Pačiolis

 
El. parduotuvė

PVM APSKAIČIAVIMAS IR DEKLARAVIMAS: i.SAF prievolių vykdymo aktualijos ir praktiniai pavyzdžiai audioversija


SVARBU KIEKVIENAM PVM MOKĖTOJUI!

AUDIOVERSIJOS PROGRAMA:

1. Prekių ir paslaugų pardavimo bei pirkimo Lietuvoje deklaravimas i.SAF:

 • išrašytų ir gautų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimas į i.SAF;
 • kreditinių ir debetinių sąskaitų įtraukimas į i.SAF;
 • i.SAF mokesčių kodų naudojimo atvejai ir kitų duomenų įtraukimo ypatumai.

2. PVM sąskaitų faktūrų i.SAF kryžminis sutikrinimas.

3. Prekių pardavimas užsieniečiams: PVM tarifų taikymas ir i.SAF deklaravimas.

4. Prekių pirkimas iš užsienio:

 • atvirkštinio PVM apskaičiavimo prievolės Lietuvoje ir deklaravimas;
 • atvejai, kai PVM Lietuvoje neapskaičiuojamas nuo prekių, įsigytų užsienyje;
 • importuotų prekių deklaravimo ypatumai.

5. Paslaugų pardavimas užsieniečiams:

 • PVM apskaičiavimo Lietuvoje prievolės. Bendrosios taisyklės taikymo atvejai;
 • specialūs paslaugų apmokestinimo PVM atvejai;
 • paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, apmokestinimo PVM naujovės nuo 2017 m.;
 • prekių vežimo ir papildomos vežimo paslaugos.

6. Paslaugų pirkimas iš užsienio asmenų:

 • atvirkštinio PVM apskaičiavimo ir deklaravimo prievolės;
 • i.SAF mokesčių kodų naudojimas;
 • ne PVM mokėtojų prievolės apskaičiuoti ir deklaruoti PVM nuo įsigytų paslaugų.

7. Statybos darbų ir kitų atvejų pagal PVMĮ 96 str. apmokestinimo PVM ypatumai: atvirkštinio PVM apskaičiavimo prievolės ir deklaravimo taisyklės. Pavojai dėl i.SAF kryžminio sutikrinimo.

Seminaro lektorės:Juristė konsultantė
Marina Guptor
 Vyr. Buhalterė
Oksana Galin

AUDIOVERSIJOS KAINA – 93 €  (su PVM)
Daugiau informacijos – tel. (8 5) 270 0636, el. p. seminarai@paciolis.lt

Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite

PVM APSKAIČIAVIMAS IR DEKLARAVIMAS: i.SAF prievolių vykdymo aktualijos ir praktiniai pavyzdžiai

93