Pačiolis

 
El. parduotuvė

Įmonės mokesčių byla


 

Pirmą kartą Lietuvoje unikali darbo priemonė!

Į pagalbą kiekvienos mažos, vidutinės ir didelės įmonės buhalterijai – darbo priemonė „ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA“

Darbo priemonės autoriai: UAB „Pačiolis“ metodinio centro darbuotojai, mokesčių bei buhalterinės apskaitos specialistai.

Visa medžiaga jau išleista.

„ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA“ – tai unikali ir nesenstanti darbo priemonė, skirta kiekvienos įmonės buhalterijai. Ji atnaujinama pagal buhalteriams aktualius teisės aktų pakeitimus.

Darbo priemonės turinys

Darbo priemonės ištrauka II

Darbo priemonės ištrauka III

Darbo priemonės ištrauka IV

Darbo priemonės ištrauka V

Darbo priemonės ištrauka VI

Darbo priemonės ištrauka VII


Darbo priemonės kaina:

elektroninės versijos – 149 € (su PVM);

popierinės versijos – 199 € (su PVM).

„ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA“ – tai unikali ir nesenstanti darbo priemonė, skirta kiekvienos įmonės buhalterijai. Ji padės pasirengti Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos įdiegimui, tenkintant sugriežtintus reikalavimus mokesčių apskaičiavimo ir apskaitos srityje. 2016 metais darbo priemonės autoriai joje pateikiamą informaciją nuolat nemokamai atnaujins pagal teisės aktų pakeitimus.

Susipažinkite su „Įmonės mokesčių byla“ prisijungdami www.pačiolis.lt.            
Duomenys prisijungimui: el.paštas – imb@paciolis.lt, slaptažodis – imb123. 

Darbo priemonėje pateikiami specialūs mokesčių apskaičiavimo, patvarkomieji bei buhalterinio įforminimo dokumentai, aprašomi specialūs reikalavimai, kuriuos jiems kelia teisės aktai, o taip pat paaiškinama buhalteriams mažai žinoma, bet labai naudinga dokumentų antspaudavimo mokesčių apskaičiavimo tikslais tvarka.

Tai pirmoji priemonė šalyje, skirta įmonės mokesčių sistemai sutvarkyti, kad būtų galima

  • patogiai ir aiškiai apskaičiuoti, deklaruoti bei sumokėti visus įmonės mokamus mokesčius;
  • tinkamai įvykdyti visas mokestines prievoles konkrečioje situacijoje;
  • išvengti mokesčių apskaičiavimo klaidų;
  • sutaupyti mokesčius, kvalifikuotai pasinaudojus visomis valdžios numatytomis lengvatomis.

Šioje darbo priemonėje rasite visą mokesčių apskaičiavimo ir apskaitos sistemą, lengvai pritaikomą kiekvienoje įmonėje, taip pat įvairias praktines situacijas, užpildytų dokumentų ir registrų pavyzdžius.

Darbo priemonę sudaro:

ATSPAUSDINTA dalis, kurioje:

     ■ išsamus mokesčių administravimo įmonėje sistemos aprašymas;

     ■ detali visų šios sistemos elementų charakteristika:

     ■ mokesčių reglamentų suvestinių pritaikymo įmonės tikslams metodika;

     ■ pirminiai dokumentai;

     ■ mokesčių apskaičiavimo registrų parengimo aprašymas.

● Internete pateikiama ELEKTRONINĖ dalis, kurioje:

     ■ visa apimančios, lengvai pritaikomos įmonės tikslams mokesčių apskaičiavimo reglamentų suvestinės;

     ■ valdžios reglamentuotų mokesčių apskaičiavimo alternatyvų ir lengvatų sąvadai;

     ■ mokesčių apskaičiavimo žiniaraščių ir žurnalų pildomi šablonai;

     ■ mokesčių tikslams naudojamų dokumentų pildomi šablonai;

     ■ mokesčių deklaracijų parengimo pildomos darbinės lentelės;

     ■ mokesčių apskaitai skirtų buhalterinių sąskaitų sistema.

Pildomos formos parengtos „MS Word“ ir „Excel“  programomis.

