S.A.R.A.

 

Turinys
 

Sąskaitų planas

Sąskaitų planą galite išskleisti tiesiog svetainėje prie Jus dominančios klasės pele paspaudę "+" arba atsisiųsti į savo kopiuterį "word" formatu. Sąskaitų planas (doc)

Paieška:


 • 1 kl. Ilgalaikis turtas
  • 11 Nematerialusis turtas
   • 111 Plėtros darbai
    • 1111 Plėtros darbų įsigijimo savikaina
    • 1115 Išankstiniai apmokėjimai
    • 1117 Amortizacija (-)
    • 1119 Vertės sumažėjimas (-)
   • 112 Prestižas
    • 1120 Įsigijimo savikaina
    • 1127 Amortizacija (-)
    • 1129 Vertės sumažėjimas (-)
   • 113 Patentai ir licencijos
    • 1130 Įsigijimo savikaina
    • 1135 Išankstiniai apmokėjimai
    • 1137 Amortizacija (-)
    • 1139 Vertės sumažėjimas (-)
   • 114 Programinė įranga
    • 1140 Įsigijimo savikaina
    • 1142 Ruošiama naudoti
    • 1143 Kapitalizuotos atnaujinimo išlaidos
    • 1145 Išankstiniai apmokėjimai
    • 1146 Kapitalizuotų atnaujinimo išlaidų amortizacija (-)
    • 1147 Amortizacija (-)
    • 1149 Vertės sumažėjimas (-)
   • 115 Kitas nematerialusis turtas
    • 1150 Įsigijimo savikaina
    • 1155 Išankstiniai apmokėjimai
    • 1157 Amortizacija (-)
    • 1159 Vertės sumažėjimas (-)
   • 116 Neigiamas prestižas (-)
    • 1160 Įsigijimo savikaina (-)
    • 1167 Amortizacija
  • 12 Materialusis turtas
   • 120 Žemė
    • 1200 Įsigijimo savikaina
    • 1201 Perkainojimas
    • 1205 Išankstiniai apmokėjimai
    • 1209 Vertės sumažėjimas (-)
   • 121 Pastatai ir statiniai
    • 1210 Gamybiniai pastatai
     • 12100 Įsigijimo savikaina
     • 12101 Perkainojimas
     • 12102 Ruošiami naudoti
     • 12103 Kapitalizuotos remonto, rekonstravimo išlaidos
     • 12105 Išankstiniai apmokėjimai
     • 12106 Kapitalizuotų remonto, rekonstravimo išlaidų nusidėvėjimas (-)
     • 12107 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
     • 12108 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
     • 12109 Vertės sumažėjimas (-)
    • 1211 Administraciniai pastatai
     • 12110 Įsigijimo savikaina
     • 12111 Perkainojimas
     • 12112 Ruošiami naudoti
     • 12113 Kapitalizuotos remonto, rekonstravimo išlaidos
     • 12115 Išankstiniai apmokėjimai
     • 12116 Kapitalizuotų remonto, rekonstravimo išlaidų nusidėvėjimas (-)
     • 12117 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
     • 12118 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
     • 12119 Vertės sumažėjimas (-)
    • 1212 Kiti pastatai
     • 12120 Įsigijimo savikaina
     • 12121 Perkainojimas
     • 12122 Ruošiami naudoti
     • 12123 Kapitalizuotos remonto, rekonstravimo išlaidos
     • 12125 Išankstiniai apmokėjimai
     • 12126 Kapitalizuotų remonto, rekonstravimo išlaidų nusidėvėjimas (-)
     • 12127 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
     • 12128 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
     • 12129 Vertės sumažėjimas (-)
    • 1213 Statiniai
     • 12130 Įsigijimo savikaina
     • 12131 Perkainojimas
     • 12132 Ruošiami naudoti
     • 12133 Kapitalizuotos remonto, rekonstravimo išlaidos
     • 12135 Išankstiniai apmokėjimai
     • 12136 Kapitalizuotų remonto, rekonstravimo išlaidų nusidėvėjimas (-)
     • 12137 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
     • 12138 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
     • 12139 Vertės sumažėjimas (-)
   • 122 Transporto priemonės
    • 1220 Lengvieji automobiliai
     • 12200 Įsigijimo savikaina
     • 12201 Perkainojimas
     • 12202 Ruošiami naudoti
     • 12203 Kapitalizuotos remonto išlaidos
     • 12205 Išankstiniai apmokėjimai
     • 12206 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)
     • 12207 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
     • 12208 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
     • 12209 Vertės sumažėjimas (-)
    • 1221 Krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės ir autobusai
     • 12210 Įsigijimo savikaina
     • 12211 Perkainojimas
     • 12212 Ruošiami naudoti
     • 12213 Kapitalizuotos remonto išlaidos
     • 12215 Išankstiniai apmokėjimai
     • 12216 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)
     • 12217 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
     • 12218 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
     • 12219 Vertės sumažėjimas (-)
    • 1222 Kitos transporto priemonės
     • 12220 Įsigijimo savikaina
     • 12221 Perkainojimas
     • 12222 Ruošiamos naudoti
     • 12223 Kapitalizuotos remonto išlaidos
     • 12225 Išankstiniai apmokėjimai
     • 12226 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)
     • 12227 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
     • 12228 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
     • 12229 Vertės sumažėjimas (-)
   • 123 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
    • 1230 Įsigijimo savikaina
    • 1231 Perkainojimas
    • 1232 Ruošiami naudoti
    • 1233 Kapitalizuotos remonto išlaidos
    • 1235 Išankstiniai apmokėjimai
    • 1236 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)
    • 1237 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
    • 1238 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
    • 1239 Vertės sumažėjimas (-)
   • 124 Mašinos ir įrengimai
    • 1240 Mašinos
     • 12400 Įsigijimo savikaina
     • 12401 Perkainojimas
     • 12402 Ruošiamos naudoti
     • 12403 Kapitalizuotos remonto išlaidos
     • 12405 Išankstiniai apmokėjimai
     • 12406 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)
     • 12407 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
     • 12408 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
     • 12409 Vertės sumažėjimas (-)
