Pačiolis

 
El. parduotuvė

Apie įmonę

UAB „PAČIOLIS“ MISIJA

UAB „Pačiolis“ misija – praktinio pobūdžio informacijos teikimas įmonių ir įstaigų specialistams, dirbantiems buhalterinės apskaitos, teisės, vadybos, ekonomikos bei kitose įmonių veiklos srityse.

UAB „Pačiolis“ – viena didžiausių Lietuvos įmonių, teikianti paslaugas apskaitos ir mokesčių srityse. Bendrovė įkurta 1993 m. birželio mėnesį ir pavadinta dvejybinės buhalterinės apskaitos sistemos paskelbėjo, žymaus XV a. italų mokslininko Luca Pacioli (Lukos Pačiolio) vardu. Pagrindinės Bendrovės veiklos kryptys – mokymas ir leidyba.

Nuo pat įsteigimo Bendrovė aktyviai dalyvauja Lietuvos įmonių apskaitos sistemos pertvarkos ir diegimo, ekonominių tarnybų personalo mokymo ir perkvalifikavimo programose, pagrįstose Tarptautiniais apskaitos standartais ir Europos Sąjungos direktyvomis. Bendrovės veiklos tikslas – skleisti apskaitos žinias tarp Lietuvos apskaitininkų, diegti ir skatinti naujoves apskaitos ir mokesčių srityse, kelti apskaitininkų kvalifikaciją bei buhalterio profesijos prestižą ir didinti jos visuomeninę reikšmę.

Bendrovėje dirba daugiau kaip 45 darbuotojai, turinčių praktinio ir teorinio darbo patirties, gerai išmanančių įstatymus, kitus norminius aktus.

UAB „Pačiolis“ klientai ir pirkėjai – daugiau kaip 25 000 Lietuvos įmonių, organizacijų darbuotojų ir privačių asmenų. Pagrindiniai klientai  – įvairių įmonių, įstaigų ir organizacijų ekonominių tarnybų darbuotojai, siekiantys pakeisti profesiją, savarankiškai kelti kvalifikaciją, įgyti daugiau žinių.