Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


Naujausios žinios ir praktiniai patarimai kiekvieną antradienį!

 

Atsinaujinusiame savaitraštyje skaitysite publikacijas buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokesčių, teisės bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais. Rasite daug praktinių patarimų ir konsultacijų, parengtų advokatų, auditorių, VMI ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų. Be to, savaitraštis pasipildė ir naujomis rubrikomis, skirtomis išmaniosios mokesčių administravimo sistemos praktiniam įgyvendinimui, darbo teisės ir darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimams. Aktualios informacijos jame suras ir pelno nesiekiančių įstaigų buhalteriai. Kiekviename numeryje rasite daug kasdienei veiklai naudingos informacijos – mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorių, reglamentų naujienas, svarstomų įstatymų projektus.

Susipažinti su leidinio el. versija galite ČIA


● Popierinė savaitraščio versija – 141 € (įskaičiuotas 10,49 € PVM). 

● Elektroninė savaitraščio versija – 100 € (įskaičiuotas 15,62 € PVM).


SAVAITRAŠČIO 2018 metų PRENUMERATORIAI GAUS DOVANŲ:

  • NAUJIENA! Kiekvieną savaitę  išsamų elektroninį leidinį „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškį“. Tai elektroninis leidinys, operatyviai informuojantis apie naujausius įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus ir leidžiantis išsamiai susipažinti su siunčiamo atnaujinto reglamento turiniu. Leidinys prenumeratoriams siunčiamas kiekvieną pirmadienį. Norėdami susipažinti su šiuo leidiniu išsamiau SPAUSKITE ČIA
  • Specialų, atnaujintą leidinį „Naudinga informacija buhalteriams“. Tai nepakeičiamas kiekvieno buhalterio pagalbininkas, tvarkant finansinę apskaitą, apskaičiuojant mokesčius bei vykdant kitas prievoles valstybės institucijoms ir įstaigoms. Šis leidinys padės sutaupyti nemažai brangaus laiko, ieškant reikalingos informacijos. Popierinio varianto savaitraščio prenumeratoriai gaus popierinę versiją, o elektroninės versijos prenumeratoriai gaus elektroninę versiją.
  • 2012–2017 m. elektroninį straipsnių archyvą, kuriame beveik 2 000 publikacijų ir dar TIEK PAT VMI konsultantų bei apskaitos ir mokesčių specialistų konsultacijų ir daug kitos aktualios informacijos!
  • Labai patogius naudoti spiralinį bei kišeninį kalendorius(Tik popierinės versijos prenumeratoriai).
  • Naudingas buhalterio darbui atmintines.
  • Dovanų vertė virš 100 €.
Galite rinktis popierinę arba elektroninę leidinio versiją.

Leidinio lektroninė versija itin patogi vartotojams – tereikia turėti kompiuterį ir internetą. Ji turi daug pranašumų: elektroninių leidinių prenumeratoriai gali pasirinkti straipsnius pagal leidinio numerį, autorių, straipsnio pavadinimo fragmentą, reikšminį žodį ar žodžių junginį, skaityti straipsnius PDF formatu ir juos atsispausdinti.

Leidžiamas: nuo 2005 metų.

Savaitraščio apimtis: 4048.

Periodiškumas: išeina kiekvieną antradienį. Liepos–rugpjūčio numeriai išeina kas antrą savaitę.

Platinamas: tik prenumeratos būdu.


PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS:

APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE. 
Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA.
 Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ. 
Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS. 
Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA. 
UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA. 
Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK. 
Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA. 
Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS. 
Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.

KAIP PRENUMERUOTI?

LEIDINIŲ PRISTATYMAS

Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Naujas numeris

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2018 01 02

Atostoginių kaupimų sudarymo ypatumai

Nuo šių metų liepos 1 d. įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas: pakito darbo santykių reglamentavimas ir atostogų trukmės apskaičiavimas. Kaip šie pasikeitimai paveiks atostoginių kaupimų likučio patikslinimą metų pabaigoje?

Atostoginių kaupimų sudarymo prievolę lemia 31-ojo VAS 19 p. nuostata, įpareigojanti atlygio už kaupiamąjį kompensuojamą ne darbo laiką sąnaudas ir įsipareigojimą pripažinti tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai darbuotojas atlieka darbą, kuris suteikia teisę į kompensuojamą ne darbo laiką. Kaupiamuoju kompensuojamuoju darbo laiku laikomas tas, kurį galima panaudoti būsimaisiais laikotarpiais, jeigu jis nebuvo išnaudotas per ataskaitinį laikotarpį. Būtent toks yra kasmetinių, papildomų ar pailgintų atostogų laikas. Taip pat įmonė kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse ar kituose reglamentuose gali numatyti ir kitokias papildomas atostogas savo darbuotojams. Jeigu per metus neišnaudotos tokios atostogos nepradingsta, o yra perkeliamos į kitus metus, sudarant atostoginių kaupimus, šį laiką taip pat būtina įvertinti. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Darbo kodekso 127 str., per trejus metus neišnaudotos kasmetinės atostogos prapuola, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti. Tačiau pagal Darbo kodekso įgyvendinimo įstatymą, minėta nuostata bus taikoma tik nuo 2020 m. liepos 1 d., todėl, sudarant šių metų atostoginių kaupimus, jie turėtų būti formuojami visoms neišnaudotoms atostogoms.