    • 1241 Įrengimai
     • 12410 Įsigijimo savikaina
     • 12411 Perkainojimas
     • 12412 Ruošiami naudoti
     • 12413 Kapitalizuotos remonto išlaidos
     • 12415 Išankstiniai apmokėjimai
     • 12416 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)
     • 12417 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
     • 12418 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
     • 12419 Vertės sumažėjimas (-)
   • 125 Nebaigta statyba
    • 1250 Įsigijimo savikaina
    • 1251 Perkainojimas
    • 1255 Išankstiniai apmokėjimai
    • 1259 Vertės sumažėjimas (-)
   • 126 Kitas materialusis turtas
    • 1260 Įsigijimo savikaina
    • 1261 Perkainojimas
    • 1262 Ruošiamas naudoti
    • 1263 Kapitalizuotos remonto išlaidos
    • 1264 Išsinuomoto turto kapitalizuotos remonto ir rekonstravimo išlaidos
    • 1265 Išankstiniai apmokėjimai
    • 1266 Kapitalizuotų remonto, rekonstravimo išlaidų nusidėvėjimas (-)
    • 1267 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
    • 1268 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)
    • 1269 Vertės sumažėjimas (-)
   • 127 Investicinis turtas
    • 1270 Žemė
     • 12700 Įsigijimo savikaina
     • 12702 Ruošiama naudoti
     • 12705 Išankstiniai apmokėjimai
     • 12709 Vertės padidėjimas (sumažėjimas)
    • 1271 Pastatai
     • 12710 Įsigijimo savikaina
     • 12712 Ruošiami naudoti
     • 12713 Kapitalizuotos remonto, rekonstrukcijos išlaidos
     • 12715 Išankstiniai apmokėjimai
     • 12716 Kapitalizuotų remonto, rekonstravimo išlaidų nusidėvėjimas (-)
     • 12717 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
     • 12719 Vertės padidėjimas (sumažėjimas)
  • 16 Finansinis turtas
   • 160 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
    • 1600 Investicijos į dukterines įmones
     • 16000 Įsigijimo savikaina
     • 16009 Vertės sumažėjimas (-)
    • 1601 Investicijos į asocijuotas įmones
     • 16010 Įsigijimo savikaina
     • 16019 Vertės sumažėjimas (-)
   • 161 Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
    • 1610 Paskolos dukterinėms įmonėms
     • 16100 Nominalioji vertė
     • 16101 Diskontai (-)
     • Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
     • 16108 Kontroliuotinos skolos
     • 16109 Abejotinos skolos (-)
    • 1611 Paskolos asocijuotoms įmonėms
     • 16110 Nominalioji vertė
     • 16111 Diskontai (-)
     • 16112 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
     • 16118 Kontroliuotinos skolos
     • 16119 Abejotinos skolos (-)
   • 162 Po vienerių metų gautinos sumos
    • 1620 Suteiktos paskolos
     • 16200 Nominalioji vertė
     • 16201 Diskontai (-)
     • 16202 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
     • 16208 Kontroliuotinos skolos
     • 16209 Abejotinos skolos (-)
    • 1621 Prekybos skolos
     • 16210 Nominalioji vertė
     • 16211 Diskontai (-)
     • 16212 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
     • 16218 Kontroliuotinos skolos
     • 16219 Abejotinos skolos (-)
    • 1623 Lizingo (finansinės nuomos) skolininkai
     • 16230 Nominalioji vertė
     • 16231 Diskontai (-)
     • 16232 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
     • 16238 Kontroliuotinos skolos
     • 16239 Abejotinos skolos (-)
    • 1624 Gauti prekybiniai vekseliai
     • 16240 Nominalioji vertė
     • 16241 Diskontai (-)
     • 16242 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
     • 16248 Kontroliuotinos skolos
     • 16249 Abejotinos skolos (-)
    • 1625 Kitos sukauptos pajamos, apmokėtinos per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
     • 16250 Nominalioji vertė
     • 16251 Diskontai (-)
     • 16258 Kontroliuotinos skolos
     • 16259 Abejotinos skolos (-)
    • 1627 Kitos po vienerių metų gautinos sumos
     • 16270 Nominalioji vertė
     • 16271 Diskontai (-)
     • 16272 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
     • 16278 Kontroliuotinos skolos
     • 16279 Abejotinos skolos (-)
   • 163 Kitas finansinis turtas
    • 1631 Kitos investicijos
     • 16310 Įsigijimo savikaina
     • 16311 Vertės padidėjimas (sumažėjimas)
     • 16319 Vertės sumažėjimas (-)
    • 1632 Ilgalaikės investicijos, laikomos iki išpirkimo
     • 16321 Investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius
      • 163210 Nominalioji vertė
      • 163211 Diskontai (-)
      • 163212 Premijos
      • 163213 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
      • 163219 Vertės sumažėjimas (-)
     • 16322 Investicijos į kitų įmonių išleistas obligacijas
      • 163220 Nominalioji vertė
      • 163221 Diskontai (-)
      • 163222 Premijos
      • 163223 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
      • 163229 Vertės sumažėjimas (-)
    • 1633 Gauti finansiniai vekseliai
     • 16330 Nominalioji vertė
     • 16331 Diskontai (-)
     • 16332 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
     • 16339 Vertės sumažėjimas (-)
    • 1635 Išankstiniai apmokėjimai
    • 1636 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
     • 16360 Nominalioji vertė
     • 16362 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
     • 16369 Vertės sumažėjimas (-)
    • 1637 Investicinis gyvybės draudimas
     • 16370 Bendra įmokų suma
     • 16371 Neinvestuojama įmokų dalis (-)
     • 16372 Pelnas (nuostoliai) iš investicijos
    • 1639 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
  • 17 Kitas ilgalaikis turtas
   • 170 Atidėtojo pelno mokesčio turtas
    • 1700 Savikaina
    • 1709 Vertės sumažėjimas (-)
   • 171 Išankstiniai apmokėjimai ir kitas ilgalaikis turtas
