12. Dėstytojai

„Pačiolio“ kursų ir seminarų dėstytojai
 

 


Auditorius doc. dr. Gediminas KALČINSKAS
 

1977 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą; 1979 m. – Maskvos finansų instituto Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo fakultetą

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ Prezidentas, savaitrašÄio „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ vyriausiasis redaktorius. Daug metų dėstė Vilniaus universitete, skaitė finansinės apskaitos kursus Roskildės universitete (Danija), ES PHARE programos „Apskaitos sistemos, atitinkančios tarptautinius apskaitos standartus ir ES direktyvas, sukÅ«rimas Lietuvos Respublikoje“ vadovaujantysis vietinis ekspertas (1993–1995). Nuo 1993 m. dėsto UAB „Pačiolis“ rengiamuose kursuose, veda seminars, vadovauja projektams. Dalyvauja diegiant vadybos ir kaštų apskaitos sistemas kitoms įmonėms.

Apie 50 knygų autorius ir bendraautoris.

Svarbiausios knygos: „Buhalterinės apskaitos pagrindai“ (9 leidimai, 1996–2022), „Apskaitininko vadovas“ (su bendraaut., 1994), „Buhalterio žinynas“ (su bendraut., 3 leidimai (2000 – 2021)ir kt., parašÄ— apie 200 mokslinių ir metodinių bei daugiau kaip 400 mokslo populiarinimo straipsnių.


 

Auditorius
Gintautas Deveikis
 

1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2002 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“, „Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės sudarymo“, „Buhalterių rengimo“ kursuose bei „Pačiolio“ didžiuosiuose ir teminiuose seminaruose. SavaitrašÄio „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, finansinės apskaitos skyriaus redaktorius. Dirbo Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktoriumi, buvo LR apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, LR apskaitos instituto Standartų tarybos narys.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautoris. Svarbiausios knygos: „Apskaitininko vadovas“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, „Buhalterio žinynas“, „Apskaitos politika“, „Buhalterinės apskaitos vadovas“, „Verslo apskaitos standartai: kaip juos taikyti praktiškai“. Verslo apskaitos standartų, Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo kursų medžiagų sudarytojas, taip pat daugiau negu šimto straipsnių apie finansinę apskaitą ir apskaitos organizavimą autorius.

 

Auditorė
Dalia Kristina Plačenytė
 

1988 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 1993 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Darbo užmokesčio“, „Buhalterių rengimo“„Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“ kusuose ir „Pačiolio“ seminaruose. Nuo 1996 m. – UAB „Pačiolis“ mokymo reikalų kuratorė, vadovaujančioji auditorė, pardavimų VIP klientams vadovė, auditorė konsultantė, savaitrašÄio Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ apskaitos organizavimo skyriaus redaktorė. Dirbo VÄ® „Vilniaus kailiai“ ekonomiste, VAÄ® „Vilniaus kailių siuvimo fabrikas“ ekonomikos tarnybos viršininke, AB „Žiemys“ ekonomikos direktore, UAB „Vitoma“ vyriausiąja buhaltere, UAB „Baltic metal“ vyriausiąja buhaltere.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautorė. Svarbiausios knygos: „Sąskaitų korespondencijų žinynas“,„Buhalterio žinynas“, „Pirminiai apskaitos ir mokesčių dokumentai“, „Inventorizacija“, „Kaip pravesti inventorizaciją ir dokumentuoti jos rezultatus“, „10 000 sąskaitų korespondencijų“.

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo ir Darbo užmokesčio kursų metodinių medžiagų sudarytoja, taip pat daugiau negu 40 straipsnių apie finansinę apskaitą ir apskaitos organizavimą autorė.


 

Auditorius
Valdas Jagminas
 

1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ projektų vadovas. Nuo 2000 m. bendrovėje „Pačiolis“ vadovauja vadybos ir kaštų apskaitos sistemų diegimo kitose įmonėse bei konsultacijų šioje srityje projektams, dėsto Bendrovės „Pačiolis“ rengiamuose Vadybos ir kaštų apskaitos kursuose, įvairiuose  seminaruose ir kituose mokymuose.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika („Apskaitininko vadovas“, „Buhalterio žinynas“, „Tipinės apskaitos klaidos ir jų ištaisymo bÅ«dai“ ir kt.) autorius ir bendraautoris, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinio pobÅ«džio straipsnių finansinės ir menedžmento apskaitos, finansinio menedžmento ir analizės tematika.