Keletas iš daugelio darbo priemonės prenumeratorių atsiliepimų

Valstybės tarnautoja Kristina Laurinavičienė

Darbo priemonė – savotiška mokesčių apskaičiavimo instrukcija. Tai gera pagalbininkė ne tam buhalteriui, kuris paskubomis apskaičiuoja ir deklaruoja mokesčius, o tam, kuris visų pirma juos planuoja. Parengtos darbinės mokesčių deklaracijų lentelės padės išvengti mokesčių klaidų, o juos sutaupyti padės pateiktos susistemintos lengvatos, taikomos apskaičiuojant mokesčius (PVM, gyventojų pajamų ir pelno mokesčius, įmokas „Sodrai“), ir kiti teisėti mokesčių mažinimo būdai. Pagal paskutinius mokesčių teisės aktus parengtos reprezentacinių, komandiruočių, beviltiškų skolų sąnaudų pripažinimo ir kt. suvestinės aktualios kiekvienos įmonės buhalteriui. Džiaugiuosi turėdama šį mokesčių apskaičiavimą ir apskaitą palengvinantį leidinį.
UAB „Lauditas“ direktorė Laima Gerikienė

Įmonės mokesčių byloje pateikta susisteminta informacija yra labai reikalinga visiems mokesčius apskaičiuojantiems ir juos kontroliuojantiems specialistams. Jau seniai visiems aišku, kad kiekvienai įmonei privalu turėti apskaitos politiką. Ji parengiama atsižvelgiant į sąlygas, kuriomis veikia konkreti įmonė, verslo pobūdį ir daugelį kitų aspektų. Kaip dėl kiekvienos įmonės unikalumo neįmanoma sudaryti visoms įmonėms tinkamos apskaitos politikos, taip neįmanoma parengti ir vienodos mokesčių politikos. Ši darbo priemonė leidžia kiekvienam mokesčių mokėtojui susikurti savo įmonei pritaikytą mokesčių apskaičiavimo ir jų apskaitos bei kontrolės sistemą. Kaip tik dėl to, kad įmonės neturi mokesčių apskaitos sistemos, pridaroma klaidų, kurios gali turėti skaudžių pasekmių įmonės veiklai. Manau, kad „Įmonės mokesčių byla“ yra patikima priemonė, padedanti įmonėms susikurti joms būtiną mokesčiams apskaičiuoti, deklaruoti ir kontroliuoti reikalingos informacijos kaupimo sistemą.
Internete pateikta šablonų gausa leidžia sutaupyti laiko ir nebeišradinėti dviračio kuriant dokumentus. „Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos“ išsamiai paaiškina buhalterinės apskaitos sąskaitų panaudojimo apskaičiuojant mokesčius galimybes.
Mokesčių įstatymai – viena dažniausiai keičiamų ir taisomų reglamentų rūšių, taigi manau, kad mokesčių apskaičiavimo ir kontrolės specialistai sulaukė labai realios ir reikalingos pagalbos savo darbe.
 
Vyr. buhalterė Liucija Budrienė

Darbo priemonėje „Įmonės mokesčių byla“ susisteminti svarbiausi finansinės apskaitos ir mokesčių apskaitos politikos elementai. Ši priemonė yra labai naudinga kiekvienam buhalteriui, nes joje išsamiai ir aiškiai suformuojama įmonės mokesčių byla, lengviau tvarkyti mokesčių apskaitą, pateiktos nuorodos į konkrečius įstatymus ir kt. norminius  aktus. Tai palengvina darbą norint surasti daugiau reikalingos informacijos arba tikrinant, ar pateikta informacija nepasikeitė. Gausu pavyzdžių ir pastabų, kurie padeda geriau suprasti mokesčių apskaitos reikalavimus. Didžiulis pranašumas  – elektroniniai  dokumentų šablonai internete ir leidinys „Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos“. Manau, kad ši priemonė labai patogi, padeda sutaupyti laiko, nes visa reikalinga informacija pateikta vienoje vietoje.
 