    • 1710 Ateinančių laikotarpių sąnaudos, pripažintinos patirtomis per sekantį ir vėlesnius laikotarpius
    • 1711 Išankstiniai apmokėjimai už per sekantį ir vėlesnius laikotarpius gautinas prekes
    • 1712 Išankstiniai apmokėjimai už per sekantį ir vėlesnius laikotarpius gautinas paslaugas
  • 19 Biologinis turtas
 • 2 kl. Trumpalaikis turtas
  • 20 Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai
   • 201 Atsargos
    • 2011 Žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai
     • 20110 Įsigijimo savikaina
     • 20119 Vertės sumažėjimas (-)
    • 2012 Nebaigta gamyba
     • 20120 Įsigijimo savikaina
     • 20129 Vertės sumažėjimas (-)
    • 2013 Pagaminta produkcija
     • 20130 Įsigijimo savikaina
     • 20139 Vertės sumažėjimas (-)
    • 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti
     • 20140 Įsigijimo savikaina
     • 20145 Nerealizuotas antkainis
     • 20146 Realizuotas antkainis (-)
     • 20149 Vertės sumažėjimas (-)
    • 2015 Atsarginės dalys ir kuras
     • 20150 Įsigijimo savikaina
     • 20159 Vertės sumažėjimas (-)
    • 2016 Kitos atsargos
     • 20160 Įsigijimo savikaina
     • 20169 Vertės sumažėjimas (-)
    • 2017 Atsargos kelyje
     • 20171 Žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai
      • 201710 Įsigijimo savikaina
      • 201719 Vertės sumažėjimas (-)
     • 20172 Nebaigta gamyba
      • 201720 Įsigijimo savikaina
      • 201729 Vertės sumažėjimas (-)
     • 20173 Pagaminta produkcija
      • 201730 Įsigijimo savikaina
      • 201739 Vertės sumažėjimas (-)
     • 20174 Pirktos prekės, skirtos perparduoti
      • 201740 Įsigijimo savikaina
      • 201745 Nerealizuotas antkainis
      • 201746 Realizuotas antkainis (-)
      • 201749 Vertės sumažėjimas (-)
     • 20175 Atsarginės dalys
      • 201750 Įsigijimo savikaina
      • 201759 Vertės sumažėjimas (-)
     • 20176 Kuras
      • 201760 Įsigijimo savikaina
      • 201769 Vertės sumažėjimas (-)
     • 20177 Kitos atsargos
      • 201770 Įsigijimo savikaina
      • 201779 Vertės sumažėjimas (-)
    • 2018 Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
     • 20180 Įsigijimo savikaina
     • 20181 Vertės sumažėjimas (-)
   • 202 Išankstiniai apmokėjimai
    • 2021 Tiekėjams
    • 2024 Ateinančių laikotarpių sąnaudos, pripažintinos patirtomis per sekantį ataskaitinį laikotarpį
    • 2027 Kontroliuotinos skolos
    • 2029 Abejotinos skolos (-)
   • 203 Nebaigtos vykdyti sutartys
    • 2030 Savikaina
    • 2031 Pripažintas pelnas
    • 2039 Vertės sumažėjimas (-)
  • 24 Per ataskaitinius metus gautinos sumos
   • 241 Pirkėjų skolos
    • 2411 Pirkėjai
     • 24110 Nominalioji vertė
     • 24111 Diskontai (-)
     • 24112 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per ataskaitinius metus
     • 24118 Kontroliuotinos skolos
     • 24119 Abejotinos skolos (-)
    • 2412 Pirkėjų skola už išsimokėtinai parduotas prekes
     • 24120 Nominalioji vertė
     • 24121 Diskontai (-)
     • 24122 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per ataskaitinius metus
     • 24128 Kontroliuotinos skolos
     • 24129 Abejotinos skolos (-)
    • 2413 Gauti prekybiniai vekseliai
     • 24130 Nominalioji vertė
     • 24131 Diskontai (-)
     • 24132 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per ataskaitinius metus
     • 24138 Kontroliuotinos skolos
     • 24139 Abejotinos skolos (-)
    • 2414 Nefaktūruoti prekių pardavimai
   • 242 Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
    • 2421 Dukterinių įmonių skolos
     • 24210 Nominalioji vertė
     • 24211 Diskontai (-)
     • 24212 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per ataskaitinius metus
     • 24218 Kontroliuotinos skolos
     • 24219 Abejotinos skolos (-)
    • 2422 Asocijuotų įmonių skolos
     • 24220 Nominalioji vertė
     • 24221 Diskontai (-)
     • 24222 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per ataskaitinius metus
     • 24228 Kontroliuotinos skolos
     • 24229 Abejotinos skolos (-)
   • 243 Kitos gautinos sumos
    • 2431 Atskaitingų asmenų skolos
    • 2432 Sukauptos pajamos, apmokėtinos per sekančius metus
    • 2433 Suteiktos piniginės garantijos
    • 2434 Darbo užmokesčio avansas
    • 2435 Gauti finansiniai vekseliai
     • 24350 Nominalioji vertė
     • 24351 Diskontai (-)
     • 24352 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per ataskaitinius metus
     • 24358 Kontroliuotinos skolos
     • 24359 Abejotinos skolos (-)
    • 2436 Gautinos draudimo išmokos
    • 2437 Taikant užstato sistemą atgautinas užstatas
    • 2439 Kitos trumpalaikės skolos
     • 24390 Nominalioji vertė
     • 24391 Diskontai (-)
     • 24392 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per ataskaitinius metus
     • 24398 Kontroliuotinos skolos
     • 24399 Abejotinos skolos (-)
   • 244 Biudžeto skola dėl PVM
    • 2440 Deklaruotas pirkimo ir importo PVM
    • 2441 Pirkimo ir importo PVM
     • 24411 Atskaitomas pirkimo PVM
     • 24412 Neatskaitomas pirkimo PVM
     • 24413 Importo PVM
      • 244131 Atskaitomas importo PVM
      • 244132 Neatskaitomas importo PVM
    • 2442 Grąžintinas iš biudžeto PVM
    • 2443 Avansu sumokėtas PVM
    • 2444 Susigrąžintinas iš užsienio valstybių pirkimo PVM
   • 245 Biudžeto skola dėl GPM
    • 2451 GPM permoka
   • 246 Biudžeto skola dėl VSD įmokų
    • 2461 VSD įmokų permoka
   • 247 Biudžeto skola dėl nekilnojamojo turto mokesčio
    • 2471 Avansu sumokėtas nekilnojamojo turto mokestis
    • 2472 Nekilnojamojo turto mokesčio permoka
   • 248 Biudžeto skola dėl Garantinio fondo įmokų
    • 2481 Garantinio fondo įmokų permoka
  • 26 Kitas trumpalaikis turtas
   • 261 Trumpalaikės investicijos