 

Konsultantė ekspertė 
Marina Guptor
 

2001 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą; 2003 m. – Baltarusijos valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą; nuo 2005 m. – vidaus auditorė.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, „Mokesčių apskaičiavimo kursuose“ ir kituose mokymuose.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ konsultantė ekspertė.

Knygų „Mokesčių administravimas per 2 savaites“, „Pelno mokestis per 2 savaites“ autorė, kitų įmonės produktų bendraautorė („Apskaitos politika“, „Mokesčių vadovas“, „Apskaitos vadovas“, „Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo darbo knyga“, „Ä®monės dokumentai“, „Apskaitos ir mokesčių dokumentai“, „Buhalterio žinynas“ ir kt.), taip pat daugiau kaip 50 publikacijų apskaitos ir mokesčių, vidaus audito klausimais, komercinės, darbo  teisės temomis autorė.

 

Konsultantė ekspertė Oksana GALIN.

 

2001 m. baigė Buivydiškių aukštesniąją žemės Å«kio mokyklą ir įgijo buhalterinės apskaitos specialybę; 2007 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ vyriausioji buhalterė, UAB „Visos buhalterinės paslaugos“ direktorė.

Knygų buhalterinės apskaitos ir mokesčių tematika bendraautorė. Svarbiausios: "Buhalterio žinynas", "Buhalterinės apskaitos tvarkymas", "Mažoji bendrija ir UAB: teisė, apskaita ir mokesčiai, atskaitomybė", "Buhalteriniai dokumentai". Kursų medžiagos rengėja. Straipsnių apskaitos ir mokesčių temomis autorė.


 


Konsultantas ekspertas Vaidotas DAUSKURDAS
 

1996 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.

Nuo 2005 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose teminiuose seminaruose. SavaitrašÄio „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ teisės skyriaus redaktorius. 

Knygų „Asmens DUOMENŲ APSAUGA – darbo tvarkos, rekomendacijos ir pavyzdžiai“, „Kaip išvengti didelių mokesčių“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, „Apskaitos politika“, „Ä®monės dokumentai“, „Buhalterija: vadovo ir buhalterio atsakomybė“ bendraautoris. Knygos „Sutartys: principai ir praktika“ recenzentas. Darbo užmokesčio kursų, teminių seminarų metodinių medžiagų vienas iš sudarytojų, daugiau kaip 50 straipsnių darbo, civilinės ir įmonių teisės klausimais autorius.


 

Auditorė
Irena Kriaučiūnienė

 

1971 m. baigė Kauno ekonomikos technikumą ir įgijo buhalterinės apskaitos specialybę.

Nuo 1995 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo“, „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“, „Darbo užmokesčio“ ir „Didžiuosiuose mokesčių“ kursuose.

1966–1982 m. Panevėžio cukraus fabrike dirbo buhaltere, vyr. buhalterio pavaduotoja; 1982–1995 m. – EST Panevėžio MK (dabar – AB „Virgula“) ekonomiste, vyr. buhaltere, finansų direktore; 1995–1999 m. – UAB „Pačiolis“ Panevėžio filiale konsultante apskaitos ir mokesčių klausimais, filialo direktore; 1999–2005 m. – UAB „Pačiolio auditoriai“ vadovaujančiąja auditore. Nuo 2005 metų iki dabar dirba UAB „IDG auditoriai“ vadovaujančiąja auditore.

 

Liucija Budrienė
 

1982 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetą, 2000 m. – Klaipėdos universiteto kvalifikacijos kėlimo instituto dalyko didaktikos studijas.

Nuo 1995 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“, „Darbo užmokesčio“ ir „Buhalterių rengimo“ kursuose.

Nuo 1998 m. dėsto LCC tarptautiniame universitete. Nuo 1999 m. dirba Klaipėdos valstybinėje kolegijoje lektore.

Dirbo UAB Eglės leidykla vyr. buhaltere.

Išleido mokymo priemones „Buhalterinės apskaitos pagrindai“ ir „Mokesčiai“, skirtas aukštųjų neuniversitetinių studijų programų studentams. Skaito pranešimus konferencijose buhalterinės apskaitos dėstymo metodikos ir studijų programų tobulinimo klausimais.Ana Samuilova 

1986 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.  

Nuo 2012 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose  „Buhalterių rengimo“ kursuose.

1982-1984 m. dirbo Statybos banko Vilniaus miesto valdyboje ekonomiste.  1984-1988 m. – Moksliniame gamybiniame susivienijime ,,Fermentas“ ekonomiste. 1988-1995 m. –  Akcinėje  firmoje ,,Agira”  vyr. inžiniere-ekonomiste. 1998-1999 m. –  D. Petraitienės firmoje ,,Akvija” buhaltere. Nuo 2015.06.01 dirba K. Geco prekybos įmonėje Vyriausia buhaltere.