Buhalterė Ana Samuilova
 
 Šis leidinys tinka  mokesčius apskaičiuojantiems, juos deklaruojantiems ir tiems, kurie mokosi juos apskaičiuoti. Mokesčių apskaičiavimą palengvina pateiktas lengvatų sąvadas, apibendrinta įvairių mokesčių reglamentų medžiaga. Darbo priemonėje apstu įvairių blankų, potvarkių, įsakymų, buhalterinių pažymų, darbinių lentelių, žiniaraščių, kuriuos galima panaudoti surašant  mokesčiams svarbius apskaitos dokumentus ir parengiant apskaitos registrus. Ši darbo priemonė puiki pagalbininkė kuriant įmonės mokesčių bylą.

Janina Vaičienė
 
Šios darbo priemonės labai patiko. Jos gerokai palengvina buhalterių, siekiančių tinkamai ir be klaidų apskaičiuoti mokesčius, darbą. „Įmonės mokesčių byloje“ aiškiai ir koncentruotai pateikta informacija, būtina teisingam mokesčių apskaičiavimui, į kurią buhalteriai dažniausiai neatkreipia dėmesio, todėl neišvengia klaidų. Puiki autonominių sąskaitų naudojimo galimybių ir ribojimų mokesčių buhalterinėje apskaitoje metodika pateikta darbo priemonėje „Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos“.
 
UAB CONVESTUS vidaus auditorė Aldona Nagienė

Leidinyje glaustai pateikta visa informacija, apimanti pagrindinius atitinkamo mokesčio įstatymo bei poįstatyminių norminių teisės aktų reikalavimus, kurių pats gali ir neįvertinti. Manau, aktualias bylos dalis galima papildyti iš kitų informacijos šaltinių gauta informacija. Darbo priemonė yra aiškiai, suprantamai pateikta, aktuali ir laukta.
 
UAB SPAUDOS DAŽAI vyr. buhalterė Danutė Ilgevičienė
 
Mano nuomone, darbo priemonė „Įmonės mokesčių byla“ padės praktiškai kiekvienai įmonei susikurti savo išmaniąją mokesčių apskaičiavimo ir jų apskaitos sistemą, t. y. pasirinkti mokesčių žiniaraščius, žurnalus, registrus bei kitus dokumentus, kurie padės teisingai apskaičiuoti mokesčius, prisitaikyti mokestines lengvatas, laiku ir be streso pateikti tinkamai užpildytas deklaracijas. Man patinka, kad leidinyje „Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos“ aiškiai, su pavyzdžiais, pritaikant naująjį sąskaitų planą, paaiškinta, kokiose sąskaitose tinkamai apskaityti sąnaudas ir pajamas pelno mokesčiui apskaičiuoti, kaip teisingai užpildyti PLN priedus, kokias sąskaitas naudoti apskaičiuojant, mokant ir deklaruojant GPM, VSD įmokas ir visus kitus mokesčius. Kartu tai didelė praktinė pagalba, rengiant savo įmonės sąskaitų planą.
 
UAB GABIJA vyr. buhalterė Gailė Kukcinavičienė
 
Pagaliau turiu ilgai lauktą, naudingą ir labai reikalingą darbo priemonę. Nors gavau tik pirmąją medžiagos dalį, bet nerimo, kaip dokumentuoti beviltiškas skolas, jau nebeliko. Labai laukiu likusios leidinio dalies, nes, naudojantis tokiu „įrankiu“, tampa aišku ir suprantama, kaip tinkamai apskaičiuoti mokesčius ir rengti dokumentus, be to,  darbas teikia pasitenkinimą. Dėkoju autoriams – jūs labai palengvinote mūsų kasdienybę.
Pristatymo sąlygos:

Darbo priemonės pristatymas nemokamas. Pristatymas į bet kurią Lietuvos vietą vykdomas per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo.

Darbo priemonę taip galite įsigyti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne, adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 - 17.00 val., V 8.00 - 15.45 val.).

Kaip įsigyti?

Mokėti tiesioginiu pavedimu UAB „Pačiolio prekyba“, nepamiršti nurodyti prekės kodo ir pristatymo adresą, kaina su pristatymu (ĮMB_P), kaina be pristatymo (ĮMB). Įmonės rekvizitai: įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 270 0636 arba el. paštu knygos@paciolis.lt.


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Įmonės mokesčių bylos ELEKTRONINĖ VERSIJA
149
Įmonės mokesčių bylos POPIERINĖ VERSIJA
199
Įmonės mokesčių byla. Atnaujinimai. (elektroninė versija)
37