    • 2611 Kitų įmonių akcijos
     • 26110 Įsigijimo savikaina
     • 26111 Vertės padidėjimas (sumažėjimas)
     • 26119 Vertės sumažėjimas (-)
    • 2612 Obligacijos
     • 26120 Nominalioji vertė
     • 26121 Diskontai (-)
     • 26122 Premijos
     • 26123 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per ataskaitinius metus
     • 26129 Vertės sumažėjimas (-)
    • 2613 Kiti vertybiniai popieriai
    • 2615 Išankstiniai apmokėjimai už trumpalaikes investicijas
   • 262 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai
    • 2620 Nominalioji vertė
    • 2623 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per ataskaitinius metus
    • 2629 Vertės sumažėjimas (-)
   • 263 Kitos iš biudžeto gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas
    • 2631 Avansu sumokėtas pelno mokestis
    • 2632 Pelno mokesčio permoka
    • 2633 Pardavimo PVM nuo avansų
   • 267 Kitas trumpalaikis turtas ir gautinos sumos
  • 27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
   • 270 Pinigų ekvivalentai
    • 2701 Čekiai
    • 2702 Vekseliai
    • 2707 Kiti likvidūs skolos vertybiniai popieriai
   • 271 Sąskaitos bankuose
    • 2711 Litai
    • 2712 JAV doleriai
    • 2713 Šveicarijos frankai
    • 2714 Rusijos rubliai
    • 2715 Eurai
    • 2716 Kita valiuta (pagal rūšis)
   • 272 Kasa
    • 2721 Litai
    • 2722 JAV doleriai
    • 2723 Šveicarijos frankai
    • 2724 Rusijos rubliai
    • 2725 Eurai
    • 2726 Kita valiuta (pagal rūšis)
   • 273 Pinigai kelyje
    • 2731 Litai
    • 2732 JAV doleriai
    • 2733 Šveicarijos frankai
    • 2734 Rusijos rubliai
    • 2735 Eurai
    • 2736 Kita valiuta (pagal rūšis)
   • 277 Pinigai investicinėse sąskaitose
   • 278 Atidaryti akredityvai
   • 279 Įšaldytos sąskaitos (-)
 • 3 kl. Nuosavas kapitalas
  • 30 Kapitalas
   • 301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas
    • 3011 Paprastosios akcijos
    • 3012 Privilegijuotosios akcijos
    • 3013 Darbuotojų akcijos
   • 302 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
   • 303 Akcijų priedai
   • 304 Savos akcijos (-)
  • 32 Perkainojimo rezervas (rezultatai)
   • 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas
   • 322 Ilgalaikio finansinio turto perkainojimo rezultatas
  • 33 Rezervai
   • 331 Privalomasis
   • 332 Savoms akcijoms įsigyti
   • 333 Kiti rezervai
  • 34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
   • 341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
    • 3411 Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
    • 3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
     • 34121 Pelnas (nuostoliai) iš savų akcijų perleidimo
     • 34122 Pelnas (nuostoliai) iš savų akcijų anuliavimo
     • 34123 Pelnas dėl perkainojimo rezervo mažinimo
     • 34124 Išlaidos, tiesiogiai priskiriamos akcijų išleidimui
     • 34125 Pelnas (nuostoliai) dėl asocijuotų ir dukterinių įmonių nuosavo kapitalo padidėjimo (sumažėjimo)
   • 342 Ankstesniųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
    • 3421 Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)
    • 3422 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)
    • 3423 Ankstesniųjų metų apskaitos politikos keitimo pelnas (nuostoliai)
     • 34231 Lyginamojo laikotarpio apskaitos politikos keitimo pelnas (nuostoliai)
     • 34232 Ankstesniųjų už lyginamąjį laikotarpių apskaitos politikos keitimo pelnas (nuostoliai)
    • 3424 Ankstesniųjų metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)
     • 34241 Lyginamojo laikotarpio esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)
     • 34242 Ankstesniųjų už lyginamąjį laikotarpių esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)
    • 3425 Po paskirstymo likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
  • 35 Dotacijos ir subsidijos
   • 350 Gautinos dotacijos ir subsidijos
    • 3500 Su turtu susijusios gautinos dotacijos ir subsidijos
    • 3501 Su pajamomis susijusios gautinos dotacijos ir subsidijos
   • 351 Gautos dotacijos ir subsidijos
    • 3510 Su turtu susijusios gautos dotacijos ir subsidijos
    • 3511 Su pajamomis susijusios gautos dotacijos ir subsidijos
  • 39 Suvestinės sąskaitos
   • 390 Gamybos suvestinė
   • 391 Pajamų ir sąnaudų suvestinė
   • 392 Turto ir nuosavybės suvestinė
   • 398 Laukimo sąskaitos
    • 3980 Nustatytas turto trūkumas
    • 3981 Nustatytas turto perteklius
    • 3982 PVM, kuris gali būti neatskaitomas
    • 3989 Kitos laukimo sąskaitos
 • 4 kl. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
  • 40 Ilgalaikiai įsipareigojimai
   • 401 Finansiniai įsipareigojimai
    • 4011 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
    • 4012 Kredito įstaigoms
     • 40120 Nominalioji vertė
     • 40121 Diskontai (-)
     • 40122 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per sekančius ir vėlesnius metus
    • 4013 Apmokėtinos obligacijos
     • 40130 Nominalioji vertė
     • 40131 Diskontai (-)
     • 40132 Premijos
     • 40133 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per sekančius ir vėlesnius metus
    • 4014 Išduoti finansiniai vekseliai
     • 40140 Nominalioji vertė
     • 40141 Diskontai (-)
     • 40142 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per sekančius ir vėlesnius metus
    • 4018 Kitos finansinės skolos
     • 40180 Ilgalaikiai įsipareigojimai dukterinėms įmonėms
      • 401800 Nominalioji vertė
      • 401801 Diskontai (-)
      • 401802 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per sekančius ir vėlesnius metus
     • 40181 Ilgalaikiai įsipareigojimai asocijuotoms įmonėms
      • 401810 Nominalioji vertė
      • 401811 Diskontai (-)
