Pačiolis

 
El. parduotuvė

Pasirengimas griežtėjančiam mokesčių administravimui ir kiti buhalteriams svarbūs klausimai artėjant mokesčių reformai


Nors finansinės atskaitomybės laikotarpis dar nesibaigė, buhalteriams jau tenka ruoštis būsimoms prievolėms, kurių kasmet tik daugėja. Kviečiame į „Pačiolio“ 53-iąjį didįjį vasaros seminarą, skirtą laukiančioms naujovėms pasirengti.
Jame bus nagrinėjama:

• kaip patogiai kaupti informaciją naujai deklaracijai GPM312 užpildyti,
• kokiomis sąskaitomis verta papildyti įmonės sąskaitų planą, ruošiantis i.SAF-T prievolei,
• taip pat apžvelgiamos dažniausiai daromos klaidos, pripažįstant ir apmokestinant pajamoms natūra priskirtinas sumas.
• Lektoriai patars, kaip užtikrinti atsakingų darbuotojų materialinę atsakomybę, panaikinus visiškos materialinės atsakomybės sutartis,
• apžvelgs teisės aktų pasikeitimus, ypač tuos, kurie įsigalios jau visai netrukus.
• Dėmesio bus skiriama ir būsimajai mokesčių reformai bei kitiems buhalteriams šiuo metu svarbiems klausimams.


Seminaro programa

1. Naujoji mokesčių reforma – kam turime ruoštis iš anksto. 

2. Pasirengimas iSAF-T prievolei. Įmonės sąskaitų plano pritaikymas mokesčių apskaičiavimui ir apskaitai.

3. Gyventojų pajamų deklaravimo ypatumai naujoje metinėje pajamų deklaracijoje GPM312. Deklaravimui reikalingų duomenų kaupimo rekomendacijos.

4. Pajamų natūra įvertinimas ir apmokestinimas. Dažniausios klaidos.

5. Gyventojų pajamų natūra pripažinimo atvejai: dovanos ir prizai, reprezentacinės išlaidos, komandiruotės ir kilnojamojo pobūdžio darbas, darbuotojų draudimas, įmonės turto naudojimas asmeniniams tikslams ir kiti. Praktinių situacijų analizė.

6. Privačių poreikių tenkinimo apmokestinimo PVM prievolės. VMI tikrinimų praktika ir kryptys.

7. Naujasis 9-asis VAS „Atsargos“ ir kitų teisės aktų pasikeitimų apžvalga. Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliosiančios naujovės. 

8. Visiškos materialinės atsakomybės sutarčių panaikinimo pasekmės. Kasininkų, sandėlininkų ir kitų atsakingų asmenų materialinės atsakomybės įteisinimo būdai pagal naująjį Darbo kodeksą.

9. Įmonės patirtos materialinės žalos išieškojimo galimybės. Įvairios išskaitos iš darbo užmokesčio. Teisiniai pagrindai, išskaitų eiliškumas, dokumentavimo tvarka.

10. 2018 05 25 įsigaliojusio ES Reglamento dėl asmens duomenų apsaugos poveikis buhalterijai. Kokie buhalterijoje gaunami ir saugomi duomenys laikomi asmens duomenimis ir jų saugojimo reikalavimai. Įstatyminei prievolei vykdyti būtinų vidaus dokumentų ir taikytinų procedūrų pavyzdžiai. Galima atsakomybė už reikalavimų nesilaikymą.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus.

Klausimus lektoriams galite užduoti ir iš anksto el. p. ds53@paciolis.lt (nurodykite miestą, kuriame dalyvausite).

Seminaro kaina – 98 € (PVM netaikomas),

Seminaro trukmė:
nuo 10.00 iki 16.00 val.

Pertraukų metu dalyviai bus vaišinami kava ir užkandžiais.

SEMINARO LEKTORIAI:


 

Auditorius
Gintautas Deveikis
 

1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2002 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo“, „Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės sudarymo“, „Buhalterių rengimo“. kursuose bei „Pačiolio“ didžiuosiuose ir teminiuose seminaruose. Žurnalo „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ ir savaitraščio „Buhalterija“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, finansinės apskaitos skyriaus redaktorius. Dirbo Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktoriumi, buvo LR apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, LR apskaitos instituto Standartų tarybos narys.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika bendraautoris. Svarbiausios knygos: „Apskaitininko vadovas“, „Pirminiai apskaitos dokumentai“, „Buhalterio žinynas“, „Apskaitos politika“, „Buhalterinės apskaitos vadovas“, „Verslo apskaitos standartai: kaip juos taikyti praktiškai“. Verslo apskaitos standartų, Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo kursų medžiagų sudarytojas, taip pat daugiau negu šimto straipsnių apie finansinę apskaitą ir apskaitos organizavimą autorius.

 
 
 
Vyr. Buhalterė
Oksana Galin

 

2001 m. baigė Buivydiškių aukštesniąją žemės ūkio mokyklą ir įgijo buhalterinės apskaitos specialybę; 2007 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ vyriausioji ekonomistė, UAB „Visos buhalterinės paslaugos“ direktorė.

Knygų buhalterinės apskaitos ir mokesčių tematika bendraautorė. Svarbiausios: "Buhalterio žinynas", "Buhalterinės apskaitos tvarkymas", "Mažoji bendrija ir UAB: teisė, apskaita ir mokesčiai, atskaitomybė", "Buhalteriniai dokumentai". Kursų medžiagos rengėja. Straipsnių apskaitos ir mokesčių temomis autorė.

    


SEMINARAS VYKS:

VILNIUJE, UAB „Pačiolis“ patalpose, Kalvarijų g. 129 – liepos 4 d.

SEMINARO PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Jeigu negalite atvykti į seminarą nurodytą dieną, prašome apie tai pranešti raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas el. paštu seminarai@paciolis.lt

Neatvykusiems ir apie tai iš anksto nepranešusiems pinigai grąžinami nebus.Data Adresas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2018-07-04 VILNIUJE, UAB „Pačiolis“ patalpose, Kalvarijų g. 129
98