiškį ir nemokamai naudotis joje pateikta informacija. Užsisakant naujienlaiškį, galima pasirinkti dominančias sritis, taip išvengiant daugybės neaktualių dokumentų. Vis dėlto nepamirština, kad tai – Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapis, jame pateikiama tik šios žinybos rengiama informacija, taigi šioje svetainėje nepavyks rasti įstatymų, Finansų ministerijos ar kitų institucijų priimtų teisės aktų, reglamentuojančių mokesčius ar kitas buhalteriams svarbias sritis.

***********************************************

Yra ir kitų nemokamų informacijos apie tam tikrus norminius aktus šaltinių, tokių kaip „Sodra“, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, Statistikos departamentas, Valstybinė darbo inspekcija ir pan. Tačiau šiuose tinklalapiuose pateikta tik tos srities informacija, kurią kuruoja atitinkama institucija, todėl atskirai jų apžvelgti nėra reikalo.

Taigi, galima naudotis net keliomis informacinėmis sistemomis, kurių kiekviena turi savų privalumų bei trūkumųApibendrinant galima teigti, kad nė viena jų nėra pakankamai patogi ir tinkama buhalteriams.Tai natūralu, – juk šios bazės skirtos visiems (ne tik įmonių) buhalteriams, o jų visų poreikiai – labai įvairūs. Todėl buhalteriams pravartu naudotis specializuotais produktais, kuriuose jie patogiai ir minimaliomis laiko sąnaudomis rastų būtent jiems reikalingą norminių aktų informaciją. Suprantama, už tokius produktus reikia mokėti, tačiau kvalifikuoti, save ir savo darbą gerbiantys specialistai jau seniai įprato naudotis mokamais produktais. Toliau pristatysime „Pačiolio“ bendrovės leidžiamus elektroninius teisės aktų rinkinius ir jų savybes.

ŠTAI KOKIAS GALIMYBES SUTEIKIA „PAČIOLIO“ NORMINIŲ AKTŲ RINKINIAI

Norminius aktus ir jų pakeitimus galima rasti įvairiuose šaltiniuose, tačiau svarbiausia žinoti, ko konkrečiai ieškotekad nereikėtų veltui gaišti laiko ir kad tikrai rastumėte reikalingą dokumentą. Ieškant teisės aktų naujienų savarankiškai viešai prieinamose informacinėse bazėse, sugaištama daug laiko, be to, niekada negalima būti tikriems, kad rasti visi pakeitimai, nes nežinoma visko, kas pasikeitė! Kiekvieną pirmadienį išleidžiamas elektroninis leidinys (naujienlaiškis) MOKESČIŲ, APSKAITOS IR TEISĖS NAUJIENOS praneša visas įmonių buhalteriams aktualias norminių aktų naujienas ir jų pakeitimus, kartu su tų pakeitimų paaiškinimais. Todėl tokio naujienlaiškio gavėjai gali būti tikri, kad nieko nepraleis ir su visomis naujienomis susipažins laiku. Naujienlaiškio gavėjai mato ne tik paskelbtų naujų norminių aktų ar atliktų jų pakeitimų informaciją, bet ir gali pamatyti kiekvieną juos dominantį dokumentą: tiek esamą, tiek ir ankstesniąją jo redakciją, visa tai pateikiant viename dokumente, taigi bus lengva palyginti, kas ir nuo kada įsigaliojo. Tai būdas, kuriuo, skiriant labai mažai laiko, galima sužinoti visas (be to, laiku) įmonėms svarbias reglamentų naujienas. Šis produktas gali būti perkamas atskirai arba įsigyjamas prenumeruojant „Pačiolio“ norminių aktų rinkinius (rinkinių prenumeratoriai šį naujienlaiškį gauna nemokamai).

