Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


Naujausios žinios ir praktiniai patarimai kiekvieną antradienį!

 

Savaitraštyje skaitysite publikacijas buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokesčių, teisės bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais. Rasite daug praktinių patarimų ir konsultacijų, parengtų advokatų, auditorių, VMI ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų. Be to, savaitraštis pasipildė ir naujomis rubrikomis, skirtomis išmaniosios mokesčių administravimo sistemos praktiniam įgyvendinimui, darbo teisės ir darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimams. Aktualios informacijos jame suras ir pelno nesiekiančių įstaigų buhalteriai. Kiekviename numeryje rasite daug kasdienei veiklai naudingos informacijos – mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorių, reglamentų naujienas, svarstomų įstatymų projektus.

Susipažinti su leidinio el. versija galite ČIA

8 mėnesių prenumeratos pasiūlymas:

Popierinė savaitraščio versija (gegužė–gruodis) – 96 € (su PVM).

Elektroninė savaitraščio versija (gegužė –gruodis) – 67 € (su PVM).

Užsisakiusiems 8 mėnesių prenumeratą, dovanosime savaitraščio „Buhalterija“ balandžio mėnesio numerius elektroniniu formatu!


SAVAITRAŠČIO 2018 metų PRENUMERATORIAI GAUS DOVANŲ:

 • NAUJIENA! Kiekvieną savaitę  išsamų elektroninį leidinį „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškį“. Tai elektroninis leidinys, operatyviai informuojantis apie naujausius įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus ir leidžiantis išsamiai susipažinti su siunčiamo atnaujinto reglamento turiniu. Leidinys prenumeratoriams siunčiamas kiekvieną pirmadienį. Norėdami susipažinti su šiuo leidiniu išsamiau SPAUSKITE ČIA
 • Specialų, atnaujintą leidinį „Naudinga informacija buhalteriams“. Tai nepakeičiamas kiekvieno buhalterio pagalbininkas, tvarkant finansinę apskaitą, apskaičiuojant mokesčius bei vykdant kitas prievoles valstybės institucijoms ir įstaigoms. Šis leidinys padės sutaupyti nemažai brangaus laiko, ieškant reikalingos informacijos. Popierinio varianto savaitraščio prenumeratoriai gaus popierinę versiją, o elektroninės versijos prenumeratoriai gaus elektroninę versiją.
 • 2012–2017 m. elektroninį straipsnių archyvą, kuriame beveik 2 000 publikacijų ir dar TIEK PAT VMI konsultantų bei apskaitos ir mokesčių specialistų konsultacijų ir daug kitos aktualios informacijos!
 • Naudingas buhalterio darbui atmintines.
 • Dovanų vertė virš 100 €.Galite rinktis popierinę arba elektroninę leidinio versiją.

Leidinio lektroninė versija itin patogi vartotojams – tereikia turėti kompiuterį ir internetą. Ji turi daug pranašumų: elektroninių leidinių prenumeratoriai gali pasirinkti straipsnius pagal leidinio numerį, autorių, straipsnio pavadinimo fragmentą, reikšminį žodį ar žodžių junginį, skaityti straipsnius PDF formatu ir juos atsispausdinti.

Leidžiamas: nuo 2005 metų.

Savaitraščio apimtis: 4048.

Periodiškumas: išeina kiekvieną antradienį. Liepos–rugpjūčio numeriai išeina kas antrą savaitę.

Platinamas: tik prenumeratos būdu.

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS:

APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE. 
Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA.
 Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ. 
Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS. 
Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA. 
UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA. 
Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK. 
Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA. 
Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS. 
Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.
KAIP PRENUMERUOTI?
 • Prenumeruoti internetu.
 • Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).
 • Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.
 • Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne adresu, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).
 • Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.
 • Prenumeruoti platinimo tarnybose
 • Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.
LEIDINIŲ PRISTATYMAS
 • Leidinių pristatymas nemokamas.
 • Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.
 • Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt, nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 06 19

Įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų

 

Patronuojamoji įmonė iš savo lėšų (perkainojimo rezervo sąskaita) ketina didinti įstatinį kapitalą. Bus išleistos naujos akcijos, kurias gaus patronuojančioji įmonė. Ar dėl to patronuojančioji įmonė galės perkainoti savo investicijų vertę? Kaip apskaitoje užregistruoti susidariusį skirtumą?