Be to, pagal naują Darbo kodeksą, tais atvejais, kai darbuotojai priversti dirbti ne pagal grafiką (pavyzdžiui, dirbti viršvalandžius ar dirbti poilsio dieną ir pan.), šis dirbtas laikas, jiems pageidaujant, turėtų būti kompensuojamas suteikiant papildomą apmokamą poilsio laiką (144 straipsnio 5 dalis). Toks poilsio laikas apskaičiuojamas faktiškai ne pagal grafiką, dirbtą laiką padauginus iš nustatyto koeficiento. Viršvalandžių laikas, dirbtas dienos metu, dauginamas iš koeficiento 1,5, dirbtas naktį (nuo 22 val. iki 6 val.) dauginamas iš koeficiento 2, dirbtas poilsio dieną dauginamas iš koeficiento 2, o dirbtas švenčių dieną dauginamas iš koeficiento 2,5. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas dirbo 4 valandas viršvalandžių dienos metu, jis turi teisę prašyti suteikti papildomas 6 val. atostogų. Analogiška tvarka taikoma ir tuomet, kai ne pagal grafiką tenka dirbti poilsio ar švenčių dieną: apskaičiuojant papildomą poilsio laiką, dirbtas laikas dauginamas iš koeficiento 2.

Pažymėtina, kad Darbo kodeksas ne visiems darbuotojams numato padidintą apmokėjimą už dirbtus viršvalandžius, darbą švenčių ar poilsio dieną. Jeigu kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyje arba kituose darbo santykius įmonėje reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyta kitaip, pagrindiniam įmonės vadovui už dirbtus viršvalandžius bei dirbtą kitą poilsio laiką iš viso neapmokama. O kitiems vadovaujantiems darbuotojams (jais laikomi tie, kurie turi pavaldžių darbuotojų) už tokį laiką apmokama kaip už darbą įprastinėmis sąlygomis. Vadovaujančių darbuotojų skaičius įmonėje neturi viršyti 20 proc. vidutinio darbuotojų skaičiaus. Įmonėse pavaldinių turinčių darbuotojų dažniausiai būna daugiau, todėl pati įmonė turi nuspręsti, kurie iš jų bus laikomi vadovaujančiais darbuotojais, ir turi patvirtinti atitinkamų pareigybių sąrašą.

Į poilsio valandas darbuotojai įgyja teisę ir tais atvejais, jeigu vyksta į komandiruotę arba grįžta iš jos ne darbo valandomis arba poilsio ar švenčių dieną (pagal 107 str.). Kai darbuotojai turi sukaupę papildomų apmokamų poilsio valandų, sudarant atostoginių kaupimus, šį laiką taip pat reikėtų pridėti prie neišnaudotų atostogų laiko.


Šio numerio temos:

Nauji metai – nauji įstatymų pakeitimai

2017 metų pabaigoje Seime priimti Gyventojų pajamų mokesčio, Valstybinio socialinio draudimo, Pelno mokesčio ir PVM įstatymų pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 dienos. Pateikiame svarbiausius pakeitimus.

Ar jau pasirengėte dirbti su gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema?

Sistema pradėjo veikti ir yra privaloma jau nuo 2018 m. sausio 1 d., tačiau ataskaitos už 2017 metus teikiamos iki vasario 15 d. ir kovo 1 dienos. Vadinasi, verslininkų laukia ne tik dvigubas darbas, – dar teks ir mokytis, nes GPAIS yra visiška naujiena, šiuo metu kelianti daugiau klausimų, negu yra atsakymų.

Kiti šio numerio straipsniai:

– Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų;

– Mokesčių administratorius, siekdamas paneigti teisę į PVM atskaitą, turi pareigą įrodyti apmokestinamojo asmens žinojimą (galėjimą žinoti) apie dalyvavimą į sukčiavimą įtrauktame sandoryje;

– Programa „Excel“ (27). Funkcija subtotal;

– Ką mums žada Šuns metai;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius;

– Naudingi skaičiai.Anonsai

 


Archyvas

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2017 01 02

Kai įmonės vadovo dirbtas darbo laikas nelaikomas viršvalandiniu, tačiau apmokamas kaip faktiškai dirbtas laikas
  