      • 401812 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per sekančius ir vėlesnius metus
     • 40182 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai kitiems kreditoriams
      • 401820 Nominalioji vertė
      • 401821 Diskontai (-)
      • 401822 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per sekančius ir vėlesnius metus
   • 402 Įsipareigojimai tiekėjams
    • 4020 Nominalioji vertė
    • 4021 Diskontai (-)
    • 4022 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per sekančius ir vėlesnius metus
   • 403 Gauti išankstiniai apmokėjimai
    • 4031 Ateinančių laikotarpių pajamos, pripažintinos uždirbtomis per sekančius ir vėlesnius metus
    • 4032 Gauti išankstiniai apmokėjimai už per sekančius ir vėlesnius metus patiektinas prekes
    • 4033 Gauti išankstiniai apmokėjimai už per sekančius ir vėlesnius metus suteiktinas paslaugas
   • 404 Atidėjiniai
    • 4041 Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjiniai
    • 4042 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
    • 4043 Kiti atidėjiniai
   • 405 Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai
   • 406 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
    • 4061 Įsipareigojimai pagal mokestinės paskolos sutartį
    • 4062 Kiti įsipareigojimai
    • 4063 Sukauptos sąnaudos, apmokėtinos per sekančius ir vėlesnius metus
    • 4064 Įsipareigojimai pagal nebaigtas vykdyti sutartis
  • 43 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
   • 431 Finansiniai įsipareigojimai
    • 4311 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
    • 4312 Kredito įstaigoms
     • 43120 Nominalioji vertė
     • 43121 Diskontai (-)
     • 43122 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per einamuosius metus
    • 4313 Apmokėtinos obligacijos
     • 43130 Nominalioji vertė
     • 43131 Diskontai (-)
     • 43132 Premijos
     • 43133 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per einamuosius metus
    • 4314 Išduoti finansiniai vekseliai
     • 43140 Nominalioji vertė
     • 43141 Diskontai (-)
     • 43142 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per einamuosius metus
    • 4318 Kitos finansinės skolos
     • 43180 Ilgalaikiai įsipareigojimai dukterinėms įmonėms
      • 431800 Nominalioji vertė
      • 431801 Diskontai (-)
      • 431802 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per einamuosius metus
     • 43181 Ilgalaikiai įsipareigojimai asocijuotoms įmonėms
      • 431810 Nominalioji vertė
      • 431811 Diskontai (-)
      • 431812 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per einamuosius metus
     • 43182 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai kitiems kreditoriams
      • 431820 Nominalioji vertė
      • 431821 Diskontai (-)
      • 431822 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per einamuosius metus
   • 432 Įsipareigojimai tiekėjams
    • 4320 Nominalioji vertė
    • 4321 Diskontai (-)
    • 4322 Sukauptos palūkanų sąnaudos, apmokėtinos per einamuosius metus
   • 433 Gauti išankstiniai apmokėjimai
    • 4331 Ateinančių laikotarpių pajamos, pripažintinos uždirbtomis per einamuosius metus
    • 4332 Gauti išankstiniai apmokėjimai už einamaisiais metais patiektinas prekes
    • 4333 Gauti išankstiniai apmokėjimai už einamaisiais metais suteiktinas paslaugas
   • 436 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
    • 4361 Įsipareigojimai pagal mokestinės paskolos sutartį
    • 4362 Kiti įsipareigojimai
    • 4363 Sukauptos sąnaudos, apmokėtinos per einamuosius metus
    • 4364 Įsipareigojimai pagal nebaigtas vykdyti sutartis
  • 44 Trumpalaikiai įsipareigojimai
   • 442 Finansiniai įsipareigojimai
    • 4420 Lizingo (finansinės nuomos) ir kiti panašūs įsipareigojimai
     • 44200 Įsipareigojimai pagal mokėjimo grafiką
     • 44201 Įsipareigojimai pagal gautas sąskaitas
    • 4421 Kredito įstaigoms
     • 44210 Gautos paskolos
     • 44211 Indėlio pereikvojimas (overdraftas)
    • 4422 Išduoti finansiniai vekseliai
    • 4423 Apmokėtinos obligacijos
    • 4424 Įsipareigojimai dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms
     • 44240 Įsipareigojimai dukterinėms įmonėms
     • 44241 Įsipareigojimai asocijuotoms įmonėms
    • 4428 Kiti finansiniai įsipareigojimai
   • 443 Įsipareigojimai tiekėjams
    • 4430 Įsipareigojimai prekių ir paslaugų tiekėjams
    • 4431 Išduoti prekybiniai vekseliai
    • 4432 Įsipareigojimai pagal gautinas sąskaitas
    • 4433 Nefaktūruoti pirkimai
    • 4438 Pirkimo diskontai (-)
   • 444 Gauti išankstiniai apmokėjimai
    • 4441 Ateinančių laikotarpių pajamos, pripažintinos uždirbtomis per ataskaitinius metus
    • 4442 Gauti išankstiniai apmokėjimai už ataskaitiniais metais patiektinas prekes
    • 4443 Gauti išankstiniai apmokėjimai už ataskaitiniais metais suteiktinas paslaugas
   • 445 Pelno mokesčio įsipareigojimai
   • 446 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
    • 4461 Mokėtinas darbo užmokestis
    • 4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
    • 4463 Mokėtinos VSD įmokos
     • 44630 Darbdavio lėšomis mokėtinos socialinio draudimo įmokos
     • 44631 Iš darbuotojų darbo užmokesčio išskaičiuotos mokėtinos socialinio draudimo įmokos
    • 4464 Mokėtinos įmokos į Garantinį fondą
    • 4465 Skolos atskaitingiems asmenims
    • 4466 Atostoginių kaupimai
     • 44661 Darbo užmokesčiui
     • 44662 Socialinio draudimo įmokoms
     • 44663 Įmokoms į Garantinį fondą
    • 4467 Kitos išmokos darbuotojams
    • 4468 Deponentai
   • 447 Atidėjiniai
    • 4471 Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjiniai
    • 4472 Atostoginių kaupimų atidėjiniai