 

Akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnis nustato, kad bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominaliąją vertę. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistus įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre, uždarosios akcinės bendrovės vadovas įstatuose nustatyta tvarka turi pranešti akcininkams apie naujų materialių akcijų ar akcijų sertifikatų atsiėmimo tvarką. Akcijas iki jų atsiėmimo saugo bendrovė. Jeigu akcijos nematerialios, naujos akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. 
                      Vadovaujantis minėtomis nuostatomis, patronuojamajai įmonei sėkmingai padidinus savo įstatinį kapitalą ir Juridinių asmenų registre įregistravus pakeistus įstatus, apie tai turi būti informuoti šios įmonės akcininkai. Pranešime turėtų būti nurodyta, kokiu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu vadovaujantis buvo padidintas įstatinis kapitalas, gali būti priminta, ką dar šiuo klausimu akcininkai nusprendė, nurodoma, kiek ir kokios nominalios vertės akcijų priklauso kiekvienam akcininkui.

Pagal 16-ojo VAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“ 54 p., patronuojančioji įmonė investicijas į patronuojamąsias įmones savo atskirose finansinėse ataskaitose pateikia taikydama savikainos metodą. Pagal šį metodą investicijos apskaitoje užregistruojamos įsigijimo savikaina, iš kurios atimta nuvertėjimo suma, o pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomi tik dividendai ar kitos tiesioginės išmokos, gautos paskirsčius patronuojamosios įmonės pelną, todėl patronuojančioji įmonė įsigijimo savikaina turėtų įvertinti visas turimas akcijas – tiek anksčiau įsigytas, tiek ir gautas patronuojamajai įmonei padidinus savo įstatinį kapitalą. Kadangi naujai išleistas akcijas investuotojas gaus nemokamai, nes kapitalas didinamas iš įmonės lėšų, tai šių akcijų įsigijimo savikaina bus lygi nuliui. Kitaip tariant, padidės investuotojo (patronuojančiosios įmonės) valdomas akcijų kiekis, bet ne jų vertė.

Nei 16-asis VAS, nei 18-asis VAS „Finansinis turtas“ nenumato finansinio turto (akcijų) perkainojimo galimybės. Pagal 8-ojo VAS „Nuosavas kapitalas“ 18p., perkainoti leidžiama tik kai kurias išvestines finansines priemones.

 

Gintautas Deveikis

 

 


Šio numerio temos:

Nesusigrąžintas iš ES PVM gali tapti leidžiamais atskaitymais

LR pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnis nustato, kad iš pajamų atskaitomos tik tos pirkimo ir importo PVM sumos, kurios neatskaitomos pagal PVM įstatymo nuostatas, ir tik tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos iš LR pelno mokesčio įstatyme nustatytų leidžiamų atskaitymų. Straipsnyje aptarsime, kokiais atvejais nesusigrąžintos užsienyje PVM sumos gali būti pripažintos leidžiamais atskaitymais apskaičiuojant pelno mokestį.

PVM sąskaita faktūra – pagrindinis dokumentas PVM apskaitai: išrašymo pagrindas

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas nustato, kad įvykusį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą apmokestinamasis asmuo (išskyrus nustatytas išimtis) privalo įforminti PVM sąskaita faktūra arba turi užtikrinti, kad įvykusį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą jo vardu įformintų šių prekių ar paslaugų pirkėjas arba trečiasis asmuo.

 

Kiti šio numerio straipsniai:

– Nauji Konstitucinio Teismo išaiškinimai dėl buveinės išregistravimo nuomotojo iniciatyva;

– Reikalinga kiekvienai buhalterijai – visos sąskaitų korespondencijos!;

– Socialinis draudimas: ką pravartu žinoti, išvykstant dirbti ar gyventi į kitas šalis;

– VDI primena, ką reikėtų žinoti įdarbinant vaiką ar paauglį;

– Esminiai pensijų sistemos pokyčiai;

– Skaičiai atvedė į mokyklą;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VMI specialistų konsultacijos;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių kalendorius.

