Pačiolis

 
El. parduotuvė

9. Darbo priemonės ir knygos

 

KIEKVIENAM PROFESIONALIAM BUHALTERIUI –
  specialus, informatyvus, gausus vertingų priminimų,
taupantis Jūsų laiką 
2021 BUHALTERIO KALENDORIUS

Kalendoriaus kaina – 17 € (su PVM).

Plačiau

 

Išsami 2020 m. finansinių ataskaitų užpildymo instrukcija

Kaina – 37 € (su PVM).

Plačiau
  Pripažinimą pelnęs ir daugelio pasiilgtas. Naudingas kiekvienam!

I-ą tomą turime.

II-o tomo išleidimas – 2020  IV ketvirtis.

Dvitomio apimtis – apie 1 500 psl.

I-o tomo kaina iki lapkričio 30 d. – 93 € (su PVM) vietoje 103 €!

I-o ir II-o tomų kaina iki lapkričio 30 d. – 175 € (su PVM) vietoje 205 €!

Plačiau
 

I knygos tomo kaina iki lapkričio 30 d. – 79 € (su PVM) vietoje 87 €.

II knygos tomo prenumeratos kaina iki lapkričio 30 d.  78 € (su PVM) vietoje 85 €.

Abiejų tomų prenumeratos kaina iki lapkričio 30 d. – 143 € (su PVM) vietoje 159 €.

Numatoma išleisti II tomą – 2020 m. gruodis.

Plačiau
  NAUJIENA!


Atnaujintoje ir papildytoje
 darbo priemonėje daugiau kaip 100 įvairių įmonių veiklai skirtų buhalterinių dokumentų pavyzdžių su jų naudojimo tvarkos paaiškinimais.

Darbo priemonės kaina iki lapkričio 30 d. – 85 €, vėliau – 97 € 
(su PVM).
Plačiau
  Apskaitos ir mokesčių politiką privalo turėti ir NEDIDELĖ ar net visai MAŽA įmonė.

Darbo priemonė (elektroninė) skirta visų veiklos rūšių įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, dirbančioms pagal VAS reikalavimus.

Priemonės kaina iki lapkričio 30 d. – 97 €, vėliau 118 €!
Plačiau
   

Netinkamai parengta įmonės apskaitos politika ne tik iškraipo finansinių ataskaitų duomenis, bet ir gali lemti neteisingą mokesčių apskaičiavimą!

Priemonės kaina iki lapkričio 30 d. – 143 , vėliau 179 €!

Plačiau
 

Buhalterinės literatūros bestseleris – aštuonių laidų knygos tiražas jau
35 000 egzempliorių!

Knygos kaina iki lapkričio 30 d. – 78 € (su PVM) vietoje 105 €

Plačiau
Pelno nesiekiančios įmonės, įstaigos ir organizacijos, bendrijos ir fondai, politinės partijos ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkantys apskaitą ir rengiantys finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 12 18 įsakymo Nr. 1K-443 nustatyta tvarka, dalininkams, nariams, steigėjams ir Juridinių asmenų registrui privalo pateikti:
     

naujos formos Finansinės būklės ataskaitą;
naujos formos Veiklos rezultatų ataskaitą;
aiškinamojo rašto pastabose privalomai atskleidžiamą informaciją apie gautą paramą ir jos panaudojimą, suteiktą labdarą ir paramą, tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą.

Priemonės kaina iki lapkričio 30 d. – 44 €, vėliau – 49 € (su PVM).

Plačiau

   

Asmens duomenų apsauga – aktualu kiekvienai įmonei!

Priemonės kaina iki lapkričio 30 d. – 49 € (su PVM) vietoje 65 €!


Plačiau
 

VISOS KASDIENĖS IR NEKASDIENĖS OPERACIJOS!

Unikali pagalbinė priemonė kiekvienai buhalterijai!

Antroji atnaujinta ir papildyta laida.

Žinyno kaina iki lapkričio 30 d. – 98 € (su PVM) vietoje 127 €!

Plačiau
 

Karantino laikotarpiu priimama naujų darbo santykius reguliuojančių teisės aktų, kurie yra laikini – skirti tik dabartiniam laikui.

Vis dėlto ne mažiau svarbu gerai žinoti darbo santykius reguliuojančių visų teisės aktų reikalavimus, kuriuos privalo taikyti kiekviena įmonė.


Priemonės kaina iki lapkričio 30 d. 75 € (su PVM) vietoje 137 €! Mažiau nei 1 € už šabloną!

Plačiau
 

Mokesčių apskaitą tvarkykite lengvai, patogiai ir kokybiškai!

Knygos kaina – 35 € (su PVM).

Plačiau
Prekes taip pat galite įsigyti knygynuose.
Plačiau