     • 44721 Atidėjiniai atostoginių kaupimams
     • 44722 Atidėjiniai VSD įmokų kaupimams
     • 44723 Atidėjiniai įmokų į Garantinį fondą kaupimams
    • 4473 Atidėjiniai garantiniam parduotų prekių remontui
    • 4474 Kiti atidėjiniai
   • 448 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
    • 4481 Mokėtini dividendai ir kiti įsipareigojimai akcininkams
    • 4482 Mokėtinos tantjemos
    • 4483 Sukauptos sąnaudos, apmokėtinos per ataskaitinius metus
     • 44831 Sukauptos palūkanos
     • 44832 Sukaupta nuoma
     • 44833 Sukauptos draudimo sąnaudos
    • 4484 Mokėtinas PVM
     • 44840 Mokėtinas į biudžetą PVM
     • 44841 Prekių tiekimo, paslaugų teikimo pardavimo PVM
      • 448411 Įprastinių prekių tiekimų, paslaugų teikimų
      • 448412 Prekių, paslaugų suvartojimo privatiems poreikiams
      • 448413 Pastatų, statinių esminio pagerinimo, pasigaminto IMT
      • 448414 Gautų avansų
      • 448415 Apskaičiuotas pagal PVMĮ 95 ir 96 straipsnius
     • 44842 Iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių pardavimo PVM
     • 44843 Iš užsienio apmokestinamųjų asmenų įsigytų paslaugų pardavimo PVM
     • 44845 Mokėtinas į biudžetą importo PVM
    • 4485 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
     • 44851 Mokėtinas GPM nuo pajamų, gautų už gyventojų parduotą turtą
     • 44852 Mokėtinas GPM nuo kitų su darbo santykiais nesusijusių pajamų
    • 4486 Kiti mokėtini mokesčiai į biudžetą
     • 44861 Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis
     • 44862 Mokėtinos VSD įmokos
     • 44863 Mokėtinos įmokos į Garantinį fondą
     • 44864 Mokėtinas žemės mokestis
     • 44865 Mokėtinas žemės nuomos mokestis
    • 4488 Kitos mokėtinos sumos
     • 44880 Įsipareigojimai dėl neįasmenintai gautų pinigų
     • 44881 Gautos piniginės garantijos
     • 44882 Įsipareigojimai pagal nebaigtas vykdyti sutartis
     • 44883 Taikant užstato sistemą grąžintinas užstatas
     • 44888 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
 • 5 kl. Pajamos
  • 50 Pardavimo pajamos
   • 500 Pardavimo pajamos
    • 5001 Prekių pardavimo pajamos
    • 5002 Pardavimai išsimokėtinai
    • 5003 Pripažintas pelnas iš pardavimų išsimokėtinai
    • 5004 Prekių mainų pajamos
    • 5005 Suteiktų paslaugų pajamos
    • 5006 Paslaugų mainų pajamos
    • 5007 Antkainio tikslinimas
     • 50071 Antkainio didinimas
     • 50072 Antkainio mažinimas (-)
    • 5008 Negautas tipinės veiklos pajamas kompensuojančių dotacijų ir subsidijų amortizuota dalis
    • 5009 Statybos ir kitų ilgalaikių sutarčių pajamos
   • 509 Nuolaidos, grąžinimai
    • 5090 Pardavimo nuolaidos (-)
    • 5091 Parduotų prekių grąžinimai (-)
    • 5092 Parduotų prekių nukainojimai (-)
    • 5093 Pardavimų diskontai (-)
    • 5094 Nepanaudoti pardavimų diskontai
  • 52 Kitõs veiklos pajamos
   • 521 Pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo ir likvidavimo
   • 522 Tipinei veiklai nepriskirtų pardavimų ir paslaugų pajamos
    • 5220 Turto pardavimo pagal lizingo sutartis pajamos
    • 5221 Reklamos pardavimo pajamos
    • 5222 Nuomos pajamos
    • 5223 Komisinių pajamos
    • 5224 Mainų pajamos
   • 523 Nebaigtų vykdyti sutarčių pajamos
   • 524 Negautas kitõs veiklos pajamas kompensuojančių dotacijų ir subsidijų amortizuota dalis
   • 528 Kitos netipinės veiklos pajamos
  • 53 Finansinės-investicinės veiklos pajamos
   • 532 Dividendų pajamos
   • 533 Baudos ir delspinigiai už pradelstą pirkėjų skolą
   • 534 Investicijų perleidimo pelnas
   • 535 Palūkanų pajamos
    • 5350 Palūkanos už indėlius
    • 5351 Palūkanos už sąskaitas bankuose
    • 5352 Lizingo palūkanos
    • 5353 Palūkanos už vertybinius popierius
    • 5354 Palūkanos už išsimokėtinai parduotas prekes
    • 5355 Palūkanos už suteiktas paskolas
    • 5356 Mokėtinų sumų diskontai
   • 536 Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
   • 538 Investicijų perkainojimo pajamos
   • 539 Kitos finansinės-investicinės veiklos pajamos
  • 54 Pagautė
  • 56 Pelnas iš asocijuotų ir dukterinių įmonių
   • 561 Asocijuotų ir dukterinių įmonių pelno dalis
   • 562 Teigiami tarpusavio sandorių nerealizuoti rezultatai
   • 563 Koregavimų dėl apskaitos politikos skirtumų teigiami rezultatai
   • 564 Neigiamo prestižo amortizacijos pajamos
   • 569 Kiti pelno iš asocijuotų ir dukterinių įmonių koregavimai
  • 59 Pelno paskirstymas
   • 591 Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas
   • 592 Pervedimai iš rezervų
   • 593 Nepadengti nuostoliai
   • 594 Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
   • 595 Akcijų priedų mažinimas
 • 6 kl. Sąnaudos
  • 60 Gamybos išlaidos ir pardavimų savikaina
   • 600 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina
    • 6000 Parduotų prekių savikaina
     • 60000 Išsimokėtinai parduotų prekių savikaina
    • 6001 Suteiktų paslaugų savikaina
    • 6009 Perparduotoms prekėms ir parduotai produkcijai tenkanti nuvertėjimo suma (-)
   • 602 Pirkimai
   • 603 Tiesioginės gamybinės išlaidos
    • 6031 Pagrindinės žaliavos
    • 6032 Tiesioginis darbo užmokestis
     • 60321 Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudos
     • 60322 Kaupimų atostoginiams sąnaudos
    • 6033 Socialinis draudimas nuo tiesioginio darbo užmokesčio
     • 60331 Ataskaitinio laikotarpio VSD įmokos
     • 60332 Kaupimų VSD įmokoms sąnaudos
    • 6034 Įmokos į Garantinį fondą nuo tiesioginio darbo užmokesčio
     • 60341 Ataskaitinio laikotarpio įmokų į Garantinį fondą sąnaudos
     • 60342 Kaupimų įmokoms į Garantinį fondą sąnaudos
    • 6038 Kitos tiesioginės gamybinės išlaidos
   • 604 Netiesioginės gamybinės išlaidos
    • 6041 Pagalbinės žaliavos