 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 06 12

Kilnojamojo pobūdžio darbo esmė

Įmonės aptarnaujama teritorija – visame rajone išsidėstę objektai. Per darbo dieną darbuotojas dirba 2–5 objektuose pagal poreikį. Ar darbuotojai, vykstantys iš vieno objekto į kitą, dirba kilnojamojo pobūdžio darbą? Ar jiems priklauso kompensacija?

 

LR teisės aktuose nepateiktas kilnojamojo pobūdžio darbo apibrėžimas, tačiau Darbo kodeksas grindžiamas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Jeigu darbuotojas neturi pastovios darbo vietos arba, turėdamas pastovią darbo vietą, dėl darbo pobūdžio nuolat iš jos išvyksta į kitus objektus, regionus ar darbo funkcijas atlieka kelionėje, galima teigti, kad tai yra kilnojamojo pobūdžio darbas.

Iki 2017 06 30 galiojo 2003 01 28 Vyriausybės nutarimas Nr. 116 „Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame buvo nustatyta, kad apraše patvirtinta tvarka taikoma darbuotojams, kurių darbo sutartyje nurodyta, kad darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio. Nuo 2017 07 01 teisės aktuose tokio reikalavimo neliko.
Tačiau įmonė, norėdama neapmokestinti kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą, turi turėti įrodymų, kad darbuotojas faktiškai dirbo tokį darbą. Įmonės darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų pareiginiuose nuostatuose, transporto priemonių kelionės lapuose, darbo paskyrose, darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose ar kituose lokaliuose dokumentuose turi matytis, kad darbuotojas faktiškai dirbo kilnojamojo pobūdžio darbą ir kiek laiko jį dirbo.

Jūsų atveju galima teigti, kad darbuotojai dirba kilnojamojo pobūdžio darbą, todėl pagal Darbo kodekso 144 str. 8 dalį, jiems turi būti kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio darbą dirbtą laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio. Jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos.

 

 

 


Operacijos su kriptovaliutomis.

Buhalterinė apskaita ir apmokestinimas

 

Ilgą laiką su kriptovaliutomis susiduriančios įmonės buvo visiškoje nežinioje, nes tokių operacijų apskaitos ir apmokestinimo niekas nereglamentavo, tačiau visai neseniai savo nuomonę apie tai paskelbė ir VMI. Tiesa, dar tik preliminarią – paviešino išaiškinimų projektą. Neatsiliko ir Audito, apskaito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, parengusi gana išsamias apskaitos rekomendacijas.

 

Dividendų mokėjimo metas: akcininkas – fizinis asmuo

Patvirtinus finansines ataskaitas, paskirsčius uždirbtą pelną, ateina metas išmokėti dividendus. Buhalteriui svarbu žinoti, kokius mokesčius apskaičiuoti ir deklaruoti, išmokant akcininkams paskirtus dividendus. Straipsnyje bus aptariama, kokiais atvejais, išmokant dividendus, reikės išskaičiuoti mokesčius, o kokiais – ne, taip pat bus nagrinėjamos išmokamų dividendų deklaravimo prievolės.

 

Kiti šio numerio straipsniai:

– Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos sąskaitų sistema;

– Komercinių paslapčių apsauga nuo birželio 1 dienos;

– Programa „Excel“ (35). Spartusis skaičiavimas, formulės ir adresai;

– Neadekvatūs kolegos;

– Pagaliau įmonės suvokė universalumo kainą;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VMI specialistų konsultacijos;

Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2018 m. 8 mėn. (gegužė-gruodis),
(popierinė versija).
96
2018 m. II pusmetis, (popierinė versija). 72
2018 m. II ketvirtis, (popierinė versija). 36
2018 m. gegužės mėn.(popierinė versija). 12
2018 m. 8 mėn. (gegužė-gruodis),
(elektroninė versija).
67