Nuo 2002 m. dirba Panevėžio kolegijoje lektore, studijų programų ,,Buhalterinė apskaita“, ,,Finansai“ komiteto pirmininkė. 

Dirba LKBA buhaltere.

Mokomųjų knygų  ,,Buhalterinės apskaitos programa ,,Pragma“ praktikoje“,  ,,Stekas-apskaita praktikoje“, ,,Kompiuterizuota apskaita” bedraautorė.

Veda seminarus, recenzuoja knygas, skaito pranešimus konferencijose buhalterinės apskaitos, mokesčių tema.


 
 

Danutė Ilgevičienė

 

1983 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

2000-2006 m.  baigė specialius kvalifikacijos kėlimo kursus Kauno Technologijos Universiteto ir Norvegijos Vadybos instituto bei Tarptautinės aukštosios vadybos mokyklos (ISM) biznio mokymo centruose.

Nuo 2008 m. dėsto UAB „Pačiolis“organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“

Nuo 1993m.dirbo vyr.buhaltere Elektrografijos institute „Elmatronas“

Nuo 2000 m. iki dabar dirba Uždarojoje Akcinėje Bendrovėje  vyr. buhaltere.


 

Loreta Rupeikienė

 

Studijavo Vilniaus universitete ekonomiką, Klaipėdos statybos organizacijose dirbo finansų skyriuje, buvo paskirta finansų direktore. Vilniaus universitete mokėsi audito mokslo ir nuo 1996 metų yra nepriklausoma auditorė. Lietuvos Auditorių rÅ«mų narė. Klaipėdos universitete baigė pedagogiką ir švietimo vadybą, gavo bakalauro, o vėliau ir magistro laipsnį. Stažavosi ir kėlė savo kvalifikaciją finansų ir švietimo ir audito srityse Švedijoje, Latvijoje, Airijoje , Anglijoje. Nuo 1989 m. iki 2001 m. vadovavo suaugusiųjų mokymą, Klaipėdos apskaitos mokykloje. Ä®kÅ«rė audito įmonę UAB„AUDITO GAIRĖS“ ir iki šiol jai vadovauja.

Dėsto Klaipėdos universitete, Klaipėdos kolegijose, UAB „Pačiolis“ rengimo finansų, ekonomikos, teisės, bankininkystės srityse. 2013 m. LR Teisingumo ministerijoje įgijo teismo eksperto vardą ekonomikos, finansų ir audito srityse.


 

Alma Preskieniene 

 

2002 m. baigė Kauno Technologijos Universiteto Vadybos ir ekonomikos fakulteto magistrantūrą.

Dėsto UAB Pačiolis organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose.

Plati praktinio darbo patirtis:

1992-1997 dirbo buhaltere tuometiniame AB Lietuvos telekomas

1992-2006 UAB Nordlita vyriausiaja buhaltere

2006-2013 UAB Revizorius auditorės padėjėja

Nuo 2013 įkÅ«rė ir vadovauja savo apskaitos tvarkymo įmonei UAB Skaičių miškas

Praktinį darbą sėkmingai derina su pedagogine veikla – nuo 2004 dėsto Šiaulių valstybinėje kolegijoje. 


 
 

Vilma Eidininkienė
 

 2009-2011 m. Vilniaus Universitetas – ekonomikos magistras. (Magistrinio darbo tema: Lietuvos mokesčių  sistema ir socialinis jos vertinimas). 2007-2009 m. Vilniaus Universitetas – ekonomikos bakalauras. 2002-2006 metais Klaipėdos verslo kolegija – įmonės finansai.

1984-1987 m. Klaipėdos buhalterinės apskaitos technikumas, specialybė buhalterė.

2008 m. lapkričio 12 dieną išlaikytas Vidaus auditoriaus egzaminas . 2015 m. išklausė Pedagoginių – psichologinių žinių kursą 120 val. KU Tęstinių studijų institute.

Kvalifikaciją pastoviai keliama įvairiuose kursuose ir seminaruose.

Praktinio darbo patirtis: 1987 – 1999 metų –buhalterė. Nuo 1999 m. -2003 metų UAB „Metalo konstrukcijos“ – vyr. buhalterė. Nuo 2003 metų apskaitos tvarkymas pagal sutartis verslo įmonėms. Praktinio darbo patirtį derina su dėstymu nuo 2012 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamose kursuose. Nuo 2014 metų dėsto VšÄ® „Lietuvos verslo kolegija“


 
 
Danguolė Petrauskienė
 

 2009 m. baigė Šiaulių universitetą, įgijo bakalauro laipsnį, ekonominės analizės ir planavimo specialybę.