    • 6042 Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis
     • 60421 Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudos
     • 60422 Kaupimų atostoginiams sąnaudos
    • 6043 Socialinis draudimas nuo pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio
     • 60431 Ataskaitinio laikotarpio VSD įmokos
     • 60432 Kaupimų VSD įmokoms sąnaudos
    • 6044 Įmokos į Garantinį fondą nuo pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio
     • 60441 Ataskaitinio laikotarpio įmokų į Garantinį fondą sąnaudos
     • 60442 Kaupimų įmokoms į Garantinį fondą sąnaudos
    • 6045 Gamybos įrengimų nusidėvėjimas
     • 60450 Gamybos įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos
      • 604501 Gamybos įrengimų įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudos
      • 604502 Gamybos įrengimų perkainotosios dalies nusidėvėjimo sąnaudos
     • 60452 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su ilgalaikiu turtu, amortizuota dalis (-)
    • 6046 Gamybinių pastatų nusidėvėjimas
     • 60460 Gamybinių pastatų nusidėvėjimo sąnaudos
      • 604601 Gamybinių pastatų įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudos
      • 604602 Gamybinių pastatų perkainotosios dalies nusidėvėjimo sąnaudos
     • 60462 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su ilgalaikiu turtu, amortizuota dalis (-)
    • 6047 Netiesioginės paslaugos
    • 6048 Kitos netiesioginės gamybinės išlaidos
   • 605 Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas
    • 6051 Žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai
    • 6052 Nebaigta gamyba
    • 6053 Pagaminta produkcija
    • 6054 Pirktos prekės, skirtos perparduoti
   • 606 Atidėjinių garantiniam parduotų prekių remontui sąnaudos
   • 609 Nuolaidos, grąžinimai
    • 6090 Pirkimų diskontai (-)
    • 6091 Pirkimų diskontų praradimas
    • 6092 Pirkimų nuolaidos (-)
    • 6093 Pirktų prekių grąžinimai (-)
    • 6094 Pirktų prekių nukainojimai (-)
  • 61 Veiklos sąnaudos
   • 610 Pardavimų sąnaudos
    • 6100 Komisinių tretiesiems asmenims sąnaudos
    • 6101 Pardavimų paslaugų sąnaudos
     • 61010 Baudos ir netesybos už nekokybiškų prekių pardavimą
     • 61011 Atidėjinių garantiniam parduotų prekių remontui sąnaudos
     • 61012 Garantinio parduotų prekių remonto sąnaudos
     • 61013 Prekybinių atsargų draudimo sąnaudos
    • 6102 Skelbimų ir reklamos sąnaudos
    • 6103 Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos
     • 61030 Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos
      • 610301 Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudos
      • 610302 Kaupimų atostoginiams sąnaudos
     • 61031 Socialinis draudimas nuo darbuotojų darbo užmokesčio
      • 610311 Ataskaitinio laikotarpio VSD įmokos
      • 610312 Kaupimų VSD įmokoms sąnaudos
     • 61032 Įmokos į Garantinį fondą nuo darbuotojų darbo užmokesčio
      • 610321 Ataskaitinio laikotarpio įmokų į Garantinį fondą sąnaudos
      • 610322 Kaupimų įmokoms į Garantinį fondą sąnaudos
    • 6104 Prekių nurašymo sąnaudos
     • 61041 Natūralios prekių netekties sąnaudos
     • 61042 Kitos prekių nurašymo sąnaudos
    • 6105 Prekybinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos
     • 61050 Prekybinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos
      • 610501 Prekybinės įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudos
      • 610502 Prekybinės įrangos perkainotosios dalies nusidėvėjimo sąnaudos
     • 61052 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su ilgalaikiu turtu, amortizuota dalis (-)
    • 6108 Kitos pardavimų sąnaudos
    • 6109 Gautos nuolaidos (-)
   • 611 Bendrosios ir administracinės sąnaudos
    • 6110 Nuomos sąnaudos
    • 6111 Remonto ir eksploatavimo sąnaudos
     • 61111 Remonto sąnaudos
     • 61112 Eksploatavimo sąnaudos
    • 6112 Mokėjimų tretiesiems asmenims sąnaudos
     • 61121 Elektros energijos sąnaudos
     • 61122 Ryšių paslaugų sąnaudos
     • 61123 Kuro sąnaudos
     • 61124 Transporto paslaugų sąnaudos
     • 61125 Juridinių paslaugų sąnaudos
     • 61126 Komunalinių paslaugų sąnaudos
    • 6113 Draudimo sąnaudos
    • 6114 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos
     • 61140 Darbo užmokesčio sąnaudos
      • 611401 Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudos
      • 611402 Kaupimų atostoginiams sąnaudos
     • 61141 Socialinio draudimo sąnaudos
      • 611411 Ataskaitinio laikotarpio VSD įmokos
      • 611412 Kaupimų VSD įmokoms sąnaudos
     • 61142 Įmokų į Garantinį fondą sąnaudos
      • 611421 Ataskaitinio laikotarpio įmokų į Garantinį fondą sąnaudos
      • 611422 Kaupimų įmokoms į Garantinį fondą sąnaudos
    • 6115 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
     • 61150 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos
      • 611501 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudos
      • 611502 Ilgalaikio materialiojo turto perkainotosios dalies nusidėvėjimo sąnaudos
     • 61151 Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos
     • 61152 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su ilgalaikiu turtu, amortizuota dalis (-)
    • 6118 Įvairios bendrosios sąnaudos
     • 61181 Atsargų nurašymo sąnaudos
      • 611811 Atsargų natūralios netekties sąnaudos
      • 611812 Kitos atsargų nurašymo sąnaudos
     • 61182 Reprezentacinės sąnaudos
     • 61183 Įmonės reklamos sąnaudos
     • 61184 Suteikta labdara ir parama
     • 61185 Dienpinigių sąnaudos
     • 61186 Komandiruočių sąnaudos
     • 61188 Kitos įvairios bendrosios sąnaudos
    • 6119 Gautos nuolaidos (-)
   • 612 Veiklos mokesčių sąnaudos