Įmonės vadovo faktiškai dirbtas darbo laikas, viršijantis jam nustatytą darbo laiko trukmę, nelaikomas viršvalandiniu darbu, tačiau pripažįstamas darbo laiku, už kurį mokamas darbo užmokestis.
– Darbo kodekso (DK) 150 str. 1 d. apibrėžta, kad darbo laikas, viršijantis nustatytą darbo laiko trukmę (taip pat ir dirbant sutrumpintą darbo laiką, ne visą darbo laiką), laikytinas viršvalandiniu darbu. Įvertinus tai, laikytina, kad darbuotojo faktiškai dirbtas darbo laikas, viršijantis jam nustatytą darbo laiko trukmę, įprastai laikomas viršvalandiniu darbu. Tačiau DK 150 str. 5 d. nustatyta šios taisyklės išimtis, teigianti, jog administracijos pareigūnų (DK 24 str. 1 d. patikslinta, kad administracijos pareigūnai – tai asmenys, pagal įstatymus ar įmonės steigimo dokumentus atliekantys įmonės operatyvinį valdymą; kitaip tariant, kalbama apie įmonės vadovus) darbo laikas, viršijantis nustatytą trukmę, nelaikomas viršvalandiniu darbu. Taigi, įvertinus DK nuostatas, galima teigti, kad vadovo darbo laikas, viršijantis nustatytą darbo laiko trukmę, nelaikomas viršvalandiniu darbu.

Atkreiptinas dėmesys: nors vadovo darbo laikas, dirbtas daugiau nei nustatyta darbo laiko trukmė, ir nelaikomas viršvalandiniu darbu, tačiau faktiškai jo dirbtas laikas vis tiek laikytinas darbo laiku (DK 143 str. 1 d. 1 p.). Tai reiškia, kad už šį faktiškai vadovo dirbtą laiką jam turi būti priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis. Tik tiek, kad atlygis už šį laiką nebūtų apmokamas taikant 1,5 koeficientą, kaip įprastai mokant už viršvalandinį laiką, o būtų taikomas viengubas apmokėjimas.

Tai pat reikėtų paminėti, kad DK 150 str. 5 d., kurioje aptariama, kad vadovo darbo laikas, viršijantis nustatytą trukmę, nelaikomas viršvalandiniu darbu, nurodo, kad įmonė kolektyvinėje sutartyje ar darbo tvarkos taisyklėse gali patvirtinti administracijos pareigūnų sąrašą, kurių darbas, viršijantis darbo laiko trukmę, taip pat nelaikomas viršvalandiniu darbu. Jeigu toks sąrašas būtų patvirtintas, tokių darbuotojų, kurių pareigos būtų įtrauktos į šį sąrašą, darbo laikas, viršijantis nustatytą darbo laiko trukmę, taip pat nebūtų laikomas viršvalandiniu darbu. Tačiau jiems už šį faktiškai dirbtą laiką taip pat turėtų būti mokamas darbo užmokestis, taikant viengubą tarifą.

ATIDĖJINIŲ FORMAVIMAS NAUJOJE ATSKAITOMYBĖJE
Šiais metais pirmą kartą rengsime iš esmės atnaujintas finansines ataskaitas. Vienas iš pasikeitimų – kitoks atidėjinių pateikimas naujos formos balansuose. Atidėjiniai nuo šiol bus pateikiami atskirame straipsnyje, kuris numatytas visose balanso formose, – ir išsamiausioje, ir trumpiausioje. Iki šiol atidėjiniai mažų įmonių rengiamoje sutrumpintoje balanso formoje buvo pateikiami tame pačiame balanso straipsnyje, kartu su kitais įsipareigojimais. Į bendrą sumą patekdavo ir įprastiniai įsipareigojimai, ir kaupimai atostoginiams, ir atidėjiniai, ir atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai (jeigu įmonė vykdė jo apskaitą). Dabar šias sumas teks išskirstyti per kelis balanso straipsnius, todėl tapo svarbu gerai suprasti, kokios sumos priskiriamos atidėjiniams, o kokios laikytinos kitomis įsipareigojimų rūšimis. Straipsnyje aptarsime atidėjinių apskaitą ir jų sumų tikslinimą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
 
ATVIRKŠTINIO PVM APSKAIČIAVIMAS UŽ ĮSIGYJAMUS STATYBOS DARBUS
 
Jau antrus metus galioja reikalavimas dėl atvirkštinio PVM apskaičiavimo už įsigyjamus statybos darbus, tačiau mokesčių mokėtojams iki šiol iškyla nemažai klausimų šia tema. Lapkričio mėnesį mokesčių administratorius papildė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio 1 dalies komentarą. Išsamiau apžvelgsime mokesčio administratoriaus nuomonę dėl pirkėjui tenkančios prievolės apskaičiuoti pardavimo PVM nuo įsigytų statybos darbų.
 
 
Kiti šio numerio straipsniai:

– VMI tęsia pradėtus projektus;

– Programa „Excel“ (11). Skaičių, datų formatai;

– Šiais metais būsiu kitoks;

– Ar jūs dirbate tinkamą darbą.
 


Prenumerata


Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2018 m. prenumerata
(popierinė versija)
141
2018 m. I pusmečio prenumerata
(popierinė versija)
70.5
2018 m. I ketv. prenumerata
(popierinė versija)
36
2018 m. sausio mėn. Prenumerata
(popierinė versija)
13
2018 m. prenumerata
(elektroninė versija)
100
6 mėn. prenumerata
(elektroninė versija)
50
3 mėn. prenumerata
(elektroninė versija)
25

į krepšelį užsakytiĮ sąrašą