Darbui su teisės aktais bei kitais dokumentais (VMI parengtais mokesčių įstatymų komentarais, VAS komentarais ir kt.) ir yra skirti „Pačiolio“ bendrovės leidžiami elektroniniai NORMINIŲ AKTŲ RINKINIAI. Juose patogiai pagal atskiras sritis (pavyzdžiui, pagal atskirus mokesčius ir pan.) pateikta sugrupuota visų įmonių buhalteriams ir kitiems specialistams aktualių norminių aktų šiuo metu galiojanti redakcija kartu su jos net 5 metų laikotarpio (kartais ir dar ilgesne) istorija. Norminių aktų istorija buhalteriams ne tik naudinga, bet ir būtina. Mokesčių patikrinimo bei jų perskaičiavimo senaties terminas – 5 metai, todėl, naudodamasis minėtais rinkiniais, buhalteris, esant poreikiui, gali patikrinti, kokios tam tikrų teisės aktų nuostatos galiojo prieš keletą metų, ar teisingai buvo tuo metu apskaičiuoti mokesčiai, ir, esant, reikalui, – patikslinti deklaracijas. Be šių labai svarbių savybių, „Pačiolio“ norminių aktų elektroniniai rinkiniai visiškai atitinka visus išvardytus darbo su teisės aktų informacija kriterijus:

Kad būtų galima geriau susipažinti su šiais norminių aktų rinkiniais ir jų savybėmis, konkrečiu pavyzdžių pateiksime šių rinkinių naudojimo praktiškumą. Toliau nagrinėjamas tipinis atvejis (pirkėjo skolos pripažinimas ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais), su kuriuo gana dažnai susiduria įvairių įmonių buhalteriai.

 Pavyzdžiui, įmonės pirkėjas skolingas įmonei už įsigytas prekes 1 500 Eurų jau trejus metus. Įmonė bandė ieškoti pirkėjo, siuntė skolų suderinimo aktus, tačiau skolos atgauti taip ir nepavyko. Įmonės buhalteris, apskaičiuodamas pelno mokestį, svarsto, ar galima šia suma mažinti įmonės apmokestinamąjį pelną. Pelno mokesčio apskaičiavimą reglamentuoja LR pelno mokesčio įstatymas, todėl pirmiausia reikia išnagrinėti LR pelno mokesčio įstatymo nuostatas dėl neatgautų skolų. Skolų pripažinimą ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais reglamentuoja atskiras LR pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnis Beviltiškos skolos.


Užbrauktu tekstu reikėtų vadovautis, jeigu norėtumėte pasitikrinti, ar teisingai elgėtės pripažindami skolas beviltiškomis ankstesniais laikotarpiais.

Iš pateiktos ištraukos matyti, kad LR pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnio 2 dalis pateikia nuorodą į kitą teisės aktą – Vyriausybės nutarimą. Aptariamoje teisės aktų paieškos priemonėje šiam tikslui sukurti specialūs ryšiai tarp susijusių norminių aktų, todėl šiuo atveju spustelėjus žodį „tvarką“ (jis kompiuterio ekrane matyti mėlyna spalva), atsivers reikiamas norminis aktas.


Iš LR finansų ministro įsakymu paskelbtų taisyklių sužinome, kad pelno mokesčio mokėtojas turi teisę skolas laikyti beviltiškomis, jeigu:

– pelno mokesčio mokėtojas negali jų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieniems metams nuo skolų sumos įtraukimo į pelno mokesčio mokėtojo pajamas; arba

– skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu; arba

– skolininkas yra likviduotas;

– skolininkas yra bankrutavęs.

Iš šių Taisyklių sužinome ir kitus reikalavimus.


Taigi, sužinojome štai ką: tam, kad būtų galima nemokaus pirkėjo skola sumažinti įmonės apmokestinamąjį rezultatą, pirkėjo skola turi atitikti beviltiškumo kriterijus, o įmonė turi turėti dokumentus, įrodančius, kad ji stengėsi susigrąžinti pirkėjo skolą.

Norint išsamiau išnagrinėti LR pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnio nuostatas, galima pasinaudoti galimybe parskaityti VMI parengtą šio straipsnio komentarą, kurį galima atverti spustelėjus straipsnio pavadinimą:

Taip žingsnis po žingsnio patogiai surandama visa reikalinga informacija – tiek dabar galiojantys reikalavimai, tiek, esant reikalui, ir seniau galiojusieji.

Šis nedidelis pavyzdys atskleidė tik dalį „Pačiolio“ elektroninių norminių aktų rinkinių naudingų savybių. Išsamiau su visomis šių rinkinių savybėmis galima susipažinti interneto svetainėje https://www.paciolis.lt/lt/el_parduotuve/cat/35/elektroniniai_norminiu_aktu_s_vadai/69


Į sąrašą