1994–1995 m. AB Klaipėdos viešbutis dirbo buhaltere; 1995–2005 m. – A. Kildonavičiaus „Žalčio vaistinė“ ėjo buhalterės pareigas. 2002–2004 m. UAB „Pačiolio auditoriai“ konsultantė, darbo pobÅ«dis: dėstymas buhalterių rengimo kursuose, metodinės medžiagos rengimas, straipsnių rašymas. 2005–2012 m. – UAB „Autotentas“ vyr. buhalterė, šiuo metu – K. Geco prekybos įmonės – vyr. buhalterė.


 
 
 
Irma Lisiutė-Mongirdienė

 

2005 m. baigė Kauno technologijos universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2008 m. dėsto UAB "Pačiolis" organizuojamuose "Buhalterių rengimo kursuose" ir kituose mokymuose.
Šiuo metu - statybos bendrovės finansų direktorė.
Praktinį darbą nuo 2003 m. derina su pedagogine veikla, dėstė Kauno technologijos universitete, V. A. GraičiÅ«no aukštojoje vadybos mokykloje ir įvairiuose kursuose.

Skaito pranešimus konferencijose bei konsultuoja buhalterinės apskaitos, mokesčių Ir valdymo apskaitos temomis.


 
 


Jolanta Gitenyte
 

 

1993 m. įgijo magistro laipsnį Kauno technologijos universitete (KTU).

 Nuo 2000 m. yra atestuota auditorė, Lietuvos auditorių rÅ«mų (LAR) narė.

 Dėsto UAB “Pačiolis” organizuojamuose kursuose nuo 2011 m.

 Šiuo metu - UAB “Audena” direktorė – auditorė :

teikia audito bei buhalterinės apskaitos paslaugas,

konsultuoja apskaitos ir mokesčių klausimais.


 
 

Aldona Nagienė
 

1973 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo ekonomisto kvalifikaciją.

Nuo 1997 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo“ ir „Didžiuosiuose mokesčių“ kursuose.

1973–1978 m. dirbo Panevėžio rajkoopsąjungoje vyresniąja ekonomiste, 1979-1990 Panevėžio valgyklų, restoranų ir kavinių treste planavimo skyriaus viršininke, 1991-1997 metais UAB „Panevėžio medicinos reikmenys“ vyriausiąja buhaltere, 1997-2000 metais UAB „Pačiolis“ Panevėžio filialo direktoriaus pavaduotoja, 2000-2004 AB „Panevėžio statybos trestas“ vyriausiąja buhaltere, nuo 2004 iki 2013 metų UAB „Convestus“ vidaus auditore, o nuo 2014 metų vykdo individualią įmonių konsultavimo veiklą.


 
 

Kristina Laurinavičienė
 
 1994 m. -1999 m. Vilniaus universitete įgijo ekonomisto kvalifikaciją.

1996–2000 m. dirbo buhaltere UAB Samsonas, nuo 2000 metų yra valstybės tarnautoja (dirba mokesčių administravimo srityje). Kvalifikacija nuolat keliama įvairiuose kursuose ir seminaruose.

Praktinio darbo patirtį derina su dėstymu: nuo 2006 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamose „Buhalterių rengimo“ ir „Didžiuosiuose mokesčių“ kursuose.


 
 

Gailė Kukcinavičienė
  1986 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2000 m. dėsto UAB „Pačiolis“organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“

Dirba Uždarojoje Akcinėje Bendrovėje vyr. buhaltere


 
 

Dalė Bernotaitienė

   1978 m. baigė Kauno technologijos universiteto inžinerinės – ekonomikos fakultetą.

 Nuo 1997 m. yra atestuota auditorė, Lietuvos auditorių rÅ«mų ( LAR ) narė.

 Nuo 1996 m. dėsto UAB „ Pačiolis“ organizuojamuose kursuose.

Iki 1987 m. dirbo BGAK „ Gulbė“,( Panevėžys) vyr buhaltere; 1989 – 1996 metais  Panevėžio statybinių konstrukcijų gamykloje ( vėliau AB „ Vinva“) finansų direktore; 1997-2004 metais AB „ Nevėžis‘‘ vyr buhaltere; 2004-2015 metais AB „ Panevėžio statybos trestas“ finansų direktore.

 Šiuo metu dirba Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre ekonomiste.

 
Plačiau