    • 6122 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos
    • 6123 Neatskaitomo PVM sąnaudos
    • 6124 Neišskaityto (įmonės lėšomis sumokėto) GPM sąnaudos
    • 6125 Neišskaitytų (įmonės lėšomis sumokėtų) VSD įmokų sąnaudos
    • 6126 Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos
    • 6127 Kitų mokesčių sąnaudos
    • 6128 Baudos ir delspinigiai už neteisingą mokesčių apskaičiavimą
   • 613 Turto vertės sumažėjimas
    • 6131 Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos
    • 6132 Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos
    • 6133 Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos
    • 6134 Abejotinų skolų sąnaudos
    • 6137 Kito turto vertės sumažėjimo sąnaudos
    • 6139 Anksčiau nukainoto turto vertės atstatymai (-)
   • 614 Atidėjinių sąnaudos
  • 62 Kitõs veiklos sąnaudos
   • 621 Nuostolis dėl ilgalaikio turto perleidimo bei likvidavimo
   • 622 Tipinei veiklai nepriskirtų pardavimų ir paslaugų teikimo savikaina
    • 6221 Pagal lizingo sutartis parduodamo turto savikaina
    • 6229 Kitos sąnaudos
   • 623 Tarpininkavimo veiklos sąnaudos
   • 624 Nebaigtų vykdyti sutarčių savikaina
   • 628 Kitos kitõs veiklos sąnaudos
  • 63 Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos
   • 630 Palūkanų sąnaudos
    • 6301 Palūkanos už gautas paskolas
    • 6302 Lizingo palūkanos
    • 6303 Palūkanos už vertybinius popierius
    • 6304 Palūkanos už išsimokėtinai pirktas prekes
    • 6305 Obligacijų premijų amortizacija
    • 6306 Gautinų sumų diskontai
   • 632 Investicijų vertės sumažėjimo sąnaudos
    • 6320 Investicijų vertės sumažėjimo įvertinimo sąnaudos
    • 6321 Anksčiau nukainotų investicijų vertės atstatymai (-)
   • 633 Investicijų perleidimo nuostolis
   • 634 Abejotinų skolų sąnaudos
   • 635 Baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus
   • 636 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
   • 637 Investicijų perkainojimo sąnaudos
   • 638 Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos
  • 64 Netekimai
  • 65 Pelno mokesčiai
   • 651 Ataskaitinių metų pelno mokesčiai
   • 652 Pervedimai į atidėtuosius pelno mokesčius
   • 653 Pervedimai iš atidėtųjų pelno mokesčių
  • 66 Nuostoliai iš asocijuotų ir dukterinių įmonių
   • 661 Asocijuotų ir dukterinių įmonių nuostolių dalis
   • 662 Neigiami tarpusavio sandorių nerealizuoti rezultatai
   • 663 Koregavimų dėl apskaitos politikos skirtumų neigiami rezultatai
   • 664 Prestižo amortizacijos sąnaudos
   • 669 Kiti nuostolių iš asocijuotų ir dukterinių įmonių koregavimai
  • 69 Pelno paskirstymas
   • 690 Praėjusių metų nepadengti nuostoliai
   • 691 Pervedimai į įstatymo nustatytus rezervus
    • 6911 Pervedimai į privalomąjį rezervą
    • 6912 Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti
   • 692 Pervedimai į kitus rezervus
   • 693 Nepaskirstytasis pelnas
   • 694 Dividendai
   • 696 Kiti pelno paskirstymai
 • 0 kl. Balanse neatspindėtos teisės ir įsipareigojimai
  • 00 Trečiųjų asmenų garantijos, suteiktos įmonės vardu
   • 000 Įmonės kreditoriai, gaunantys garantijas iš trečiųjų asmenų
   • 001 Tretieji asmenys, suteikiantys garantijas įmonės vardu
  • 01 Personalinės garantijos, suteiktos trečiųjų asmenų vardu
   • 010 Skolininkai įsipareigojimų ar vekselių, esančių apyvartoje, atžvilgiu
   • 011 Kreditoriai įsipareigojimų ar vekselių, esančių apyvartoje, atžvilgiu
   • 012 Skolininkai dėl kitų personalinių garantijų
   • 013 Kreditoriai dėl kitų personalinių garantijų
   • 014 Suteiktos personalinės garantijos už vadovus
   • 015 Kreditoriai dėl vadovų suteiktų personalinių garantijų
  • 02 Realios garantijos, apdraustos nuosavu turtu
   • 020 Įmonės kreditoriai – realių garantijų savininkai
   • 021 Realios garantijos, suteiktos įmonės vardu
   • 022 Trečiųjų asmenų kreditoriai – realių garantijų savininkai
   • 023 Trečiųjų asmenų realios garantijos
   • 024 Įmonės vadovų kreditoriai – realių garantijų savininkai
   • 025 Įmonės vadovų realios garantijos
  • 03 Gautos garantijos
   • 030 Indėliai
   • 031 Indėlininkai
   • 032 Gautos garantijos
   • 033 Laiduotojai
  • 04 Tretiesiems asmenims patikėtos įmonės prekės ir vertybės
   • 040 Savo vardu laikantys prekes ir vertybes tretieji asmenys
   • 041 Prekės ir vertybės, laikomos trečiųjų asmenų rizika
  • 05 Įsipareigojimai dėl ilgalaikio turto įsigijimo ir perleidimo
   • 050 Įsigijimo įsipareigojimai
   • 051 Įsigijimo įsipareigojimų kreditoriai
   • 052 Perleidimo įsipareigojimų skolininkai
   • 053 Perleidimo įsipareigojimai
  • 06 Būsimieji kontraktai
   • 060 Pirktinos prekės
   • 061 Pirktinų prekių kreditoriai
   • 062 Parduotinų prekių skolininkai
   • 063 Parduotinos prekės
   • 064 Pirktina valiuta
   • 065 Pirktinos valiutos kreditoriai
   • 066 Parduotinos valiutos skolininkai
   • 067 Parduotina valiuta
  • 07 Trečiųjų asmenų turtas įmonėje
   • 070 Ilgalaikės teisės naudotis turtu
   • 071 Nuomos kreditoriai
   • 072 Pagal konsignacinę sutartį ar pasitikėjimo pagrindu atsakingai saugomas trečiųjų asmenų turtas
   • 073 Prekių bei vertybių savininkai ir konsignatoriai
   • 074 Trečiųjų asmenų rizika saugomas jų turtas
   • 075 Trečiųjų asmenų rizika saugomo turto savininkai
  • 08 Investuotojui tenkantys asocijuotų ir dukterinių įmonių nuostoliai, viršijantys investicijų vertę
   • 080 Investuotojui tenkantys asocijuotų įmonių nuostoliai
   • 081 Nuostolius patyrusios asocijuotos įmonės
   • 082 Investuotojui tenkantys dukterinių įmonių nuostoliai
   • 083 Nuostolius patyrusios dukterinės įmonės
  • 09 Įvairios kitos teisės ir įsipareigojimai
   • 090 Nepanaudotos realios garantijos
   • 091 Nepanaudotų garantijų savininkai