Pačiolis

 
El. parduotuvė

9. Darbo priemonės ir knygos

  Pripažinimą pelnęs ir daugelio pasiilgtas. Naudingas kiekvienam!

Dvitomio apimtis – apie 1 500 psl.

I-o ir II-o tomų kaina iki sausio 31 d. 205 € 166 € (su PVM).

Plačiau
 

Unikalus išsamiausias lietuvių kalba išleistas leidinys – VISA VADYBOS IR KAŠTŲ (menedžmento) BUHALTERINĖ APSKAITA.

Itin išsamiai, o kartu aiškiai ir lengvai suprantamai!

Abiejų tomų kaina iki sausio 31 d. – 215 € 155 € (su PVM).

Plačiau
 

KIEKVIENAM PROFESIONALIAM BUHALTERIUI – specialus, informatyvus, gausus vertingų priminimų,
taupantis Jūsų laiką
 2022 BUHALTERIO KALENDORIUS

Pristatysime NEMOKAMAI!

Kalendoriaus kaina – 19 € (su PVM).

Plačiau

 

Išsami 2021 m. finansinių ataskaitų užpildymo instrukcija.

Kaina – 43 € (su PVM).
Plačiau

   

Asmens duomenų apsauga – aktualu kiekvienai įmonei!

Antroji atnaujinta ir papildyta laida!


Priemonės kaina iki sausio 31 d. 65 € 49 € (su PVM).

Plačiau
  Atnaujintoje ir papildytoje darbo priemonėje daugiau kaip 100 įvairių įmonių veiklai skirtų buhalterinių dokumentų pavyzdžių su jų naudojimo tvarkos paaiškinimais.

Darbo priemonės kaina iki sausio 31 d. – 97 € 69 € 
(su PVM).
Plačiau
  Apskaitos ir mokesčių politiką privalo turėti ir NEDIDELĖ ar net visai MAŽA įmonė.

Darbo priemonė (elektroninė) skirta visų veiklos rūšių įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, dirbančioms pagal VAS reikalavimus.

Priemonės kaina iki  sausio 31 d. 118 € 85 € (su PVM). 
Plačiau
   

Netinkamai parengta įmonės apskaitos politika ne tik iškraipo finansinių ataskaitų duomenis, bet ir gali lemti neteisingą mokesčių apskaičiavimą!

Priemonės kaina iki  sausio 31 d.  179 € 119  (su PVM).

Plačiau
 

Buhalterinės literatūros bestseleris – aštuonių laidų knygos tiražas jau
35 000 egzempliorių!

Knygos kaina iki  sausio 31 d. 105 € 75 € (su PVM). 

Plačiau
 

VISOS KASDIENĖS IR NEKASDIENĖS OPERACIJOS!

Unikali pagalbinė priemonė kiekvienai buhalterijai!

Antroji atnaujinta ir papildyta laida.

Žinyno kaina iki  sausio 31 d. 127 € 85 € (su PVM).

Plačiau
Pelno nesiekiančios įmonės, įstaigos ir organizacijos, bendrijos ir fondai, politinės partijos ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkantys apskaitą ir rengiantys finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 12 18 įsakymo Nr. 1K-443 nustatyta tvarka, dalininkams, nariams, steigėjams ir Juridinių asmenų registrui privalo pateikti:
     

naujos formos Finansinės būklės ataskaitą;
naujos formos Veiklos rezultatų ataskaitą;
aiškinamojo rašto pastabose privalomai atskleidžiamą informaciją apie gautą paramą ir jos panaudojimą, suteiktą labdarą ir paramą, tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą.

Priemonės kaina iki sausio 31 d. 55 € 39 € (su PVM).

Plačiau
 

Karantino laikotarpiu priimama naujų darbo santykius reguliuojančių teisės aktų, kurie yra laikini – skirti tik dabartiniam laikui.

Vis dėlto ne mažiau svarbu gerai žinoti darbo santykius reguliuojančių visų teisės aktų reikalavimus, kuriuos privalo taikyti kiekviena įmonė.

Nors popieriniame priemonės „Naujojo Darbo kodekso taikymas įmonėje“ leidinyje dalis pateiktos informacijos parengta pagal ankstesnes teisės aktų redakcijas (išleista 2017 m. spalio mėn.), tačiau internetiniame darbo priemonės leidinyje pateikiami šablonai yra pakoreguoti pagal šiuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus ir yra tinkami naudoti.


Priemonės kaina iki  sausio 31 d. 137 € 69 € (su PVM). Mažiau nei 1 € už šabloną!

Plačiau
Prekes taip pat galite įsigyti knygynuose.
Plačiau